Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRODUKSI MULTIMEDIA Tingkatan Tarikh Masa Bilangan Pelajar Tajuk Subtopik Hasil Pembelajaran : Aras

1 : Menjelaskan kepentingan animasi dalam kehidupan masa kini. Aras 2 : Menyatakan kategori-kategori animasi. Aras 3 : Menerangkan proses-proses pembangunan animasi. Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: 1. 2. 3. 4. Menyatakan aplikasi-aplikasi animasi dalam kehidupan masa-masa kini. Menerangkan istilah-istilah utama di dalam proses penghasilan animasi seperti tweening, keyframe dan sebagainya. Menerangkan proses-proses yang terlibat di dalam proses pembangunan animasi tiga dimensi. Menyatakan contoh-contoh kesan khas bagi animasi seperti morphing dan warping. : 4 Sigma : 15 Oktober 2012 : 10.00 pagi 11.20 pagi (1 Jam 20 minit) : 30 orang : Elemen Multimedia : Animasi

Pengetahuan sedia ada murid : 1. Pelajar telah menonton filem-filem animasi. 2. Pelajar pernah bermain game di dalam komputer. 3. Pelajar penah melihat aplikasi animasi di dalam kehidupan seharian. Nilai Murni ABM : Memupuk semangat kerjasama dan tolong menolong. : 1. Media tayang kaku Layar putih, LCD Projector, Overhead Projector ( OHP ) 2. Media : Video flash, video 3D, filem pendek 3D : 3. Media cetak : lembaran kerja , gambar KBBK : Membuat urutan

Langkah pengajaran / masa Guru Set induksi 05 minit Bersoal jawab Soalan: Nyatakan filem animasi yang pernah anda tonton? Nyatakan game yang pernah anda main? Kemungkinan jawapan filem animasi yang pernah ditonton ialah : Upin dan Ipin Boboiboy Transformer Mickey Mouse Supermen Batman - Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang filem animasi yang pernah pelajar tonton. - Guru juga akan bersoal jawap dengan pelajar mengenai game yang pernah pelajar main. Pelajar - Pelajar mengangkat tangan untuk menjawab soalan guru. Perkembangan Isi Pelajaran Akitiviti pengajaran dan pembelajaran

Strategi / Alat / Bahan / Nilai / Catatan

Strategi: i. Penumpuan ii. Pendengaran Teknik: i. Ramal-perhati-terang (POE) Kecerdasan pelbagai: i. Verbal Linguistik ii. Kinestetik iii. Interpersonal Nilai murni: i. Berdaya saing ii. Berani

Kemungkinan jawapan game animasi: Super Mario Puzzle Game Solitaire Hearts Spider Solitaire

Langkah 1 05 Minit

Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan kecil. Setiap satu kumpulan mempunyai 5 orang pelajar. Setiap ahli kumpulan perlu melantik seorang ketua bagi memudahkan aktiviti pembelajaran dijalankan.

Guru memberikan arahan kepada pelajar untuk bergerak ke kumpulan masingmasing dan memilih seorang ketua bagi setiap kumpulan.

Pelajar bergerak ke kumpulan masing-masing dan membuat pelantikan ketua bagi kumpulan mereka.

Strategi : i. Pendengaran Teknik: i. Perbincangan kumpulan Kecerdasan pelbagai: i. Kinestetik Nilai Murni : i. Berkerjasama

Langkah 2 02 minit

Setiap kumpulan diarahkan untuk memilih satu video pendek samada 2D atau 3D di dalam blog yang telah disediakan. Kemudian menyatakan kategori itu samada 2D atau 3D.

Menyediakan video-video pendek di dalam blog.

Membuat pemilihan video yang telah disediakan di dalam blog.

Strategi: i. Pendengaran ABM / BBM: i. Video 2D dan 3D Kecerdasan pelbagai: i. Kinestetik Nilai Murni : i. Berkerjasama ii. Tolong-menolong

Langkah 3 10 minit

Pelajar perlu membuat perbincangan mengenai video yang dipilih samada dalam kategori animasi berkomputer kategori 2D dan 3D.

Guru mengarahkan pelajar untuk berbincang tentang kategori video yang telah mereka pilih.

Pelajar mendengar arahan yang diarahkan oleh guru. Pelajar membuat perbincangan tentang video yang mereka pilih.

Pendekatan: i. Pendengaran ii. Perbincangan iii. Berfikir Teknik: i. Perbincangan kumpulan.

ABM / BBM:

Pelajar menyediakan bahan hasil perbincangan mereka. i.

i. Video 2D dan 3D Nilai Murni : Berkerjasama ii. Tolong-menolong

Langkah 4 20 Minit

Pelajar menyediakan maklumat perbincangan mereka terhadap video yang mereka pilih. Guru dan pelajar membuat perbincangan mengenai kategori animasi berkomputer.

Guru menyediakan maklumat berkaitan animasi dalam 2D dan 3D. Guru membuat perbincangan jawapan yang telah diberikan oleh setiap kumpulan.

Setiap wakil kumpulan dikehendaki membuat persembahan jawapan yang telah dibincangkan oleh kumpulan mereka.

Pendekatan: i. Pendengaran ii. Perbincangan iii. Berfikir Teknik: i. Perbincangan kumpulan. ABM / BBM: i. ii. iii. iv. Video 2D dan 3D Layar putih LCD Projector Overhead Projector (OHP)

Langkah 5 33 Minit

Pelajar mempelajari aplikasiaplikasi animasi dalam kehidupan masa kini berdasarkan maklumat yang telah disediakan di dalam blog.

Guru menyediakan maklumat aplikasi animasi untuk dipersembahkan dalam bentuk video. Guru menyediakan contoh bahan animasi di dalam flash dan 3D untuk proses pembangunan animasi di dalam blog. Guru menyediakan beberapa filem pendek 3D yang menggunakan kesan-kesan khas

Pelajar menerangkan aplikas-aplikasi animasi dalam kehidupan masa kini dengan kefahaman ahli kumpulan mereka. Pelajar mencatat maklumat mengenai kesankesan khas animasi.

Pendekatan: i. Pendengaran ii. Perhatian iii. Mendengar iv. Mencatat Teknik: i. Pengajaran ABM / BBM: i. ii. iii. iv. v. vi. Layar putih LCD Projector Prezi Video flash Video 3D Filem pendek 3D

Antara aplikasi-aplikasi animasi dalam kehidupan masa kini adalah : Pengiklanan Arkeologi Seni Bina Bidang Kimia Pendidikan Kejuruteraan Filem Dan Hiburan Simulasi Penerbangan Perubatan Pelajar menerangkan teknik dan proses-proses pembangunan animasi.

animasi di dalam Antara proses pembangunan animasi 2D ialah : Tweening Keyframes blog.

Antara proses pembangunan animasi 3D ialah :

Penghasilan Papan Cerita (Storyboarding) Pemodelan (Modelling) Pencahayaan (Lightning) Pemetaan Rendering dan Animasi
menunjukkan kesan khas

Guru

(after effect) bagi animasi. Antara kesan khas animasi ialah : Morphing Warping.

Penutup 5 minit

Rumusan pembelajaran

Guru membuat rumusan tentang pelajaran yang telah dilakukan.

Pelajar memerhati dan mendengar dengan penuh minat

Nilai: i. ii. Memupuk kerjasama di dalam kumpulan. Memupuk rasa minat untuk mendalami dunia animasi.

Refleksi Guru: 1. Guru menghubungkaitkan aplikasi animasi di dalam dunia pada masa kini. 2. Pelajar dapat mempraktikkan pembangunan animasi dengan proses-proses dan kesan khas animasi yang dipelajari.