Anda di halaman 1dari 10

KOROBORI PENGAKAP PERSETIAAN PENGAKAP

TERENGGANU
2007 Bahawa dengan sesungguhnya, saya berjanji
dan bersetia yang saya dengan seberapa
daya upaya saya akan :-
KALI KE - 9

gttà ^xÑtwt gâ{tÇ ? et}t wtÇ axztÜt?


PEMANGKIN GENERASI ULUL
ALBAB Pada :
`xÇÉÄÉÇz ÉÜtÇz Ñtwt áxà|tÑ Åtát?
03 Hingga 06 November 2007
`xÇâÜâà hÇwtÇz@hÇwtÇz cxÇzt~tÑA
Bertempat Di :
Kem Telaga Batin , Terengganu

Anjuran Bersama :-

Pejabat Pelajaran Daerah Kemaman


Pejabat Pelajaran Kuala Terengganu
Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Terengganu

2
KATA ALUAN
PESURUHJAYA PENGAKAP
KATA ALUAN
PEGAWAI PELAJARAN DAERAH MALAYSIA TERENGGANU
KEMAMAN MERANGKAP
PENGERUSI PENGELOLA
Assalamualaikum Wbt..
Assalamualaikum wbt……. Salam sejahtera Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua ahli
Alhamdulilah, bersyukur kita ke hadrat Allah SWT. Kerana dengan taufiq Dan Jawatankuasa yang terlibat dalam menjayakan aktiviti Korobori kali
Ke – 9 Tahun 2007 ini.
hidayah-Nya dapat kita sekali lagi mengadakan Korobori Pengakap
Negeri Terengganu Kali Ke - 9 2007. Sesungguhnya usaha menghimpunkan seramai 450 orang peserta
Selaku Pengerusi Pengelola Bersama Korobori Ke – 9, saya ingin yang terdiri daripada murid sekolah rendah Tahun Enam yang baru
sahaja tamat menduduki UPSR dan penyertaan lebih 100 orang
mengucapkan selamat datang kepada semua kontingen dari semua daerah ke pemimpin adalah satu usaha yang boleh dibanggakan. Usaha dan
Kem Telaga Batin .Sesungguhnya sokongan dan komitmen semua pihak adalah kegiatan seperti ini memerlukan tumpuan tenaga yang bukan sedikit
amat penting dalam menjayakan korobori pada kali ini. dari pihak penganjur. Saya doakan semoga apa yang dilakukan ini
akan mencapai kejayaan yang cemerlang, gemilang dan terbilang
untuk dibanggakan.
Pemangkin Generasi Ulul Albab “ itulah tema yang diketengahkan pada korobori
Anak-anak adalah genarasi wawasan harapan negara. Justeru itu
kali ini selaras dengan hasrat kerajaan Terengganu yang komited dalam
memperlengkapkan diri dengan segala rupa bentuk ilmu agar mereka
melahirkan pewaris bangsa yang berilmu dan beramal serta berpengetahuan dapat memainkan peranan yang positif di pentas dunia.
tinggi. Dalam perkhemahan ini peserta sudah tentunya akan didedahkan dengan
Harapan saya moga Korobori pada kali ini akan mencapai objektif dan
pelbagai ilmu.kepengakapan yang menekankan kepada sifat keintelektual, sasarannya ke arah pembentukan Generasi Ulul Albab dan saya
penghayatan patriotisme, aktiviti membina insan dan pertandingan yang berdoa moga korobori ini dapat berjalan lancar dari mula hingga
digabungkan bersama sepanjang perkhemahan korobori selama empat hari ini. akhirnya.

Wasalam……
Akhir kata saya berdoa ke hadrat Allah SWT semoga usaha murni ini akan dapat
“ PEMANGKIN GENERASI ULUL ALBAB ”
diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang. Sekian…
“ PEMANGKIN GENERASI ULUL ALBAB ”

( ZAKARIA B HUSSIN )
3 4
Aturcara Majlis Perasmian Penutup
KATA ALUAN Korobori Ke – 9
PENGERUSI 8.30 pagi - Pengakap Kanak-Kanak Mengambil
PERKHEMAHAN Tempat

8.55 pagi - Pasukan Laungan Agung mengambil


Assalamualaikum…… Tempat

9.00 pagi - Dif-dif tiba dan mengambil tempat


Terlebih dahulu saya merakamkan jutaan terima kasih di atas
sokongan dan kepercayaan yang diberikaan kepada saya untuk 9.30 pagi - Ketibaan Tuan Pengarah Pelajaran
menerajui Korobori ke – 9 kali ini . Terengganu

- Istiadat Laungan Agung


Saya juga berharap agar KOROBORI pada kali ini dapat memberikan
pendedahan yang efektif kepada semua peserta yang menyertai KOROBORI - Bacaan Doa
kali ini. Saya percaya dengan sokongan para jurulatih , urusetia dan juga
para pemimpin pengakap apa juga aktiviti yang dirancang pasti akan - Memperbaharui Persetiaan Pengakap
dapat dilaksanakan dengan jayanya. Insyakallah…….
- Ucapan Pesuruhjaya Pengakap
Semua aktiviti yang diadakan adalah mengikut garis panduan ilmu Terengganu / Pengerusi Pengelola
Kepengakapan . Aktiviti-aktiviti pengakap menyuburkan perkembangan bersama
sahsiah para ahlinya khususnya peserta dari kalangan murid-murid - Ucapan Perasmian Oleh
sekolah rendah ini. Tuan Pengarah Pelajaran
Terengganu
Akhir kata saya berdoa moga usaha murni yang kita adakan ini mendapat
keberkatan dari-Nya. Insyakallah. - Penyampaian Hadiah kepada
pemenang
Sekian, wasalam….
- Penyampaian Sijil kepada Wakil
Kontingen Daerah
“ SEKALI BERPENGAKAP, TERUS BERPENGAKAP “
- Penyampaian Cenderamata kepada
Tuan Pengarah Pelajaran
Terengganu

……………………………………. - Lagu NegaraKu dan Selamat Sultan


( WAN RAZALI B WAN MUDA )
- Jamuan Ringan

- Majlis Tamat

5 6
1. TEMA : Pemangkin Generasi Ulul Albab

2. RASIONAL PROGRAM :
2.1 Sebagai salah satu pengisian aktiviti pelajar-pelajar tahun 6
selepas UPSR.
2.2 Pendedahan ahli-ahli pengakap kepada satu proses
pembelajaran luar bilik darjah secara tidak formal.
2.3 Berekreasi secara terancang dan terkawal kea rah
pembentukan jiwa yang seimbang dan harmoni.
2.4 Sebagai kayu pengukur keberkesanan program latihan di
sekolah masing-masing

3. OBJEKTIF PROGRAM :
3.1 Memperlengkapkan pengakap dengan ilmu kepengakapan
3.2 Memberi peluang untuk mencapai kecemerlangan melalui
pertandingan
3.3 Mewujudkan intergrasi dan mempereratkan persaudaraan
antara ahli-ahli pengakap
3.4 Membantu peserta kea rah perkembangan kognitif, afektif dan
psikomotor.
3.5 Mengukuh dan memantapkan ketahanan rohani dan jasmani.
3.6 Menguji kecekapan, kemaahiran, kebolehan dan ketabahan
3.7 Menggalakkan semangat berlumba-lumba dan daya saing
yang sihat.

4. PENYERTAAN :

4.1 Ahli Pengakap :


4.1.1 Kuala Terengganu Utara : 40 orang
4.1.2 Kuala Terengganu Selatan : 40 orang
4.1.3 Dungun : 40 orang
4.1.4 Besut : 40 orang
4.1.5 Setiu : 40 orang
4.1.6 Hulu Terengganu : 40 orang
4.1.7 Marang : 40 orang
4.1.8 Kemaman : 40 orang

4.2 Jemputan Pandu Puteri Tunas Negeri : 40 orang


4.3 Jemputan Puteri Islam Negeri : 40 orang
4.4 Pemimpin Pengiring 5 orang x 10 : 50 orang
4.5 Pegawai / Penguji ; 70 orang

JUMLAH BESAR ; 520 orang


7 8
Ahli Jawatankuasa :
Ketua Unit KoKurikulum Jabatan Pelajaran Terengganu
Semua Penyelia KoKurikulum Jabatan Pelajaran Terengganu
Semua Penyelia KoKurikulum PPD Negeri Terengganu
Semua Pesuruhjaya Pengakap Daerah ,dan Negeri Terengganu

9 10
PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA NEGERI TERENGGANU
KOROBORI PENGAKAP NEGERI TERENGGANU KE – 9
03 HINGGA 06 NOVEMBER 2007
KEM TELAGA BATIN , TERENGGANU

11 12
13 14
JADUAL KOROBORI KE – 9
03 HINGGA 06 NOVEMBER 2007

15 16
PELAN TAPAK KOROBORI AUTOGRAF

PENGHARGAAN

17 18
SEKALONG PENGHARGAAN

Pengerusi dan Ahli Jawatankuasa

Korobori Pengakap Terengganu Kali Ke- 9 2007

Dengan Sukacitanya

Merakamkan Setinggi-tinggi Penghargaan Dan

Terima Kasih Kepada Semua Pihak Yang Telah

Memberi Sumbangan , Kerjasama serta Sokongan Bagi

Menjayakan

KOROBORI PENGAKAP TERENGGANU

KALI KE- 9 2007

19