Anda di halaman 1dari 7

Geschiedenis van het Politieke Denken STUDIEHANDLEIDING & COLLEGEOVERZICHT 2012-2013

Toelichting op thema en inhoud van deze cursus De cursus Geschiedenis van het Politieke Denken biedt een overzicht van de geschiedenis van het denken over politiek vanaf de Klassieke Oudheid tot, ruwweg, WO II (1939-1945). In de wandeling heet dit "De Canon" of "De DWEMs" (Dead White European Males; al zullen we voor de leuk ook een enkele DWEF en DIAM (Dead Ivory Asian Male) bespreken). Door dit algemene overzicht, in colleges en bronliteratuur, van het (extreem diverse) politiektheoretische werk van de DWEMs loopt een rode draad: de ontwikkeling van politieke filosofie tot politieke wetenschap en tot ideologie. Colleges en literatuur De cursus bestaat uit een reeks hoorcolleges die gedeeltelijk aansluiten op diverse hoofdstukken uit het boek van David Boucher en Paul Kelly, Political Thinkers From Plato to Present (2nd Edition), en gedeeltelijk op oorspronkelijke teksten of tekstfragmenten. Een overzicht van de cursus, met literatuur per college, vindt u hieronder. U hoeft niet noodzakelijk de hieronder door links aangedragen edities van tekstfragmenten te lezen; niemand zal u verbieden naar de bibliotheek of een boekwinkel te lopen of surfen, en een eigen exemplaar aan te schaffen. Naast verplichte literatuur is er ook aanbevolen literatuur: meest hoofdstukken uit Boucher & Kelly die niet in college besproken worden; daarnaast teksten over Ibn Rushd en van Aristoteles, De Pizan, Hobbes, Locke, Kant, Comte en Hitler. De aanbevolen literatuur is geen tentamenliteratuur; ze is toegevoegd voor de student die meer uitdaging zoekt en/of iets meer van politieke filosofie wil begrijpen. Bij de hoorcolleges zal gebruik worden gemaakt van powerpoint, maar alleen ter ondersteuning van het gesproken woord; de powerpoints kunnen de hoorcolleges niet vervangen en zullen, op zichzelf genomen, ook onvoldoende voorbereiding op het tentamen blijken te zijn. Sterker nog, sommige hoofdstukken uit het boek zijn niet al te toegankelijk zonder de toelichting die het hoorcollege biedt. U zult dus uw eigen, nauwgezette aantekeningen moeten maken. Opdrachten voor de middagcolleges Er zijn ochtend- en namiddagbijeenkomsten om resp. 10.45 tot 12.30 en 16.45 tot 17.30. Tijdens de ochtendsessie wordt in de regel alleen de stof besproken; u verlaat de zaal met een opdracht die u om 16.45 inlevert, bij aanvang van het slotuur waarin naar aanleiding van diezelfde opdracht college gegeven wordt. In de periode tussen ochtend- en middagcollege heeft u dan tijd uw antwoord, op basis van de cursusliteratuur en (zo u wilt) verder bibliotheekonderzoek, te formuleren. Uw antwoord, dat niet langer mag zijn dan vier in perfect Nederlands gestelde zinnen, levert u bij aanvang van het college op papier en voorzien van uw naam en studentnummer in later indienen of elektronisch indienen is niet mogelijk. Opdracht en slotuur hebben vrijwel altijd tot doel te onderzoeken of je ook vandaag de dag nog iets zinnigs kunt doen met het werk van de DWEM-van-de-dag. (Op 12 en 19 november beslaat de stof de volle drie uur en is er geen opdracht; op 12 december en 16 januari is er geen middagcollege.)

De opdrachten zijn verplicht, en noodzakelijk om toegang te krijgen tot het tentamen. U krijgt in totaal 12 opdrachten die als voldoende of onvoldoende zullen worden beoordeeld. U heeft drie jokers die u in mag zetten wanneer u zelf wilt om onder een opdracht uit te komen. Levert u geen opdracht in, of totale onzin, of is het gewoon onvoldoende, dan zetten wij de jokers voor u in tot ze op zijn. Houd er wel rekening mee dat ook de middagcolleges onderdeel van de cursus en onderwerp van het tentamen zijn; afwezigheid is sucidaal. Heeft u aan het einde van de collegereeks geen negen voldoendes voor opdrachten op uw naam staan, dan dient u op de dag van het tentamen bij de docent een vervangende opdracht in te leveren die u heel wat extra werk zal kosten; alleen dan wordt uw tentamen nagekeken. Die vervangende opdracht luidt: schrijf een essay van steeds een pagina (450-550 woorden) over elk der twaalf opdrachten. Locatie De colleges vinden plaats op maandag 10.45-1230, woensdag 10.45-1230 en woensdag 16.45-17.30 in CC3 en op maandag 16.45-17.30 in Linnaeus 4. De colleges van maandag 10 december verschuiven naar dinsdag 11 december en vinden plaats 10.45-12.30 in SP3 en 16.45-17.30 in E2.50. Het tentamen De tentamendatum en tijd wordt in de loop van dit blok bekend gemaakt door het Onderwijscentrum. Voor alle duidelijkheid: Het schriftelijk tentamen zal bestaan uit kennis- en inzichtvragen over (1) de hoorcolleges; (2) de verplichte hoofdstukken uit Boucher & Kelly, en (3) de verplichte oorspronkelijke teksten ook hierover worden echt vragen gesteld. Ordnung mu sein! Er geldt ten minste n dodelijk duidelijke regel bij de colleges, om rust te garanderen: wie te laat binnen wil komen (ook na de pauze), dat wil zeggen nadat de deur van de collegezaal gesloten is, wordt de toegang ontzegd. U bent uiteraard weer welkom na de pauze (mits u niet weer te laat bent). Contactgegevens docent: Prof. dr. M.L.J. Wissenburg E-mail: m.wissenburg@fm.ru.nl Adres: Thomas van Aquinostraat 5.1.49 Er is geen open spreekuur; maak een afspraak per e-mail. Onder normale omstandigheden wordt een e-mail binnen twee dagen beantwoord.

College 1 Week 46 (12 november 2012) Inleiding Literatuur: Verplicht: Aanbevolen: 1. Boucher & Kelly 1-3 College 2 + opdracht 1 Week 46 (14 november 2012) Plato Literatuur: Verplicht: 1. Boucher & Kelly 4 Aanbevolen: 1. Boucher & Kelly 1-3 College 3 Week 47 (19 november 2012) Aristoteles Literatuur: Verplicht: 1. Boucher & Kelly 5 2. Aristoteles, Politica, Boek I (i-iv); IV (ii-iv). De tekst kunt u vinden via deze link: www.gutenberg.org/ebooks/6762 3. Aristoteles, Ethica, Boek V (Justice). De tekst kunt u vinden via deze link: http://www.gutenberg.org/ebooks/8438 Aanbevolen: 1. Boucher & Kelly 6-7 2. Aristoteles, Politica, Boek II (i-iv) College 4 + opdracht 2 Week 47 (21 november 2012) Politiek als deugd: Thomas van Aquino, Christine de Pizan, Ibn Rushd, Confusius Literatuur: Verplicht: 1. Boucher & Kelly 8 2. Thomas van Aquino, Ad ducissam Brabantiae (Aan de hertogin van Brabant), te vinden via deze link: http://dhspriory.org/thomas/ToDuchessFlanders.htm Aanbevolen: 1. Boucher & Kelly 6,7 2. Christine de Pizan, The Book of the Body Politic, Cambridge UP 1994 3. Encyclopedia of Islam, Ibn Rushd, te vinden via http://www.muslimphilosophy.com/ei2/ei-ir.htm

College 5 + opdracht 3 Week 48 (26 november 2012) Machiavelli Literatuur: Verplicht: 1. Boucher & Kelly 10 2. Niccol Machiavelli, The Prince hoofdstuk 14 t/m 19, 25; te vinden via deze link: http://digilander.libero.it/il_machiavelli/translate_english/machiavelli_the_prince.html Aanbevolen: 1. Boucher & Kelly 9 College 6 + opdracht 4 Week 48 (28 november 2012) Hobbes Literatuur: Verplicht: 1. Boucher & Kelly 11 Aanbevolen: 2. Thomas Hobbes, Leviathan, hoofdstukken 13, 14, 17, 18; te vinden via deze link: http://www.infidels.org/library/historical/thomas_hobbes/leviathan.html College 7 + opdracht 5 Week 49 (3 december 2012) Locke Literatuur: Verplicht: 1. Boucher & Kelly 12 Aanbevolen: 1. Boucher & Kelly 13 2. John Locke, Two Treatises of Government, tweede Verhandeling (=Book II) hoofdstukken 1, 2, 5, 9 en 10. Te vinden via deze link: http://www.lonang.com/exlibris/locke/ College 8 + opdracht 6 Week 49 (5 december 2012) Spinoza Literatuur: Verplicht: 1. Baruch de Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, hoofdstuk 20 (over vrijheid van mening en meningsuiting). De Nederlandse vertaling van deze tekst door F. Akkerman (1947) is niet online beschikbaar; u zult hiervoor de bibliotheek moeten bezoeken. Engels: http://www.gutenberg.org/ebooks/992 2. Baruch de Spinoza, Political Treatise, hoofdstukken I, IV, V, XI; te vinden via deze link: http://www.constitution.org/bs/poltr-02.htm en http://www.gutenberg.org/ebooks/3207 Aanbevolen: -

College 9 + opdracht 7 Week 50 (11 december 2012) Rousseau Literatuur: Verplicht: 1. Boucher & Kelly 15 2. Jean-Jacques Rousseau, Discourse Upon The Origin And The Foundation Of The Inequality Among Mankind, Tweede deel, alineas 1-35 (tot en met de zin Let us return to their institution. ), te vinden via: http://www.gutenberg.org/ebooks/11136 3. Maximilien Robespierre, The political philosophy of terror, te vinden via:
http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Communism/ROBESPIERRE'S%20SPEECH.htm

Aanbevolen: 1. Boucher & Kelly 14 College 10 Week 50 (12 december 2012) De Federalist Papers (geen namiddagcollege i.v.m. de oratie van prof. dr. S. van Thiel) Literatuur: Verplicht: 1. Boucher & Kelly 17 2. Publius, The Federalist Papers, nummers 9, 10, 39, 47, 48, 49, 51, 54 te vinden op http://www.foundingfathers.info/federalistpapers/ en op: http://www.gutenberg.org/ebooks/1404 Aanbevolen: 1. Boucher & Kelly 16, 18, 20 College 11 + opdracht 8 Week 51 (17 december 2012) Mill Literatuur: Verplicht: 1. Boucher & Kelly 21, 22 2. John Stuart Mill, The Utility of Religion, te vinden via http://www.laits.utexas.edu/poltheory/mill/three/utilrelig.html Aanbevolen: 1. Boucher & Kelly 19 College 12 + opdracht 9 Week 51 (19 december 2012) Kant Literatuur: Verplicht: 1. Boucher & Kelly 23 Aanbevolen: 1. Boucher & Kelly 24 2. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklrung? http://www.gutenberg.org/ebooks/30821

College 13 + opdracht 10 Week 2 (7 januari 2013) Marx Literatuur: Verplicht: 1. Boucher & Kelly 25, 26 2. Karl Marx en Friedrich Engels, Communistisch Manifest onder meer te vinden via deze link: http://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1848/manifest/index.htm Aanbevolen: 1. Boucher & Kelly 31 College 14 + opdracht 11 Week 2 (9 januari 2013) Positivisme en anti-positivisme: Comte, Nietzsche Literatuur: Verplicht: 1. Boucher & Kelly 27 2. Friedrich Nietzsche, The Antichrist, stellingen 1-16, 62, te vinden via: http://www.gutenberg.org/ebooks/19322 Aanbevolen: 1. Auguste Comte, A General View of Positivism, te vinden op http://www.marxists.org/reference/archive/comte/1856/general-view.htm College 15 + opdracht 12 Week 3 (14 januari 2013) Corporatisme en Fascisme Literatuur: Verplicht: 1. Benito Mussolini, The Doctrine of Fascism, te vinden via http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Germany/mussolini.htm en via: http://www.gutenberg.org/ebooks/14058 2. Leo XIII (=Vincenzo Pecci), Rerum Novarum, te vinden via http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerumnovarum_en.html Aanbevolen: 1. Adolf Hitler, Mein Kampf, Ch. III, XI, via http://www.hitler.org/writings/Mein_Kampf/ College 16 Week 3 (16 januari 2013) Responsiecollege