Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN : Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tingkatan Tarikh Topik : 5 ICT : 18 Desember 2012

Tempat : Makmal Komputer 1 Masa : 11.00 hingga 11.40 pm

4.4 : PERKEMBANGAN SEMASA DAN MASA DEPAN 4.4.1: Multimedia Immersif 4.4.4.1: Memberikan contoh multimedia immersif dalam bidang pendidikan, perniagaan dan hiburan.

HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat : 1 . 2. 3. Memahami maksud multimedia immersif Memberikan contoh multimedia imersif dalam bidang pendidikan, perniagaan dan hiburan Menghasilkan buku skrap yang berkisar kepada multimedia immersif

BAHAN BANTU MENGAJAR : 1. E-bahan atau modul 2. Buku skrap

PENGETAHUAN SEDIA ADA : 1. Mengenali semua fasa dalam produksi multimedia

PELAKSANAAN PENGAJARAN Isi kandungan Set Induksi a. Memaparkan GRAFIK "Hari Ini Dalam Sejarah" Pengetahuan/Kemahiran yang perlu dikuasai a. Murid dapat menyatakan tarikh-tarikh yang terlibat b. Kemahiran mengaitkan tarikh tersebut sehinggalah dengan tarikh semasa

Subtopik 4.4.4.1 :Memberikan contoh multimedia immersif dalam bidang pendidikan, perniagaan dan hiburan

a. Pelajar mengetahui maksud multimedia imersif b. Murid membezakan setiap bidang yang terlibat beserta contoh bagi memudahkan penghasilan buku skrap.

b) Multimedia immersif akan diterangkan berbentuk persembahan video dan penerangan Membuat buku skrap berpandukan modul.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pengenalan: Set induksi 1. Guru menayangkan GRAFIK bertajuk Hari Ini Dalam Sejarah dan bertanya kepada pelajar tentang apa yang mereka faham tentang medium, multi dan multimedia

Catatan 5 minit

Perkembangan Pengajaran: Aktiviti 1: 1. Guru menayangkan slaid berbentuk modul supaya pelajar dapat merujuk nota dan memberikan panduan untuk menggunakannya 1. Guru meminta pelajar untuk memberikan pendapat tentang contoh lain yang memberikan kaitan dengan slaid tersebut 2. Guru menceritakan betapa pentingnya maklumat tersebut dipaparkan secara menarik dan cuba mengaitkan dengan elemen-elemen multimedia iaitu TGAVA (teks, grafik, audio, video dan animasi) agar mereka mempunyai pemahaman yang kuat Aktiviti 2: 1. Guru menayangkan video berkisar tentang multimedia imersif dan meminta pendapat para pelajar apa yang mereka boleh tafsirkan setelah selesai menontonnya 2. Guru menjelaskan perkaitan topik dengan isi pelajaran iaitu Multimedia Imersif dengan memberikan gambaran yang paling senang untuk difahami oleh pelajar dengan merasai pengalaman meneroka Realiti Maya pada laman web http://www.globalvision360.com/en/immersivepicture.html 3. Guru memberikan tips-tips yang baik untuk mencari maklumat di Internet agar para pelajar mendapat bimbingan yang sepatutnya 4. Setiap pelajar akan merujuk kepada contoh buku skrap yang ditunjukkan sebagai panduan 5. Setiap pelajar akan merujuk kepada modul yang disediakan oleh guru dalam penghasilan buku skrap

15 minit BBM : -Slaid powerpoint KBKK : - Berinteraksi - Kenalpasti

15 minit BBM : -Slaid powerpoint -Video

Nilai Murni: -Bekerjasama -Yakin bersuara KBKK : - Melihat - Menganalisis

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penutup: 1. Guru memilih 2 pelajar supaya merumuskan semua hasil pembelajaran yang diingini dan memberikan sedikit komen dan peringatan agar para pelajar dapat merasai sendiri penghasilan buku skrap walaupun dengan menggunakan perisian MS PowerPoint sahaja. 2. Sekurang-kurangnya pelajar mampu menghasilkan buku skrap tersebut tidak lebih 5 muka surat secara interaktif. Tugasan: 1. Buku skrap hendaklah disiapkan dan dihantar kepada guru pada sesi kelas yang akan datang

Catatan 3 minit

2 minit

Refleksi Kendiri:

Catatan/Tugas-tugas lain: Masa Aktiviti

Pengesahan