Anda di halaman 1dari 5

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

Bulatkan Jawapan yang betul. 21- Tidak reda dengan ketentuan Allah, malas berusaha adalah sikap orang yang _______. A- gigih berusaha B- berputus asa C- tidak mengenal kegagalan. D- tahan lasak 22- Allah s.w.t bersifat ilmu iaitu ____________. A- Maha Mengetahui. B- Maha Bijaksana. C- Maha Adil C- Maha Berkehendak. 23- Pilih perkara-perkara sunat Abadh dalam pernyataan berikut. A- membaca doa Iftitah. B- membaca doa Qunut. C- membaca Tasbih 3 kali ketika rukuk dan sujud. D- berpaling ke kanan dan ke kiri semasa memberi salam. 24- Meninggalkan perkara sunat Abadh perlu digantikan dengan ________. A- Sujud Sahwi. B- Solat Sunat C- Sujud Sajdah D- Bacaan Doa 25- Doa Qunut dibaca ketika solat __________. A- Zohor B- Asar C- Subuh D- Maghrib 26- Sifat As sabur ( A- Sabar C- Bijaksana ) bermaksud Allah Maha ______________. B- Adil D- Bersyukur

27- Berapakah bilangan nama Allah yang baik ( Asmaul Husna) yang terdapat dalam Al Quran? A- 66 C- 88 B- 99 D- 77

28- Allah Maha Bijaksana adalah pengertian bagi nama Allah iaitu ___________. A- AL HAKIM B- AS SABUR C- AL ADLU D- AS SYAKUR 29- Apakah kelebihan orang yang bijaksana? A- kecewa dalam hidup. B- dicontohi oleh masyarakat. C- tidak disukai orang. D- boleh menjadi penjenayah. 30- Apakah ucapan apabila kita melihat keindahan ciptaan Allah? A- Masyaallah ( ) B- Astaghfirullah ( C- Subhanallah ( ) D- Alhamdulillah (

) )

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

31- Apakah maksud solat berjamaah? A- Solat beramai-ramai mengikut imam. B- Solat seorang diri dan menjadi imam. C- Solat di dalam masjid yang besar. 32- Apakah hukum solat berjamaah dalam solat jumaat? A- Fardhu Ain B- Fardhu Kifayah. C- Sunat Muakkad. D- Sunat Mutawatir. 33- Bilakah orang perempuan boleh menjadi imam? A- Solat berjamaah di masjid. B- Solat berjamaah lelaki dan perempuan. C- Solat berjamaah perempuan sahaja. 34- Bilakah Solat Jumaat dilakukan? A- waktu Subuh B- waktu Zohor C- waktu Asar D- waktu Dhuha 35- Berapakah bilangan rakaat solat Jumaat? A- 4 B- 3 C- 2 D- 10 36- Berikut adalah perkara yang sunat dilakukan sebelum solat Jumaat kecuali A- mandi B- memotong kuku C- mencabut kuku D- iktikaf dalam masjid. 37- Kelebihan solat berjamaah adalah _____ kali ganda solat seorang diri. A- 27 B- 37 C- 17 D- 7 38- Masjid yang pertama di bina oleh Rasulullah ialah _____________. A- Masjid Nabawi B- Masjid Quba C- Masjidil Haram D- Masjidil Aqsa 39- Dimanakah letaknya kota Madinah? A- Di Utara Mekah B- Di Selatan Mekah C- Di Utara Yaman D- Di Selatan Syam 40- Pernyataan berikut adalah benar mengenai masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah s.a.w kecuali ___________. A- Dibina oleh Rasulullah Dan para sahabat. B- Dibina daripada batu dan simen. C- Tidak berbumbung. D- Diletakkan pelepah kurma dibahagian kiblatnya. 41- Siapakah yang disebutkan sebagai pemimpin dikalangan murid? A- murid yang menjadi ketua kelas. B- murid yang mempunyai akhlak yang baik. C- murid yang selalu membantu guru. D- murid yang menghormati semua orang.

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

42- Apakah gelaran yang diberikan kepada pemimpin negara Malaysia? A- Ketua Menteri B- Menteri Besar C- Perdana Menteri D- Presiden 43- Apakah Keistimewaan guru kepada kita? A- Menjaga keselamatan negara B- Tidak mengharapkan balasan C- Pentingkan diri sendiri D- menyebabkan kita sombong. 44- Berikut adalah pertolongan yang boleh diberikan kepada guru, kecuali.... A- mengumpul dan menghantar buku latihan. B- mengawal kelas supaya tidak bising C- membawa peralatan sukan. D- menconteng papan tulis 45- Apakah sifat yang perlu ada ketika menolong guru? A- Gopoh B- Merungut C- Cuai D- Ikhlas Jawikan perkataan berikut berpandukan pilihan yang diberikan. 46- UNIVERSITI 47- KOMPUTER 48- BASIKAL 49- MASJID 50- SALAM =____________________________ =____________________________ =____________________________ =____________________________ =____________________________

- -

Anda mungkin juga menyukai