Anda di halaman 1dari 5

Linear Algebra Assignment 1

Casper B. Hansen Department of Computer Science University of Copenhagen November 25, 2012

1.1
En fabrik producerer tre varer; X1 , X2 og X3 ud fra de to r avarer Y1 og Y2 . De tilhrende produktionsst hhv. forbrugsst betegnes (x1 , x2 , x3 ) hhv. (y1 , y2 ). Om den p agldende produktion glder, at produktion af en enhed af X1 krver og produktion af en enhed af X2 krver og produktion af en enhed af X3 krver 4 enheder af Y1 7 enheder af Y2 3 enheder af Y1 6 enheder af Y2 2 enheder af Y1 5 enheder af Y2

Opskriv sammenhngen mellem forbrugsst og produktionst


x1 f x2 = x3 2x1 + 3x2 + 4x3 5x1 + 6x2 + 7x3

(1)

b Idet f : R3 R2 betegner den afbildning, der til produktionssttet (x1 , x2 , x3 ) knytter det tilsvarende forbrugsst (y1 , y2 ) skal der redegres for, at f er liner, og matricen A for f skal opskrives.
2 3 4 5 6 7

A=

(2)

Matricen A dannet ud fra (1), i (2) er en 2 3 matrix, jvf. lrestning 1.3.6, s. 14 [1], s er f liner, da der er knyttet netop n m n matrix. Ydermere har relationen f a e domnet R3 og vrdimngden R2 . Derfor er f reelt liner. Eksempel Antag, at der skal produceres 3 af varen X1 , 5 af varen X2 og 2 af varen X3 . Ved multiplicering af ovenst aende matrixform, ser vi, at vi f en 2 1 matrix, som ar beskriver forbrugssttet. 3 2 3 4 23+35+42 29 5 = = (3) 5 6 7 53+65+72 59 2 Dvs. der til produktionen af disse, skal bruges 29 af r avaren Y1 og 59 af r avaren Y2 .

1.2a
a Benyt metoden illustrer fra manualen1 til at tegne billedet af guren

under de linre afbildninger, givet ved matricerne 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1/2 1/ 2 1/ 2 1/ 2

Giv en geometrisk beskrivelse af, hvordan afbildningerne virker ikke kun p a den konkrete gur, men p en vilk a arlig. Brug fx. termerne spejling, rotation, fordobling.
1 0 0 1 Spejling (negativ skalering) over x-aksen.

0 1 1 0

Spejling af afbildningen over x = y linjen.

1 0 0 2

Forstrrelse (positiv skalering) over y-aksen fordobling i dette tilflde. 1/2 1/ 2 1/ 2 1/ 2

Rotation, 45 med uret.

http://www.math.ku.dk/kurser/2012-13/blok2/linalg/MAPLE/manual1.html

Betragt de to gurer.

. I en af disse gurer kan den farvede/lyse gur fremkomme som billedet under en matrix-afbildning af den sorte/mrke, i den anden kan den ikke. Hvilken er hvilken? Giv argumenter.

Figuren til hjre (lysebl kan ikke reprsenteres som en matrix, idet guren indeholder a) nul-vektoren, og ethvert prikprodukt med nul-vektoren vil give 0, og guren hfter da i punktet (0, 0). Figuren til venstre (rd) kan reprsenteres som en matrixafbildning ved, at forme en transformationsmatrix2 . Matricerne som vil indg i, at danne transformationsmatricen a vil vre en rotationsmatrix og en skaleringsmatrix. Nedenst aende er en approximering p udregning af netop den afbildning vist i guren, a hvor MR beskriver rotationsmatricen, MS beskriver skaleringsmatricen, og MT beskriver den endelige transformationsmatrix. Beregning af gurmatricen Vi tager udgangspunkt i gurens strrelsesforhold og endepunkter, og forsger, at estimere matricen som er anvendt p guren. a Det ser ud til, at den transformerede gur har en skaleringsfaktor p ca. 10 ena heder, hvor y-komposanten er negeret. Da den oprindelige gur er 3 enheder hj, m a 10 skaleringsfaktoren da vre 3 , og vi kan nu danne skaleringsmatricen s aledes MS =
10 3

0 10 3

(4)

Bemrk, at MS22 er negativ; dette bevirker en spejling over x-aksen (negativ y-skalering). Vi skal nu bruge et stttepunkt til, at nde ud af rotationen af guren. Til dette kan vi se, at gurens ene ben tilsyneladende rammer punktet (1, 3) i koordinatsystemet. Ud fra dette, approximerer vi rotationsmatricen til, at have en vinkel p ca. 18 . a Da formlen for rotationsmatricer anvender radianer, og ikke grader, m vi konvertere a . Vi kan nu indstte dette i formlen3 for rotationsmatricer, til radianer s aledes; 180 18
MR =
cos() sin() cos( 180 18 ) sin( 180 18 ) cos( 10 ) sin( 10 ) = = sin() cos() sin( 180 18 ) cos( 180 18 ) sin( 10 ) cos( 10 )

(5)

Ved multiplicering af disse i bestemt orden dannes transformationsmatricen.


cos( 10 ) sin( 10 ) sin( 10 ) cos( 10 ) 10 3 10 0 10 sin( 10 ) 3 cos( 10 ) 3 10 = 10 10 3 3 sin( 10 ) 3 cos( 10 )

MR MS =

(6)

Matricen i (6) beskriver da transformationen af guren til venstre (rd).

2 3

http://en.wikipedia.org/wiki/Transformation_matrix Ikke indeholdt i primr kilde. Der henvises til http://en.wikipedia.org/wiki/Rotation_matrix

References
[1] Niels Vigand Pedersen Forelsningsnoter til Liner Algebra Asmus L. Schmidt, Kbenhavns Universitet, Matematisk Afd. 2. Udgave, Oktober 2009