Anda di halaman 1dari 2

UNITAT 3

Coneixement del medi

AV

Nom i cognoms: ..........................................................................................................................................


Curs: .......................................................................

Data: .......................................................................

Completa aquesta frase:


La major part de laire que hi ha en l............................................ es troba en huit
primers ................................................ . Ms amunt hi ha menys .........................
........................... i s difcil .............................................. .

Anomena els dos gasos ms abundants que hi ha en laire i encerclan el


que utilitzem per a respirar.
...........................................................................................................................
Quins fenmens meteorolgics es mostren en les imatges?

.............................................. .............................................. ..............................................


4

Anomena tres tipus de precipitacions.


...........................................................................................................................

Explica qu sn els nvols i com es formen.


...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

GRUPO ANAYA, S.A. Coneixement del medi 3. Educaci Primria. Material fotocopiable autoritzat

UNITAT 3

Coneixement del medi

AV

Nom i cognoms: ..........................................................................................................................................


Curs: .......................................................................

Data: .......................................................................

Unix amb fletxes cada instrument amb la utilitat que t.


INSTRUMENTS METEOROLGICS

SERVIXEN PER A

Pluvimetre

Conixer la direcci del vent

Anemmetre

Saber la temperatura de laire

Termmetre

Mesurar la velocitat del vent

Penell

Mesurar la quantitat daigua precipitada

Completa aquesta taula.


MASSES DAIGUA

SUPERFICIALS O SUBTERRNIES

SALADES O DOLCES

Rius
Mars i oceans
Neu
Gel
8

Anomena tres activitats domstiques en les quals es consumix aigua.


...........................................................................................................................

GRUPO ANAYA, S.A. Coneixement del medi 3. Educaci Primria. Material fotocopiable autoritzat

Completa aquestes frases:


Laigua que consumim a casa, lextraiem principalment de .................................
............................ i .............................................. .
Les aiges ja usades es diuen aiges .................................................... Les hem de
.............................................. abans dabocar-les als .................................. o a la
.............................................. .

10

Qu s laigua potable? Posa un exemple daigua dola no potable.


...........................................................................................................................
...........................................................................................................................