Anda di halaman 1dari 4

Autodesk Revit 2013 x l mi

Ty bin cho mi v bng By Footprint


Trong cng c to mi bng By Footprint, c cc cng c to dc ging nh sn. Nu vn dng kho s to c nhng mi p, nhanh.

1 To cc mng mi dc ty
iu kin: mi l mt tm phng, cha c mng dc no.

1. 2.

Nhn tri chut vo mi. Nhn nt Add Splt Line.

3.

V cc ng nh hnh di.

4. 5.

M khung nhn 3D. Nhn chut vo mi. Nhn nt Modify Sub Elements

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

2 6.

Autodesk Revit 2013 x l mi Nhn vo ng v, cc mi tn hin ra.

7.

Nhn vo mi tn, ko ln. G s cho cao chnh xc.

8.

Tip tc lm nh vy vi cc ng khc.

9.

Nhn Modify hoc Esc 2 ln, kt thc lnh. Kt qu nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit 2013 x l mi

2 Gn mi chnh xc vo nc hoc n tay


Nu c mi v dm nc v n tay nh hnh di, c th to mi gn vo nc v n tay.

1. 2.

Nhn chut vo mi. Ra lnh Pick Supports.

3.

a con tr nhn vo dm, nhn chut.

4.

Nhn tip vo dm th 2.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

4 5.

Autodesk Revit 2013 x l mi Nhn Modify (hoc nhn Esc 2 ln) kt thc lnh. dc c to ra. Mi c gn chnh xc vi nc.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com