Anda di halaman 1dari 3

Tarikh

1 April

2012

Masa

 

11.15 12.15

Kelas

4 Pintar

Bilangan

32 Orang

Tema

Menyiasat Benda Hidup

Tajuk

Haiwan Melindungi Diri

Objektif

Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri-ciri khas dan tabiat

Pembelajaran

bagi melindungi diri daripada bahaya/musuh.

Hasil Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran,murid mesti dapat :

I.

Menulis 3 dari 5 ciri perlindungan haiwan berdasarkan gambar yang diberi dengan betul semasa menulis di papan putih.

II.

Menjawab sekurang-kurang 4 dari 5 soalan dengan betul semasa aktiviti kuiz.

III.

Menyatakan 10 ciri-ciri khas haiwan dengan betul semasa aktiviti kotak beracun.

Pengetahuan Sedia Ada

Murid mengenali ciri-ciri perlindungan haiwan yang berada di sekitar rumah mereka.

Pendekatan

Deduktif (spesifik → general)

Strategi P&P

Perbincangan, Penggunaan ICT

Kemahiran Proses Sains

Memerhati, Berkomunikasi ,Membuat inferens

Kemahiran Berfikir

Menjana Idea, Menghubungkaitkan

Nilai Murni

I.

Berfikir secara rasional

II.

Yakin dan berani

III.

Minat dan sifat ingin tahu tentang alam sekeliling

Sumber ABM

Power Point, Video, Lagu, Lembaran Kerja, ICT Laptop, Lcd

Fasa

     

Pembelajaran

 

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Cacatan

Set

Video :

 

ABM

Orientasi

Penyamaran

 • 1. Murid menonton video yang

Video

Haiwan

ditayang oleh guru.

5 minit

KPS

2. Murid memberi respond terhadap soalan guru. Berkomunikasi
 • 2. Murid memberi respond terhadap soalan guru.

Berkomunikasi

Nilai Murni

 • 3. Guru menjelaskan tentang

Minat dan bersifat

tajuk pengajaran pada hari ini.

ingin tahu tentang alam sekeliling.

Pencetusan

Pengetahuan sedia

 • 1. Guru menayang gambar

KPS

Idea

ada murid.

Berkomunikasi

10 minit

kepada murid.

Kemahiran Berfikir

 
2. Murid menyatakan ciri-ciri Menghubungkait
 • 2. Murid menyatakan ciri-ciri

Menghubungkait

perlindungan haiwan yang mereka tahu.

Nilai Murni

Yakin dan berani

 • 3. Murid dikehendaki menulis jawapan di papan putih.

 • 4. Murid dan guru membuat perbincangan.

Pengstrukturan

Ciri-ciri khas haiwan

 • 1. Murid ditunjukkan satu

KPS

Idea

Memerhati

Bau busuk

persembahan power point

Komunikasi

25 minit

Sengat

yang mengandungi isi

Taring

kandungan tajuk

Kemahiran Berfikir

Duri tajam

pengajaran.

Menghubungkait

Penyamaran

Sisik keras

 • 2. Murid ditanya soalan

Nilai Murni

Cangkerang keras

Minat dan bersifat

Tanduk tajam dan

berkaitan dengan

ingin tahu tentang

kuat Kaki panjang dan

gambarajah bagi setiap slide powerpoint yang

alam sekeliling.

kuat Kuku tajam

ditunjukkan.

Kelakuan khas haiwan

 • 3. Daripada persembahan power point juga,

Menggulung

kefahaman murid-murid diuji

badan Berpura-pura mati

melalui soalan kuiz ringkas.

Menyembur

dakwat Menanggal ekor

Menyorok dalam cangkerang

Fasa

     

Pembelajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Cacatan

Aplikasi Idea

Ciri-ciri dan kelakuan

 • 1. Murid diberikan lembaran

KPS

khas yang terdapat

Berkomunikasi

15 minit

pada haiwan

kerja.

Kemahiran Berfikir

2. Murid dibenarkan Menghubungkaitkan
 • 2. Murid dibenarkan

Menghubungkaitkan

berbincang dengan rakan.

Nilai Murni

 • 3. Murid berbincang jawapan dengan guru.

Berfikir secara rasional

 
 • 4. *Murid dikehendaki menyalin nota pada masa yang berlebihan.

Refleksi

Aktiviti kotak beracun

 • 1. Kotak harus digerakkan

Kemahiran Berfikir

kepada rakan bersebelahan

Menghubungkaitkan

5 minit

Soalan di dalam

semasa muzik dimainkan.

Nilai Murni

kotak :

Berfikir secara rasional

Apakah yang telah kita belajar pada hari ini?

 • 2. Apabila muzik dihentikan, murid yang memegang kotak berkenaan dikehendaki menjawab soalan yang terdapat dalam kotak berkenaan.

 • 3. Murid / guru membuat rumusan pembelajaran.