Anda di halaman 1dari 18

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 3/ 1

UNIT 3

DAYA DAYA PADA BAHAN

OBJEKTIF
Objektif am : Mengetahui hubungkait antara tegasan dan keterikan satah 1 dimensi

Objektif Khusus : Di akhir unit ini, pelajar akan dapat : Mengenali jenis jenis tegasan. Mengetahui kegunaan Faktor Keselamatan. Menyelesaikan masalah melibatkan terikan dan tegasan

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 3/ 2

3.0

PENGENALAN Tegasan merupakan tindakbalas bahan terhadap daya yang dikenakan kepada bahan tersebut. Oleh yang demikian, dalam merekabentuk sesuatu produk, kita perlu memikirkan apakah bahan tersebut dapat menampung beban serta tegasan yang dikenakan. Jika tegasan yang wujud tidak dapat mengatasi nilai beban atau daya yang dikenakan, produk tersebut akan mengalami kegagalan. Contohnya kipas yang digantung didalam sebuah bilik. Jika nilai tegasan yang wujud rendah serta tidak dapat mengatasi nilai beban serta daya tarikan graviti, kipas tersebut akan mengalami kegagalan.

3.1

TEGASAN KERJA Tegasan kerja ialah tegasan tertinggi yang dibenarkan dalam sesebuah komponen / anggota/ rasuk bagi membolehkan bahan tersebut bertindakbalas dengan daya yang dikenakan.

3.2

TEGASAN BUKTI Bagi bahan seperti aluminium dan kuprum dimana graf yang diperolehi dari ujian tegangan tidak dapat menunjukkan dengan jelas had anjal, had perkadaran atau takat alah tegasan bukti perlu lah diperolehi (rajah 3.1) tegasan bukti faktor keselamatan tegasan kerja x faktor keselamatan

tegasan kerja = tegasan bukti =

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 3/ 3

bukti

0.1%

Rajah 3.1: Graf Tegasan Melawan Keterikan

3.3

FAKTOR KESELAMATAN Faktor keselamatan ditakrifkan sebagai nisbah antara beban maksimum dengan beban kerja atau tegasan muktamad dengan tegasan kerja

F.K. =

Tegasan muktamad Tegasan kerja

Nilai faktor keselamatan yang digunakan bergantung kepada faktor-faktor berikut:i) kemungkinan berlaku beban berlebihan ii) jenis beban yang digunakan statik, hentaman, dinamik atau ulangalik iii) kemungkinan ada kecacatan dalam bahan yang digunakan iv)untuk tujuan khusus atau akibat kegagalan Faktor keselamatan yang tinggi perlu digunakan dalam pembinaan kapalterbang atau jambatan kerana ia membawa risiko yang tinggi .

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 3/ 4

Jadual 3.1: menunjukkan nilai faktor keselamatan yang biasa digunakan. Bahan Beban Statik Beban Hentaman Keluli lembut 3-4 12 Besi tuang 34 15 Aloi rapuh 45 15 Aloi mulur 4-5 12

Jika anda mengutamakan keselamatan, pastikan anda tahu nilai faktor keselamatan yang sesuai untuk merekabentuk sesuatu produk atau objek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3.4

TENAGA KETERIKAN Tenaga keterikan ditakrifkan sebagai kerja yang dilakukan oleh satu beban / daya ke atas sesebuah komponen untuk menghasilkan terikan dalam komponen tersebut.

Beban P A tenaga keterikan

Pemanjangan

DAYA DAYA PADA BAHAN Rajah 3.2: Graf Beban Melawan Pemanjangan

J3009/ 3/ 5

merujuk kepada Rajah 3.2, iaitu luas dibawah graf bagi graf beban melawan pemanjangan luas OAB ialah tenaga keterikan ia itu, U = 1 / 2 PL. Jika luas muka keratan rentas ialah A dan panjang bar ialah L, maka:P A L E

tegasan dalam bar, =

atau

P=A

dan =

jadi,

U=

1 L A x 2 E AL = 2 2E 2 (V) = 2E (kerana isipadu, V = AL)

Formula ini juga boleh ditulis sebagai

U 2 = V 2E

unitnya ialah Joule

Contoh 3.1 Sebatang bar di kenakan daya seperti dalam Rajah C3.1. Kirakan tenaga keterikan yang tersimpan didalam bar ini. Diberi E = 200 GN/m2.

150 kN

d = 30 mm 600 mm

150 kN

Rajah C3.1: Bar Yang Dikenakan Daya Tegangan

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 3/ 6

Penyelesaian Tenaga keterikan, U = Kita tahu; L = PL AE 1 PL 2

P2L U= 2 AE (150 x 103 ) 2 x 600 x 10-3 U= (30 x 10- 3 ) 2 2x x 200 x 109 4 = 47.74 J 3.5 NISBAH POISSON Nisbah Poisson ialah nisbah antara terikan sisi dengan terikan membujur yang dihasilkan oleh tegasan tunggal.
y

x P P Rajah 3.3: Bar Yang Dikenakan Daya Tegangan keterikan membujur , x = perubahan panjang panjang asal = d d L L

perubahan diameter diameter asal keterikan sisi, y =

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 3/ 7

tanda ve adalah menunjukkan pengecilan. Pada kebiasaannya, pengecilan hanya ditemui pada keterikan sisi. keterikan sisi Nisbah Poisson, = keterikan membujur Bagi kebanyakan bahan kejuruteraan, nilai ialah antara 0.25 hingga 0.33 Kita mengetahui, x = E Oleh itu, y = x = E

3.6

TEGASAN RICIH Sekiranya lapisan itu mengalami tindakan daya yang selari dengan arah daya ricih, maka lapisan itu akan mengalami kegelinciran dari lapisan yang di sebelahnya. P

P P

P (a) (b)

P P

P (c) (d) Rajah 3. 4: Rivet Yang Mengalami Ricihan

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 3/ 8

Rajah 3.4 (a) menunjukkan dua keping plat yang disambungkan dengan menggunakan satu ribet. Jika diperhatikan daya dikenakan pada plat, daya-daya tersebut bertindak pada arah yang bertentangan. Daya-daya itu seterusnya dipindahkan ke ribet seperti yang ditunjukkan pada rajah 3.4 (b). Jika sekiranya daya P terlalu tinggi dimana seterusnya akan menyebabkan kegagalan berlaku pada ribet, bentuk kegagalan seperti ini dikenali sebagai ricih iaitu anggota yang gagal itu bergelongsor diantara satu sama lain. Jika satu keratan rentas dibuat pada ribet, daya dalam ditunjukkan seperti rajah 3.4(d). Daya dalam seperti ini dinamakan daya ricih. Tegasan yang diperolehi dari daya ricih ini dikenali sebagai tegasan ricih dan boleh diperolehi seperti berikut :tegasan ricih, = = V A P Lw Daya Luas
Daya ricih yang berlaku Luas kawasan di mana daya ricih tersebut bertindak

keterikan ricih , = sudut anjakan (dalam radian) yang terhasil oleh tegasan ricih. modulus ketegaran, G = / P
w

P P P P (e) P (f) Rajah 3.4: Ricih Berganda


L

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 3/ 9

Bagi ricih berganda, = V P/2 = 2 A d / 4

sementara bagi plat yang bertindih, dimana tiga keping plat segiempat dilekatkan seperti Rajah 3.4 ( f ), tegasan ricih yang berlaku ialah: = Contoh 3.2 Rajah C3.2 menunjukkan satu penebuk berdiameter 19 mm digunakan untuk menghasilkan satu lubang pada plat setebal 6 mm. Dengan daya sebanyak 116 kN dikenakan pada penebuk, tentukan tegasan ricih yang berlaku di dalam plat. V P/2 = A Lw

P = 116 kN penebuk D = 19 mm

Plat 6 mm

Rajah C3.2: Alat Penebuk Penyelesaian: = Daya V = Luas A

DAYA DAYA PADA BAHAN = 116 x 103 x 0.019 x 0.006

J3009/ 3/ 10

MN/m2 = 324 Contoh 3.3 Tiga plat disambungkan dengan menggunakan dua ribet seperti pada Rajah C3.3. Jika tegasan ricih = 40 N/mm2. Kirakan diameter ribet yang sesuai. 5 kN

5 kN

5 kN

Rajah C3.3: Tiga Plat Yang Disambung Dengan Menggunakan Rivet Penyelesaian. Daripada formula tegasan ricih, = Daya V = Luas A

5x103 2 x 40 = d2 2 4 5x103 x 4 2 x 2 x 40x

d=

d = 6.3mm

DAYA DAYA PADA BAHAN 3.7 TERIKAN RICIH

J3009/ 3/ 11

Perhatikan satu blok segiempat tepat yang mengalami tegsan ricih seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.5. Akibat daripada tindakan tegasan ricih, blok tersebut tidak memanjang atau memendek tetapi perubahan bentuk yang berlaku ke atas blok ialah dari segi perubahan sudut seperti yang ditunjukkan oleh garisan putus-putus di dalam rajah berkenaan. Sudut kecil , yang menentukan nilai ubah bentuk berkenaan dikenali sebagai terikan ricih. Terikan ricih dinyatakan dalam radian. Bagi sudut yang kecil;

x L

= terikan ricih

x V

Rajah 3.5: Blok Segiempat Tepat Yang Mengalami Tegasan Ricih

3.8

MODULUS KETEGARAN Sekiranya tegasan ricih, dinisbahkan dengan terikan ricih, maka Modulus Ketegaran G akan diperolehi. Oleh itu:G =

Inilah formula Nisbah Ketegaran

AKTIVITI 3

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 3/ 12

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA. SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DIHALAMAN BERIKUTNYA.

3.1

Formula untuk tegasan bukti ialah:a) b) c) d) keterikan sisi keterikan membujur Tegasan muktamad Tegasan kerja tegasan kerja x faktor keselamatan U 2 = V 2E

3.2

Formula untuk tenaga keterikan ialah:U 2 = V 2E L E

a)

b)

c)

L L E

d)

3.3 3.4

Terangkan mengapa Faktor Keselamatan amat penting dalam kehidupan seharian kita. Satu tiub aluminium diikat dengan teguh diantara rod gangsa dan rod keluli seperti Rajah 3.1 dibawah. Beban paksi dikenakan pada beberapa titik seperti yang ditunjukkan. Kirakan nilai tegasan di dalam tiap-tiap bahan.

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 3/ 13 ( semua ukuran dalam mm )

Gangsa

Aluminium

Keluli

5 kN

= 20

6 kN

= 15

14 kN

= 18

3 kN

= 10 mm

Rajah 3.1: Rod Dan Tiub Yang Disambung Secara Siri

3.5

Satu rod keluli dimasukkan kedalam tiub tembaga seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.2. Bar keluli dan tembaga ini disambungkan dengan menggunakan satu bolt yang berdiameter 10 mm. Jika sekiranya daya tegangan 10 kN dikenakan pada bar, kira tegasan dalam bolt.
Tiub tembaga Bar keluli

10 kN

Rajah 3. 2: Bolt yang digunakan untuk menyambungkan tiub tembaga dan bar keluli

MAKLUM BALAS 3

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 3/ 14

TAHNIAH KERANA ANDA TELAH MENCUBA.!!!!!!!!!


Jawapan. 3.1 3.2 3.3 c) a) Faktor keselamatan yang tinggi perlu digunakan dalam pembinaan kapalterbang atau jambatan kerana ia membawa risiko yang tinggi . Dapatkan luas keratan rentas bagi setiap bar. (0.02) 2 Luas keratan rentas bar gangsa, AG = = 3.14 x 10- 4 m 2 4 Luas keratan rentas tiub aluminium, AA = Luas keratan rentas bar keluli, AK = (0.015 - 0.010) 2 = 9.82 x 10-5 m 2 4

3.4

(0.018) 2 = 2.54 x 10- 4 m 2 4

Daya dalam bar gangsa, PG = 5 kN (tegangan) Daya dalam tiub aluminium, PA = 11 kN (tegangan) Daya dalam bar keluli, PK = 3 kN (mampatan) P Tegasan normal dalam bar gangsa, G = G AG Tegasan normal dalam tiub aluminium, A = P Tegasan normal dalam bar keluli, K = K AK PA AA 5 x 103 = 3.14 x 10- 4 = = 15.9 MN/m 2

11 x 103 9.82 x 10- 4

= 112 MN/m 2

3 x 103 = 2.54 x 10- 4

= 11.8 MN/m 2

DAYA DAYA PADA BAHAN 3.5 Luas keratan rentas bolt, Abolt = (0.01) 2 4 = 7.85 x 10- 5 m 2

J3009/ 3/ 15

Tegasan ricih dalam bolt, =

10 x 103 = 63.7 MN/m 2 -5 2 x 7.85 x 10

PENILAIAN KENDIRI

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 3/ 16

Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba soalan dalam penilaian kendiri ini dan semak jawapan anda dari pensyarah modul anda. Selamat mencuba dan semoga berjaya !!!!!!!!!!!!! 1. Satu rod keluli diletakkan di antara rod aluminium dan gangsa dan dikenakan daya seperti dalam Rajah 1 dibawah. Cari nilai daya maksimum P jika tegasan tidak boleh melebihi 80 MN/m2 dalam aluminium, 150 MN/m2 dalam keluli dan 100 MN/m2 dalam gangsa.
400 mm2 3P 600 mm2 2P

200 mm2 P

Rajah 1: Rod Sambungan Siri Yang Dikenakan Daya 2. Satu bar bulat dikenakan daya tegangan sebanyak 150 kN seperti Rajah 2. Bahagian A dan C adalah sama panjang dan mempunyai garispusat 50 mm. Cari diameter dan panjang bahagian B jika tegasan pada bahagian ini tidak melebihi 215 MN/m2 dan pemanjangan jumlah bar bar ABC ialah 0.2 mm. Diberi nilai E = 200 GN/m2

150 kN

150 kN

0.25 m

Rajah 2: Rod Sambungan Siri Yang Dikenakan Daya Tegangan

3.

Satu bar tembaga dengan keratan rentas 1200 mm2 dipasang di dalam tiub aluminium yang berkeratan rentas 1800 mm2 seperti ditunjukkan dalam Rajah 3. Cari nilai

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 3/ 17

beban maksimum P yang boleh dikenakan jika tegasan maksimum yang boleh dibenarkan didalam tembaga ialah 140 MN/m2 dan aluminium ialah 170 MN/m2. Diberi ETembaga = 120 GN/m2 dan EAluminium = 70 GN/m2
P 0.13 mm Tiub Aluminium 250 mm Tembaga

Rajah 3: BarTembaga dan tiub aluminium yang dikenakan beban mampatan 4. Dua rod tembaga dan satu rod keluli sama-sama menyokong beban seperti ditunjukkan dalam Rajah 4. Cari nilai P. Tembaga 900 120 160 70 Keluli 1200 200 240 140

Luas keratan rentas tiap-tiao rod, A (mm ) Modulus kekenyalan, E (GN/m2) Panjang, L (mm) Tegasan maksimum yang dibenarkan, maks (MN/m2)

BEBAN (P)

TEMBAGA

TEMBAGA

KELULI

Rajah 4: Rod Tembaga Dan Keluli Yang Dikenakan Beban Mampatan

MAKLUM BALAS KENDIRI

50 mm

250 mm

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 3/ 18

Adakah anda telah mencuba ? Jika Ya, sila semak jawapan anda.
1. 2. P = 15 kN Diameter B = 29.8 mm Panjang B = 150.7 mm P = 250 kN P = 218.8 kN

3. 4.