Anda di halaman 1dari 6

1.Bidang

: Komunikasi

Tajuk

: TIRU MACAM SAYA

Objektif

: Berkenalan dengan ahli kumpulan, membuang perasaan malu

 

dan mengerakkan tenaga fizikal.

Masa

: 20-40 minit

Sasaran

: 30-40 orang

Bahan

: Tiada

Tempat

: Kelas

Langkah

:

1.

Peserta dibahagikan kepada 6 kumpulan.

2.

Setiap peserta diminta memperkenalkan nama ringkas dengan gaya yang tersendiri.

3.

Peserta seterusnya akan menyebut namanya dengan gaya tersendiri.

4.

Selepas itu peserta kedua akan menyebut nama peserta sebelumnya dengan meniru aksi peserta pertama.

5.

Peserta seterusnya akan mengulangi aktiviti tadi sehingga selesai.

2.Bidang

: PEMBANGUNAN DIRI

Tajuk

: SIFAT TERPUJI

Objektif

: Mengenal Potensi dan Penghargaan Kendiri

Masa

: 20-40 minit

Sasaran

: 30-40 orang

Bahan

: Kertas A4

Tempat

: Kelas

Langkah

:

1.

Aktiviti dijalankan secara individu.

2.

Fasi mengarahkan murid menyenaraikan kelebihan diri.

3.

Fasi memilih beberapa orang murid untuk menyatakan secara lisan kelebihan diri masing-masing.

4.

Fasi membuat rumusan aktiviti.

2.Bidang

: PEMBANGUNAN DIRI

Tajuk

: MENANG-MENANG

Objektif

: Membentuk kerjasama dalam pasukan

Masa

: 30-40 minit

Sasaran

: 30-40 orang

Bahan

: Pensil

Tempat

: Kelas

Langkah

:

1.

Murid dipecahkan kepada 2 orang sekumpulan.

2.

Setiap kumpulan dibekalkan 10 batang pensel.

3.

Fasi memberi penerangan setiap kumpulan hendaklah bermain gusti tangan untuk menang.

4. Ganjaran kepada pemenang ialah 10 batang pensel yang disediakan.

5. Fasi membuat penegasan tujuan aktiviti adalah untuk menang dan mengingatkan semula tentang semangat berkumpulan.

6. Masa diberikan adalah 2 minit , lihat hasilnya. (murid tidak perlu bertanding bahagi sama banyak untuk menang)

3.Bidang

: Komunikasi

Tajuk

: TELUR, AYAM, DINOSOUR DAN RAJA

Objektif

: Berkenalan dengan ahli kumpulan, membuang perasaan malu

 

dan mengerakkan tenaga fizikal.

Masa

: 20-40 minit

Sasaran

: 30-40 orang

Bahan

: Tiada

Tempat

: Di kawasan lapang yang mempunyai ruang untuk bergerak dan bergaul

Langkah

:

5.

Peserta dihimpunkan dikawasan yang lapang dalam keadaan duduk.

6.

Fesi akan meminta peserta membuat gaya sebutir telur, ayam, dianasor dan raja.

7.

Kemudian peserta diajar memainkan perlawanan “osom” (air,batu dan burung)

8.

Setiap peserta akan bermula sebagai telur dan akan bergerak mencari telur yang lain untuk berlawan “osom”. Peserta yang

menang akan bergerak menjadi ayam dan akan mencari ayam yang lain untuk bertanding osom dan jika menang akan bertukar menjadi dinasour. Seterusnya dinasour akan menjadi raja yang akan berada di tepi memerhatikan peserta lain dengan gaya seorang pemerintah. 9. Bagi peserta yang kalah dalam perlawanan osom akan kekal dengan gayanya sama ada telur, ayam dan dinasour.

4.Bidang

: Komunikasi

 

Tajuk

: DEBAT PARLIMEN

Tujuan

: Memberi penekanan pentingnya berfikiran positif dan

 

mempunyai keyakinan diri untuk berjaya

 

Saiz Kumpulan

 

: 30-40 orang

 

Masa

: 15-30 minit

Bahan

: Tiada

Tempat &

:

Di

kawasan

lapang

yang

mempunyai

ruang

untuk

bergerak

dan

berdebat.

Langkah

:

1.

Peserta dipecahkan kepada 2 kumpulan.

 

2.

Dalam kumpulan kecil ini peserta dipecahkan lagi kepada 2 bahagian iaitu disebelah kanan akan berdebat mengenai kenyataan „saya boleh‟dan disebelah kiri akan berdebat mengenai „saya tidak boleh‟

3.

Peserta akan berada di dalam kumpulan besar dan akan membentuk dua garis lurus yang menghadap antara satu sama lain.

4.

Peserta diingatkan tidak boleh menyentuh diantara satu sama lain.

5.

Fasilitator akan mengadili pertandingan debat tersebut dan mereka yang menang akan diiktiraf sebagai pendebat terbaik.

5.Bidang

:PEMBANGUNAN DIRI

Tajuk

:JEJARI HALIMUNAN

Objektif

: Mengenalpasti bakat kepimpinan dalam diri murid, membina

sikap

tanggungjawab

bekerjasama

dalam

dan menguji kesabaran murid

Saiz Kumpulan

: 30-40 orang

Masa

: 20-40 minit

Tempat & Peralatan :

pasukan,

memupuk

rasa

1. Di kawasan lapang yang mempunyai ruang untuk bergerak.

2. pembaris / kertas mahjung yang digulung

Langkah

1. Peserta dipecahkan kepada 3/4 kumpulan.

2. Fasilitator akan membimbing peserta membuat jari berbentuk pistol di paras pinggang.

3. Terdapat syarat dalam aktiviti ini iaitu jari peserta sentiasa bersentuhan dengan pembaris/kertas mahjung.

4. Matlamat aktiviti ini ialah meletakkan batang paip ke lantai.

5. Peserta akan membuat dua barisan di dalam kumpulan dengan cara menghadap diantara satu sama lain.

6. Jari gaya pistol yang diagar diletak pada paras pingang dan pastikan jari kuku sentiasa menghadap siling.

7. Jari disusun berselang-seli diantara satu sama lain.

8.

Paip / kertas mahjung akan diletak ditengah dan semua ahli kumpulan akan cuba meletakkan paip di atas lantai dengan syarat jari semua ahli sentiasa bersentuhan pada batang paip.