Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian (Ayat Tunggal Dan Ayat Majmuk) Mata Pelajaran Bahasa Melayu

Tarikh

8.10.2012 (Isnin) 9:00am 9:30am (30minit)

Masa

Kelas

3A

Bilangan Murid

7 orang (3 lelaki, 4 perempuan)

Tema

Tatabahasa

Tajuk

Ayat Tunggal Dan Ayat Majmuk

Objektif

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i) Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. ii) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul berdasarkan gambar yang diberi.

Fokus Utama

8.1 Membina dan menulis perkataa, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 3 i. Menggunakan kata hubung yang sesuai untuk membina ayat majmuk.

Fokus sampingan

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 ii. Memberi respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.

Pengetahuan sedia ada

i. Murid pernah mempelajari cara-cara membina ayat tunggal dan ayat majmuk. ii. Murid pernah mempelajari kata hubung dan kata tanya.

Sistem Bahasa

Kosa kata, Kata erja serta Ayat Tunggal dan ayat majmuk

Pengisisian Kurikulum Ilmu

Kajian Tempatan

Nilai

Kerajinan, kerjasama, bertanggungjawab

Kemahiran Bertambah Nilai

Menjana Idea, menghubungkaitkan, kemahiran menulis

Bahan Bantu mengajar

Komputer dan projector,Power Point , Lembaran kerja dan Buku aktiviti

Langkah/ Masa Set Induksi

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran 1. Guru menyuruh salah seorang murid

Catatan KB: Menilai

( 3 minit )

Lakonan

tampil ke hadapan. 2. Guru menyuruh murid tersebut berlakon situasi 1 iaitu duduk di kerusi membaca BCB:Mendapatkan surat khabar. 3. Guru bersoal jawab dengan murid yang lain. a) Apakah yang sedang dilakukan oleh Wei Jia? Jawapan murid Wei Jia sedang membaca surat khabar. 4. Guru bersoal jawab pula dengan murid. a) Apakah jenis ayat tersebut? Jawapan murid Ayat tunggal 5. Seterusnya guru menyuruh murid komputer, projektor BBB: slide power point, Verbal- linguitik TKP:Intrapersonal Maklumat

tersebut berlakon untuk situasi yang kedua iaitu duduk di kerusi membaca surat khabar sambil minum segelas air. 6. Guru bersoal jawab dengan murid untuk situasi yang kedua. a) Apakah yang sedang dilakukan oleh Wei Jia sekarang?

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Jawapan murid Wei Jia sedang membaca surat khabar sambil minum air. 7. Guru bersoal jawab pula dengan murid. a) Apakah jenis ayat tersebut? Jawapan murid Ayat majmuk 8. Guru mengaitkan tajuk pelajaran hari ini.

Catatan

Langkah 1 ( 6 minit )

Memperkukuhkan kefahaman murid tentang ayat tunggal dan ayat majmuk Ayat Tunggal Ayat Majmuk

1. Guru memaparkan maksud ayat tunggal KB: Menilai serta contoh ayat tunggal. 2. Guru menjelaskannya dan murid diminta membaca . 1. Guru memaparkan maksud ayat majmuk serta dua contoh ayat majmuk. 2. Guru menjelaskanya dan murid diminta untuk membaca ayat majmuk tersebut. Maklumat TKP:Intrapersonal Verbal- linguitik BBB: slide power point, komputer, projector 1. Guru memaparkan lima keping gambar KB: Menjana idea dan yang berkaitan dengan Bagaimanakah Teh Dihasilkan 2. Setiap gambar diperuntukkan dengan menghubungkaitkan BCB: Kemahiran bertutur BCB:Mendapatkan

Langkah 2 ( 12 minit )

Lima keping gambar bersama kosa kata yang berkaitan dengan Bagaimanakah Teh Dihasilkan (Sila rujuk Lampiran)

kosa kata.

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran 3. Murid meneliti gambar-gambar tersebut. 4. Guru memberitahu murid cara-cara membina ayat yang lengkap sebelum mereka sendiri membina ayat berdasarkan gambar yang dipapar. 5. Guru menerangkan teknik-teknik membina ayat berdasarkan paparan. 6. Guru memperkenalkan kata hubung dan kata sendi nama yang kerap digunakan semasa membina ayat. 7. Guru meminta murid-murid cuba membina ayat yang lengkap berdasarkan gambar yang dipaparkan satu per satu. 8. Guru memastikan murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar yang dipapar tersebut secara lisan. 9. Guru memaparkan serta menerangkan contoh jawapan yang betul. 10. Murid-murid membaca contoh ayat yang dipaparkan dengan sebutan dan intonasi yang betu.

Catatan Nilai:Kerajinan,Kerjasama, Tanggungjawab

BBB: slide power point, komputer, projektor

Langkah/ Masa Langkah 3 ( 6 minit )

Isi Pelajaran Lembaran Kerja (Sila rujuk Lampiran)

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran 1. Guru memberi lembaran kerja kepada murid-murid. 2. Guru memastikan murid membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar yang terdapat dalam lembaran kerja. 3. Guru memberi tunjuk ajar kepada murid yang lemah. 4. Guru dan murid berbincang jawapan bersama.

Catatan KB: Menjana idea dan Menghubungkaitkan

BCB: Kemahiran menulis Nilai:Kerajinan,Yakin pada diri sendiri BBB: Lembaran kerja KB: Menilai BCB:Mendapatkan maklumat Nilai: yakin pada sendiri , bersyukur diri

Penutup ( 3 minit ) Bersoal jawab untuk menilai

1. Guru bersoal jawab dengan murid untuk menilai kefahaman murid tentang pengajaran dan pembelajaran hari ini. a) Apakah yang anda semua pelajari hari ini? b) Nyatakan satu contoh ayat tunggal dan ayat majmuk. 2. Tepuk galakkan diadakan untuk semua murid di dalam kelas. kefahaman murid.

Anda mungkin juga menyukai