Anda di halaman 1dari 5

Nama:________________ ___________________________ Subtopik: 14.4 Pengetahuan lepas : Pelajar telah ditunjukkan beberapa situasi yang melibatkan kerja.

Objektif: mengaplikasikan kerja DSP: B3D19E1 (Aras rendah) :Menerangkan bagaimana kerja dilakukan melalui contoh.

Ting:_________

1. Berikan definisi kerja dengan mengisi tempat-tempat kosong berikut. Tenaga yang digunakan untuk ubah ___________sesuatu objek

KERJA

Tenaga yang diguna untuk ubah ___________ sesuatu objek

bentuk

posisi

2. Lengkapkan formula kerja di bawah: Kerja dilakukan (joule/J) = (newton/N) x (metre/m)

Jarak

Daya

3. Tandakan pada mana-mana gambar yang menunjukkan kerja telah dilakukan:

Nama :.................................................... Evidens : 14.4 OBJEKTIF :

Kelas:.......................................

Mengaplikasikan kerja

14.4.1 :B3D19E1( aras sederhana)-Menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan Isikan tempat kosong berpandukan jawapan yang diberikan: bentuk daya objek jarak

1. Kerja ialah tenaga yang digunakan untuk memindahkan lokasi suatu ................ atau mengubah ................... suatu objek

2. Kerja dilakukan =

joule (J)

3. Tandakan jika kerja dilakukan .

Unit 14.4 : OBJEKTIF : Mengaplikasi kerja B3D19E1: Menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan (aras tinggi)

A. Lengkapkan definasi berikut: 1. adalah tenaga yang dilakukan untuk menggerakkan atau mengubah bentuk sesuatu objek .

2. Definasi kerja dapat diringkaskan seperti berikut. Lengkapkan.

Kerja yang dilakukan( Joule ) =

(Newton)

(meter)

B. Senaraikan 3 contoh situasi yang melibatkan kerja . Contoh. Sehelai daun gugur dari pokonya. 1.

2.

3.
Aras tinggi

Anggerikskular/SMKAI

Anda mungkin juga menyukai