Anda di halaman 1dari 4

V.

01

SOALSELIDIK PENGURUSAN STRES DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN ISLAM


Assalamualaikum, Soalselidik ini dibentuk untuk mendapatkan maklumbalas tentang pengurusan stres dalam kalangan guru Pendidikan Islam. Diharapkan agar anda menjawab semua soalan dengan ikhlas agar dapatan kajian ini dapat memberikan gambaran sebenar mengenai pengurusan stres dalam kalangan guru Pendidikan Islam. Anda akan diberikan arahan selanjutnya untuk menjawab soalselidik ini. Segala maklumbalas yang diberikan akan diRAHSIAkan. Kerjasama anda melengkapkan soalselidik ini adalah amat dihargai.

Terima kasih

Bahagian A : Demografi Arahan: Sila tandakan pada ruangan yang sesuai. 1. Jantina: 2. Umur: ( ( ( ( ) lelaki ) kurang 25 tahun ) 31-35 tahun ) 41-45 tahun ( ( ( ( ( ) perempuan ) 25-30 tahun ) 36-40 tahun ) 46 tahun ke atas ) berkahwin

3. Status perkahwinan: ( ) bujang ( ) duda/janda 4. Bilangan anak ( ( ) tiada anak ) 3-4 orang

( ( ( (

) 1-2 orang ) 5 orang dan lebih ) 1-3 tahun ) 7-9 tahun

5. Pengalaman mengajar : ( ) kurang 1 tahun ( ) 4-6 tahun ( ) 10 tahun dan lebih 6. Tempat anda mengajar sekarang: ( ) Sek. Ren. Kebangsaan ( ) Sek. Ren. Agama Swasta ( ) Sek. Men. Keb. Agama ( ) Sek. Men. Agama Rakyat ( ) Sek. Men. Teknik ( ) MRSM ( ) Kolej Matrikulasi 7. Kategori tempat anda mengajar sekarang: ( ) Bandar ( ) Luar Bandar

( ( ( ( ( ( ( ( (

) Sek. Ren. Agama ) Sek. Men. Kebangsaan ) Sek. Men. Agama Negeri ) Sek. Men. Swasta ) Sek. Berasrama Penuh ) Politeknik ) Maktab Perguruan ) Pinggir Bandar ) Pedalaman

8. Jarak tempat tinggal anda dengan tempat mengajar: ( ) kurang 10 km ( ( ) 21-30 km ( ( ) 41-50 km ( 9. Kategori tempat tinggal anda sekarang: ( ) rumah sendiri ( ) rumah keluarga ( ) rumah sewa ( ) kuarters 10. Adakah anda sedang mengandung : 11. Adakah anda mengidap apa-apa penyakit serius/kronik 12. Adakah anda sedang menyambung pengajian 13. Adakah anda terlibat dalam pekerjaan sampingan 14. Adakah anda terlibat dalam aktiviti dakwah/politik/komuniti 15. Adakah anda memegang jawatan pentadbiran 16. Jumlah jam pengajaran seminggu: ________________ jam Bahagian B : Arahan:

) 11-20 km ) 31-40 km ) lebih 50 km

( ) Ya ( ) Tidak ( ) Ya ( ) Tidak ( ) Ya ( ) Tidak ( ) Ya ( ) Tidak ( ) Ya ( ) Tidak ( ) Ya ( ) Tidak

Tandakan jawapan yang sesuai bagi pernyataan berikut mengikut skala yang diberikan iaitu: ( 1 ) AMAT TIDAK SETUJU ( 2 ) TIDAK SETUJU ( 3 ) KURANG SETUJU ( 4 ) SETUJU ( 5 ) AMAT SETUJU Bulatkan hanya SATU nombor yang berkaitan. BIL KENYATAAN SKALA

1 Tugas saya perlu menggunakan banyak masa 2 Saya selalu tidak cukup masa untuk merancang dan melaksanakan tugasan saya. 3 Saya sukar untuk menghabiskan sukatan pelajaran dengan masa yang diperuntukkan. 4 Saya tidak diberikan masa yang mencukupi untuk menyiapkan sesuatu tugasan 5 Saya tidak berpuas hati dengan sikap sambil lewa murid dalam belajar/melakukan tugasan 6 Saya kurang diberi peluang untuk turut serta dalam membuat keputusan di tempat kerja. 7 Saya dapati persekitaran di sekolah adalah kurang mesra dan kurang memberangsangkan. 8 Saya dapat bergaul mesra dengan semua rakan sejawat 9 Saya sukar berurusan dengan pihak pentadbir 10 Saya sering mengambil tahu apa yang berlaku di persekitaran saya 11 Saya kurang fokus dalam menjalankan tugas berbanding dahulu.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

12 Kualiti kerja saya cenderung ke arah merosot 13 Saya berasa letih dari segi rohani, emosi dan fizikal selepas kerja. 14 Saya perlu kepada ubatan bagi mengurangkan perasaan cemas. 15 Saya kerap berasa bosan berada di tempat kerja. 16 Saya tidak berpuas hati dengan prestasi kerja semasa. 17 Saya kerap menyendiri di tempat kerja. 18 Saya kerap cepat marah di tempat kerja. 19 Saya menyiapkan tugasan kerja di rumah. 20 Saya sukar mendapatkan peralatan/bahan mencukupi bagi keperluan P & P di sekolah 21 Saya selalu menggunakan wang sendiri bagi membeli peralatan untuk kegunaan di sekolah 22 Saya diberikan kerja-kerja pentadbiran/tambahan yang bukan dalam bidang tugas saya 23 Saya kurang mendapat sokongan daripada ibu bapa pelajar 24 Saya terganggu dengan campur tangan ibu bapa dalam urusan sekolah. 25 Saya tidak mendapat sokongan/bantuan rakan sekerja dalam melaksanakan tugasan berkumpulan 26 Saya sukar mengajar di kelas pelajar bermasalah pembelajaran 27 Saya kerap menjadi guru ganti bagi kelas (relief) guru yang tidak hadir ke sekolah 28 Saya mempunyai hubungan yang tegang dengan rakan sekerja 29 Saya selalu menghadapi masalah untuk membuat keputusan 30 Saya kecewa kerana pentadbir tidak menghargai hasil kerja saya 31 Saya tidak memiliki kemahiran yang mencukupi untuk menjalankan tugas. 32 Stres dapat membantu saya meningkatkan prestasi kerja 33 Stres mengganggu keupayaan saya untuk berkerja dengan berkesan 34 Saya tidak dapat menjalankan tugas dengan berkesan di bilik darjah kerana beban tugas sampingan lain di sekolah 35 Saya akan melepaskan geram kepada murid apabila stress 36 Stres mengganggu kehidupan harian saya 37 Saya sering berasa tidak selesa fizikal apabila stres 38 Stres membuatkan saya lebih positif 39 Saya tidak bersemangat untuk ke tempat kerja 40 Saya terfikir untuk bertukar pekerjaan. 41 Saya tidak berpuas hati jika murid tidak menguasai pengajaran saya. 42 Saya akan memastikan saya tidur dengan cukup 43 Saya sentiasa menganggap tekanan sebagai motivasi 44 Saya sentiasa faham apakah tugas yang perlu saya lakukan 45 Saya sentiasa belajar dari kesilapan dan memaafkan diri sendiri 46 Saya berbincang / berbual dengan ahli keluarga atau kawan karib

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

47 Saya menumpukan perhatian kepada satu kerja pada satu masa 48 Saya berusaha mencari sesuatu yang boleh menghiburkan diri sendiri 49 Saya sentiasa menarik nafas panjang sambil menghitung apabila berhadapan dengan stress 50 Saya berbincang dengan pihak atasan di tempat kerja jika timbul sesuatu isu 51 Saya membaca buku motivasi 52 Saya mengambil wudhu apabila stres. 53 Saya mendirikan solat apabila stres. 54 Saya membaca Al-Quran apabila stress 55 Saya fokus dalam menyelesaikan masalah di tempat kerja. 56 Saya berdiam diri apabila berhadapan bebanan kerja yang banyak. 57 Saya berkongsi masalah dengan rakan sejawat. 58 Saya mengasingkan masalah kerja dengan masalah peribadi. 59 Saya membuat persediaan awal untuk melaksanakan tugas di tempat kerja 60 Saya membuat jadual kerja untuk menyusunnya mengikut kepentingan.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Anda mungkin juga menyukai