Anda di halaman 1dari 5

Nama : _________________________________

Tingkatan : ___________________

B3D18E1 : Menjelaskan kebaikan dan keburukan serta aplikasi meningkatkan dan


mengurangkan daya geseran dalam kehidupan harian

Arahan : Jelaskan kebaikan dan keburukan daya geseran berdasarkan gambar rajah yang diberikan.

KEBAIKAN DAYA GESERAN

Nama : _________________________________

Tingkatan : ___________________

KEBURUKAN DAYA GESERAN

Nama : _________________________________

Tingkatan : ___________________

Arahan : Namakan alat yang digunakan bagi mengurangkan daya geseran dan jelaskan penggunaannya dalam kehidupan harian.

Aplikasi

Penjelasan

Bearing bola

Penggelek

Roda

Nama : _________________________________

Tingkatan : ___________________

Minyak pelincir

Hoverkraf

Bentuk Larus

Nama : _________________________________

Tingkatan : ___________________

Arahan : Pernyataan berikut merupakan aplikasi untuk meningkatkan daya geseran dalam kehidupan harian. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1. Penjaga gol memakai __________________ untuk menangkap bola dengan lebih baik. 2. Pemandu menggunakan ______________________ untuk memperlahankan dan memberhentikan kenderaan. 3. Tayar mempunyai ___________________ untuk meningkatkan cengkaman pada jalan raya. 4. _____________________ digunakan untuk menyalakan api pada batang mancis.

Anda mungkin juga menyukai