Anda di halaman 1dari 4

PELAN STRATEGIK, OPERASI DAN TAKTIKAL 2012

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI RELAU 11900 BAYAN LEPAS PULAU PINANG PELAN STRATEGIK 2013-2015 HUBUNGAN MATLAMAT,OBJEKTIF,KPI,SASARAN & INISIATIF
NAMA SEKOLAH : SEK.KEB. SERI RELAU,11900 BAYAN LEPAS, PULAU PINANG
MISI SEKOLAH: UNTUK MEREALISASIKAN VISI, KAMI WARGA SKSR AKAN MEMASTIKAN MISI BERIKUT DILAKSANAKAN DENGAN JAYANYA: 1. SEKOLAH MENJADI SUMBER ILMU UNTUK MENINGKATKAN KECEMERLANGAN MELALUI P&P YANG EFISYEN. KOMITED DALAM MENCUNGKIL DAN MENGEMBANGKAN BAKAT SEDIA ADA PADA DIRI MURID MELALUI PENDEKATAN JERIS 2. 3. SAYANGI MURID DAN MEREKA DIDIDIK SECARA BERHEMAH MELALUI PENDEKATAN KEKELUARGAAN. 4. RELA MENERIMA ARUS PERUBAHAN ICT MERENTASI KURIKULUM TANPA MEMBELAKANGKAN NILAI-NILAI MORAL. VISI SEKOLAH : SKSR PENJANA KECEMERLANGAN 2013 Disediakan oleh : UNIT KECERIAAN, HEM SITI MARYAM ZAINUDDIN Disahkan oleh:

Tarikh:

5 NOVEMBER 2012

Tarikh :

UNIT KECERIAAN HEM

PELAN STRATEGIK, OPERASI DAN TAKTIKAL 2013

BIDANG UTAMA MATLAMAT STRATEGIK

UNIT KECERIAAN, HEM Memberi penekanan kepada murid-murid tentang pentingnya kebersihan dan seterusnya murid akan lebih prihatin tentang kebersihan dan keceriaan.

Matlamat Strategik

KPI

TOV
2009

Sasaran OTI 1 OTI 2


2010 2011

ETR
2012

Inisiatif

Dapat melahirkan murid-murid yang prihatin tentang kebersihan dan mewujudkan budaya sifar sampah di sekitar sekolah.

Memberi inisiatif dan ganjaran kepada kelas-kelas yang dapat menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah dan kelas khususnya.

71%

76%

81%

86% Semua guru kelas

UNIT KECERIAAN HEM

PELAN STRATEGIK, OPERASI DAN TAKTIKAL 2012

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI RELAU 11900 BAYAN LEPAS PULAU PINANG PELAN TAKTIKAL 2013
PELAN TAKTIKAL/ TINDAKAN TEMPOH (MULA AKHIR)
Feb Piala Pusingan

BIL

TANGGUNGJAWAB

KOS /SUMBER

OUTPUT

INDIKATOR

PELAN KONTIGENSI/ CATATAN

Pelancaran Kempen Kebersihan & Keceriaan Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Pertandingan Menghias Kelas Sempena Bulan Kemerdekaan Guru UNIT KECERIAAN HEM

Feb

Nov Telah dijalankan pada tahun 2012 Sumber kewangan dari Unit HEM

Ogos

Sept

UNIT KECERIAAN HEM

PELAN STRATEGIK, OPERASI DAN TAKTIKAL 2012

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI RELAU 11900 BAYAN LEPAS PULAU PINANG PELAN OPERASI 2011 Matlamat Nombor Strategi Nombor : 1,2 DAN 3 : 1,2 DAN 3 1 "SEKOLAHKU SAYANG"

NAMA PELAN TAKTIKAL/PROJEK/PROGRAM :

OBJEKTIF OPERASI : MEMBERI KESEDARAN KEPADA MURID TENTANG KEBERSIHAN DAN KECERIAAN DALAM HIDUP MEREKA PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH 1 2 3 4 5 PROSES KERJA & TANGGUNGJAWAB Mesyuarat dijalankan bagi membincangkan aktiviti tahunan Memilih minggu pertama dalam bulan Februari untuk melancarkan Kempen Kebersihan & Keceriaan Mengumumkan pemenang mingguan dan bulanan bagi Kempen Kebersihan & Keceriaan Melancarkan pertandingan antara kelas sempena Bulan Kemerdekaan Mengisytiharkan KELAS TERBERSIH Tahap 1 dan Tahap 2 tahun 2011 sewaktu sambutan Hari Kanak-Kanak TEMPOH 1 HARI 1 HARI 10 BULAN 1 BULAN 10 BULAN STATUS

UNIT KECERIAAN HEM