Anda di halaman 1dari 11

Soal soal LATIHAN UNTUK UNAS SMK Non-Teknik

Topik: Matriks
1 2
,
4 3
maka inversnya adalah:

1. Bila matriks A =
3 2
A.

4 1
3
2
B.

4 1
3
2
C.

4
1
3 2
D.

4 1
3 2
E.

4 1
Jawab (C)

Determinan matriks A = (3)(1) (4)(2)


= -5

3 2
Invers matriks A =

4 1

2. Jika matriks A =
=

A.
B.
C.
D.
E.

3 2

4 1

/2
3

1
. Bila determinan dari matriks A adalah 3 maka nilai x yang memenuhi
4

1
2
3
4
6

Jawab (C)
Det(A) = (x/2)(4) (3)(1)
3

= 2x 3

=3

[janshendry@gmail.com]

Page 1

3. Diketahui matriks A:
6
+

dan matriks B:
2
4
6 5

. Bila B = transpose dari matriks A, maka


7 4
nilai a-b adalah
A.
B.
C.
D.
E.

3
6
2
4
1

Jawab (E)
B = AT
6

6
5
=
+
4

2 = 5

=7

+=7

Dengan substitusi persamaan (3) ke persamaan (1) didapat nilai b = 3.


Dengan substitusi nilai b ke persamaan (2) didapat nilai a = 4.
Maka, a-b = 4-3 a-b = 1.
3
4. A =
1

1
2 2
, B =
maka A2 - B2 =
2
2 1

1 0
A.

1 2
0 1
B.

2 4
0 1
C.

2 2
2 1
D.

1 0
2 1
E.

1 2

Jawab (D)
3
A2 =
1

1 3 1
10 5
.
=

2 1 2
5 5

[janshendry@gmail.com]

Page 2

2
B2 =
2

2 2 2
8
.
=
1 2 1
6

Maka, A2 B2 =

8
10 5
-
6
5 5

6
2 1
=

5
1 0

4 2 2
1 0.5
dan invers matriks A =
.
2
4
0.5
1
Nilai x yang memenuhi adalah

5. Jika matriks A =
A.
B.
C.
D.
E.

4
2
6
3
8

Jawab (A)
det(A) = (4)(4) (-2)(2-2x)
=20 4x

4
Inv(A) =
2

Maka: = 1

2 2
1 0.5
=

4
0.5
1

det(A) = 4 20-4x = 4 x=4


2 1
6. Jika matriks A = 1 1 dan
1 3
2 1 1
Matriks B =

1 2 2
Maka A.B adalah =
5 4 4
A. 3 3 3
5 7 7
5 4 4
B. 3 3 3
5 7 7
2 0 0
C. 5 2 2
2 1 1
3 2 3
D. 5 1 3
3 2 3
5 4 4
E. 3 3 3
5 7 7
[janshendry@gmail.com]

Page 3

Jawab (B)
2
A.B = 1
1

1
2 1
1
1 2
3

5 4
1
 3 3
2
5 7

4
3
7

7 4
dan B = invers matriks A.
3 5
Maka AB sama dengan

7. Jika matriks A =
0 1
A.

1 0
0 1
B.

1 0
1 0
C.

0 1
1 0
D.

0 1
1 0
E.

0 1
Jawab (C)

Bila B=A-1, maka AA-1 adalah matriks identitas sesuai dengan ukuran matriks A.
Maka, AA-1 =

1 0

0 1

2
8. Bila matriks X = 0
A.
B.
C.
D.
E.

-1
1
2
-2
0.5

6
1

dan
Y
=

3
7

0
0.5, maka a+2b-c = .
7

Jawab (A)
Y = XT
2a = 6 a=3.
a+b/2 = 0.5 b = -5.
c-b = -1 c = -6.
Maka, a+2b-c = 3-10+6 -1.
4
3
8
6
1 = 14 2.
9. 3 7
2/3 /2
6 1
[janshendry@gmail.com]

Page 4

Berapakah nilai a dan b


A.
B.
C.
D.
E.

a=-3, b=10
a=3, b=8
a=3, b=-8
a=-3, b=-8
a=-3, b=8

jawab (D)
Untuk mencari nilai a:

3( = -6 a = -3.
Untuk mencari nilai b:

a - = 1 b = -8.

2 3
10. Temukanlah invers matriks dari matriks A =
.
3 2
0.4 0.6
A.

0.6 0.4
0.4 0.6
B.

0.6 0.4
0.4 0.6
C.

0.6 0.4
0.4 0.6
D.

0.6 0.4
0.4 0.6
E.

0.6 0.4
Jawab (B)
Determinan A = (2)(2) (-3)(-3)
= -5
Maka, invers matriks A =

3
0.4 0.6


2
0.6 0.4

11. Temukanlah invers dari matriks A =


1.25 2
A.

0.75 1
1.25 2
B.

0.75 1
1.25 2
C.

0.75 1

[janshendry@gmail.com]

4 8
.
3 5

Page 5

1.25 2
D.

0.75 1
1.25 2
E.

0.75 1
Jawab (E)
Det(A) = (4)(5) (3)(8)
= -4
Inv(A) =

8
1.25 2


4
0.75 1

4 3
1 4
5 3
, maktriks B =
, dan matriks C =
.
5 2
4 1
2 7
2
Berapakah nilai A B + C

12. Jika matriks A =


35
A.
28
35
B.
28
35
C.
38
35
D.
28
45
E.
28

17

55
18

25
17

25
17

25
17

25

Jawab (D)
4 3 4
A2 B + C =

5 2 5

35 17
=

28 25

13. Jika matriks A =


21 29
A.

29 43
21 29
B.

29 43
21 29
C.

29 43
21 29
D.

29 43
21 29
E.

29 43

2 1
3 3

[janshendry@gmail.com]

3
1 4
5 3
-
+

2
4 1
2 7
4
, maka AAT adalah
5

Page 6

Jawab (E)
AAT =
=

2 1
3 3

2 3
4
1 3
5
4 5

21 29

29 43

14. Jika diketahui matriks A =


Maka B.A =
A.
B.
C.
D.
E.

4 5
dan matriks B = 3
1 3

10 3
5 6
10 9
10 9
10 9

Jawab (C)
4
B.A = 3 2
1

5
= 10 9
3

15. Matriks A =
2

3
dan matriks B =
5

Bila matriks A = B, maka nilai a+b+c+d =

A.
B.
C.
D.
E.

6
.
2

14
15
16
17
18

Jawab (C)
A = B, maka:

= 3 a = 6.

= 6 c = 0.

2 = 5 b = 7.

= 2 d = 3.

Maka, a+b+c+d = 16.

[janshendry@gmail.com]

Page 7

19
2
2 3
dan B =
.
24 +
5 6
Sementara itu hubungan antara A dan B adalah B = (A2)T.
Nilai x dan y =

16. Diketahui matrik A =

A.
B.
C.
D.
E.

x=-20, y=31
x=-20, y=-31
x=20, y=-31
x=20, y=31
x=2, y=31

jawab (D)
19
A2 =
40

B = (A2)T

24
19 40
 (A2)T =

51
24 51

Maka, 2x = 40 x = 20.
x+y = 51 y = 31.
17. Bila diketahui A = [-2 4] dan matrik B = [3 -4] dan matrik C = ATB. Nilai C =
6
8
A.

12 16
6
8
B.

12 16
6
8
C.

12 16
6
8
D.

12 16
6
8
E.

12 16
Jawab (E)
C = ATB 

2
3 4
4

6
8
C=

12 16

18. Bila A = [2 3] dan B = [x y]T. Bila matrik C = BA,


8 12
dan matrik C =
maka B =
4 6
A.
B.
C.
D.

4
4
4
3

1
2
2
4

[janshendry@gmail.com]

Page 8

E. 3 2
Jawab (B)

8 12
C = BA 
= 2 3
4 6
2
8 12

=
2
4 6

Maka, 2x = 8 x = 4.
2y = -4 y = -2.
19. Diketahui bahwa matriks A =

2 2
dan
4 3

4 4
Matriks B =
. Bila A-1 = xB-1 maka,
8 6
nilai x yang memenuhi =

A.
B.
C.
D.
E.

2
3
4
5
6

Jawab (A)
2
A=
4
4
B=
8

Maka,

3
2
2
 A-1 =

3
4 2

6
4
4
 B-1 =

6
8 4

= x = 2.

20. Bila matriks A =


56 42
A.

16
12
16 42
B.

56 12
56 42
C.

16 12
56 24
D.

16 12
6
42
E.

16
2

5
4
dan B = 2
1 2

[janshendry@gmail.com]

1 serta C = 4 3 maka ABC =

Page 9

Jawab (C)
ABC =
=

5
4 2
4 3
1 2 1

56 42

16 12

21. Hitung invers dari matriks


4 3
X=
=
7 6
4/3 1

7/3 2
2
1

4/3 7/3
1
4/3

7/3
2
2
1

7/3 4/3
2 1

4/3 7/3

A.
B.
C.
D.
E.

Jawab (D)
Det(A) = (4)(6) (7)(3)
=3
6
3
Inv(A) =
.
7 4

6
6
24
.
4 dan B = 2 dan C =
4 16
Bila BA=C maka nilai x.y =

22. Diketahui A =

A.
B.
C.
D.
E.

1
-1
2
-2
3

Jawab (D)
BA=C

2
6
2

4 =

6
24

4 16

24
6
24
=

8
4 16

[janshendry@gmail.com]

Page 10

Maka, 2xy = -4 xy = -2.


23. Jika x = 2 1
A.
B.
C.
D.
E.

3 dan y = 5 2

6 , maka nilai x.y =

-22
-23
-24
-25
-26

Jawab (E)
5
1 3 2 x.y = -10+2-18 x.y = -26
6

x.y = 2

3
24. Diketahui matriks A =
4
1.5
2
A.

0.5 1
1.5 2
B.

0.5 1
1.5 2
C.

0.5 1
1.5 2
D.

0.5 1
1.5 2
E.

0.5 1

1
, maka =
2

Jawab (D)
3
A=
4

4
1
1.5 2
 =

 =
1 2
2
0.5 1

25. Jika diketahui matriks A =

C =

2 4
1
dan B =
3
2

8
dan
5

. Bila ketiga matriks memenuhi persamaan A-C = B maka


5
4
nilai x, y dan z =

A.
B.
C.
D.
E.

x=2,y=0,z=1
x=-1,y=2,z=0
x=0,y=1,z=-2
x=1,y=2,z=0
x=2,y=1,z=1

[janshendry@gmail.com]

Page 11