Anda di halaman 1dari 3

Tarikh Masa Kelas Bilangan Tema Tajuk Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran

1 April 2012 11.15 12.15 4 Pintar 32 Orang Menyiasat Benda Hidup Haiwan Melindungi Diri Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri-ciri khas dan tabiat bagi melindungi diri daripada bahaya/musuh. Di akhir pengajaran dan pembelajaran,murid mesti dapat : I. Menulis 3 dari 5 ciri perlindungan haiwan berdasarkan gambar yang diberi dengan betul semasa menulis di papan putih. II. Menjawab sekurang-kurang 4 dari 5 soalan dengan betul semasa aktiviti kuiz.

III.

Menyatakan 10 ciri-ciri khas haiwan dengan betul semasa aktiviti kotak beracun.

Pengetahuan Sedia Ada Pendekatan Strategi P&P Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Nilai Murni

Murid mengenali ciri-ciri perlindungan haiwan yang berada di sekitar rumah mereka. Deduktif (spesifik general) Perbincangan, Penggunaan ICT Memerhati, Berkomunikasi ,Membuat inferens

Menjana Idea, Menghubungkaitkan I. II. III. Berfikir secara rasional Yakin dan berani Minat dan sifat ingin tahu tentang alam sekeliling

Sumber ABM

Power Point, Video, Lagu, Lembaran Kerja, ICT Laptop, Lcd

Fasa Pembelajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran ABM Video

Cacatan

Set Orientasi 5 minit

Video : Penyamaran Haiwan

1. Murid menonton video yang ditayang oleh guru. 2. Murid memberi respond terhadap soalan guru. 3. Guru menjelaskan tentang tajuk pengajaran pada hari ini.

KPS Berkomunikasi Nilai Murni Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Pencetusan Idea 10 minit

Pengetahuan sedia ada murid.

1. Guru menayang gambar kepada murid. 2. Murid menyatakan ciri-ciri perlindungan haiwan yang mereka tahu. 3. Murid dikehendaki menulis jawapan di papan putih. 4. Murid dan guru membuat perbincangan.

KPS Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Menghubungkait Nilai Murni Yakin dan berani

Pengstrukturan Idea 25 minit

Ciri-ciri khas haiwan Bau busuk Sengat Taring Duri tajam Penyamaran Sisik keras Cangkerang keras Tanduk tajam dan kuat Kaki panjang dan kuat Kuku tajam Kelakuan khas haiwan Menggulung badan Berpura-pura mati Menyembur dakwat Menanggal ekor Menyorok dalam cangkerang

1. Murid ditunjukkan satu persembahan power point yang mengandungi isi kandungan tajuk pengajaran. 2. Murid ditanya soalan berkaitan dengan gambarajah bagi setiap slide powerpoint yang ditunjukkan. 3. Daripada persembahan power point juga, kefahaman murid-murid diuji melalui soalan kuiz ringkas.

KPS Memerhati Komunikasi Kemahiran Berfikir Menghubungkait Nilai Murni Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Fasa Pembelajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1. Murid diberikan lembaran kerja. 2. Murid dibenarkan berbincang dengan rakan. 3. Murid berbincang jawapan dengan guru. 4. *Murid dikehendaki menyalin nota pada masa yang berlebihan.

Cacatan

Aplikasi Idea 15 minit

Ciri-ciri dan kelakuan khas yang terdapat pada haiwan

KPS Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Menghubungkaitkan Nilai Murni Berfikir secara rasional

Refleksi 5 minit

Aktiviti kotak beracun Soalan di dalam kotak : Apakah yang telah kita belajar pada hari ini?

1. Kotak harus digerakkan kepada rakan bersebelahan semasa muzik dimainkan. 2. Apabila muzik dihentikan, murid yang memegang kotak berkenaan dikehendaki menjawab soalan yang terdapat dalam kotak berkenaan. 3. Murid / guru membuat rumusan pembelajaran.

Kemahiran Berfikir Menghubungkaitkan Nilai Murni Berfikir secara rasional

Anda mungkin juga menyukai