Anda di halaman 1dari 3

STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA KOD EVIDENCE : B1D6E1 ARAS RENDAH Mengetahui tentang reka bentuk

dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan Keusahawanan B1D6 Mengetahui tentang pemakanan dan pengurusan sajian _____________________________________________________________________________________ Berikut adalah antara faktor-faktor utama merancang menu untuk makanan bekal. Pilih kenyataan yang betul tentang makanan bekal. Tandakan atau X pada ruangan yang disediakan.

1 2 3 4 5 6

Makanan hendaklah seimbang Makanan mudah dibawa Makanan tahan lama Makanan berkuah Makanan mudah disediakan Makanan yang mengandungi santan

X
Disahkan oleh,

Dilaksanakan oleh,

.......................................... ( )

............................................... ( )

STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA KOD EVIDENCE : B1D6E1 ARAS TINGGI Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan Keusahawanan B1D6 Mengetahui tentang pemakanan dan pengurusan sajian _____________________________________________________________________________________ Lengkapkan peta minda di bawah dengan faktor merancang menu untuk makanan bekal dengan betul.

Mudah disediakan

FAKTOR UTAMA MERANCANG MENU UNTUK MAKANAN BEKAL

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

.......................................... ( )

............................................... ( )

STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA KOD EVIDENCE : B3D4E1 Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta pernigaan dan keusahawanan. B1D4 Mengetahui tentang asas masakan