Anda di halaman 1dari 4

TUTUR

BAHASA YANG KASAR BODY LANGUAGE / BAHASA BADAN CTH: MEMEK MUKA ADAP YANG TIDAK SOPAN KELUAR TANPA KEIZINAN ISYARAT / SIGN LANGUAGE CTH: ANGKAT KAKI AKTIVITI YANG TIDAK SESUAI DENGAN MASA : CTH: TIDUP, MENGUAP

BIL
1 2 3 4 5 6 7

SOALAN
Saya sedar guru tidak selesa apabila saya tidak memberi salam? Saya masih mampu memberi tumpuan walaupun pelajaran itu saya tidak minat? Adakalanya saya keluar kelas tanpa meminta keizinan guru? Saya selesa apabila guru memuji saya? Saya tidak selesa apabila guru mendenda saya? Adakalanya perangai saya di rumah, saya bawa ke sekolah? Saya seorang yang suka bercakap terus terang?

YA

TIDAK

8
9 10

Saya selesa dengan peraturan sekolah?


Saya memberi tumpuan ketika belajar di dalam kelas? Saya sentiasa berpakaian kemas di sekolah?

1) Mengadakan Minggu @ Bulan Sopan Santun 2) Menampal frasa kata yang menggambarkan rasa hormat di laluan penting. 3) Meletakakan peti luahan perasaan. 4) Memberi ganjaran dalam perhimpunan murid yang beradap sopan setiap bulan. 5) Melantik murid-murid yang mempunyai sahsiah terpuji sebagai pemimpin pelajar. 6) Memperdengarkan lagu-lagu yang berunsurkan adap dalam sesi-sesi ceramah. 7) Mengadakan pertandingan pantun, sajak, bercerita dll yang berunsurkan sopan santun.