Anda di halaman 1dari 12
MOTIVASI
MOTIVASI
Menjana Keupayaan Diri Mencapai Kejayaan
Menjana Keupayaan Diri
Mencapai Kejayaan
CHANGE
CHANGE
PEMIKIRAN
PEMIKIRAN

PEMIKIRAN

POSITIF

CHANGE TANGGAPAN TANGGAPAN NEGATIF  Saya tak hebat  Siapalah saya berbanding anda  Saya
CHANGE TANGGAPAN TANGGAPAN NEGATIF  Saya tak hebat  Siapalah saya berbanding anda  Saya

CHANGE TANGGAPAN

TANGGAPAN NEGATIF  Saya tak hebat
TANGGAPAN NEGATIF
 Saya tak hebat
 Siapalah saya berbanding anda
 Siapalah saya berbanding anda
 Saya tiada bakat  Saya tak tahu
 Saya tiada bakat
 Saya tak tahu
SIKAP CHANGE SIKAP NEGATIF
SIKAP
CHANGE
SIKAP NEGATIF
• Malas • Buang masa • Sambil lewa • Tengok lah dulu • Tak apalah
• Malas
• Buang masa
• Sambil lewa
• Tengok lah dulu
• Tak apalah
PERANGAI CHANGE PERANGAI NEGATIF
PERANGAI
CHANGE
PERANGAI NEGATIF
 Sombong  Tidak berdisiplin  Bermain-main  Mudah terpengaruh
 Sombong
 Tidak berdisiplin
 Bermain-main
 Mudah terpengaruh
PENCAPAIAN CHANGE
PENCAPAIAN
CHANGE
PENCAPAIAN CHANGE AKULAH JUARA

AKULAH

JUARA

CHANGE KEHIDUPAN KemiskinanKesenangan KEHIDUPAN PengangguranBekerja YANG SELESA Gaji lumayan
CHANGE KEHIDUPAN
KemiskinanKesenangan
KEHIDUPAN
PengangguranBekerja
YANG SELESA
Gaji lumayan

INILAH AKU

• Kenal Kelemahan • Kenal Kekuatan • Kenal Peluang • Bersedia Hadapi Halangan AKU AKAN
• Kenal Kelemahan
Kenal Kekuatan
• Kenal Peluang
Bersedia Hadapi Halangan
AKU AKAN
BERTINDAK

SEKARANG

Matlamat

SPECIFIC - Terperinci

INILAH

MESASURABLE Boleh diukur

ATTAINABLE Boleh dicapai

MATLAMAT

RATIONAL - Logik

TIME FRAME – Ada jangka masa KU
TIME FRAME – Ada jangka masa
KU
• Tetapkan apakah yang ingin CAPAI DICAPAI MATLAMAT
• Tetapkan apakah yang ingin
CAPAI DICAPAI MATLAMAT
JangkaJangkaSederhanaPanjang Jangka Pendek
JangkaJangkaSederhanaPanjang Jangka Pendek

ANDA AKAN

• Pastikan apakah HALANGAN PersekitaranRakanDiri
• Pastikan apakah
HALANGAN
PersekitaranRakanDiri

MENCAPAI IMPIAN DIRI

SEMANGAT HALANGAN
SEMANGAT
HALANGAN
MENJANA KEKUATAN DIRI
MENJANA
KEKUATAN
DIRI
Rajin
Rajin
Malas
Malas
SEMANGAT HALANGAN MENJANA KEKUATAN DIRI Rajin Malas Aku boleh Cuba lagi Ini penting Tak boleh lah

Aku boleh Cuba lagi

MENJANA KEKUATAN DIRI Rajin Malas Aku boleh Cuba lagi Ini penting Tak boleh lah Susahlah Tak
Ini penting
Ini penting
KEKUATAN DIRI Rajin Malas Aku boleh Cuba lagi Ini penting Tak boleh lah Susahlah Tak apalah

Tak boleh lah Susahlah

Malas Aku boleh Cuba lagi Ini penting Tak boleh lah Susahlah Tak apalah Dah nasib Sekejap
Tak apalah
Tak apalah
boleh Cuba lagi Ini penting Tak boleh lah Susahlah Tak apalah Dah nasib Sekejap lagi Cuba
boleh Cuba lagi Ini penting Tak boleh lah Susahlah Tak apalah Dah nasib Sekejap lagi Cuba

Dah nasib Sekejap lagi

Cuba lagi Sekarang juga

boleh Cuba lagi Ini penting Tak boleh lah Susahlah Tak apalah Dah nasib Sekejap lagi Cuba

AKU BERJAYA

Menjana Tenaga Tenaga Keupayaan Kekuatan MOTIVASI SEMANGAT
Menjana Tenaga
Tenaga
Keupayaan
Kekuatan
MOTIVASI
SEMANGAT