Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 1

PILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL

MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN


7 1.1 Lukisan Teknik
MINGGU
a. Lukisan isometrik Aras 1 Lukisan isometrik merupakan lukisan
•Mengenal pasti paksi lukisan isometrik piktorial

Paksi lukisan isometrik bersudut 30o


•Melakar lukisan isometrik
Menunjukkan cara melakar lukisan Guru menyediakan bongkah mudah
Aras 2 isometrik pada kertas isogrid untuk latihan
•Melukis lukisan isometrik
Tunjuk cara melukis lukisan isometrik
•Mendimensi lukisan isometrik
Tunjuk cara mendimensi lukisan
isometrik
Aras 3

•Menterjemah unjuran ortografik kepada Guru menyediakan beberapa lukisan


lukisan isometrik ortografik untuk latihan ini
b. Lukisan Hamparan

i. Lukisan Hamparan Aras 1


Kaedah Garisan •Menyatakan konsep hamparan Guru menyediakan contoh hamparan
Selari
•Melukis lukisan hamparan kaedah garis Menunjuk cara melukis hamparan garis
selari selari

Murid melukis hamparan kuboid dan


silinder
Aras 1
•Melukis lukisan hamparan kaedah garis Menunjuk cara melukis hamparan garis
jejari selari

Murid melukis hamparan kon dan Guru boleh menggunakan objek lain
piramid untuk latihan ini

11
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 1

MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN


c. Lukisan Keratan Aras 1
Penuh •Menyatakan konsep keratan penuh Guru menjelaskan konsep lukisan keratan Guru menyediakan bongkah contoh untuk
penuh latihan ini

Guru menggunakan bongkah contoh untuk


menerangkan konsep ini

•Melakar lukisan keratan penuh Menunjuk cara melakar lukisan keratan


penuh
Aras 2
•Melukis keratan penuh Menunjuk cara melukis lukisan keratan
penuh

Murid melukis lukisan keratan penuh

7 1.3 Elektronik
MINGGU
a. Nama, simbol dan fungsi Aras 1
komponen elektronik •Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi Penerangan mengenai nama, simbol dan
komponen elektronik fungsi komponen elektronik
- Diod)
- perintang peka cahaya (LDR)

b. Membaca dan Aras 1


menterjemahkan lukisan •Membaca dan menterjemah lukisan Guru mnd beberapa latihan untuk murid Guru menyediakan lukisan skematik dan
lukisan skematik skematik kepada lukisan bergambar menterjemahkan lukisan skematik kepada lukisan bergambar
lukisan bergambar dan sebaliknya
c. Penghasilan projek Aras 1
•Membentuk kaki komponen Projek yang dihasilkan hendaklah Guru boleh boleh mngk komponen
mempunyai sensor, atau kombinasi tambahan untuk menghasilkan projek
•Memasang komponen seperti dalam cahaya, bunyi dan sensor
lukisan skematik atau lukisan bergambar Sentiasa mengamalkan langkah
keselamatan semasa bekerja
•Menyemak semula kedudukan
komponen berpandukan lukisan skematik
atau lukisan bergambar

KEMAHIRAN &
MINGGU TAJUK / KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN
HASIL PEMBELAJARAN
12
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 1
•Memateri semua kaki dan tamatan
komponen

•Memotong kaki komponen yang Guru membimbing murid semasa kerja


berlebihan dengan kemas pematerian

•Menguji projek yang telah siap dan Menguji kefungsian projek


membuat kerja pembaikan

•Membersih dan menyimpan semua Guru menerangkan cara pembuangan sisa


alatan dan bahan dan mengaitkan dengan pencemaran alam
sekitar
2 1.6. Perniagaan dan Aras 1
MINGGU Keusahawanan •Menyatakan pengertian usahawan dan Perbincangan tentang perbezaan antara
keusahawanan perniaga dan usahawan
a. Asas
keusahawanan •Mengenal pasti ciri utama usahawan Ciri utama usahawan seperti kreatif, inovatif,
sanggup menghadapi risiko, bijalk
i. Pengertian mengambil peluang, daya usaha berterusan
keusahawanan
ii. Ciri utama Sumbangsaran atau temubual dengan
usahawan •Mengenal pasti faedah menjadi usahawan yang berkaiatan dengan kerjaya Guru boleh menjemput usahawan
usahawan berbanding makan gaji yang ingin diceburi oleh pelajar tempatan yang telah berjaya untuk
tajuk ini
Perbincangan tentang bidang kegiatan
usahawan berkaitan dengan kerjaya yang
•Mengenal pasti bidang kegiatan
ingin diceburi oleh pelajar
usahawan
Membanding diri dengan ciri usahawan
Aras 2
•Menilai diri dan membuat
pernbandingan dengan ciri usahawan
melalui borang penilaian diri

MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN

13
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 1
iii. Usahawan dalam Aras 1 Mengkaji biodata usahawan yang berjaya Contoh cabaran:
negeri •Mengenal pasti usahawan dalam dalam negeri atau sekitar tempat tinggal Kekurangan modal, krkurangan
negeri dan faktor kejayaannya pelajar. Kajian boleh dibuat dari aspek latar pengetahuan dan pengalaman,
belakang diri (seperti pendidikan dan latihan penipuan atau penyelewengan,
dan cabaran serta mengatasinya) masalah pemasaran, tiada
bimbingan dan latihan berterusan.
Melawat ke premis usahawan yang berjaya
Contoh cara mengatasi cabaran:
Ceramah dan dialog dengan usahawan yang Khidmat nasihat melalui persatuan
berjaya atau dewan perniagaan, mengkaji
kes lain dan cara cabaran diatasi,
menggunakan agensi yang sedia
ada, memperolehi pengetahuan
melalui pembacaan dan latihan
iii. Peranan kerajaan •Aras
dalam membantu •Mengenal pasti pelbagai agensi Mengumpul risalah mengenai agensi Contoh agensi: MARA, UDA
usahawan kerajaan yang membantu usahawan kerajaan yang membantu uasahawan. Rujuk laman web afgensi
berkenaan
•Mengenal pasti jenis bantuan dan Ceramah daripada agensi berkenaan
kemudahan yang disediakan oleh mengenai peranan dan jenis bantuan Peranan kerajaan membantu
kerajaan kepada usahawan usahawan:
- Bimbingan dan latihan
- Prasarana
- Kajian dan penyelidikan
- Galakan
- Bantuan kewangan

14