Anda di halaman 1dari 12

Pengenalan

Lompat jauh adalah sejenis acara olahraga di mana seseorang ahli sukan atau atlet cuba mendarat sejauh yang boleh dari tempat pelepasan. Mereka yang bertanding akan berlari di laluan (pada tahap elit, biasanya mempunyai permukaan yang sama dengan trek larian) dan melompat sejauh yang boleh dengan memijak sepintas pada papan kayu ke bahagian yang diisi pasir atau tanah. Jarak minimum dari papan ke tanda yang dibuat oleh atlit pada pasir diukur. Jika seseorang itu memulakan lompatannya dengan mana-mana bahagian kakinya di depan atau melebihi papan (satu lapisan plastisin diletakkan dengan segera di depan papan untuk mengesan ketepatan ini), lompatannya diisytiharkan salah atau batal dan tiada jarak akan direkodkan. Format sebenar pertandingan ini berbeza, tetapi secara amnya peserta akan mendapat beberapa kali cubaan untuk membuat lompatan dan hanya lompatan yang terpanjang akan dikira sebagai keputusan. Peserta dengan lompatan sah yang paling jauh pada akhir pertandingan akan dikira sebagai juara. Kelajuan semasa berlari dan tinggi lonjakan merupakan kunci lompatan yang jauh. Oleh itu tidak hairanlah jika atlet lari pecut turut bertanding dan memenangi acara ini. Lompat jauh telah dijadikan sebagai sebahagian daripada Sukan Olimpik. Acara ini juga dicatat sebagai dua daripada rekod dunia yang paling lama berdiri dalam sebarang acara balapan dan padang. Pada 1935, Jesse Owens mencatatkan rekod dunia yang tidak dipecahkan sehingga 1960 oleh Ralph Boston. Lompat jauh adalah salah satu daripada acara Olimpik pada Yunani Purba. Seseorang atlit akan memegang beban pada kedua-dua tangan yang dipanggil halteres. Beban ini akan dilayangkan ke hadapan seiring apabila atlet melompat untuk menambah momentum dan dibaling ke belakang apabila berada di udara untuk menolaknya ke hadapan. Paling dingati dalam acara purba adalah seorang lelaki dipanggil Chionis di mana pada Olimpik 656 SM mencatatkan lompatan sejauh 7 m 5 cm.

Dalam sukan lompat jauh ini, pergerakan seseorang atlet itu merupakan faktor penentu samada lompatan dapat dilakukan dengan baik serta memperolehi jarak yang jauh. Sekiranya teknik serta pergerakan biomekanik berkaitan dengan lompatan tersebut dilakukan dengan baik, maka jarak lompatan boleh mencapai jarak yang jauh. Terdapat beberapa fasa pergerakan atlet lompat jauh seperti fasa larian, fasa take off, fasa terbang dan fasa landing.

Fasa Larian

Pada fasa ini, atlet lompat jauh perlu melakukan larian pecut dengan teknik yang betul untuk mendapatkan kelajuan yang maksimum bagi memperolehi daya yang lebih ketika melakukan lompatan. Kelajuan larian dengan teknik yang terbaik merupakan antara faktor bagi memperolehi lompatan yang jauh.

Fasa Take Off

Fasa take off bermula pada atau di atas garisan yang telah ditandakan. Ianya dilakukan selepas larian pecut dilakukan. Kaki dominan akan memijak tanda garisan sebelum melakukan henjutan. Badan berada pada posisi lurus manakala upper arm memainkan peranan untuk menambah daya. Kegagalan peranan upper arm akan menyebabkan pengurangan halaju horizontal. Oleh kerana manusia mempunyai tahap limitasi, lompatan pada kecerunan 45 darjah adalah lompatan yang paling maksimum yang boleh dilakukan bagi mendapatkan jarak jauh lompatannya.

Fasa Terbang

Fasa terbang adalah selepas melakukan take off. Pada fasa ini, atlet lompat jauh yang melakukan lompatan akan berada di udara atau dipanggil penerbangan yang sementara. Keseluruhan anggota terlibat seperti badan, upper arm dan lower arm. Badan akan ke hadapan manakala upper arm memainkan peranan dengan melakukan ayunan. Lower arm pula akan bertindak melakukan kayuhan di udara seolah-olah seperti mengayuh basikal bagi mendapatkan lompatan yang maksimum.

Fasa Landing

Fasa landing atau fasa mendarat merupakan fasa yang terakhir bagi lompat jauh. Lompatan akan dikira berdasarkan kaki yang melakukan pendaratan. Pada fasa ini, atlet lompat jauh biasanya akan mendarat dengan menggunakan kedua-dua belah kaki bagi memperolehi jarak lompatan yang maksimum. Selepas fasa terbang, perkara yang penting sebelum pendaratan adalah timing. Ini kerana, sekiranya timing tidak dilakukan dengan tepat, kemungkinan besar pendaratan tidak dapat dilakukan dengan baik.

Kesimpulan

Walaupun seseorang atlet lompat jauh itu berjaya melakukan larian pecut yang baik, mereka tidak akan memperolehi jarak yang jauh bagi lompatan yang dilakukan sekiranya teknik-teknik atau pergerakan biomekanik tidak dilakukan dengan sempurna. Lompat jauh merupakan salah satu sukan yang memerlukan seseorang atlet itu bijak membebaskan anggota badannya (degree of freedom). Degree of

freedom ini amat penting kerana ianya akan memudahkan sesuatu pergerakan itu dilakukan dengan sempurna. Disamping itu juga, darjah maksimum yang perlu dicapai bagi lompatan yang baik adalah sekitar 45 darjah. Ini kerana manusia mempunyai limitasi untuk melakukan lompatan yang lebih daripada tahap 45 darjah. Fasa-fasa yang dihuraikan di atas adalah sebahagian daripada teknik-teknik yang perlu diketahui oleh atlet lompat jauh bagi memperolehi lompatan yang jauh dan paling meksimum. Rujuk lampiran 1 berkaitan teknik melakukan lompatan dalam sukan lompat jauh.

Rujukan

MURAKI, Y. et al.: A 3-dimensional cinematographical analyds of foot

deformations during the take-off-phase of the Fo.sburv flop. In:

Track and Field Quarterly Review (1982), 4, pp.33 36.

REID. P.: A closer look at Dick Fosburys flop technique in: Track and Field

Quarterly Review (i982). p. 30.

TIDOW, G.: Model technique analysis sheet for the horizontal jumps. Part 1: The long jump. In: New Studies in Athletics (1989). 3. pp.47 62.

PRINSIP-PRINSIP BIOMEKANIK DALAM ACARA LOMPAT TINGGI Secara amnya terdapat beberapa aspek prinsip mekanik dalam acara-acara sukan termasuk olahraga. Prinsip-prinsip mekanik yang terlibat dalam acara lompat tinggi ini dibincang dengan ringkas :a) Pergerakan Terdapat dua jenis pergerakan iaitu :i) ii) Pergerakan Mendatar (Linear Motion) Pergerakan Menegak (Vertical Motion) Dengan ringkas, seseorang atlit perlu meminda pergerakan mendatar kepada pergerakan menegak. A Pergerakan Mendatar B Pergerakan Menegak C Vektor Resultant

1) Lari landas menghasilkan pergerakan mendatar A. 2) Lonjakan dari lari landas di point X menghasilkan pergerakan menegak B. 3) Hasil gabungan pergerakan mendatar dan pergerakan menegak mengakibatkan layangan dalam bentuk parabola C.

b) Momentum
Halaju dan momentun adalah konsep-konsep penting dalam kemahiran sukan. Momentum adalah hasil darab jisim dan halaju iaitu kuantiti pergerakan yang dikandung oleh sesuatu jasad. Lebih meningkat halaju atau lebih berat jisim, maka momentum jasad itu akan bertambah. Ia juga boleh dipindahkan dari sebahagian badan ke seluruh badan misalnya hayunan atau kilasan kaki bebas dengan kuat pada fasa lonjakan dalam lompat tinggi supaya dapat menghasilkan momentun yang lebih untuk membawa badan pada takat yang lebih tinggi. Pergerakan lengan dan bahu juga menolong melonjakkan badan ke atas.

c) Daya Sentrifugal Daya Sentrifugal Daya Sentripetal

Daya Ikut Tangan Selain daripada pergerakan mendatar dan menegak terdapat juga daya sentrifugal. Apabila sesuatu jasad melakukan pergerakan dalam bentuk suatu bulatan, pada hakikatnya terdapat satu jenis daya yang bertindak ke arah pusat bulatan itu dan satu lagi daya yang sama wujud dalam arah yang bertentangan. Daya yang bertindak ke luar dikenali sebagai Daya Sentripetal. Kedua-dua daya ini dilaksanakan hanya apabila ada geseran pada bumi di pusat bulatan. Sekiranya terdapat suatu daya sentrifugal sedang bertindak kepada pusat bulatan dan tidak terdapat geseran pada pusat itu, maka daya ini akan dilepaskan pada titik bulatan yang tertentu dan memecut dalam bentuk tangen pada pusat bulatan itu. Untuk mencapai lonjakan yang tinggi, seseorang atlit itu haruslah menggabungkan konsepkonsep pergerakan dengan daya sentrifugal .

d) Putaran Pergerakan-pergerakan putaran bertujuan mendapat layangan merentasi palang adalah dua jenis iaitu direct dan inderect. Putaran direct dicapai semasa atlit ada kontrak dengan bumi manakala putaran indirect semasa atlit tidak mempunyai kontrak dengan bumi. Putaran indirect dicapai dengan membawa masuk dengan kuat kaki bebas setelah lonjakan untuk menambah lagi daya sentrifugal.

e) Graviti dan Pusat Graviti Satu daripada prinsip yang sangat penting adalah daya graviti bumi yang berkesan pada atlit dan bagaimana atlit itu boleh memindahkan pusat graviti pada badannya supaya memperolehi lompatan yang paling berjaya. Ketinggian yang boleh dicapai dengan jumlah daya yang sama sekiranya pusat graviti ditempatkan rapat kepada bahagian atas palang. Walau bagaimanapun gaya-gaya yang

membolehkan penempatan pusat graviti seperti ini juga melibatkan atlit-atlit mendarat dalam posisi yang mencemaskan.

Jasad-jasad A dan B yang kedudukannya menegak didapati pusat graviti masing-masing agak jauh di atas palang. Manakala dalam jasad C, terdapat kedudukannya yang leper

membolehkan pusat gravity adalah sangat hampir pada palang.

PRINSIP AKSI REAKSI


Konsep : Walaupun arus jalan pusat graviti tidak boleh diubah setelah kaki meninggalkan bumi dengan mengubahsuaikan segmen-segmen tertentu dalam badan secara mengaplikasikan hukum reaksi membolehkan segmen-segmen badan mengikut itu di angkat. Konsep menerangkan bahawa apabila sesuatu bahagian badan dikenakan sesuatu gerakan tertentu, maka kita akan mendapat satu pergerakan di bahagian badan yang lain. Apabila kedua belah tangan atlit di hayun dengan kuat semasa lonjakan seluruh badan akan turut terangkat. Setelah lonjakan seluruh kaki bebas ditarik masuk dengan kuat untuk menghasilkan putaran badan. Dengan ini kedua belah kaki akan dapat melepasi palang. Ketika bahagian pinggang melepasi palang, pinggang dilenturkan. Pergerakan inilah mengangkat kedua tangan dan kedua kaki melepasi palang dengan mudah. Semasa lari landas dilakukan, tumit kaki hadapan di tanam dengan kuat, reaksi dari tindakan ini akan memindahkan pergerakan mendatar kepada pergerakan menegak. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk acara lompat tinggi.

HUKUM-HUKUM NEWTON
Prinsip-prinsip biomekanik juga melibatkan hukum-hukum seperti di bawah :1) Hukum Inertia (Hukum Pertama) Setiap jasad akan terus berada dalam keadaan rehat atau terus bergerak dengan halaju yang sekata pada satu arah lurus sehingga terdapat satu daya yang mengubah keadaannya. 2) Hukum Pecutan (Hukum Kedua)

Kadar penurunan momentum adalah secara terus dengan daya yang digunakan dan pertukaran ini berlaku pada arah yang sama dengan arah tindakan daya. 3) Hukum Tindakbalas (Hukum Ketiga) Untuk sebarang tindakan selalu terdapat suatu tindakbalas yang sama magnitudnya tetapi pada arah yang bertentangan.

PRINSIP-PRINSIP MEKANIK DALAM ACARA LOMPAT TINGGI


Secara amnya terdapat beberapa aspek prinsip mekanik dalam acara-acara sukan termasuk olahraga. Prinsipprinsip mekanik yang terlibat dalam acara lompat tinggi ini dibincang dengan ringkas :a) Pergerakan Terdapat dua jenis pergerakan iaitu :i) ii) Pergerakan mendatar (Linear Motion) Pergerakan menegak (Vertical Motion)

Dengan ringkas, seseorang atlit perlu meminda pergerakan mendatar kepada pergerakan menegak. Gambarajah berikut menerangkan prinsip ini. Gambarajah 1 : Prinsip pergerakan A Pergerakan Mendatar. B Pergerakan Menegak. C Vektor Resultant 1. 2. 3. Lari landas menghasilkan pergerakan mendatar A. Lonjakan dari lari landas di point X menghasilkan pergerakan menegak B. Hasil gabungan pergerakan mendatar dan pergerakan menegak mengakibatkan layangan dalam bentuk parabola C.

b. Momentum Halaju dan momentum adalah konsep-konsep penting dalam kemahiran sukan. Momentum adalah hasil darab jisim dan halaju ialah kuantiti pergerakan yang dikandung oleh sesuatu jasad. Lebih meningkat halaju atau lebih berat jisim, maka momentum jasad itu akan bertambah. Ia juga boleh dipindahkan dari sebahagian badan ke seluruh badan misalnya hayunan atau kilasan kaki bebas dengan kuat pada fasa lonjakan dalam lompat tinggi supaya dapat menghasilkan momentum yang lebih untuk membawa badan pada takat yang lebih tinggi. Pergerakan lengan dan bahu juga menolong melonjakkan badan ke atas.

c. Daya Sentrifugal Gambarajah 2 : Daya Sentrifugal 1. 2. Daya Sentrifugal Daya Sentripetal.

3. Daya Ikut Tangen Selain daripada pergerakan mendatar dan menegak terdapat juga daya sentrifugal. Apabila sesuatu jasad melakukan pergerakan dalam bentuk sesuatu bulatan, pada hakikatnya terdapat satu jenis daya yang bertindak ke arah pusat bulatan itu dan satu lagi daya yang sama wujud dalam arah yang bertentangan. Daya yang bertindak ke luar dikenali sebagai Daya Sentripetal. Kedua-duanya dilaksanakan hanya apabila ada geseran pada bumi di pusat bulatan. Sekiranya terdapat suatu daya sentrifugal sebagai bertindak kepada pusat bulatan dan tidak terdapat geseran pada pusat itu, maka daya ini akan dilepaskan pada titik bulatan yang tertentu dan memecut dalam bentuk tangen pada pusat bulatan itu.

Gambarajah 3 : Arah Daya Sentrifugal Dalam Lompat Tinggi


Untuk mencapai lonjakan yang tinggi, seseorang atlit itu haruslah menggabungkan konsep-konsep pergerakan dengan daya sentrifugal seperti rajah di atas. d. Putaran Pergerakan-pergerakan putaran bertujuan mendapat layangan merentasi palang adalah dua jenis iaitu direct dan Iindirect. Putaran direct dicapai semasa atlit ada kontrak dengan bumi manakala putaran indirect semasa atlit tidak mempunyai kontrak dengan bumi. Putaran indirect dicapai dengan membawa masuk dengan kuat kaki bebas setelah lonjakan untuk menambah lagi daya sentrifugal. e. Graviti Dan Pusat Graviti Satu daripada prinsip yang sangat penting adalah daya graviti bumi yang berkesan pada atlit dan bagaimana atlit itu boleh memindahkan pusat graviti pada badannya supaya memperolehi lompatan yang paling berjaya. Ketinggian yang lebih boleh dicapai dengan jumlah daya yang sama sekiranya pusat graviti ditempatkan rapat kepada bahagian atas palang. Walau bagaimanapun gaya-gaya yang membolehkan penempatan pusat graviti seperti ini juga melibatkan atlit-atlit mendarat dalam posisi yang mencemaskan. Konsep di atas digambarkan oleh Gambarajah 4. Jasad-jasad a dan b yang kedudukannya menegak dapati pusat graviti masing-masing agak jauh di atas palang. Manakala dalam jasad c, terdapat kedudukannya yang leper membolehkan pusat graviti adalah sangat hampir pada palang. Gambarajah-gambarajah di bawah menunjukkan beberapa gaya dalam acara lompat tinggi yang tidak sempurna dari segi pemindahan pusat supaya mendapat satu lompatan yang tinggi. Tanda x menunjukkan pusat graviti atlit yang tinggi di atas palang.

PRINSIP AKSI REAKSI


Konsep : Walaupun arus jalan pusat graviti tidak boleh diubah setelah kaki meninggalkan bumi dengan mengubahsuaikan segmen-segeman tertentu dalam badan secara mengaplikasikan hukum reaksi membolehkan segmen-segmen badan mengikuti itu di angkat. Konsep menerangkan bahawa apabila sesuatu bahagian badan dikenakan sesuatu gerakan tertentu, maka kita akan mendapat satu pergerakan di bahagian badan yang lain. Apabila kedua belah tangan atlit di hayun dengan kuat semasa lonjakan seluruh badan akan turut terangkat. Setelah lonjakan seluruh kaki bebas ditarik masuk dengan kuat untuk menghasilkan putaran badan. Dengan ini kedua belah kaki akan dapat melepasi palang. Ketika bahagian pinggang melepasi palang, pinggang dilenturkan. Pergerakan inilah mengangkat kedua tangan dan kedua kaki melepasi palang dengan mudah. Semasa lari landas dilakukan, tumit kaki hadapan di tanam dengan kuat, reaksi dari tindakan ini akan memindahkan pergerakan mendatar kepada pergerakan menegak. Prinsip-prinsip yang telah dibicangkan ini adalah mustahak bagi seseorang atlit untuk mencapai tahap pencapaian lompatan yang tinggi.

HUKUM-HUKUM NEWTON
Prinsip-prinsip mekanik juga melibatkan hukum-hukum seperti di bawah : 1. Hukum Inertia (Hukum Pertama) Setiap jasad akan terus berada dalam keadaan rehat atau terus bergerak dengan halaju yang sekata pada satu arah lurus sehingga terdapat satu daya yang mengubah keadaannya. 1. Hukum Pecutan (Hukum Kedua)

Kadar penurunan momentum adalah secara terus dengan daya yang digunakan dan pertukaran ini berlaku pada arah yang sama dengan arah tindakan daya. 1. Hukum Tindakbalas (Hukum Ketiga)

Untuk sebarang tindakan selalu terdapat suatu tindakbalas yang sama magnitutnya tetapi pada arah yang bertentangan.

Hokum newton dalam sukan

1. Permainan sofball
Apabla seorang pemain sofbol menghayunbat dengan daya yang kuat, dia akan memutarkan anggota badan atasnya. Ini akan menghasilkan tork pada sekeliloing aksis menegak pemain tersebut(aksi). Reaksinya, anggota tubuh bawah akan berputar disekeliling aksis menegak pada arah yang bertentangan jika pemain tidak kukuh dirinya di atas padang. Pada kebiasaannya, pemain akan berpijak kukuh pada padang. Oleh itu, tork dipindahkan dari anggota atas badan dialihkan kepada ke padang yang mana bumi akan memindahkan tork yang sama magnitudnya dan arah yang bertentangan ke atas kasut pemain.

2. Fasa Penerbangan Lompat Jauh


Pada masa fasa penerbangan. Kedudukan athlit akan berubah. Apabila athlit menghayun kaki ke arah hadapan atas(ikut pusingan jam), ini bermakna daya aksi telah dikenakan pada bahagian badan yang lain.

1. Permainan sofball

Apabla seorang pemain sofbol menghayunbat dengan daya yang kuat, dia akan memutarkan anggota badan atasnya. Ini akan menghasilkan tork pada sekeliloing aksis menegak pemain tersebut(aksi). Reaksinya, anggota tubuh bawah akan berputar disekeliling aksis menegak pada arah yang

bertentangan jika pemain tidak kukuh dirinya di atas padang. Pada kebiasaannya, pemain akan berpijak kukuh pada padang. Oleh itu, tork dipindahkan dari anggota atas badan dialihkan kepada ke padang yang mana bumi akan memindahkan tork yang sama magnitudnya dan arah yang bertentangan ke atas kasut pemain.

2. Fasa Penerbangan Lompat Jauh


Pada masa fasa penerbangan. Kedudukan athlit akan berubah. Apabila athlit menghayun kaki ke arah hadapan atas(ikut pusingan jam), ini bermakna daya aksi telah dikenakan pada bahagian badan yang lain.

1. Permainan sofball

Apabla seorang pemain sofbol menghayunbat dengan daya yang kuat, dia akan memutarkan anggota badan atasnya. Ini akan menghasilkan tork pada sekeliloing aksis menegak pemain tersebut(aksi). Reaksinya, anggota tubuh bawah akan berputar disekeliling aksis menegak pada arah yang bertentangan jika pemain tidak kukuh dirinya di atas padang. Pada kebiasaannya, pemain akan berpijak kukuh pada padang. Oleh itu, tork dipindahkan dari anggota atas badan dialihkan kepada ke padang yang mana bumi akan memindahkan tork yang sama magnitudnya dan arah yang bertentangan ke atas kasut pemain.

2. Fasa Penerbangan Lompat Jauh


Pada masa fasa penerbangan. Kedudukan athlit akan berubah. Apabila athlit menghayun kaki ke arah hadapan atas(ikut pusingan jam), ini bermakna daya aksi telah dikenakan pada bahagian badan yang lain. 1. Permainan sofball

Apabla seorang pemain sofbol menghayunbat dengan daya yang kuat, dia akan memutarkan anggota badan atasnya. Ini akan menghasilkan tork pada sekeliloing aksis menegak pemain tersebut(aksi).

Reaksinya, anggota tubuh bawah akan berputar disekeliling aksis menegak pada arah yang bertentangan jika pemain tidak kukuh dirinya di atas padang.

Pada kebiasaannya, pemain akan berpijak kukuh pada padang. Oleh itu, tork dipindahkan dari anggota atas badan dialihkan kepada ke padang yang mana bumi akan memindahkan tork yang sama magnitudnya dan arah yang bertentangan ke atas kasut pemain.

2. Fasa Penerbangan Lompat Jauh

Pada masa fasa penerbangan. Kedudukan athlit akan berubah. Apabila athlit menghayun kaki ke arah hadapan atas(ikut pusingan jam), ini bermakna daya aksi telah dikenakan pada bahagian badan yang lain.

Anda mungkin juga menyukai