Anda di halaman 1dari 2

NAMA: JANTINA: UMUR: LELAKI <18 31-40 51-60 71-80 JENIS PEKERJAAN: PEREMPUAN 18-30 41-50 61-70 >80

Arahan: sila baca soalan dan bulatkan jawapan yang disediakan di bawah. Tidak pasti
Sangat Tidak setuju

Tidak setuju

setuju

Sangat setuju

1 BAHAGIAN A

1. Anda dapat berdikari dalam kehidupan seharian. 2. Anda dapat menuju ke suatu destinasi tanpa bantuan orang lain. 3. Anda dapat melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik tanpa bantuan orang lain. 4. Anda dapat bergaul dengan semua orang tanpa berasa kecil hati. 5. Anda dapat menyampaikan idea anda dengan jelas pada setiap masa. 6. Anda dapat melibatkan diri dalam pembangunan negara. 7. Anda dapat menghadapi cabaran kehidupan tanpa berasa putus asa. 8. Pandangan masyarakat tidak membawa kesusahan kepada anda dalam kehidupan seharian. 9. Sokongan ahli keluarga dan kawan memberi banyak galakan kepada anda dalam kehidupan seharian. 10.Kemudahan yang disediakan oleh kerajaan seperti tempat letak kereta khas dapat membantu anda dalam kehidupan seharian.

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

BAHAGIAN B 1. Kerajaan perlu memperbanyakan kemudahan awam untuk memudahkan golongan kurang upaya. 2. Masyarakat perlu menambahkan keprihatinan mereka terhadap golongan kurang upaya. 3. Pendidikan khas untuk orang kurang upaya perlu diperbanyakkan. 4. Kumpulan kebajikan perlulah lebih aktif dalam membantu golongan kurang upaya. 5. Golongan sukarelawan daripada masyarakat perlu digalakkan untuk membantu kehidupan golongan kurang upaya. 6. Majikan perlu menerima golongan kurang upaya dan memberi peluang pekerjaan kepada mereka. 7. Kehidupan golongan kurang upaya perlu didedahkan secara meluas oleh media massa bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap golongan kurang upaya.
1 2 3 4 5