Anda di halaman 1dari 2

Nama

: _________________________

Kelas

: _________________

Hari

:__________________________

Tarikh

: _________________

Isikan huruf kecil mengikut urutan yang betul.

d
l

h
r

v
z

Nama

: _________________________

Kelas

: _________________

Hari

:__________________________

Tarikh

: _________________

Isikan huruf besar mengikut urutan yang betul.

F
K

O
S
W
Y