Anda di halaman 1dari 5

Lokus

Matapelajaran Tingkatan Masa Topik Hasil pembelajaran : : : : : Matematik 3 40 minit Lokus (Ulangkaji) Di akhir proses pengajaran-pembelajaran, diberi rajah dan syarat, pelajar boleh menentukan lokus bagi titik yang bergerak dan melukis lokus tersebut dengan tepat tanpa rujuk dalam masa 10 minit. Direktif-latih tubi

Strategi PengajaranPembelajaran Penyerapan ilmu Kemahiran Generik Penerapan nilai KBKK

: :

Seni Lukis i. ii. i. ii. iii. iv. v vi. vii. i. ii. iii. iv. v. Kekemasan Keyakinan Mengenalpasti Mentafsir maklumat Memerhati Merumus Menghubungkait Menghubungkait Membuat peta minda Kecerdasan logikal Kecerdasan ruang/imaginasi Kecerdasan interpersonal Kecerdasan kinestatik Kecerdasan intrapersonal Soalan dan Penyoalan Carta Bergambar Lembaran Soalan Pelajar telah mempelajari tentang pembinaan geometri 1.

Kecerdasan Pelbagai

Media Pengajaran

i. ii. iii.

Pengalaman sedia ada

Langkah/Masa (Peristiwa Pengajaran) Langkah 1 Set Induksi 5 minit (Menarik perhatian)

Isi Pelajaran

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar

Media Pengajaran Bola kertas kosong

Kemahiran Generik Memerhati Menjana idea Menghubungkait

Memperkenalkan konsep lokus

1.Guru meminta seorang pelajar tampil ke hadapan kelas. 2.Guru melontar sebiji bola kepada pelajar tersebut. 3.Guru meminta semua pelajar dalam kelas memerhatikan lontaran bola itu sekali lagi dan melukis pada sehelai kertas lokus bagi pergerakan bola tersebut. 4.Guru meminta beberapa pelajar untuk menunjukkan lukisan mereka di papan putih.

1.Pelajar memerhatikan aktiviti yang dijalankan. 2.Pelajar melukis lokus bagi pergerakan bola di atas kertas. 3.Beberapa pelajar melukis lokus bagi pergerakan bola di papan putih.

Kecerdasan interpersonal Kecerdasan intrapersonal Kecerdasan ruang /imaginasi Kecerdasan kinestatik

5.Guru berbincang dengan pelajar tentang jawapanjawapan yang telah diberikan. 6.Guru mengaitkan aktiviti dengan tajuk pelajaran.

Langkah 2 10 minit (Mengimbau pengetahuan sedia ada) (Memberi bimbingan)

Jenis lokus

1.Guru mengimbau pengetahuan pelajar tentang jenis jenis lokus. 2.Guru mempamerkan satu soalan (pada transparensi) berkaitan lokus dan berbincang dengan pelajar untuk mendapatkan jawapan.

1.Pelajar mendengar dan mencatat nota. 2.Pelajar memberi pendapat dan berbincang dengan guru untuk mendapatkan jawapan.

Transparensi (Lampiran 1)

Mentafsir maklumat Menghubungkait Kecerdasan ruang/imaginasi Kecerdasan logikal Kecerdasan intrapersonal

Transparensi (Lampiran 2)

Langkah 3 20 minit (Menampil pencapaian)

Menjawab soalansoalan latihan berkaitan tajuk lokus

1.Guru mengedarkan kertas lembaran kerja dan meminta pelajar menjawab soalan secara individu.

1. Pelajar menjawab soalan secara individiu.

Lembaran kerja

Menganalisis Mentafsir maklumat Merancang strategi penyelesaiaan Menjana idea Menyelesaikan masalah Tekun Teliti Kecerdasan logikal Kecerdasan intrapersonal Kecerdasan ruang/imaginasi

Langkah 4 5 minit (Pengukuhan dan pemindahan)

Rumusan

1.Guru membuat rumusan berkaitan pelajaran hari itu.

1.Pelajar mencatat rumusan dalam bentuk peta minda.

Papan putih

Membuat peta minda Merumus Kecerdasan Logikal Kecerdasan intrapersonal