Anda di halaman 1dari 2

PEMETAAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 NAMA MURID TING.

TEMA 1 UNIT 1 T2 IDENTITI PENYELESA DIRI IAN KONFLIK TEMA 2 T3 KELUARGA BAHAGIA TEMA 3 T4 BANGGA T5 TERHADAP PENJAGAA SEKOLAH N DAN PENINGKA TAN IMEJ SEKOLAH TEMA 4 T6 CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM TEMA 5 T7 KERAJAAN DEMOKRA SI TEMA 6 T8 KESINAMBUN GAN KESEJAHTERA AN RAKYAT

Band

B1D1E1 B1D2E1

B1
B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1

B1D3E1 B1D4E1 B1D5E1 B1D6E1

B2

B2D4E1 B2D4E2 B2D5E1 B2D5E2 B2D6E1 B2D6E2 B2D7E1

B3

B3D1E1 B3D2E1 B3D3E1 B3D4E1 B3D5E1 B3D6E1

B3D7E1 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1

B4
B5D1E1 B5D1E2 B5D2E1

B4D4E1 B4D4E2 B4D5E1 B4D6E1 B4D7E1

B5

B5D3E1 B5D4E1 B5D4E2 B5D5E1 B5D6E1 B5D7E1 B6D1E1 B6D2E1

B6

B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D6E1 B6D7E1