Anda di halaman 1dari 5

http://syazalina83.blogspot.

com

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: . Standard Pembelajaran:

Sukatan dan Geometri Masa dan Waktu Murid dibimbing untuk: 10.1 Menyatakan waktu dalam jam dan minit. Murid berupaya untuk: (i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit. 60 minit

Masa: Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti a. Murid membuat permerhatian terhadap gambar-gambar situasi yang dipaparkan. i.

Cadangan Komunikasi Apakah situasi harian yang dipaparkan? Bangun tidur Gosok gigi Mandi Pergi/pulang sekolah Membaca buku Beriadah/bermain bola/bersukan Menonton televisyen Tidur Waktu bilakah aktivitiaktiviti ini dijalankan? 1. Pagi 2. Tengahari 3. Petang 4. Malam

ii.

b. Guru bersoal jawab dengan murid bagi mendapatkan respon serta menguji pemahaman murid.

http://syazalina83.blogspot.com

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

2. Imaginasi Penjanaan Idea

a. Berdasarkan situasi tersebut murid menyatakan masa aktiviti dijalankan. b. Guru bersoaljawab dan mencungkil maklumat daripada murid.

i.

Murid menyatakan berdasarkan pengalaman dan idea masing-masing: Aktiviti: Bangun tidur Masa: 5.30 pagi/ 6.00 pagi/6.30 pagi dan lain-lain Aktiviti: Mandi Masa: 6.00 pagi/6.30 pagi/7.00 pagi /6.00 petang/6.30 petang dan lain-lain Aktiviti: Bermain bola/beriadah/bersukan Masa: 4.30 petang/ 5.00 petang dan lain-lain

ii.

Apakah aktiviti yang dipaparkan? Waktu bilakah ianya berlaku? Kenapa ia perlu dilakukan?

iii.

iv. Sintesis Idea c. Guru memaparkan pelbagai aktiviti harian murid.

Guru diminta membimbing murid tentang keperluan bangun awal, gosok gigi, mandi, beriadah, menonton televisyen dan sebagainya. Terapkan nilai-nilai murni.

d. Guru menerima apa jua jawapan yang diberikan berdasarkan aktiviti harian mereka.

http://syazalina83.blogspot.com

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

3. Perkembangan Penambahbaikan

a. Guru menunjukkan beberapa jenis jam kepada murid. Guru bertanyakan jenis jam tersebut.

i.

Murid menjawab: Jam randik Jam loceng Jam tangan Jam dinding Jam besar

Guru menegaskan ada dua jenis jam iaitu jam analog dan jam digital.

Menilai

b. Guru membimbing murid membaca jam. c. Guru menegaskan terdapat jarum jam (pendek) dan jarum minit (panjang) pada muka jam.

ii.

Ada berapa jarum pada setiap muka jam?

iii. Namakan jarum-jarum jam tersebut. iv. Jika jarum panjang menunjukkan angka 1, ia menandakan 5 minit. Guru perlu menegaskan setiap senggat menunjukkan 1 minit bagi setiap gerakan jarum minit. Gandaan 5 menunjukkan minit bagi setiap angka pada muka jam (sifir 5).

jarum jam

jarum minit

d. Guru membimbing murid membaca jam.

v. Pukul berapakah muka jam di sebelah?

e. Guru bersoaljawab dengan murid.

http://syazalina83.blogspot.com

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3

f.

Guru mempelbagaikan soalan.

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan lembaran kerja kepada setiap murid. b. Bincang jawapan murid.

i. ii.

Baca muka jam. Lukiskan jarum jam dan minit (masa diberikan).

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid membaca muka jam, menyatakan masa dalam jam dan minit serta melukis jarum jam dan minit berdasarkan masa diberi.

Nilai dan Sikap

Kerjasama, menghargai masa, bertoleransi, berdaya saing

http://syazalina83.blogspot.com

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 3 Lembaran Kerja 1

Nama: _______________________________ Nyatakan masa yang ditunjukkan.

Kelas: ____________

Lukiskan jarum jam dan jarum minit berdasarkan waktu diberi.

1.15 tengahari

2.35 petang

7.20 pagi

9.55 malam

6.23 petang

12.59 malam
5