Anda di halaman 1dari 7

BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2 BIDANG : MENGGAMBAR

Nama Pelajar : Tahun : 2

Band
1

Persepsi Estestik
1 B1D1E1 B1D1E5 1 2 3 4 B2D1E1 B2D1E5 2 3 4

Aplikasi Seni
1 B1D2E1 B1D3E1 1 B2D2E1 B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 2 3 4 2 3 4

Ekspresi Kreatif

Apresiasi Seni

1 3 B3D1E1 B3D1E5 1 4 B4D1E1 1 5 B5D1E1

4 B3D2E1 B3D2E5 B3D3E1

4 B3D4E1

4 B4D2E1 B4D2E2

4 BAD3E1 B4D4E1

4 B4D5E1

4 B5D2E1 B5D2E5

4 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1

4 B5D6E1 B5D6E2

1 6 B6D1E1 B6D1E5

4 B6D2E1 B6D2E5 B6D2E9

4 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D6E1

4 B6D7E1 B6D7E2 B6D7E3 B6D8E1

BIDANG KEGIATAN 1. Lukisan 2. Catan 3. Gosokan

TAJUK

4. Resis

BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2 BIDANG : MENGENAL KRAF TRADISIONAL
Nama Pelajar : Band 1 Persepsi Estestik 1 B1D1E4 B1D1E5 1 2 B2D1E4 B2D1E8 2 B2D2E4 B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 1 3 B3D1E4 B3D1E8 1 4 B4D1E4 1 5 B5D1E4 2 B5D2E4 B5D2E8 1 B6D1E4 B6D1E5 2 B6D2E4 B6D2E8 B6D2E9 1 2 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 2 B4D2E1 B4D2E2 1 2 B5D3E4 B5D4E1 B5D5E1 1 2 B6D6E1 B7D7E1 B6D7E2 B6D7E3 B6D8E1 2 B3D2E4 B3D2E8 B3D3E1 1 2 B4D3E4 B4D4E1 1 2 B5D6E1 B5D6E2 1 2 1 2 B3D4E4 1 2 2 B1D2E4 B1D3E1 1 2 Aplikasi Seni 1 2 Ekspresi Kreatif TAHUN : 2 Apresiasi Seni

2 B4D5E1

BIDANG KEGIATAN 1. Alat Permainan 2. Tembikar

TAJUK

2. Tembikar

BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2 BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
Nama Pelajar : Band Persepsi Estestik 1 1 B1D1E2 B1D1E5 1 2 B2D1E2 B2D1E6 2 3 B2D2E2 B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 1 3 B3D1E2 B3D1E6 1 4 B4D1E2 1 5 B5D1E2 2 3 B5D2E2 B5D2E6 1 B6D1E2 6 2 3 B6D2E2 B6D2E6 B6D2E9 1 2 3 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 2 3 B4D2E1 B4D2E2 1 2 3 B5D3E2 B5D4E1 B5D5E1 1 23 2 B6D6E1 B6D7E1 B6D7E2 B6D7E3 B6D8E1 2 3 B3D2E2 B3D2E6 B3D3E1 1 2 3 B4D3E2 B4D4E1 1 2 3 B5D6E1 B5D6E2 1 2 3 1 2 3 B3D4E2 1 2 3 2 3 B1D2E2 B1D2E3 B1D3E1 1 2 3 Aplikasi Seni 1 2 3 Ekspresi Kreatif Tahun : 2 Apresiasi Seni

3 B4D5E1

BIDANG KEGIATAN 1. Lipatan dan Guntingan 2. Cetakan 3. Tiupan

TAJUK

BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2 BIDANG : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
Nama Pelajar : TAHUN : 2

Band

Persepsi Estestik 1 2 B1D1E3 B1D1E5 1 2

Aplikasi Seni 1 B1D2E3 B1D2E4 B1D3E1 1 B2D2E3 B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 2 2

Ekspresi Kreatif

Apresiasi Seni

B2D1E3 B2D1E7

1 3 B3D1E3 B3D1E7 1 4 B4D1E3 1 5 B5D1E3

2 B3D2E3 B3D2E7 2 B2D2E1 B4D2E2 2 B5D2E3 B5D2E7

2 B3D3E1 B3D4E3

2 B4D3E3 B4D4E1

2 B4D5E1

2 B5D3E3 B5D4E1 B5D5E1

2 B5D6E1 B5D6E2

1 B6D1E3 B6D1E5

2 B6D2E3 B6D2E7 B6D2E9

2 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1

2 B6D6E1 B6D7E1 B6D7E2 B6D7E3 B6D8E1

BIDANG KEGIATAN 1. Stabail 2. Topeng

TAJUK