Anda di halaman 1dari 7

B3 DT1 E1

:.
Perhatikan perkataan-perkataan di bawah kemudian tuliskan semula.

:
Contoh:

1.

2.

3.

4.

5.

10
:.
Warnakan huruf-huruf yang sama.
(Menguasai \ tidak menguasai)

B2 DB3 E1

:
Contoh:

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

10

:.
Isi tempat kosong dengan huruf-huruf hijaiyah yang betul mengikut susunan.

(Menguasai \ tidak menguasai)

B1 DB1 E2

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25

( Menguasai\ tidak menguasai)

B2 DB3 E1
:.
Sempurnakan Tempat-Tempat Kosong Dengan Jawapan Yang Sesuai.

:
Contoh:

26.

27.

28.

29.

30.

10

(Menguasai \ tidak menguasai)

B1 DB1 E2:.
Bilang kemudian tuliskan nombor-nombornya.

=
=

.36

.37

.38

.39

40
.

10

) (


:.
( Menguasai\ tidak menguasai)

Tandakan ( ) pada perkataan yang betul.


5

B2 DB3 E1

:
.41

.42

.43

.44

.45


- -

)(Menguasai \ tidak menguasai

B1 DB1 E2

( Menguasai\ tidak menguasai)