Anda di halaman 1dari 8

Soalan Diagnostik Tahun Satu

.Lengkapkan huruf hijaiyyah di bawah


01
-1-

Soalan Diagnostik Tahun Satu

.Tandakan X pada huruf yang tidak sama

.
6

10

01

.Bulatkan dan warnakan huruf yang sama

.
0

-2-

Soalan Diagnostik Tahun Satu

11

12

13

14

15

01

.
.Padankan huruf yang sama bentuknya

16

-3-

Soalan Diagnostik Tahun Satu

17

18

19

20

Isi tempat kosong dengan huruf hijaiyyah tunggal yang .diberi

01 .

GA


-4-


JIM

Soalan Diagnostik Tahun Satu

21

BA

NUN

23

22

DAL

CA

25

24

01 .
.Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberi

-5-

Soalan Diagnostik Tahun Satu

= = = = = =

+ + + + + +

-0

26

27

28

29

30

01

.Padankan dua sukukata berpandukan gambar

31

-6-

Soalan Diagnostik Tahun Satu

32

33

34

01

35

.
.Isi tempat kosong dengan sukukata yang diberi

73

-7-

Soalan Diagnostik Tahun Satu

36

40 39

38


02

-8-