Anda di halaman 1dari 1

Asas Perkembangan Kurikulum

Subjek Sivik Akidah Sirah Nahu Feqah Tauhid Syariah Hadis Mutolaah dan Insyak Adab dan Nusus Nilai/Fungsi - Kesedaran - Tatabahasa arab - Pemahaman dan penulisan - Kesusateraan Elemen perkembangan manusia/Displin/Fokus/Tujuan - Melahirkan insan yang mempunyai sifat cintakan negara - memberikan - melihat sumbangan tamadun islam - Dapat berkomunikasi - Dapat mengetahui hukum hakam islam - Dapat mengenal Allah - Mewujudkan keharmonian -

Falsafah pendidikan islam - membangunkan insan kamil, berakhlak mulia -kognitif displin ilmu hadis

KSSR dibangun berteraskan enam tunjang utama merangkumi komunikasi; sains clan teknologi; perkembangan fizikal dan estetika; kerohanian,sikap dan nilai; kemanusiaan; dan ketrampilan diri.
Setiap tunjang mengandungi disiplin ilmu, kemahiran dan nilai yang menjadi asas kepada pembangunan insan yang seimbang dan berpemikiran kreatif, kritis dan inovatif

Kemahiran - Komunikasi - Sains dan teknologi - Perkembangan manusia dan estetika - Kerohanian - Sikap dan nilai - Kemanusian - Ketrampilan

Disiplin Ilmu/Kemahiran/Nilai