Anda di halaman 1dari 18

SEKOLAH KEBANGSAAN MINDEN HEIGHT GELUGOR, PULAU PINANG PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2015

BIDANG: UNIT/PANITIA: KO-KURIKULUM KELAB BOLA SEPAK VISI Menjadi Johan Pertandingan Bola Sepak MSSPP Bawah 12 Tahun peringkat negeri

MISI 1 Mengekalkan kejuaraan Pertandingan Bola Sepak MSSPP Bawah 12 Tahun Zon Jelutong

ISU STRATEGIK 1. Pasukan Bola Sepak Sekolah kurang berjaya dalam kejohanan dan pertandingan peringkat negeri.

MATLAMAT Mempertingkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan murid dengan menyertai lebih banyak latihan dan pertandingan aras tinggi

OBJEKTIF Melahirkan atlit bola sepak yang berkualiti dan berwibawa di peringkat negeri Pulau Pinang

KPI Peringkat pencapaian pasukan dalam pertandingan yang di sertai.

TOV

SASARAN 2013 2014 Peringkat akhir negeri

2015 Johan Negeri

INITIATIF Mendapatkan jurulatih luar yang bertauliah dan mengadakan bengkel khas yang berkaitan kelemahan murid

Peringkat Peringkat kumpulan separuh negeri akhir negeri

2. Pelajar bukan Melayu dan pelajar cerdas kurang berminat menghadiri aktiviti kelab. 3. Kemudahan dan keadaan padang kurang kondusif untuk aktiviti kelab.

Menambahkan bilangan ahli kelab yang terdiri dari berbilang bangsa untuk memupuk perpaduan antara kaum

Menarik minat pelajar bukan Melayu dan pelajar cerdas untuk menghadiri aktiviti kelab.

% murid bukan Melayu dan pelajar cerdas menghadiri aktiviti kelab Keadaan padang yang kondusif

60%

70%

80%

95%

Menggalakkan murid bukan Melayu dan pelajar cerdas untuk menyertai kelab dari peringkat awal iaitu Tahun 3. Menyewa padang USM ataupun padang Kastam yang lebih kondusif untuk menjalankan aktiviti kelab.

Mendapatkan padang yang lebih kondusif dan selamat untuk aktiviti kelab.

Menyediakan kemudahan dan prasarana yang kondusif untuk murid menjalankan aktiviti kelab

Padang awam Cangkat Minden

Belakang padang bola sepak USM

Padang bola sepak USM

Padang USM dan padang SKMH

MISI 2 Mengukuhkan fungsi dan bidang tugas murid di dalam AJK Kelab melalui program coaching/mentoring

VISI Menjadikan Kelab Bola Sepak satu kelab yang disegani kerana mampu diuruskan hamper sepenuhnya oleh AJK Kelab.

ISU STRATEGIK 1. AJK Kelab kurang berfungsi dan tidak memainkan peranan yang sepatutnya dalam bidang tugas masing-masing.

MATLAMAT Aktiviti kelab dapat diuruskan dengan lancar dan AJK Kelab mampu melaksanakan tanggungjawab masingmasing.

OBJEKTIF Melahirkan pemimpin murid yang disegani dan mampu menguruskan kelab tanpa terlalu bergantung kepada guru penasihat.

KPI % tahap pengurusan AJK Kelab dalam menguruskan aktiviti kelab

TOV 30%

SASARAN 2013 2014 55% 70%

2015 95%

INITIATIF Mengadakan program coaching/mentoring kepada AJK Kelab yang terpilih dan mereka akan menjadi mentor kepada ahli yang lain.

2. Pemilihan AJK Kelab oleh murid pada peringkat awal tidak seimbang dan kurang sesuai kerana tiada saringan dibuat.

Mendapatkan satu pasukan yang mantap dan dapat bekerjasama sebagai satu pasukan dalam menjalankan aktiviti-aktiviti kelab sepanjang tahun.

Melakukan penambahbaikan proses semasa pemilihan AJK Kelab supaya pemimpin yang dilantik adalah berwibawa dan lebih bertanggungjawab.

% AJK Kelab yang dipilih murid yang mampu menjalankan tugas dengan baik

30%

55%

70%

95%

Guru penasihat membuat saringan kepada murid yang dicalonkan sebelum dibuat pemilihan.

SEKOLAH KEBANGSAAN MINDEN HEIGHT PERANCANGAN TAKTIKAL 2013 MISI 1: Mengekalkan kejuaraan Pertandingan Bola Sepak MSSPP Bawah 12 Tahun Zon Jelutong STRATEGI 1: Mendapatkan jurulatih luar yang bertauliah dan mengadakan bengkel khas yang berkaitan kelemahan murid

Bil 1.1

Program / Aktiviti Latihan Intensif

Kumulan Sasaran 80 ahli kelab tahun 3 hingga 6

Tanggungjawab Penyelaras program Guru penasihat Jurulatih

Jangka masa/ Tempoh/ Tempat 18 kali/tahun Jan-Nov Padang USM

Kos & Sumber RM120 x 18 kali = RM2,160.00 Sumber : SBT

Output / KPI** Kehadiran para pemain untuk setiap sesi latihan dan pencapaian prestasi individu

Pelan Kontigensi Guru penasihat menjadi jurulatih sementara menunggu lantikan jurulatih bertauliah. Penceramah atau Jurulatih bertauliah FAM Kelas B

1.2

Bengkel Bola Sepak

40 ahli kelab tahun 3 hingga 5

Penyelaras program Guru penasihat Penceramah

I hari / Februari Modul: RM6.00 x 40 murid 2.00ptg -6.00 ptg = RM240.00 Kantin SKMH dan Penceramah: padang awam RM100 x 4 jam Cangkat Minden = RM400.00 Sumber : SBT 3 hari / November Hadiah: RM5.00 x 27 piala 8.30 pg 10.30 pg = RM135.00 Padang awam Minuman: Cangkat Minden RM20.00 x 3 hari = RM60.00 Sumber: Duit Kokurikulum sekolah

Kehadiran para atlit dalam bengkel bola sepak yang dianjurkan

1.3

Karnival Bola Sepak 7 sebelah Antara Rumah Sukan

Murid Tahun 3, 4, 5 dan 6 mengikut rumah sukan masingmasing.

Penyelaras program Guru penasihat Guru rumah sukan Setiausaha Sukan Sekolah

Kualiti permainan serta kebolehan para pemain yang menyertai karnival tersebut

Pertandingan antara kelas Tahun 3, 4 dan 5 sahaja.

MISI 2: Mengukuhkan fungsi dan bidang tugas murid di dalam AJK Kelab melalui program coaching/mentoring STRATEGI 1: Mengadakan program coaching/mentoring kepada AJK Kelab yang terpilih dan mereka akan menjadi mentor kepada ahli yang lain.

Bil 1.1

Program / Aktiviti Coaching

Kumulan Sasaran 10 orang AJK Kelab Bola Sepak Tahun 3, 4, 5 dan 6

Tanggungjawab Penyelaras program Guru penasihat

Jangka masa/ Tempoh/ Tempat 4 kali Jan Kantin SKMH

Kos & Sumber RM5.00 x 10 murid = RM50.00 Sumber : Duit Kokurikulum

Output / KPI** Fail bidang tugasan AJK Kelab

Pelan Kontigensi Guru penasihat akan memberi Fail Tugasan masing-masing selama 1 minggu untuk difahami.

1.2

Mentoring

80 ahli kelab tahun 3 hingga 6 8 ahli / kumpulan

Penyelaras program Guru penasihat 10 orang AJK Kelab

16 hari Feb - Nov 4.00ptg -4.20 ptg Padang awam Cangkat Minden

Tiada

Risalah bermaklumat , modul serta tayangan video

Guru penasihat akan memantau perjalanan program secara berterusan.

SEKOLAH KEBANGSAAN MINDEN HEIGHT PERANCANGAN TAKTIKAL 2013 BIDANG KURIKULUM


Pendahuluan

2. 3.

Senarai Jawatankuasa Dalam bentuk table (muka surat baharu)

Nyatakan Strategi Satu (Diambil daripada Initiatif satu dalam perancangan strategik) **Output/ KPI (untuk pencapaian seperti pencapaian pingat, tahap kecekapan murid dlm bidang permainan, pencapaian akademik, band PBS, LiNus, dll) TOV OTI 1 (April) OTI 2 (Jul/Ogos) ETR (Nov)

7. 8. 9.

Carta Gantt. Penyata Penerimaan Perbelanjaan (Lampiran A & B sila ikut format sedia ada Mekanisma Pemantauan & penilaian CTH:

Borang Pemantauan program Ujian personaliti/ psikometrik Rubrik Hasil Pencapaian Ujian & Peperiksaan Pemerhatian Soal selidik Hasil kerja murid Folio, Journel, Buku Skrap Kerja Projek Berkumpulan Dll 10. Rumusan

S.K MINDEN HEIGHT GELUGOR PULAU PINANG

KELAB BOLA SEPAK

Disediakan oleh: set kito

PERANCANGAN TAKTIKAL

KELAB BOLA SEPAK TAHUN 2013


1. Pendahuluan Kelab Bola Sepak memberi fokus khas kepada penambahbaikan dalam melahirkan pelajar yang berpotensi, mahir dan aktif dalam sukan permainan bola sepak serta mewujudkan pelajar yang berdaya saing dalam apa jua bidang yang diceburi. Perancangan Taktikal tahun 2013 dirancang dengan mengambil kira kelemahankelemahan dalam pelbagai aspek terutamanya dari segi pengurusan perjalanan kelab serta kemahirankemahiran yang sesuai untuk aktiviti murid.

2. Isu Isuisu utama yang akan ditangani serta diberi penekanan adalah seperti yang berikut: a) Peningkatan penguasaan murid terhadap

peraturan asas dan undang-undang permainan

bola sepak.
b) Memantapkan penguasaan kemahiran individu iaitu kemahiran menendang, menanduk, mengelecek dan mengawal bola. c) Memupuk sikap murid tentang kepentingan keselamatan dalam permainan bola sepak seperti teknik memanaskan badan yang betul dan semasa dalam permainan.

3. Objektif & KPI Objektif 1. Menyediakan buku panduan tentang peraturan asas dan undang-undang permainan bola sepak. 2. Menggunakan modul pendekatan terkini, menarik dan pelbagai untuk memantapkan penguasaan kemahiran individu murid. Indikator Kejayaan Lebih 95% murid menguasai peraturan asas dan undang-undang permainan bola sepak.

Lebih 90% murid menguasai asas kemahiran individu iaitu kemahiran menendang, menanduk, mengelecek dan mengawal bola.

3. Mementingkan keselamatan semasa bersukan dengan tunjuk ajar teknik yang betul dan selamat.

100% murid sentiasa mengamalkan teknik memanaskan badan yang betul sebelum bermain.

1. CARTA ORGANISASI KELAB BOLA SEPAK 2013


PENASIHAT EN ILIAS B. TAJUDIN

GPK KO-KURIKULUM EN MARZUKHI B. RAMLI SETIAUSAHA KO-KURIKULUM EN. FADZIL SADIKIN PENYELARAS KELAB/PERMAINAN EN. FADZIL SADIKIN

KETUA PENASIHAT EN. AHMAD ROSYDI B. AHMAD BASIR

GURU PENASIHAT EN WAN MOHD AZAM

GURU PENASIHAT EN MOHD IRWAN MD MURAD

2. CARTA PECAHAN KERJA KELAB BOLA SEPAK 2013


GURU-GURU PENASIHAT

PENGERUSI ALIF ALIME HUSAIN (6T) NAIB PENGERUSI ADAM FADHLI (5B) SETIAUSAHA P. SETIAUSAHA JASON LEE (5B) BENDAHARI P. BENDAHARI

AJK TAHUN 3

AJK TAHUN 4

AJK TAHUN 5

AJK TAHUN 6

4. TOV, OTI & ETR TOV, OTI & ETR TOV UJIAN KEMAHIRAN 2 , TAHUN 2012 BAIK BIL 7 4 18 35 % 54 67 64 81 SEDERHANA BIL 4 1 5 5 % 31 16 18 12 LULUS % 85 83 82 93 LEMAH BIL 2 1 5 3 % 15 17 18 7 JUMLAH MURID 13 6 28 43

TAHUN TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6

OTI UJIAN KEMAHIRAN 1, TAHUN 2013 BAIK BIL TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 % SEDERHANA BIL % LULUS % LEMAH BIL % JUMLAH MURID

TAHUN

ETR UJIAN KEMAHIRAN 1, TAHUN 2013 BAIK BIL TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 % SEDERHANA BIL % LULUS % LEMAH BIL % JUMLAH MURID

TAHUN

100

95

90
2013 2014

85

2015

80

75 TAHUN

5. Strategi 1. Membuat penambahbaikan pada rancangan tahunan sedia ada dan disesuaikan dengan takwim sekolah. 2. Menyediakan modul berdasarkan matlamat tahun ini untuk memantapkan penguasaan kemahiran individu murid. 3. Menjalankan bengkel teknik peraturan asas dan undang-undang permainan bola sepak. 4. Menambahbaik instrument pemantauan dan penilaian. 5. Menjalankan pertandingan secara kumpulan agar daya saing pelajar dapat ditingkatkan dan pelajar akan dapat pengalaman 6. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan. 7. Membuat dokumentasi tentang pelaksanaan program untuk dijadikan Bench Marking.

6. Aktiviti

Bil 1

Aktiviti Mesyuarat Agung Kelab. Taklimat penyediaan rancangan tahunan dan modul kemahiran. Bengkel peraturan asas dan undang-undang permainan bola sepak. Pelaksanaan aktiviti dan kemahiran Aktiviti pemantauan dan penilaian menggunakan instrument disediakan. Pertandingan antara kumpulan. Dokumentasi aktiviti / bengkel

Jangka Masa Januari 2013

Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Sepak Tahun 3 - 6 Guru-guru Penasihat Kelab Bola Sepak Ahli Kelab Bola Sepak Tahun 3 - 6 Ahli Kelab Bola Sepak Tahun 3 - 6 Ahli Kelab Bola Sepak Tahun 3 - 5 Ahli Kelab Bola Sepak Tahun 3 - 6 AJK Kelab Bola Sepak

Anggaran -

Januari 2013

Mac 2013 Mac November 2013

RM50.00

Jun 2013

6 7

November 2013 November 2013

RM50.00 RM10.00

7. CARTA GANTT 2013

BIL

PERKARA

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGS

SEP

OKT

NOV

DIS

Pendaftaran ahli dan Mesyuarat Agung Kelab.

Taklimat penyediaan rancangan tahunan dan modul kemahiran.

Bengkel peraturan asas dan undangundang permainan bola sepak.

Pelaksanaan aktiviti dan kemahiran.

Aktiviti pemantauan dan penilaian menggunakan instrument disediakan.

Pertandingan antara kumpulan.

Dokumentasi aktiviti / bengkel

8. KOS DAN ANGGARAN PERBELANJAAN 2013

Anggaran Penerimaan bagi Tahun 2013 PCG Baki wang pada 31.12.2012 Anggaran wang yang akan diterima tahun 2012 Jumlah Tolak 10% JUMLAH RM RM Wang SUWA Jumlah

Anggaran Perbelanjaan bagi Tahun 2013 Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Butir - butir Kuantiti Harga seunit Jumlah (RM )

Tarikh

: 01.12.2012 ..... (cop & Tandatangan Guru Besar)

ANGGARAN PERBELANJAAN KELAB BOLA SEPAK TAHUN 2013


BIL 1 PERKARA Menyertai Pertandingan Bola Sepak Zon Jelutong 2013 bagi pasukan sekolah Makan Murid - 20 orang Pengangkutan - Sewa bas Perlawanan persahabatan: Pengangkutan Pengadil Makan dan minum murid RM 70.00 RM 300.00 RM 300.00 PERBELANJAAN

Jumlah: 2 Menyertai Pertandingan Bola Sepak Pembangunan Zon Jelutong 2013 bagi Pasukan Pelapis sekolah Makan Murid - 20 orang Pengangkutan - Sewa bas Perlawanan persahabatan: Pengangkutan Pengadil Makan dan minum murid

RM670.00

RM 70.00 RM 300.00 RM 300.00

Jumlah: 3 Aktiviti kelab: Bengkel Bola Sepak: - Fotostat modul & bahan untuk bengkel - Penceramah Karnival Bola Sepak 7 sebelah: - Hadiah - Minuman Program Coaching - Dokumentasi Jumlah: JUMLAH KESELURUHAN

RM670.00

RM 240.00 RM 400.00 RM 135.00 RM 60.00 RM 50.00 RM 885.00 RM2,225.00

9. Mekanisme Penilaian dan Penambahbaikan Menggunakan instrument yang dibina untuk menilai :

Penilaian 1. Penguasaan murid dalam kemahiran individu yang telah ditetapkan 2. Pemahaman murid tentang Peraturan Asas dan Undang-undang permainan

Instrument 1. Borang Ujian Kemahiran

1. Pemerhatian 2. Soal selidik

10. Rumusan Kelab Bola Sepak meyakini dan menetapkan ekspetasi yang tinggi supaya semua guru penasihat kelab dapat melaksanakan perancangan taktikal dengan berkesan. Justeru, guru-guru penasihat kelab diharap dapat bersama-sama menjalankan tanggungjawab ini bagi memastikan semua matlamat yang ditetapkan akan tercapai dan sentiasa mencapai tahap yang membanggakan.

Disediakan oleh:

--------------------------------------------------Set kito lagiii Guru Penasihat Kelab Bola Sepak 2012 SKMH Pulau Pinang

ANALISIS SWOC & CADANGAN

KEKUATAN 1. Ada murid yang telah mempunyai kemahiran dan skill yang agak baik dalam permainan bola sepak. 2. Sokongan yang amat baik dari pihak sekolah. 3. Terdapat guru yang berpengalaman dalam melatih pasukan sekolah di dalam kelab ini. 4. Mempunyai kemudahan dan alatan yang lengkap dan mencukupi.

KELEMAHAN 1. Ramai murid kurang memahami peraturan asas permainan bola sepak. 2. Masa yang terhad menyebabkan guru-guru tidak dapat menyalurkan kemahiran dengan lebih mendalam dan meluas. 3. Kurang interaksi yang kreatif dengan rakan, bahan, dan alat semasa sesi latihan kemahiran dijalankan. 4. Tidak mempunyai kawasan lapang di sekolah yang boleh dijadikan padang latihan untuk aktiviti kelab.

PELUANG 1. Guru menyediakan pelbagai aktiviti yang menggalakkan murid melibatkan diri secara aktif dan selamat. 2. Alatan sampingan seperti kon, sketel dan bip boleh dipinjam dari stor PJ sekolah. 3. Mendapat bantuan dari ibu bapa yang sukarela untuk membantu melatih murid. 4. Terdapat padang awam yang terletak berhampiran untuk melakukan latihan.

ANCAMAN 1. Murid-murid lemah tidak memberi sepenuh tumpuan semasa sesi latihan kemahiran asas. 2. Keadaan permukaan padang tidak rata. Mengganggu pergerakan semasa latihan kemahiran dan boleh menyebabkan kecederaan. 3. Kemudahan asas seperti tiang gol dan jaring gol yang tidak boleh digunakan. 4. Nisbah bilangan murid yang terlalu ramai berbanding bilangan guru kurang praktikal untuk menjalankan aktiviti yang dirancang

CADANGAN

1. 2. 3. 4.

Masa sesi latihan kemahiran hendaklah disusun semula supaya tidak berlaku terlalu ramai murid pada satu masa di padang. Menambahkan bilangan guru yang terlibat supaya nisbah murid dan guru lebih praktikal dan rasional iaitu 1 guru : 25murid. Memperbaiki mutu padang supaya lebih selamat. Memberi penerangan dan menambahkan nota-nota mengenai undang-undang bola sepak supaya pelajar lebih memahami undangundang permainan bola sepak dengan lebih lanjut

5.

Menunjukkan kepada murid cara yang betul mengenai permainan bola sepak dengan menayangkan video, mengadakan latihan simulasi dan permainan kecil.

6.

Mewujudkan pertandingan secara kumpulan agar daya saing pelajar dapat ditingkatkan dan pelajar akan dapat pengalaman yang lebih pada masa hadapan.

Anda mungkin juga menyukai