Anda di halaman 1dari 3

Latihan 4.

4 : Multimedia

LATIHAN 4.4
Soalan Isi Tempat Kosong
Isikan tempat kosong berikut dengan jawapan yang tepat.
1. Seorang pelajar dari satu Negara Eropah boleh mengambil ujian pada hari
yang sama dengan pelajar di Amerika Syarikat, maka pertandingan atau
persaingan secara global dari seluruh dunia melalui sistem baru
_________________
2. Teknologi-teknologi Immersive dan reality maya ialah penggunaan
_________________ berkuasa tinggi dan menarik perhatian manusia kerana
boelh berinteraksi dengan persekitaran yang dijanakan oleh komputer
seperti kehidupan sebenar.
3. Immersive Multimedia ialah satu kombinasi _________________ dan
interaktiviti dalam reality maya.
4. Komputer grafik adalah bahagian yang paling jelas dari banyak permainan
komputer. Pemahaman tentang _________________ kelajuan tinggi akan
diperlukan untuk permainan Virtual Reality.
5. Aplikasi dalam Immersive _________________ teknologi mungkin melepasi
jangkaan dari pelbagai bidang seperti industri automatif, penjagaan
kesihatan, pendidikan dan juga hiburan.

Soalan Struktur
Tuliskan jawapan pada ruang yang disediakan.
1. Baca penyataan di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan-soalan
berikut.
Pendidikan Jarak Jauh telah merentasi empat hingga lima
generasi-generasi
teknologi
dalam
sejarahnya.
Ini
temasuklah media cetak, penyiara audio atau n video,
audio atau video telesidang, suruhan bantuan komputer
dan pepustakaan maya.

a. Nyatakan definisi Pendidikan Jarak Jauh.

Latihan 4.4 : Multimedia

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______

b. Apakah itu perpustakaan maya?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______

c. Berikan dua kelebihan perpustakaan digital.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______

2. Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan situasi di bawah.


Persekitaran perdagangan yang operasi perniagaannya
lebih kompleks atau mencabar menyebabkan kaedah
komunikasi berkesan telah
menjadi semakin kritikal
seperti mereka mencari cara baru
untuk lebih
berdaya saing.
a. Nyatakan dua cara untuk komunikasi yang lebih berkesan
antara luar Negara.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______

b. Jelaskan kesan penggunaan Multimedia Immersive dalam


perniagaan.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______

c. Mesyuarat secara langsung melalui persidangan web akan


mewujudkan kerjasama di tempat kerja. Apakah yang anda
boleh lakukan melalui persidangan web?

Latihan 4.4 : Multimedia

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______