Anda di halaman 1dari 2

Latihan 3.3 Latihan ini mengandungi 2 bahagian.

Bahagian A mengandungi 5 soalan objektifaneka pilihan dan Bahagian B mengandungi 5 soalan objektif-isi tempat kosong.

BAHAGIAN A 1. Istilah Sistem Pengoperasian Rangkaian (NOS) adalah perisian untuk meningkatkan sistem operasi asas dengan menambah ciri-ciri rangkaian. Manakah antara sistem berikut TIDAK dalam Sistem Pengoperasian Rangkaian. a) Nowell Network b) Windows NT c) Microsoft Windows Server d) Microsoft Office XP 2. Sistem Pengoperasian Rangkaian (NOS) menyediakan fungsi-fungsi berikut seperti : i. Pengkongsian fail pencetak ii. Pentadbiran akaun pengguna iii. Keselamatan iv. Internet a) I dan ii b) I, ii dan iii c) I, ii, dan iv d) I, iii dan iv 3. Yang manakah adalah perisian pelayar web? a) Mozilla Firefox b) Microsoft Explorer c) Netscape Internet Explorer d) Opera Internet

4. Sesuatu aplikasi yang ada pada komputer peribadi atau stesen kerja membolehkan anda menghantar, menerima dan menyusun emel. ia dipanggil emel pengguna kerana sistem emel adalah berdasarkan senibina ________________. a) komputer ke komputer b) pelayan-pelanggan c) rakan ke rakan d) stesen kerja 5. Tujuan utama dari pelungsur web browser adalah untuk memberikan sumber maklumat kepada pengguna. Proses ini bermula ketika pengguna memasukkan_______________. a) World Wide Web (www) b) File Transfer Protocol (FTP) c) Uniform Resource Locator (URL) d) Hypertext Transfer Protocol (HTTP) BAHAGIAN B Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan tepat. 1. Pelayar web atau pelayar internet adalah sebuah perisian aplikasi untuk mengambil, mempersembahkan, memindahkan sumber maklumat menerusi_________________. 2. _____________ialah mesej emel yang tidak diketahui, iklan atau kumpulan berita yang dihantar kepada peneria yang ramai pada satu-satu masa. 3. ___________adalah sebuah protocol komunikasi yang direka untuk memindahkan maklumay antara komputer dengan world wide web. 4.Sistem Pengoperasian Sistem digunakan untuk mengoperasikan komputer yang bertindak sebagai____________. 5. Perisian pelayar web adalah perisian yang membolehkan pengguna memaparkan dan ________ dengan dokumen yang disediakan oleh pelayan web.