Anda di halaman 1dari 4

Jl. Citandui Raya III Semarang Weblog: www.mtsn02semarang.blogspot.com. E-mail: mtsn02semarang.@yahoo.co.

id

SUSUNAN PENGURUS OSIS MTs NEGERI 02 SEMARANG TAHUN 2012-2013

Penanggung Jawab Pembina Ketua Wakil Ketua Sekretaris I Sekretaris II Bendahara I Bendahara II

: Kepala MTs Negeri 02 Semarang : 1. Moh. Syaifudin, S.Ag 2. Purwanto, S.Pd : Desri Hardiyanti (9A) : M. Nur Chafid (9A) : Sari Mulyani (9A) : Boby Dwi Mahendra (9A) : Jihan Fairuz (9C) : Lili K (9A)

Koordinator Bidang (Korbid) : A. Seksi Upacara 1. Amalia 2. Novendi 3. Tahta Y 4. Fina 5. Heral 6. Fikri 7. Noval B. Seksi Kerohanian 1. Ayu Safitri 2. Megawati 3. Ismah H 4. Novita Sari 5. Tanesia 6. Milla M 7. Aprilia C. Seksi Sosial 1. Anggi N 2. Rofiatun Chasanah 3. Putri Dian 4. Satria Hayyu 5. Budi Jatmiko 6. Wahyu Adi 7. Dian P D. Seksi Mading 1. Maulida 2. Lilies 3. Suci D 4. Inggrid 5. Widya 6. Dewi S 7. Utami 8. Elvira E. Seksi Olah raga 1. Lukman Widodo 2. Brawijaya 3. Awang 4. Tri Nanda 5. Susilo 6. Mega Indah

(8C) (9E) (9D) (8C) (8A) (8D) (8C)

(9C) (9B) (8C) (9D) (9B) (9D) (9E)

(9E) (9A) (8B) (9C) (8C) (8E) (9A)

(8D) (8A) (8E) (8A) (9E) (9E) (9B) (8D)

(9A) (8B) (9A) (9A) (9E) (8A)

Jl. Citandui Raya III Semarang Weblog: www.mtsn02semarang.blogspot.com. E-mail: mtsn02semarang.@yahoo.co.id

F. Seksi Umum 1. Ayu Hidayana 2. Lailatul M 3. Silviana 4. M.Taufik 5. Khofifah 6. Ika Riski 7. Tahta A

(8B) (8E) (7B) (8B) (8C) (9A) (9D)

Kepala,

Drs. Junaedi, M.Pd NIP. 196508021996031001

Jl. Citandui Raya III Semarang Weblog: www.mtsn02semarang.blogspot.com. E-mail: mtsn02semarang.@yahoo.co.id

Jl. Citandui Raya III Semarang Weblog: www.mtsn02semarang.blogspot.com. E-mail: mtsn02semarang.@yahoo.co.id