Anda di halaman 1dari 9

PAPARAN STORY BOARD TUJUAN UTAMA PENGHASILAN PAPAN CERITA ATAU

STORY BOARD

Tajuk paparan: Tujuan utama papan cerita atau story board Lakaran skrin:-

Bil: 1

Keterangan: 1.Pada paparan ini, pembangun menyatakan tujuan utama penghasilan papan cerita

Keterangan grafik: 1.Teks tujuan penghasilan papan cerita

Keterangan audio/video: 1.Tiada audio/video dihasilkan

PAPARAN STORY BOARD TAJUK DAN AHLI KUMPULAN

Tajuk paparan: Tajuk dan ahli kumpulan Lakaran skrin:-

Bil: 2

Keterangan: 1.Pada paparan ini, pembangun menyatakan tajuk blog yang dihasilkan beserta senarai pembangun blog.

Keterangan grafik: 1.Teks tujuan penghasilan papan cerita

Keterangan audio/video: 1.Tiada audio/video dihasilkan

PAPARAN STORY BOARD SET INDUKSI DAN LANGKAH 1

Tajuk paparan: Set induksi dan langkah 1 Lakaran skrin:-

Bil: 3

Keterangan: 1.Pada paparan ini, pembangun memuat naik video set induksi dan langkah 1.

Keterangan grafik: 1.Video set induksi dan langkah 1

Keterangan audio/video: 1.Video rakaman

PAPARAN STORY BOARD LANGKAH 2

Tajuk paparan: Langkah 2 Lakaran skrin:-

Bil: 4

Keterangan: 1. Pada paparan ini, pembangun memuat naik video langkah 2.

Keterangan grafik: 1.Video langkah 2

Keterangan audio/video: 1.Video rakaman

PAPARAN STORY BOARD LANGKAH 3

Tajuk paparan: Langkah 3 Lakaran skrin:-

Bil: 5

Keterangan: 1. Pada paparan ini, pembangun memuat naik video langkah 3.

Keterangan grafik: 1.Video langkah 3

Keterangan audio/video: 1.Video rakaman

PAPARAN STORY BOARD LANGKAH 4

Tajuk paparan: Langkah 4 Lakaran skrin:-

Bil: 6

Keterangan: 1. Pada paparan ini, pembangun memuat naik video langkah 4.

Keterangan grafik: 1.Video langkah 4

Keterangan audio/video: 1.Video rakaman

PAPARAN STORY BOARD PENUTUP

Tajuk paparan: Penutup Lakaran skrin:-

Bil: 7

Keterangan: 1. Pada paparan ini, pembangun memuat naik video penutup.

Keterangan grafik: 1.Video penutup

Keterangan audio/video: 1.Video rakaman

PAPARAN STORY BOARD PADA BLOG

Tajuk paparan: Paparan story board pada blog Lakaran skrin:-

Bil: 8

Keterangan: 1. Pada paparan ini, pembangun melampirkan paparan story board yang telah dihasilkan pada blog

Keterangan grafik: 1.Pautan dari scribd

Keterangan audio/video: 1.Tiada audio/video dihasilkan

PAPARAN STORY BOARD TUGASAN KUMPULAN

Tajuk paparan: Tugasan kumpulan Lakaran skrin:-

Bil: 9

Keterangan: 1. Pada paparan ini, pembangun memuat naik tugasan kumpulan yang telah dilaksanakan

Keterangan grafik: 1.Pautan dari scribd

Keterangan audio/video: 1.Tiada audio/video dihasilkan