Anda di halaman 1dari 2

Lembaran Kerja:

Subunit 9.1 / Subtopik 13.1

NAMA:

KELAS:

TARIKH:

1.1.1

Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup

B1DS1E1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup

Tuliskan benda berikut dalam kumpulan yang betul.

tumbuhan

bangku

pasu bunga

kala jengking

patung

kasut

kuda

ayam

roti Benda hidup

burung Benda bukan hidup

PENTAKSIRAN

Menguasai

Tidak menguasai

Tandatangan Guru:

Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2012

Unit 1-B1DS1E1(S2) 1

12/29/11 3:05:12 PM

Benda hidup tumbuhan kala jengking kuda ayam burung

Benda bukan hidup bangku pasu bunga patung kasut roti

Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2012

Unit 1-B1DS1E1(S2) 2

12/29/11 3:05:20 PM