Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu :3
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual

Hari : Rabu
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.2 Aplikasi Seni 1.2.1 Media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Teknik 1.2.2.1 1.3 Ekspresi kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3

Tarikh : 19/10/2011
CATATAN 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 EMK Kreativiti, Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh : hasil karya 2.Media : kertas lukisan, Krayon, pensel.

Tahun 2 Matahari Masa : 11.00-12.00 tgh Bidang : Menggambar(Lukisan)

Tema / Tajuk : Alam semulajadi (Pemandangan)

1.1.2. Prinsip rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan. 2. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam membuat lukisan. 3. Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran media, proses dan teknik serta bahasa seni visual dalam penghasilan lukisan. 4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari . Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang pelbagai jenis garisan.(EK 1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan lukisan menggunakan garisan.(EK 2) 3. Murid menghasilkan lukisan pemandangan menggunakan garisan.( EK 3 & EK 4) 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan.(EK 5) Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat lukisan pemandangan dengan garisan berdasarkan empat Standard Kandungan.

Refleksi Pada akhir pembelajaran: 25/30 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan _5__ orang murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan.

Anda mungkin juga menyukai