Anda di halaman 1dari 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

kerajinan kasih sayang kejujuran kerjasama kesyukuran keadilan kebebasan keberanian kebersihan fizikal & mental 10.kesederhanaan

1. baik hati 2. berdikari


3. Bertanggungjawab

1. prihatin 2. patriotisme

1. hormat 2. hemah tinggi

semangat bermasyarakat (kejiranan)

rasional (buat pertimbangan)

tabah

4. berdisiplin

Nilai yang pertama.. Seterusnya.. Selain itu.. Di samping itu.. Nilai seterusnya.. Nilai terakhir..

kita sepatutnya kita mestilah kita seharusnya kita hendaklah kita sepatutnya kita haruslah

..contohnya.. ..seperti.. Ini terbukti ..kerana.. ..misalnya.. ..umpama..

Nilai yang pertama, kita sepatutnya baik hati contohnya Ali membantu ibu di dapur.

Lengkapkan jadual di bawah :

Markah :

Nama : ________________________________

Kelas : ___________________