Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM ( Unit 1) KONSTUKTIFVISMA DAN OBJEKTIVISMA Matapelajaran Tajuk Tarikh Hari Kelas Bilangan

murid Strategi pengajaran : Ibadah : Jenis- jenis hukum syarak : 31Oktober 2012 : Rabu :3A : 38 orang : Berpusatkan guru, murid dan bahan

Objektif pembelajaran: Di akhir pengajaran / pembelajaran adalah diharapkan agar murid akan dapat: 1) Menyebut erti hukum dan jenis- jenisnya dengan betul 2) Mengetahui hukum wajib dan contoh dengan baik 3) Menyatakan kebaikkan melakukan perkara wajib serta keburukkan meninggalkannya Pengetahuan sedia ada murid : Murid pernah mendengar perkataan wajib dan haram Bahan bantu mengajar : 1) Komputer 2) Papan putih 3) Buku teks 4) Pemancar LCD 5) Lembaran kerja

Langkah Set Induksi (3m)

Isi pelajaran

Aktiviti Ojektivisma Guru memberi salam dan meminta murid berdoa Guru berinteraksi dan berbual dengan murid mengenai solat , aurat, puasa,aktiviti harian murid

Catatan

Langkah 1 ( 6 m)

5 jenis hukum syarak

a) Wajib b) Haram 3) Sunat 4) Harus 5) Makruh Langkah 2 Pengertian hukum ( 7m ) Wajib Perkembangan Contoh perbuatan Isi pelajaran yang wajib dilakukan

Guru bersoaljawab dengan murid tentang hukum dan amalan seharian di rumah

Meminta murid-murid berbincang Tentang erti wajib dengan merujuk dalam buku teks Mengarahkan murid membaca melalui slaid dan penerangan guru tentang erti hukum wajib Meminta murid menyebut contoh-contoh perbuatan wajib sebagai orang islam. Murid berbincang secara berkumpulan tentang kebaikan melakukan perkara wajib Murid menyatakan akibat meninggalkan perkara wajib secara berkumpulan/individu Guru meminta murid memberi erti hukum dan hukum wajib secara lisan Guru memperbetulkan penyataan yang salah

Penggunaan BBM :LCD, komputer dan buku teks

Langkah 3 ( 7m )

Kebaikan melakukaan perkara yang wajib Akibat tidak melakukan perkaraperkara wajib Pengertian hukum dan hukum wajib

Perbincangan kumpulan

Langkah 4 ( 5m )

Pembentangan

Langkah 5 ( 2m )

Kesimpulan Jenis-jenis hukum Erti wajib

Guru mengulang kembali jenis-jenis hukum dan erti wajib sebagai panduan murid.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM ( Unit 1) KONSTUKTIFVISMA DAN OBJEKTIVISMA Matapelajaran Tajuk Tarikh Hari Kelas Bilangan murid Strategi pengajaran : Ibadah : Jenis- jenis hukum syarak : 31 Oktober 2012 : Rabu :3A : 38 orang : Berpusatkan guru, murid dan bahan

Objektif pembelajaran: Di akhir pengajaran / pembelajaran adalah diharapkan agar murid akan dapat: 4) Menyebut erti hukum dan jenis- jenisnya dengan betul 5) Mengetahui hukum wajib dan contoh dengan baik 6) Menyatakan kebaikkan melakukan perkara wajib serta keburukkan meninggalkannya 7) Pengetahuan sedia ada murid : Murid pernah mendengar perkataan wajib dan haram Bahan bantu mengajar : 1) Komputer 2) Papan putih 3) Buku teks 4) Pemancar LCD 5) Lembaran kerja

Langkah

Isi pelajaran Konstruktivisma

Aktiviti Catatan

Set Induksi (3m)

Murid menjawab salam guru dan membaca doa beramai-ramai Murid menyatakan pengalaman sedia ada mereka mengenai amalan harian

Langkah 1 ( 6 m)

5 jenis hukum syarak a) Wajib b) Haram 3) Sunat 4) Harus 5) Makruh Langkah 2 Pengertian hukum ( 7m ) Wajib Perkembangan Contoh perbuatan Isi pelajaran yang wajib dilakukan

Murid berinteraksi dengan guru mengenai jenis hukum Murid mendengar penerangan guru

Murid merujuk dan mendapatkan maklumat dari buku teks secara berkumpulan Menbaca dan mendengar penerangan guru Menyebut contoh-contoh amalan wajib

Penggunaan BBM :LCD, komputer dan buku teks

Langkah 3 ( 7m )

Langkah 4 ( 5m )

Kebaikan melakukaan perkara yang wajib Akibat tidak melakukan perkaraperkara wajib Pengertian hukum dan hukum wajib

Berbincang bersama rakan di dalam kumpulan Murid membentang hasil perbincangan dalam kumpulan Murid menjawab secara secara lisan pertanyaan guru mengenai pengertian hukum/hukum wajib

Perbincangan kumpulan

Pembentangan

Langkah 5 ( 2m )

Kesimpulan Jenis-jenis hukum Erti wajib

Menyebut jenis-jenis hukum serta erti hukum wajib kepada guru