Anda di halaman 1dari 3

Tarikh Masa Kelas Bilangan Tema Tajuk Objektif Pembelajaran

15 April 2012 11.15 12.15 4 Pintar 32 Orang Menyiasat Alam Kehidupan Pertahanan Semula Jadi Pada Tumbuhan Mengetahui dan memahami bahawa tumbuhan mempunyai ciriciri spesifik untuk melindungi diri daripada bahaya.

Hasil Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran,murid mesti dapat :

i.

Mengenalpasti 3 dari 6 ciri-ciri spesifik tumbuhan untuk melindungi diri daripada bahaya semasa aktiviti perbincangan kumpulan dilakukan.

ii.

Menerangkan bagaimana 3 dari 6 ciri-ciri khas pada tumbuhan ini dapat melindungi mereka daripada bahaya apabila di tanya guru.

Pengetahuan Sedia Ada Pendekatan Strategi P&P Kemahiran Proses Sains

Murid boleh menyenaraikan ciri-ciri yang terdapat pada tumbuhan.

Deduktif (spesifik general ) Perbincangan, Kerja kumpulan Meramal, Memerhati ,Berkomunikasi ,Membuat inferens

Kemahiran Berfikir

Menjana idea , Menghubungkaitkan, Membanding dan membezakan

Nilai Murni

i. ii. iii.

Kerjasama Berfikir secara rasional Minat dan sifat ingin tahu

Sumber ABM

Buku teks, ICT

Fasa Pembelajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1. Murid menonton video yang ditayang oleh guru. 2. Murid memberi respond terhadap soalan guru. 3. Guru menjelaskan tentang tajuk pengajaran pada hari ini. ABM Video

Cacatan

Pengenalan tajuk pembelajaran Pertahanan semula jadi pada tumbuhan Set Orientasi 5 minit

KPS Memerhati Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Menghubungkait Nilai Murni Minat & semangat ingin tahu

Pengetahuan sedia ada Ciri-ciri luaran tumbuhan i. ii. iii. iv. v. Duri yang tajam Bulu halus Beracun Bergetah Berbau busuk

1. Murid ditunjukkan gambargambar tumbuhan. 2. Murid dikehendaki menulis ciri-ciri luaran yang terdapat pada tumbuhan tersebut di dalam buku nota mereka. Soalan guru : Apakah ciri-ciri yang terdapat pada tumbuhan ini? Apakah contoh tumbuhan lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama?

ABM Persembahan powerpoint KPS Berkomunikasi Memerhati Kemahiran Berfikir Menghubungkait Menjana idea Nilai Murni Bekerjasama Berfikiran rasional

Pencetusan Idea 20 minit

Fasa Pembelajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1. Murid ditunjukkan satu persembahan power point yang mengandungi nota dan gambar tumbuhtumbuhan. 2. Murid dikehendaki menyalin nota di dalam buku nota. 3. Murid ditanya soalan berkaitan dengan gambarajah bagi setiap slide powerpoint yang ditunjukkan. Contoh soalan guru : Apakah nama tumbuhan yang ditunjukkan? Apakah sifat-sifat khas pada tumbuhan untuk melindungi diri daripada musuh? Bagaimanakah ciri-ciri khas tersebut membantu tumbuhan melindungi diri daripada musuh?

Cacatan

Ciri-ciri khas yang terdapat pada tumbuhan untuk melindungi diri daripada musuh. Mempunyai duri tajam Mempunyai bulu halus Menguncupkan anak daun Mengeluarkan getah Beracun Mengeluarkan bau busuk

ABM Persembahan power point KPS : Memerhati Berkomunikasi Meramal Kemahiran Berfikir : Menghubungkait Membanding & membezakan Nilai Murni : Minat & sifat ingin tahu Berfikiran rasional

Pengstukturan Idea 20 minit

1. Guru mengedar kertas soalan kepada murid. Aplikasi idea Latihan pengukuhan 10 minit 2. Murid membaca arahan soalan sebelum mula menjawab soalan. 3. Guru memantau murid membuat tugasan masingmasing.

ABM Lembaran Kerja Kemahiran Berfikir Mengumpulkan dan mengelaskan Nilai Murni Yakin dan berdikari.

Peneguhan Rumusan Refleksi 5 minit Contoh soalan : Apakah ciri khas yang terdapat pada tumbuhan ini?

1. Murid ditunjukkan kembali gambar tumbuhan dan ditanya beberapa soalan berkaitan sebagai peneguhan. 2. Murid / guru membuat rumusan pembelajaran.

KPS Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Menghubungkait Nilai Murni : Menghargai