Anda di halaman 1dari 7

Pembahasan Soal SPMB/SNMPTN Logaritma dan

Eksponen (1)
http://aimprof08.wordpress.com/2012/07/02/pembahasan- soal- spmbsnmptn- tentang- logaritma- dan- eksponen/
November 20, 2012

1. Jika a > 0, b > 0, dan a

b, maka

A.
B. (a+b)2

C.

D.
E. b
PEMBAHASAN :
Perhatikan pembilang :

=
Perhatikan penyebut :

=
JAWABAN : A

2. Jika p = (x3/2+x1/2)(x1/3-x-1/3) dan q = (x1/2+x-1/2)(x-x1/3), maka p/q =


A.

B.
C. x

D.

E.
PEMBAHASAN :
p = (x3/2 +x1/2 )(x1/3 -x-1/3 )
= x(x1/2 +x-1/2 )(x1/3 -x-1/3 )
q = (x1/2 +x-1/2 )(x-x1/3 )
= (x1/2 +x-1/2 ) x2/3 (x1/3 -x-1/3 )

Sehingga p/q = x1/3 =


JAWABAN : A

3. Jika 4log 6 = m + 1, maka 9log 8 =

A.

B.

C.

D.

E.
PEMBAHASAN :
4 log 6 = 2^2 log (2 x 3) = [1 + 2 log 3]

= [ 2 log (2 x 3)]
= [2 log 2 + 2 log 3]
= [1 + 2 log 3]

4 log 6 = [1 + 2 log 3] = m + 1

[1 + 2 log 3] = 2m + 2
2 log 3 = 2m + 1

3 log 2 =
9 log 8 = 3^2 log 23

3 log 2

=
JAWABAN : B

4. Jika x1 dan x2 solusi persamaan 3.9x + 91x = 28, maka x1 + x2 =


A. -1/2
B. 0
C.
D. 1
E. 1
PEMBAHASAN :
3.9x + 91x = 28
3.32x + 9/9x 28 = 0
3.32x + 32 /32x 28 = 0 (kalikan 32x )
3.34x + 32 28.32x = 0
misal : 32x = y
3y2 28y + 9 = 0
(3y-1)(y-9) = 0
y = 1/3 atau y = 9
y = 32x = 3-1
y = 32x = 32

2x = -1
2x = 2

x1 + x2 = -1/2 + 1 = 1/2

x1 = -1/2
x2 = 1

JAWABAN : C

5. Jika f(x) = 2n+2 6n-4 dan g(x) = 12n-1, n bilangan asli, maka f(x)/g(x) =
A. 1/32
B. 1/27
C. 1/18
D. 1/9
E. 2/9
PEMBAHASAN :
f(x) = 2n+2 6n-4
= 2n 22 6n / 64
= (2.6)n 22 /62.2
= (2.6)n 22 /362
= 12n (2/36)2
= 12n / 182
g(x) = 12n-1
= 12n / 12
f(x)/g(x) = (12n / 182 ) (12/ 12n )
= 12 / (18.18)
= 1/27
JAWABAN : B

6. Nilai x yang memenuhi persamaan :


A. -3
B. -2
C. -1
D. 0
E. 1
PEMBAHASAN :

= 1

= 1 adalah

=
7 2x = -4x + 5
2x = -2
x = -1
JAWABAN : C

7. Nilai x yang memenuhi persamaan : 42x+1 34x+1 = 432 adalah


A. -1/2
B. 0
C.
D. 1
E. 2
PEMBAHASAN :
42x+1 34x+1 = 432
22(2x+1) 34x+1 = 432
24x+2 34x+1 = 432
22 .24x 3.34x = 432
12.(2.3)4x = 432
64x = 36
64x = 62

x =

JAWABAN : C

8. Jika a3/2 = b-3/2 c3/4, maka c dinyatakan dalam a dan b adalah


A. 4/3 a1/2 b3/2
B. 4/3 a1/2 b-3/2
C. a1/2 b3/2
D. a3/2 b-2
E. a2 b2
PEMBAHASAN :

PEMBAHASAN :
a3/2 = b-3/2 c3/4
a3/2 b3/2 = c3/4
(a3/2 b3/2 )4/3 = c
a2 b2 = c
JAWABAN : E

9. Nilai x yang memenuhi persamaan

= 81-0.125 adalah

A. -1 3/4
B. -3/4
C. 1 3/4
D. 1 1/4
E. 2 1/4
PEMBAHASAN :

= 81-0.125

= 34(-1/8)
33 = 32x-1 3-1/2
33 = 32x-3/2
3 = 2x 3/2
9/2 = 2x

x = 9/4 = 1

JAWABAN : D

10. Jika x1 dan x2 memenuhi persamaan 24x1 5.22x+1 = 32, maka x1 + x2 =


A. -1
B. 0
C. 1
D. 2
E. 3
PEMBAHASAN :
24x1 5.22x+1 = 32
24x / 2 5.2.22x + 32 = 0

(22x )2 10.22x + 32 = 0
misal : 22x = y
y2 10y + 32 = 0 (kalikan 2)
y2 20y + 64 = 0
(y-16)(y-4) = 0
y = 16
y = 4

22x = 24
22x = 22

x1 = 2
x2 = 1

x1 + x2 = 2 + 1 = 3
JAWABAN : E
NOTE : silahkan dikoreksi dan berikan komentar jika ada kesalahan atau masih ada
keambiguan dalam penyelesaian soal-soal ini.