Anda di halaman 1dari 3

Latihan 4.

3 : Multimedia

LATIHAN 4.3 A. Isikan tempat kosong berikut dengan jawapan yang tepat

1. Peranan Pakar Isi kandungan adalah bagi melakukan penyelidikan pada ______________ satu program multimedia.

2. Sumber utama isi kandungan adalah dalam bentuk teks. Kebanyakkannya dihasilkan melalui _____________ yang ditulis oleh penulis isi kandungan.

3. Fasa ________________ dalam produksi multimedia dilaksanakan untuk mengenalpasti kesalahan rekabentuk dan mengurangkan kos pembetulan.

4. _________________ menghasilkan kebolehan grafik pada computer yang membolehkan sistem pengoperasian mudah digunakan dan dikenali sebagai mesra pengguna.

B. Padankan kenyataan berikut dengan peranan yang diberikan dengan menulis A,B,C,D,E pada ruangan jawapan yang disediakan.

Pengaturcara Pereka Pengajaran Juruteknik Audio dan Video Pereka Grafik Pakar Isi Kandungan

A B C D E

Latihan 4.3 : Multimedia

i.

Menentukan apa strategi dan langkah pembelajaran yang terbaik dalam mempersembahkan maklumat yang diberikan.

ii.

Menjalankan kajian tentang isi kandungan dan menyediakannya untuk digunakan dalam program multimedia.

iii.

Bertanggungjawab untuk merakamkan suara dan menyunting kesan bunyi.

iv.

Bertanggungjawab untuk merakamkan dan menyunting video.

C. Tuliskan jawapan anda pada ruangan yang disediakan.

1. Satu kumpulan pelajar asing akan melawat sekolah anda. Sebagai pengerusi kelab Multimedia, anda diminta membentuk satu pasukan Pembina satu persembahan multimedia interaktif umtuk memperkenalkan sekolah anda di masa hadapan kepada pelawat tersebut.

a) Apakah yang dimaksudkan dengan multimedia? __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ______

Latihan 4.3 : Multimedia

Fasa X

Penerangan Pembina multimedia menemuramah pelanggan untuk mendapatkan bahan dan menulis pernyataan masalah dan cadangan.

Y Z

Pembina multimedia mereka bentuk carta alir dan papan cerita Pembina multimedia menggunakan senarai semak untuk menguji program multimedia. Jika terdapat kesilapan, dia perlu ubahsuai program tersebut. JADUAL 8

Jadual 8 menunjukkan fasa-fasa dalam pembinaan multimedia. Kenal pasti fasa X, Y, dan Z berdasarkan penerangan yang diberikan.

i)

Fasa X __________________________________________

ii)

Fasa Y

____________________________________________

iii)

Fasa Z

____________________________________________