SMK TELOK DATOK 42700 BANTING, SELANGOR KOD SEKOLAH : BEA1066 TEL/FAX : 03-31871303

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2013
MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU- KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 BULAN MINGGU 1 02/01 – 04/01
TAJUK PEMBELAJARAN Pengurusan Bengkel / Kelas 2.6 Konsumerisme (2 minggu) a. Pengguna dan konsumerisme Aras 1 • Menerangkan maksud pengguna dan konsumerisme b. Hak dan tanggungjawab pengguna Aras 1 • Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna • Mengenal pasti tujuan dan kepentingan menjaga hak sebagai pengguna

CATATAN 01.01.2013 (Tahun Baru)

2 07/01 – 11/01

c. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna Aras 1 • Menyatakan tanggungjawab pengeluar kepada pengguna • Menyatakan bentuk-bentuk penyelewengan yang sering dilakukan oleh pengeluar • Menerangkan cara membuat aduan d. Peranan persatuan pengguna Aras 1 • Menerangkan peranan persatuan pengguna • Mengenal pasti peranan kerajaan dalam menguatkuasakan undang-undang dan melindungi hak pengguna Aras 2 • Menentukan hak pengguna dalam peruntukan undangundang • Mengkategorikan bentuk perlindungan pengguna dari segi pendidikan, persatuan dan undang-undang Aras 3 • Menilai penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme

JANUARI

3 14/01 – 18/01

1.4 Tempat kediaman (2 minggu) a. Ruang tempat kediaman Aras 1 • Menerangkan erti tempat kediaman • Menyenaraikan jenis ruang tempat kediaman • Mengenal pasti fungsi ruang b. Keselesaan tempat kediaman Aras 1 • Mengenal pasti faktor keselesaan tempat kediaman.

4 21/01 – 25/01

c. Penjagaan tempat kediaman Aras 1 • Mengenal pasti pembersihan tempat kediaman • Mengenal pasti alat dan agen pencuci • Memilih dan menggunakan agen pencuci yang sesuai • Membersih, mengemas dan menghias ruang tempat kediaman

24.01.2013 Maulidurrasul

d. Susun atur alatan dan kelengkapan Aras 1
• • Menyenaraikan faktor yang perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan Menyusun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur.

5 28/01 – 01/02

1.1 Reka Cipta (6 minggu) a. Pengenalpastian masalah Aras 1 • Mengenal pasti masalah • Mengumpul maklumat dan data • Menganalisis maklumat • Menyenaraikan pebagai idea penyelesaian masalah b. Pemilihan idea Aras 1 • Menilai dan memilih idea yang paling sesuai c. Perekaan projek Aars 1 • Melakar beberapa reka bentuk projek d. Pemilihan reka bentuk Aras 1 • Menilai dan memilih konsep reka bentuk • Membuat lukisan kerja berdasarkan lukisan unjuran ortografik

6 04/02 – 08/02

7 12/02 – 15/02

e. Perancangan pembinaan projek Aras 1 • Mengenal pasti bahan dan kesesuaiannya • Mengenal pasti dan memilih alat • Membuat jadual kerja dan mengira kos pengeluaran f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek Aras 1 • Mengukur, menanda dan memotong • Membina dan mencantum bahagian projek • Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan • Membuat kemasan • Menguji dan menilai projek g. • Pendokumentasian Mengumpul dan merekodkan maklumat berkaiatan projek yang dibina.

10-11.02.2013 Tahun Baru Cina

FEBRUARI

8 18/02 – 22/02

9 25/02 – 01/03

f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek Aras 1 • Mengukur, menanda dan memotong • Membina dan mencantum bahagian projek • Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan • Membuat kemasan • Menguji dn menilai projek g. • Pendokumentasian Mengumpul dan merekodkan maklumat berkaiatan projek yang dibina.

10 04/03 – 08/03

f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek Aras 1 • Mengukur, menanda dan memotong • Membina dan mencantum bahagian projek • Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan • Membuat kemasan • Menguji dn menilai projek g. • Pendokumentasian Mengumpul dan merekodkan maklumat berkaiatan projek yang dibina. 1.2 Elektrik (2 minggu) c. Mengira kos tenaga elektrik Aras 1 • Membaca meter kWj • Mengira kos penggunaan tenaga elektrik UJIAN BULANAN

Dokumentasi PBS : Modul 4 perlu dihantar kepada GKMP untuk penyelarasan dalaman

11 11/03 – 15/03 MAC

12 18/03 – 22/03

d. Pengenalan motor arus terus (DC) Aras 1 • Membaca maklumat pada plat perincian motor • Mengenali jenis motor • Menyatakan arah pusingan motor DC • Mengenal pasti jenis mekanisme penghantaran kuasa motor DC

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 23/3 – 31/3) – 9 HARI
13 01/04 – 05/04
1.3 Elektronik (4 minggu) a. Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik Aras 1 • Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi komponen elektronik b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik Aras 1 • Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan membuat projek • Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk membuat projek. b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik Aras 1 • Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan membuat projek • Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk membuat projek c. Penghasilan projek Aras 1 • Membentuk kaki komponen • Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar • Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik • Memateri semua kaki atau tamatan komponen • Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas • Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika perlu • Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan

14 08/04 – 12/04

APRIL

15 15/04 – 19/04

b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik Aras 1 • Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan membuat projek • Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk membuat projek c. Penghasilan projek Aras 1 • Membentuk kaki komponen • Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar • Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik • Memateri semua kaki atau tamatan komponen • Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas • Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika perlu • Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan. c. Penghasilan projek Aras 1 • Membentuk kaki komponen • Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar • Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik • Memateri semua kaki atau tamatan komponen • Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas • Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika perlu • Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan Aras 2 • Menyatakan beberapa situasi di mana projek ini dapat diaplikasikan 1.3 Elektronik a. nama, simbol dan fungsi komponen elektronik

16 22/04 – 26/04

17 29/04 – 03/05

01.05.2013 Hari Pekerja

Aras 1
• • • Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi komponen elektronik Menyatakan susunan nombor IC pemasa Mengenal pasti binaan dan tamatan geganti

18 06/05 – 10/05

b. Penghasilan projek

Aras 1
• • • • Membaca dan menterjemah lukisan skematik Membentuk kaki komponen Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik Memateri semua kaki atau tamatan komponen Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika perlu Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan serta melupus sisa

MEI
• • • •

Aras 2
• Menyatakan beberapa situasi di mana projek ini dapat di aplikasikan

19 13/05 – 17/05 20 20/05 – 24/05 JUN

b. Penghasilan projek (sambungan)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

25.05.2013 Hari Wesak

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 25/5 – 09/6) – 16 HARI

21 10/06 – 14/06

1.4 Enjin a. Jenis dan kegunaan pengikat dan penyantum

Aras 1
• Mengenal pasti nama dan kegunaan pengikat dan penyantum b. mengenal bahagian luar enjin

Aras 1
• • • Mengenal pasti bahagian utama luar enjin Menyatakan nama dan fungsi alat tangan Membuka dan memasang satu bahagian luar enjin

22 17/06 – 21/06

c. Mengenal bahagian dalam enjin

Aras 1
• Mengenal pasti nama dan fungsi bahagian dalam enjin d. Edaran empat lejang Aras 1 • Menyatakan prinsip edaran empat lejang e. Sistem Enjin Aras 1 • Mengenal pasti lima sistem enjin dan fungsinya f. Menservis enjin (i) Mengganti palam pencucuh BERMULA PENATARAN PBS MODUL 4 PERINGKAT DAERAH

23 24/06 – 28/06 24 01/07 – 05/07

Aras 1
• • • • Memilih alatan tangan Menanggalkan palam pencucuh dari kepala silinder Memeriksa keadaan palam pencucuh Membuat keputusan untuk menukar atau mengguna semula

(ii) Memeriksa aras dan menukar minyak pelincir

Aras 1 JULAI
• • • • Memeriksa keadaan minyak pelincir Memilih dan menggunakan alatan tangan Menukar minyak pelincir Memeriksa semula aras minyak pelincir ULANGKAJI ULANGKAJI ULANGKAJI ULANGKAJI ULANGKAJI

25 08/07 – 12/07 26 15/07 – 19/07 27 22/07 – 26/07 28 29/07 – 02/08 29 05/08 – 06/08 OGOS 30 19/08 – 23/08 31 26/08 – 30/08 32 02/09 – 06/09 33 09/09 – 13/09 34 16/09 – 20/09 35 23/09 – 27/09

08-09.08.2013 Hari Raya Puasa

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 07/8 – 18/8) – 12 HARI *JPNS PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR
PENGUKUHAN / PEMULIHAN PENGUKUHAN / PEMULIHAN PENGUKUHAN / PEMULIHAN PENGUKUHAN / PEMULIHAN

31.08.2013 Merdeka

SEPTEMBER

16.09.2013 Hari Malaysia

PENGUKUHAN / PEMULIHAN

OKTOBER

NOVEMBER

36 30/09 – 04/10 37 07/10 – 11/10 38 14/10 – 18/10 39 21/10 – 25/10 40 28/10 – 01/11 41 04/11 – 08/11 42 11/11 – 15/11

PEPERIKSAAN PMR PEPERIKSAAN PMR
AKTIVITI SELEPAS PMR AKTIVITI SELEPAS PMR AKTIVITI SELEPAS PMR AKTIVITI SELEPAS PMR AKTIVITI SELEPAS PMR

*LPM *LPM 15.10.2013 Hari Raya Haji

03.11.2013 Deepavali 05.11.2013 Awal Muharram

CUTI AKHIR TAHUN ( 16/11/2012 – 01/01/2014) – 47 HARI
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = 205 hari Jumlah Hari Cuti Penggal = 84 hari

Disediakan oleh:

Disahkan oleh :

___________________ NORLIZA BINTI JAIS GKMP TEKNIK & VOKASIONAL SMK TELOK DATOK 2013

______________________

KALENDER 2013 I 7 Januari S R K J S A 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 I 4 Febuari S R K J S A 1 2 3 5 6 7 8 9 10 I 4 Mac S R K J S A 1 2 3 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

April I S R K J S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I 6

Mei S R K J S A 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

I 3

Jun S R K J 4 5 6 7

S A 1 2 8 9

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Julai I S R K J S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

I 5

Ogos S R K J S A 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

I 2

September S R K J S A 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I 7

Oktober S R K J S A 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

I 4

November S R K J S A 1 2 3 5 6 7 8 9 10

I 2

Disember S R K J S A 1 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan 01 Feb 11 May 25 Aug 09 Oct 15 Dec 25

Tahun Baru Tahun Baru Cina Hari Wesak Hari Raya Puasa Hari Raya Haji Hari Krismas

Hari Cuti (Malaysia) Hari Kelahiran Nabi Jan 24 Muhammad s.a.w Mar 29 Good Friday Jun 01 Hari Keputeraan DYMM Aug 31 Hari Kebangsaan Nov 03 Deepavali

Feb 10 May 01 Aug 08 Sep 16 Nov 05

Tahun Baru Cina Hari Pekerja Hari Raya Puasa Hari Malaysia Awal Muharram

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful