Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh/ Hari Masa Kelas Bil. Pelajar Mata Pelajaran Bidang Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran

: : : : : : : : : : :

22 Oktober 2012 ( Isnin ) 12.15 12.45 pagi ( 30 minit ) 1 Komitmen 28 orang Pendidikan Islam Pelajaran Jawi Suku Kata Terbuka 6.3 - Mengenal, membaca dan menulis suku kata terbuka. 6.3.2 Membaca dan menulis suku kata terbuka dengan betul. 6.3.3 Menulis suku kata terbuka dengan betul. 6.3.4 Membina perkataan daripada suku kata terbuka dengan betul.

Pengetahuan Sedia Ada Eleman Merentas Kurikulum Bahan Bantu Belajar (BBB)

: : : : : :

Murid selalu menyebut huruf-huruf jawi dan perkataanperkataan suku kata terbuka. 1. Keusahawanan 2. Teknologi maklumat 3. Kreatif dan Inovatif 1. Kad Huruf 2. Kad Suku Kata 3. Bekas yang berisi gula-gula 4. Lembaran Kerja/Latihan

Langkah/ Masa Pendahuluan ( 1 minit )

Isi Pelajaran - Memberi salam - Bacaan al Fatihah

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru 1. Guru memberi salam. 2. Guru meminta murid membaca doa/al fatihah Aktiviti Murid 1. Murid menjawab salam. 2. Murid membaca al Fatihah bersama guru.

Catatan

Kemahiran Membaca Dan menghafaz

Set Induksi ( 3 minit )

- Bekas ( berisi gula-gula )

1. Guru
meminta seorang murid membuka dan menutup bekas yang berisi gulagula beberapa kali.

1. Seorang
murid diminta datang ke hadapan untuk membuka dan menutup bekas.

- BBB: Bekas berisi gula-gula (coklat)

2. Guru
bertanya kepada kelas apa yang dibuat oleh kawan mereka.

2. Murid menjawab pertanyaan guru.

Kemahiran Menyoal

3. Guru
mengaitkan soalan dengan tajuk pembelajaran pada hari ini. Perkembangan Kad Huruf 1. Guru menunjukkan hurufhuruf kepada murid.

3. Murid mendengar penerangan guru.

1. Murid
menyebut huruf yang ditunjukkan oleh guru secara beramairamai.

BBB: Kad Huruf

Langkah 1 ( 8minit )

2. Guru
meminta murid mencari huruf dan mencantum huruf menjadi suku kata

2. Murid
mencari huruf dan mencantum huruf menjadi suku kata

EMK: Kreatif dan Inovatif

Langkah 2 ( 7 minit )

Kad Suku Kata

1. Guru meminta beberapa orang murid mencantum kad suku kata terbuka menjadi perkataan. 2. Guru meminta murid menyebut dan mengeja suku kata yang dicantum beramairamai 3. Guru meminta murid ke hadapan membaca perkataan suku kata terbuka secara individu dan diikuti oleh kelas.

1. Beberap a murid mencantum suku kata menjadi perkataan.

BBB: Kad Suku Kata

2. Murid
membaca perkataan dari suku kata yang dicantum secara beramairamai. Kemahiran: Pengulangan

3. Murid ke hadapan membaca perkataan dari seku kata terbuka secara individu dan diikuti oleh kelas

Langkah 3 ( 8 minit )

- Aktiviti menulis: Lembar an Kerja

1. Guru mengedar lembaran kerja dan meminta membaca arahan serta menjawab latihan tersebut.

1.Murid menerima lembaran kerja yang diedarkan, memahami arahan dan menjawab soalan yang dikemukakan.

BBB: Lembaran Kerja

Penutup ( 3 minit )

Rumusan Ulang sebut perkataan dari suku kata terbuka yang dipelajari.

1. Guru meminta murid membaca semula suku kata terbuka yang diajar secara beramairamai.

1. Murid
menyebut dan membaca suku kata secara beramairamai.

Kemahiran Pengulangan

2. Guru
merumuskan tajuk yang dipelajari.

2.Murid mendengar rumusan guru.

Kemahiran Soal Jawab