Anda di halaman 1dari 47

JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 2 MINGGU 1. TUNJANG PK 1.

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kesihatan diri Amalan pemakanan yang tidak sihat boleh menyebabkan masalah kesihatan. (a) Amalan pemakanan tidak sihat (i) Anoreksia nervosa: berlapar dan tidak sukakan makanan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat: Aras 1 Menjelaskan maksud anoreksia nervosa Menyenaraikan kesan amalan pemakanan yang tidak sihat. CADANGAN/ STRATEGI Kontekstual KB KBKK KMD CADANGAN AKTIVITI Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan anoreksia nervosa Menjalankan kajian kes berkaitan amalan pemakanan tidak sihat.

PJ 1. KECERGASAN

Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: Latihan par course Latihan fartlek (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan

Murid dapat: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular, latihan par course dan latihan fartlek. Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan par course dan latihan fartlek.

KMD KBKK PAK KP Konstruktivisme

Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti latihan par course dan latihan fartlek. Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular.

MINGGU 2.

TUNJANG PJ 1 KECERGASAN

KEMAHIRAN/TAJUK (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: Mendagu Naik turun bangku gimnastik Bicep curl Bangkit tubi silang Lompat selang seli

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. Menyatakan maksud kekuatan otot. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot.

CADANGAN/ STRATEGI KBKK KP

CADANGAN AKTIVITI Melakukan aktiviti daya tahan otot. Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot. Merekod hasil pencapaian

PJ 2.KEMAHIRAN Olahraga a. Balapan Acara lari berganti-ganti Teknik hantaran dan terima baton Murid dapat: Aras1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti. Melakukan kemahiran lari berganti-ganti dengan teknik yang betul dan selamat. KP KBKK

Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti ganti. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti.

MINGGU 3.

TUNJANG PK 1.KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kesihatan diri Amalan pemakanan yang tidak sihat boleh menyebabkan masalah kesihatan. (a) Amalan pemakanan tidak sihat (ii) Bulimia: menjolok anak tekak sebaik sahaja selepas makan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI PAK Konstruktivisme KMD ICT

CADANGAN AKTIVITI

Murid dapat: Aras 1 Menjelaskan maksud bulimia. Menyenaraikan kesan amalan pemakanan yang tidak sihat. Aras 2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi berlakunya anoreksia nervosa dan bulimia.

Menggunakan pelbagai media bulimia.

rujukan berkaitan

Menjalankan kajian kes berkaitan amalan pemakanan tidak sihat.

PJ 2.KEMAHIRAN

Olahraga a. Balapan Lari Berganti-Ganti Teknik larian di selekoh

Murid dapat: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti. Melakukan kemahiran lari berganti-ganti dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berganti-ganti. Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton. Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari bergantiganti.

KP KBKK PM Konstruktivisme

Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari bergantiganti. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari bergantiganti. Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti.

MINGGU 4.

TUNJANG PJ 1. KECERGASAN

KEMAHIRAN/TAJUK Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: Mendagu Naik turun bangku bersama beban Bangkit tubi sisi Lompat selang seli bersama beban (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. Menyatakan maksud kekuatan otot. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 Menyatakan faedah latihan kekuatan otot. Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. Aras 3 Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Menilai keupayaan kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti, selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan kekuatan otot.

CADANGAN/ STRATEGI PAK KP KBKK

CADANGAN AKTIVITI Melakukan aktiviti kekuatan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. Membincangkan faedah latihan kekuatan otot. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kekuatan otot selain daripada yang dicadangkan. Merekod hasil pencapaian

PJ 2.KEMAHIRAN

Olahraga a. Balapan Lari Berganti-Ganti Undang-Undang dan Peraturan - kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton - susunan pelari dalam lorong

Murid dapat:: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti. Melakukan kemahiran lari berganti-ganti dengan teknik yang betul dan selamat.

PAK KP KMD Konstruktivisme

Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berganti-ganti. Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton. Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari bergantiganti.

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari bergantiganti. Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti.

5.

PK 1.KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

1. Kesihatan diri Amalan pemakanan yang tidak sihat boleh menyebabkan masalah kesihatan. (a) Amalan pemakanan tidak sihat (iii) Pengambilan pil menguruskan badan

Murid dapat : Aras 1 Menjelaskan maksud pil menguruskan badan Menyenaraikan kesan amalan pemakanan yang tidak sihat.

ICT BCB KMD

Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan pil menguruskan badan Menjalankan kajian kes berkaitan amalan pemakanan tidak sihat.

PJ 1. KECERGASAN

Prinsip Latihan: Kekhususan Tambah beban intensiti set ulangan

Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud kekhususan dan tambah beban dalam prinsip latihan. Aras 2 Merancang jadual program kecergasan diri. Menjelaskan konsep tambah beban dalam program latihan. Aras 3 Menghubungkaitkan antara prinsip latihan dan permainan.

Konstruktivisme KBKK ICT

Menyediakan jadual program kecergasan dalam folio. Menjalankan kuiz berkenaan dengan prinsip-prinsip latihan. Membincangkan prinsip latihan.

MINGGU 6.

TUNJANG PJ 2.KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK Olahraga a. Balapan (i) Acara lari berganti-ganti Teknik hantaran dan terima baton Teknik larian di selekoh Undang-Undang dan Peraturan - kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton - susunan pelari dalam lorong

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti. Melakukan kemahiran lari berganti-ganti dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berganti-ganti. Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton. Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari bergantiganti. Aras 3 Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lari berganti-ganti. Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti

CADANGAN/ STRATEGI KP PM ICT KBKK

CADANGAN AKTIVITI Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari bergantiganti. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari bergantiganti. Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti. Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti

PJ 2.KEMAHIRAN

Olahraga b. Padang Merejam lembing Teknik pegangan Lembing Fasa persediaan

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat.

KBKK KP

Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing.

MINGGU 7.

TUNJANG PK 1.KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kesihatan diri Amalan pemakanan yang tidak sihat boleh menyebabkan masalah kesihatan. (b) Kesan amalan pemakanan tidak sihat

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI ICT Kontektual BCB

CADANGAN AKTIVITI Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan anoreksia nervosa dan bulimia. Menjalankan kajian kes berkaitan amalan pemakanan tidak sihat. Mendengar ceramah tentang kesan amalan pemakanan tidak sihat.

Murid dapat: Aras 1 Menyenaraikan kesan amalan pemakanan yang tidak sihat.

Aras 2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi amalan pemakanan yang tidak sihat.

Aras 3 Mengenal pasti tanda-tanda amalan pemakanan tidak sihat

PJ 2.KEMAHIRAN

Olahraga b. Padang Merejam lembing Teknik pegangan lembing Fasa persediaan Fasa lari landas

Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat.

KP KBKK Konstruktivisme

Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing. Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing

MINGGU 8.

TUNJANG PJ 1 KECERGASAN

KEMAHIRAN/TAJUK (e) Kuasa Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: Lompat dakap Hop tiga kali dan lompat Hop lima kali dan lompat Hop-step-jump (ii) Kaedah Latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan

HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. Menyatakan maksud kuasa. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. Aras 2 Menyatakan faedah latihan kuasa. Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa.

CADANGAN/ STRATEGI PAK ICT PM KBKK

CADANGAN AKTIVITI Melakukan aktiviti kuasa Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. Membincangkan prinsip lakuan

9.

PK 1.KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

Kesihatan diri Kesan amalan pemakanan tidak sihat

Murid dapat : Aras 2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi amalan pemakanan yang tidak sihat.

ICT Konteksual BCB

Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan anoreksia nervosa dan bulimia. Menjalankan kajian kes berkaitan amalan pemakanan tidak sihat. Mendengar ceramah tentang kesan amalan pemakanan tidak sihat.

Aras 3 Mengenal pasti tanda-tanda amalan pemakanan tidak sihat

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI Konstruktivisme KBKK ICT KMD

CADANGAN AKTIVITI

PJ 2.KEMAHIRAN

Olahraga b. Padang Merejam lembing Teknik pegangan lembing Fasa persediaan Fasa lari landas Fasa rejaman -sudut pelepasan Fasa ikut lajak Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-aspek keselamatan Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

Muird dapat: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing. Aras 3 Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara merejam lembing Menganalisis fasa pergerakan dalam acara merejam lembing. Merancang aktiiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing. Menganalisis hasil rejaman.

Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing Menyediakan folio individu acara merejam lembing Menamakan otot yang digunakan dalam acara merejam lembing Membincangkan aktiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk rejam lembing

MINGGU 10.

TUNJANG PJ 2.KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing. Aras 3 Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara merejam lembing Menganalisis fasa pergerakan dalam acara merejam lembing. Merancang aktiiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing. Menganalisis hasil rejaman.

CADANGAN/ STRATEGI Konstruktivisme PM BCB

CADANGAN AKTIVITI Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan Selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing Menyediakan folio individu acara merejam lembing Menamakan otot yang digunakan dalam acara merejam lembing Membincangkan aktiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing

Merejam l embing Teknik pegangan lembing Fasa persediaan Fasa lari landas Fasa rejaman Fasa ikut lajak Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

MINGGU 11.

TUNJANG PK 1.KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

KEMAHIRAN/TAJUK Amalan Pemakanan Kesan amalan pemakanan tidak sihat

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:: Aras 3 Menyenaraikan kesan amalan pemakanan yang tidak sihat.

CADANGAN/ STRATEGI ICT BCB KMD

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan kajian kes berkaitan amalan pemakanan tidak sihat.

PK 1.KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

3. Kekeluargaan Setiap ahli keluarga mempunyai tanggungjawab membentuk keluarga bahagia.

Murid dapat:: Aras 1 Menyenaraikan peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga.

ICT BCB KMD

Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga. Melayari internet.

Aras 2 Membezakan peranan ahli keluarga.

MINGGU 12.

TUNJANG PJ 2.KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Permainan (a) Bola Baling (i) Kemahiran: Hantaran Menangkap

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. Melakukan sekurang-kurangnya dua kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling.

CADANGAN/ STRATEGI Konstruktivisme PM

CADANGAN AKTIVITI Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling.

13.

PK 1.KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

3. Kekeluargaan Peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (i) Suami (ii) Isteri (iii) Abang atau kakak (iv) Adik

Murid dapat:: Aras 1 Menyenaraikan peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga.

ICT KP KBKK

Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga. Melayari internet. Main peranan.

Aras 2 Membezakan peranan ahli keluarga.

Aras 3 Membincangkan peranan tiap-tiap ahli keluarga dalam membentuk keluarga bahagia.

MINGGU

TUNJANG PJ 2.KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK Permainan (a) Bola Baling (i) Kemahiran: Menggelecek Melantun

HASIL PEMBELAJARAN Pelajar dapat: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

CADANGAN/ STRATEGI KBKK KP PM

CADANGAN AKTIVITI Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

14.

PJ 2.KEMAHIRAN

Permainan a) Bola Baling (i) Kemahiran: Mengacan Menghadang Menjaring

Murid dapat: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling.

KBKK KP PM

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling.

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling.

Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Merancang strategi asas dalam permainan bola baling. 15. PK 1.KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 3. Kekeluargaan Peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (i) Suami (ii) Isteri (iii) Abang atau kakak (iv) Adik KP ICT KBKK BCB Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga. Melayari internet. Main peranan. Membuat penilaian terhadap kes-kes perceraian dan penderaan daripada media.

Murid dapat: Aras 1 Menyenaraikan peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga.

Aras 2 Membezakan peranan ahli keluarga.

Aras 3 Membincangkan peranan tiap-tiap ahli keluarga dalam membentuk keluarga bahagia

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

16.

PJ 2. KEMAHIRAN

Permainan (a) Bola Baling (i) Kemahiran: Menjaring Menjaga gol (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

Murid dapat:: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Merancang strategi asas dalam permainan bola baling.

BCB ICT KMD KBKK PAK

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling. Membincangkan undangundang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling.

MINGGU

TUNJANG PJ 2.KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK Permainan (a) Bola Baling (i) Kemahiran: Hantaran Menangkap Menggelecek Melantun Mengacan Menghadang Menjaring Menjaga gol Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Merancang strategi asas dalam permainan bola baling.

CADANGAN/ STRATEGI BCB ICT KBKK PAK KP Konstruktivisme PM

CADANGAN AKTIVITI Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling. Membincangkan undangundang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling.

MINGGU 17.

TUNJANG PK 2. GAYA HIDUP SIHAT

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI KMD KBKK Konteksual

CADANGAN AKTIVITI Perbincangan tentang tahap stres dan cara mengurus stres.

2. Pengurusan konflik dan stres Murid dapat: Stres adalah gangguan emosi yang dipengaruhi oleh persekitaran. ARAS 1 Setiap remaja mesti dapat (i) Menyatakan kesan stres yang biasa menguruskan stres bagi dialami. meningkatkan penghargaan kendiri (a) Meningkatkan penghargaan kendiri (i) Kesan stres Kesan positif Kesan negatif (b) Cara mengurus stres (i) Kaunseling (ii) Beriadah (iii) Berehat (iv) Rawatan pakar Murid dapat: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. Menyatakan maksud kuasa. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. Aras 2 Menyatakan faedah latihan kuasa. Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. Aras 3 Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot, kekuatan otot dan kuasa. (ii) ARAS 2 Menyenaraikan faedah mempunyai harga diri yang tinggi.

PJ 1.KECERGASAN

Kecergasan Fizikal (e) Kuasa Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: Lompat dakap Hop tiga kali dan lompat Hop lima kali dan lompat Hop-step-jump (ii) Kaedah Latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan

BCB KBKK Konstruktivisme PM

Melakukan aktiviti kuasa Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot, kekuatan otot dan kuasa. Merekod pencapaian ujian lompatjauh berdiri

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat jauh berdiri. Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa.

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

18.

PJ 1.KECERGASAN

Kecergasan Fizikal (f) Kelajuan Kelajuan bermaksud kebolehan seseorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: Lari pecut 60 meter Lari pecut 100 meter (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti mampuan tahap dan kecergasan murid emasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti

Murid dapat:: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. Menyatakan maksud kelajuan. Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan. Mengaplikasikan kelajuan dalam acara sukan. Aras 3 Mengenal pasti sekurangkurangnya lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan.

BCB KBKK Konstruktivisme PM

Melakukan aktiviti kelajuan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

PJ 2. KEMAHIRAN

Pendidikan Pergerakan (a)Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Pola Pergerakan : (i) Pola 3 Gerak edar (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

Murid dapat:: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Mengenal pasti ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Aras 3 Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran gerak edar yang sempurna.

ICT PM KP KMD

Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Merancang aktiviti latih tubi. Membincangkan tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran gerak edar.

MINGGU 19.

TUNJANG PK 2. GAYA HIDUP SIHAT

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI Perbincangan tentang tahap stres dan cara mengurus stres.

2. Pengurusan konflik dan stres Murid dapat: Stres adalah gangguan emosi yang dipengaruhi oleh persekitaran. Aras 1 Setiap remaja mesti dapat (iii) Menyatakan kesan stres yang biasa menguruskan stres bagi dialami. meningkatkan penghargaan kendiri (a) Meningkatkan penghargaan kendiri (i) Kesan stres Kesan positif Kesan negatif (b) Cara mengurus stres (i) Kaunseling (ii) Beriadah (iii) Berehat (iv) Rawatan pakar Aras 2 Menyenaraikan faedah mempunyai harga diri yang tinggi. Aras 3 Membincangkan kesan stres terhadap diri sendiri.

ICT KMD KBKK PAK Konstruktivisme

(iv)

(v)

PJ 2. KEMAHIRAN

Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Pola Pergerakan : (i) Pola 3 Gerak edar

Murid dapat: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Mengenal pasti ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.

KBKK PAK KP Konstruktivisme

Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Merancang aktiviti latih tubi. Membincangkan tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran gerak edar.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

Aras 3 Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran gerak edar yang sempurna.

20.

PJ 2.KEMAHIRAN

Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Pola Pergerakan : (i) Pola 3 Gerak edar

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Mengenal pasti ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Aras 3 Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran gerak edar yang sempurna.

KBKK PAK KP Konstruktivisme

Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Merancang aktiviti latih tubi. Membincangkan tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran gerak edar.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

PJ 3. KEMAHIRAN

Rekreasi (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. (i) Orienteering Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas

Murid dapat: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering. Menyatakan maksud orienteering. Menggunakan kompas. Aras 2 Menggunakan kompas untuk mencari bearing. Menggunakan kompas untuk mencari objek.

KMD KBKK PAK KP Konstruktivisme PM

elukis dan melabelkan kompas. Menunjuk cara penggunaan kompas dan peta. Membincangkan cara-cara mencari bearing dan objek dengan menggunakan kompas. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti orienteering. Membincangkan aspek

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat: Aras 3 Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering.

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering. Membincangkan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. Merancang aktiviti orienteering semasa waktu lapang.

21.

PK 2. GAYA HIDUP SIHAT

Pemakanan Nutrien diperlukan untuk pertumbuhan fizikal yang sempurna. Ada dua jenis nutrien iaitu makro nutrien dan mikro nutrien. Makro nutrien adalah nutrien penghasil tenaga. Nutrien dan fungsi (i) Makro nutrien Karbohidrat, protein dan lemak (ii) Fungsi makro nutrien Membekalkan tenaga Membantu pertumbuhan fizikal Memanaskan badan (iii) Mikro nutrien Vitamin dan mineral (iv) Fungsi mikro nutrien Mengelakkan penyakit Bahan pelawas

Murid dapat:: Aras 1 Menyatakan jenis-jenis nutrien. Menyenaraikan sumber-sumber nutrien.

ICT KMD KBKK PAK Konstruktivisme

Menyediakan folio berkaitan nutrien dan fungsinya. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan nutrien dan fungsinya. Perbincangan tentang fungsi makro nutrien. Perbincangan tentang fungsi makro dan mikro nutrien. Membawa contoh makanan dan mengenal pasti kandungan nutrien makanan tersebut. Menyemak kandungan nutrien pada label makanan.

Aras 2 Membincangkan fungsi nutrien. Aras 3 Menyatakan kesan kekurangan nutrien.

MINGGU 22.

TUNJANG PJ 2. KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK Pendidikan Pergerakan (b)Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 3 Meringkuk dan melunjur (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran meringkuk dan melunjur. Melakukan dua kemahiran meringkuk dan melunjur dengan teknik yang betul. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.

CADANGAN/ STRATEGI KBKK PAK KP Konstruktivisme PM

CADANGAN AKTIVITI Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur. Membincangkan langkahlangkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan meringkuk dan melunjur. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur.

MINGGU 23.

TUNJANG PK GAYA HIDUP SIHAT

KEMAHIRAN/TAJUK Pemakanan Nutrien diperlukan untuk pertumbuhan fizikal yang sempurna. Ada dua jenis nutrien iaitu makro nutrien dan mikro nutrien. Makro nutrien adalah nutrien penghasil tenaga. Mikro nutrien adalah nutrien tidak menghasilkan tenaga (ii) Fungsi makro nutrien Mengelakkan penyakit Bahan pelawas

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI BCB ICT KMD KBKK PAK

CADANGAN AKTIVITI Menyediakan folio berkaitan nutrien dan fungsinya. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan nutrien dan fungsinya. Perbincangan tentang fungsi makro dan mikro nutrien.

Murid dapat: Aras 2 Membincangkan fungsi nutrien. Aras 3 (vi)

Menyatakan kesan kekurangan nutrien.

PJ 2. KEMAHIRAN

Pendidikan Pergerakan (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segera dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 3 Meringkuk dan melunjur (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

Murid dapat Aras 3 Menganalisis bentuk perlakuan meringkuk dan melunjur yang sempurna Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan. Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada pelbagai kemahiran imbangan, melentik, meringkuk dan melunjur.

BCB PAK KP PM

Membawa contoh makanan dan mengenal pasti kandungan nutrien makanan tersebut. Menyemak kandungan nutrien pada label makanan. Membuat persembahan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran meringkuk dan melunjur.

MINGGU 24.

TUNJANG PJ 2.KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK Pendidikan Pergerakan (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Tema pergerakan :

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif. Melakukan gaya pergerakan tema lima,enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. Aras 3 Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema lima, enam dan tujuh. Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan kreatif. Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema.

CADANGAN/ STRATEGI BCB PAK KP PM

CADANGAN AKTIVITI Melakukan kemahiran pergerakan berdasarkan tema. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. Membincangkan gaya pergerakan tema lima, enam dan tujuh dan tema empat. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif. Membuat persembahan variasi pergerakan berdasarkan tema. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan berdasarkan tema.

(i) Tema 5 (ii) Tema 6 Tema 7

Penyesuaian terhadap rakan. Penggunaan tubuh badan sebagai alat. Lapan lakuan daya asas. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

25.

PK 2. GAYA HIDUP SIHAT

Pemakanan Nutrien diperlukan untuk pertumbuhan fizikal yang sempurna. Ada dua jenis nutrien iaitu makro nutrien dan mikro nutrien. Makro nutrien adalah nutrien penghasil tenaga. Mikro nutrien adalah nutrien tidak menghasilkan tenaga.

Murid dapat: Aras 1 Menyatakan jenis-jenis nutrien. Menyenaraikan sumber-sumber nutrien.

BCB ICT KMD KBKK PAK KP

Menyediakan folio berkaitan nutrien dan fungsinya. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan nutrien dan fungsinya. Perbincangan tentang fungsi makro dan mikro nutrien.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK Nutrien dan fungsi (i) Makro nutrien Karbohidrat, protein dan lemak (ii) Fungsi makro nutrien Membekalkan tenaga Membantu pertumbuhan fizikal Memanaskan badan (iii) Mikro nutrien Vitamin dan mineral (iv) Fungsi mikro nutrien Mengelakkan penyakit Bahan pelawas Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan (i) Insentif dalam sukan dan permainan Jenis dan kesan (ii) Sosio budaya: pemilihan permainan pakaian Idola

HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 Membincangkan fungsi nutrien. Aras 3 Menyatakan kesan kekurangan nutrien.

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI Membawa contoh makanan dan mengenal pasti kandungan nutrien makanan tersebut. Menyemak kandungan nutrien pada label makanan.

PJ 3. KESUKANAN

Murid dapat: Aras 1 Menyatakan insentif dalam sukan dan permainan. Menyatakan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan. Aras 2 Menghuraikan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan. Menghuraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan. Aras 3 Membincang isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu sukan dan permainan.

ICT KMD KBKK Konstruktivisme

Membincangkan insentif dalam sukan dan permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan isu-isu dalam sukan dan permainan. Membahaskan isu sosio budaya dalam sukan dan permainan. Membincangkan implikasi isuisu dalam sukan dan permainan. Mengulas laporan berkaitan satu isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar.

MINGGU 26.

TUNJANG PJ KECERGASAN

KEMAHIRAN/TAJUK Kecergasan Fizikal Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: Mendagu Naik turun bangku gimnastik Bicep curl Bangkit tubi silang Lompat selang seli (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. Menyatakan maksud daya tahan otot. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Aras 2 Menyatakan faedah latihan daya tahan otot. Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot. Aras 3 Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Menilai keupayaan daya tahan otot melalui bilangan ulangan. Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti, selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan daya tahan otot.

CADANGAN/ STRATEGI BCB PAK KP PM

CADANGAN AKTIVITI Melakukan aktiviti daya tahan otot. Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot. Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan daya tahan otot selain daripada yang dicadangkan. Merekod hasil pencapaian

MINGGU 27.

TUNJANG PK GAYA HIDUP SIHAT

KEMAHIRAN/TAJUK 3. Penyalahgunaan bahan Dadah boleh merosakkan fungsi tubuh badan jika disalahguna. Kesan pengambilan dadah kepada (i) Tubuh badan Gangguan sistem saraf Ketagihan Penyakit (ii) Keluarga Keruntuhan institusi Kekeluargaan Ekonomi tergugat

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI ICT KMD KBKK PAK

CADANGAN AKTIVITI Merujuk pelbagai media berkaitan dadah. Perbincangan tentang dadah. Kajian kes. Menyediakan folio berkaitan dengan kesan pengambilan dadah kepada tubuh badan. Lakonan "katakan tidak kepada dadah". Main peranan dalam situasi tertentu.

M:urid dapat:: Aras 1 Menyatakan kesan pengambilan dadah terhadap tubuh badan.

Aras 2 Memberi contoh kesan pengambilan dadah kepada institusi kekeluargaan. Aras 3 Membincangkan bahaya dadah kepada masyarakat dan negara. Mencadangkan pendirian yang perlu diambil terhadap dadah.

PJ 1.KEMAHIRAN

Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: Latihan par course Latihan fartlek (iii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan

Murid dapat: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular, latihan par course dan latihan fartlek. Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan par course dan latihan fartlek. Aras 2 Menyatakan dua faedah latihan par course dan latihan fartlek.

PAK ICT PM

Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti latihan par course dan latihan fartlek. Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan fungsi organorgan yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI PAK ICT PM

CADANGAN AKTIVITI

PJ 1. KECERGASAN

Kecergasan Fizikal (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: Mendagu Naik turun bangku bersama beban Bangkit tubi sisi Lompat selang seli bersama beban (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

Murid dapat Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. Menyatakan maksud kekuatan otot. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 Menyatakan faedah latihan kekuatan otot. Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. Aras 3 Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Menilai keupayaan kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban.

Melakukan aktiviti kekuatan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. Membincangkan faedah latihan kekuatan otot. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kekuatan otot selain daripada yang dicadangkan. Merekod hasil pencapaian.

MINGGU 29

TUNJANG PK 2. GAYA HIDUP SIHAT

KEMAHIRAN/TAJUK 3. Penyalahgunaan bahan Dadah boleh merosakkan fungsi tubuh badan jika disalahguna. Kesan pengambilan dadah kepada (i) Tubuh badan Gangguan sistem saraf Ketagihan Penyakit (ii) Keluarga Keruntuhan institusi kekeluargaan Ekonomi tergugat

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI BCB ICT KMD KBKK

CADANGAN AKTIVITI Merujuk pelbagai media berkaitan dadah. Perbincangan tentang dadah. Kajian kes. Menyediakan folio berkaitan dengan kesan pengambilan dadah kepada tubuh badan. Lakonan "katakan tidak kepada dadah". Main peranan dalam situasi tertentu.

Murid dapat: Aras 1 Menyatakan kesan pengambilan dadah terhadap tubuh badan.

Aras 2 Memberi contoh kesan pengambilan dadah kepada institusi kekeluargaan. Aras 3 Membincangkan bahaya dadah kepada masyarakat dan negara. Mencadangkan pendirian yang perlu diambil terhadap dadah.

PJ 2. KEMAHIRAN

Gimnastik Pendidikan Gimnastik Pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan, dan perkembangan pelajar. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 3 Kesedaran masa (ii) Tema 4 Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan

Murid dapat:: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat.

ICT KBKK PAK KP Konstruktivisme PM

Membuat persembahan variasi pergerakan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan.

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

30

PJ 2. KEMAHIRAN

Gimnastik Pendidikan Gimnastik Pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan, dan perkembangan pelajar. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 3 Kesedaran masa (ii) Tema 4 Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

Murid dapat: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 3 Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan.

KBKK PAK Konteksual KP Konstruktivisme PM

Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan secara individu. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. Membincangkan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Membuat persembahan variasi pergerakan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

MINGGU 31

TUNJANG PK 3. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

KEMAHIRAN/TAJUK Keselamatan Akta berkaitan kanak-kanak diadakan untuk melindungi kanak-kanak daripada dieksploitasi oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Akta dan undang-undang (i) Akta perlindungan kanak- kanak (ii) Jenis penderaan Penganiayaan fizikal Penderaan mental dan emosi Penderaan seks Buruh kanak-kanak Pengabaian kanak-kanak (iii) Agensi bagi perlindungan kanak-kanak Polis DiRaja Malaysia Jabatan Kebajikan Masyarakat Pertubuhan Badan Kerajaan (iv) Peranan agensi

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat: Aras 1 Menyatakan jenis penderaan kanakkanak. Menyatakan akta perlindungan kanak-kanak. Aras 2 Menjelaskan peranan agensi yang terbabit dalam kes penderaan kanak-kanak.

CADANGAN/ STRATEGI BCB ICT KMD KBKK Konstruktivisme KP

CADANGAN AKTIVITI Ceramah oleh penceramah jemputan. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Kajian kes: kes buli di sekolah. Forum.

ARAS 3 Membincangkan kesan pengabaian dan penganiayaan kanak-kanak kepada masyarakat.

32

PJ 1. KECERGASAN

Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (iv) Kaedah latihan

Murid dapat: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular, latihan par course dan latihan fartlek. Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul.

ICT KMD KBKK PAK KP Konstruktivisme

Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti latihan par course dan latihan fartlek. Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan

HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan par course dan latihan fartlek.

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI daya tahan kardiovaskular. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan fungsi organorgan yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular

(iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

Aras 2 Menyatakan dua faedah latihan par course dan latihan fartlek. Aras 3 Menganalisis perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam latihan par course dan latihan fartlek. Menyatakan fungsi organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

PJ 1. ERGASAN

Kecergasan Fizikal b)Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: Mendagu Naik turun bangku gimnastik Bicep curl Bangkit tubi silang Lompat selang seli (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

Murid dapat: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. Menyatakan maksud daya tahan otot. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Aras 2 Menyatakan faedah latihan daya tahan otot. Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot. Aras 3 Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Menilai keupayaan daya tahan otot melalui bilangan ulangan. Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti, selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan daya tahan otot.

ICT KMD KBKK PAK KP Konstruktivisme

Melakukan aktiviti daya tahan otot. Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot. Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan daya tahan otot selain daripada yang dicadangkan. Merekod hasil pencapaian

MINGGU 33

TUNJANG PK 3. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

KEMAHIRAN/TAJUK Keselamatan Akta berkaitan kanak-kanak diadakan untuk melindungi kanak-kanak daripada dieksploitasi oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Akta dan undang-undang (i) Akta perlindungan kanak-kanak (ii) Jenis penderaan Penganiayaan fizikal Penderaan mental dan emosi Penderaan seks Buruh kanak-kanak Pengabaian kanakkanak (iii) Agensi bagi perlindungan kanak-kanak Polis DiRaja Malaysia Jabatan Kebajikan Masyarakat Pertubuhan Badan Kerajaan (iv) Peranan agensi

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat: Aras 1 Menyatakan jenis penderaan kanakkanak. Menyatakan akta perlindungan kanak-kanak. Aras 2 Menjelaskan peranan agensi yang terbabit dalam kes penderaan kanak-kanak.

CADANGAN/ STRATEGI ICT KMD KBKK Konteksual KP PM

CADANGAN AKTIVITI Ceramah oleh penceramah jemputan. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Kajian kes: kes buli di sekolah. Forum.

Aras 3 Membincangkan kesan pengabaian dan penganiayaan kanak-kanak kepada masyarakat.

PJ 1. KECERGASAN

Kecergasan Fizikal (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan.

Murid dapat Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. Menyatakan maksud kekuatan otot. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot.

BCB KMD PAK KP Konstruktivisme

Melakukan aktiviti kekuatan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. Membincangkan faedah latihan kekuatan otot.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

(i) Cadangan Aktiviti: Mendagu Naik turun bangku bersama beban Bangkit tubi sisi Lompat selang seli bersama beban (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

Aras 2 Menyatakan faedah latihan kekuatan otot. Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. Aras 3 Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Menilai keupayaan kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti, selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan kekuatan otot.

Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kekuatan otot selain daripada yang dicadangkan. Merekod hasil pencapaian.

34

PJ 1. KECERGASAN

Kecergasan Fizikal (e) Kuasa Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat.

Murid dapat: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. Menyatakan maksud kuasa.

ICT KMD KBKK PAK KP Konstruktivisme

Melakukan aktiviti kuasa Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat.

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

(i) Cadangan Aktiviti: Lompat dakap Hop tiga kali dan lompat Hop lima kali dan lompat Hop-step-jump (ii) Kaedah Latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot, kekuatan otot dan kuasa. Merekod pencapaian ujian lompat jauh berdiri

Aras 2 Menyatakan faedah latihan kuasa. Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. Aras 3 Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot, kekuatan otot dan kuasa. Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat jauh berdiri. Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa.

PJ 1. KECERGASAN

Kecergasan Fizikal (f) Kelajuan Kelajuan bermaksud kebolehan seseorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: Lari pecut 60 meter Lari pecut 100 meter

Murid dapat: Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. Menyatakan maksud kelajuan. Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat.

ICT KMD KBKK PAK KP Konstruktivisme

Melakukan aktiviti kelajuan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

(ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

Aras 2 Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan. Mengaplikasikan kelajuan dalam acara sukan. Aras 3 Mengenal pasti sekurangkurangnya lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan.

Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

35

PK 3. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

Keselamatan Akta berkaitan kanak-kanak diadakan untuk melindungi kanakkanak daripada dieksploitasi oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Akta dan undang-undang (i) Akta perlindungan kanakkanak (ii) Jenis penderaan Penganiayaan fizikal Penderaan mental dan emosi Penderaan seks Buruh kanak-kanak Pengabaian kanak-kanak

Murid dapat: ARAS 2 Menjelaskan peranan agensi yang terbabit dalam kes penderaan kanak-kanak.

ICT KBKK PAK Konstruktivisme PM

Ceramah oleh penceramah jemputan. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Kajian kes: kes buli di sekolah. Forum.

ARAS 3 Membincangkan kesan pengabaian dan penganiayaan kanak-kanak kepada masyarakat.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK (iii) Agensi bagi perlindungan kanak-kanak Polis DiRaja Malaysia Jabatan Kebajikan Masyarakat Pertubuhan Badan Kerajaan (iv) Peranan agensi

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

PJ 2. KEMAHIRAN

Permainan (b) badminton (i) Kemahiran: Servis (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

Murid dapat Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton. Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton. Mengaplkasikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. Aras 3 Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. Merancang strategi asas dalam permainan badminton.

KBKK PAK Konteksual KP Konstruktivisme

Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton. Membincangkan undangundang dan peraturan asas dalam permainan badminton. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton. Menamakan otot yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton.

Membincangkan perancangan strategi asas dalam permainan badminton.

MINGGU 36

TUNJANG PJ KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK (b) Badminton

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton. Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton.

CADANGAN/ STRATEGI KBKK PAK Konteksual KP Konstruktivisme

CADANGAN AKTIVITI Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton. Membincangkan undangundang dan peraturan asas dalam permainan badminton. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton.

(i) Kemahiran: Servis Pukulan hadapan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

37

PK 3. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

Pertolongan cemas Prosedur menilai atau memeriksa sebarang bentuk kecederaan pesakit semasa sedar dikenali sebagai tinjauan sekunder (secondary survey). Kecederaan dan bantu mula: Prinsip dan prosedur T.O.T.A.P.S. T = Talk (bertanya) O = Observe (perhati) T = Touch (sentuh) A = Active (bergerak aktif) P = Passive (bergerak pasif) S = Skills (kemahiran)

Murid dapat: Aras 1 Menjelaskan prinsip dan prosedur pertolongan cemas T.O.T.A.P.S. untuk kecederaan ringan. Aras 2 Menerangkan cara melaksanakan prosedur T.O.T.A.P.S.

ICT KMD KBKK PAK Konteksual KP

Tunjuk cara. Menyediakan folio.

Aras 3 Menunjuk cara pelaksanaaan prosedur T.O.T.A.P.S.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

PJ 2. KEMAHIRAN

Rekreasi (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. (i) Orienteering Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas

Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering. Menyatakan maksud orienteering. Menggunakan kompas. Aras 2 Menggunakan kompas untuk mencari bearing. Menggunakan kompas untuk mencari objek. Aras 3 Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering.

ICT KBKK PAK KP Konstruktivisme

Melukis dan melabelkan kompas. Menunjuk cara penggunaan kompas dan peta. Membincangkan cara-cara mencari bearing dan objek dengan menggunakan kompas. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti orienteering. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering. Membincangkan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. Merancang aktiviti orienteering semasa waktu lapang.

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid

MINGGU 38

TUNJANG PJ 2. KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK Permainan (b) Badminton (i) Kemahiran: Pukulan kilas Pukulan lob Pukul junam (drop shot) (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton. Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton.

CADANGAN/ STRATEGI KBKK PAK Konteksual KP Konstruktivisme

CADANGAN AKTIVITI Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton. Membincangkan undangundang dan peraturan asas dalam permainan badminton. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton.

39

PK 3. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

Pertolongan cemas Prosedur menilai atau memeriksa sebarang bentuk kecederaan pesakit semasa sedar dikenali sebagai tinjauan sekunder (secondary survey). Kecederaan dan bantu mula: Prinsip dan prosedur T.O.T.A.P.S. T = Talk (bertanya) O = Observe (perhati) T = Touch (sentuh) A = Active (bergerak aktif) P = Passive (bergerak pasif) S = Skills (kemahir

Murid dapat: ARAS 1 Menjelaskan prinsip dan prosedur pertolongan cemas T.O.T.A.P.S. untuk kecederaan ringan. ARAS 2 Menerangkan cara melaksanakan prosedur T.O.T.A.P.S.

BCB ICT KMD KBKK PAK

Tunjuk cara. Menyediakan folio.

ARAS 3 Menunjuk cara pelaksanaaan prosedur T.O.T.A.P.S.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI KMD KBKK PAK KP Konstruktivisme

CADANGAN AKTIVITI

PJ KECERGASAN FIZIKAL

Kecergasan Fizikal (d) Komposisi Badan Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot, lemak, tulang dan tisu badan yang lain. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). (a) Cadangan Aktiviti: Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod bacaan ukuran kaliper Merekod perubahan komposisi badan

Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud komposisi badan. Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurangkurangnya di tiga bahagian badan. Aras 2 Menyatakan prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak badan.

Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. Menyediakan folio individu berkaitan dengan komposisi badan dan merekodkan komposisi lemak badan dalam folio. Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.

Aras 3 Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.

40

PJ 2. KEMAHIRAN

Permainan (b) Badminton (i) Kemahiran: Smesy Gerak kaki Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton. Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton.

Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton. Membincangkan undangundang dan peraturan asas dalam permainan badminton. Membincangkan kesalahankesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN Mengaplkasikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton.

CADANGAN/ STRATEGI KBKK PAK Konteksual KP Konstruktivisme

CADANGAN AKTIVITI Menamakan otot yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. Membincangkan perancangan strategi asas dalam permainan badminton.

Aras 3 Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. Merancang strategi asas dalam permainan badminton.

41

PK KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

Pertolongan cemas Prosedur menilai atau memeriksa sebarang bentuk kecederaan pesakit semasa sedar dikenali sebagai tinjauan sekunder (secondary survey). Kecederaan dan bantu mula: Prinsip dan prosedur T.O.T.A.P.S. T = Talk (bertanya) O = Observe (perhati) T = Touch (sentuh) A = Active (bergerak aktif) P = Passive (bergerak pasif) S = Skills (kemahiran)

Murid dapat: ARAS 1 Menjelaskan prinsip dan prosedur pertolongan cemas T.O.T.A.P.S. untuk kecederaan ringan. ARAS 2 Menerangkan cara melaksanakan prosedur T.O.T.A.P.S.

BCB ICT KMD KBKK PAK

Tunjuk cara. Menyediakan folio.

ARAS 3 Menunjuk cara pelaksanaaan prosedur T.O.T.A.P.S.

MINGGU

TUNJANG PJ 3. KESUKANAN

KEMAHIRAN/TAJUK Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Penyemakan stok

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan. Aras 3 Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan.

CADANGAN/ STRATEGI BCB ICT KMD KBKK Konstruktivisme

CADANGAN AKTIVITI Melakukan sumbangsaran berkaitan dengan penyemakan stok alat sukan dan permainan di sekolah. Menyediakan senarai semak berkenaan dengan alatan sukan di sekolah. Membincangkan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan.

42

PJ 3. KESUKANAN

Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Penyemakan stok

Murid dapat : Aras 1 Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan. Aras 3 Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan.

ICT KBKK PAK PM KP

Melakukan sumbangsaran berkaitan dengan penyemakan stok alat sukan dan permainan di sekolah. Menyediakan senarai semak berkenaan dengan alatan sukan di sekolah. Membincangkan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan.

MINGGU

TUNJANG PJ 3. KESUKANAN

KEMAHIRAN/TAJUK Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku peserta dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. Permainan bersih (fair play ) (i) (ii) Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) Maksud semangat kesukanan. Ciri-ciri semangat kesukanan. Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. Kejayaan pasukan berasaskan semangat kesukanan.

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud etika dalam sukan. Aras 2 Menyatakan amalan permainan bersih Menyatakan maksud semangat kesukanan. Aras 3 Menghuraikan cara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan permainan. Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat kesukanan.

CADANGAN/ STRATEGI ICT KBKK PAK KP Konstruktivisme

CADANGAN AKTIVITI Mencatatkan maksud etika dalam sukan. Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan.

Membincangkan cara untuk meningkatkan etika atlit.