Lampiran 1 ALAMAT E-MEL DOMAIN BTPNSEL JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengarah Pelajaran Negeri : pengarah.jpns@btpnsel.

edu.my Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri : timbalanpengarah.jpns@btpnsel.edu.my
Sektor Jaminan Kualiti : sjk.jpns@btpnsel.edu.my
Sektor Khidmat Pengurusan Pembangunan - sk2p.jpns@btpnsel.edu.my Sektor Nazir dan Jaminan Kualiti - jnjk.jpns@btpnsel.edu.my Sektor Pembangunan Kemanusiaan - spk.jpns@btpnsel.edu.my Sektor Pendidikan Khas dan Swasta - spks.jpns@btpnsel.edu.my Sektor Pengurusan Akademik - spa.jpns@btpnsel.edu.my Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT - spmict.jpns@btpnsel.edu.my

10. Sektor Pengurusan Sekolah - sps.jpns@btpnsel.edu.my 11. Sektor Penilaian dan Peperiksaan - spp.jpns@btpnsel.edu.my 12. Sektor Psikologi dan Kaunseling - spnk.jpns@btpnsel.edu.my ALAMAT E-MEL YANG MENGGUNAKAN DOMAIN BTPNSEL

1. Alamat pukal ke semua sekolah di Selangor :- sekolah@btpnsel.edu.my 2. Alamat pukal ke semua sekolah menengah :- menengah@btpnsel.edu.my 3. Alamat pukal ke semua sekolah rendah : rendah@btpnsel.edu.my 4. Alamat pukal ke semua PPD Selangor : ppdselangor.jpns@btpnsel.edu.my 5. Alamat pukal ke semua PKG Selangor : pkg@btpnsel.edu.my 6. Alamat pukal ke semua Sektor di JPN Selangor : jpn.selangor@btpnsel.edu.my 7. Alamat pukal ke semua SJKT : sjkt@btpnsel.edu.my 8. Alamat pukal ke semua SJKC : sjkc@btpnsel.edu.my 9. Alamat pukal ke semua SABK : sabk@btpnsel.edu.my 10. Alamat pukal ke semua SMKS : smka@btpnsel.edu.my 11. Alamat pukal ke semua PKG Selangor : pkg@btpnsel.edu.my
i

Garis Panduan Pengurusan emel Jabatan Pelajaran Selangor dan Sekolah-Sekolah Negeri Selangor
ppkjps2012

KUMPULAN EMAIL SEKOLAH MENGIKUT DAERAH

1. Group emel sekolah daerah Gombak : sekolah.gombak@btpnsel.edu.my 2. Group emel sekolah daerah Hulu Langat : sekolah.hululangat@btpnsel.edu.my 3. Group emel sekolah daerah Hulu Selangor : sekolah.huluselangor@btpnsel.edu.my 4. Group emel sekolah daerah Klang : sekolah.klang@btpnsel.edu.my 5. Group emel sekolah daerah Kuala Langat : sekolah.kualalangat@btpnsel.edu.my 6. Group emel sekolah daerah Kuala Selangor : sekolah.kualaselangor@btpnsel.edu.my 7. Group emel sekolah daerah Petaling Perdana : sekolah.petalingperdana@btpnsel.edu.my 8. Group emel sekolah daerah Petaling Utama : sekolah.petalingutama@btpnsel.edu.my 9. Group emel sekolah daerah Sabak Bernam : sekolah.sabakbernam@btpnsel.edu.my 10. Group emel sekolah daerah Sepang : sekolah.sepang@btpnsel.edu.my

ii

Garis Panduan Pengurusan emel Jabatan Pelajaran Selangor dan Sekolah-Sekolah Negeri Selangor
ppkjps2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful