BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
ISI KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Perutusan Pengetua ......................................................................................... Pelantikan Rasmi Tugas Guru .......................................................................... Falsafah Pendidikan Kebangsaan .................................................................... Visi, Misi dan Objektif KPM .............................................................................. Teras Perkhidmatan .......................................................................................... Konsep 1 Malaysia ............................................................................................. Sembilan Cabaran Wawasan 2020 ................................................................... KPI Pengarah Pelajaran Johor ......................................................................... Prinsip Kerja X-PLUS ........................................................................................

1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 23 26 26

1.10 Visi, Misi dan Matlamat Sekolah ....................................................................... 1.11 Piagam Pelanggan Sekolah .............................................................................. 1.12 Objektif Kualiti SPSK ......................................................................................... 1.13 Lagu Sekolah dan Lagu JPN Johor .................................................................. 1.14 Pelan Lokasi Sekolah ....................................................................................... 1.15 Pelan Kedudukan Kelas .................................................................................... 1.16 Senarai Guru Sidang Pagi ................................................................................ 1.17 Senarai Guru Sidang Petang ............................................................................ 1.18 Senarai Anggota Kakitangan Sokongan ............................................................ 1.19 Senarai Pengetua ..............................................................................................

2.0

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Panduan Am Tugas dan Tanggungjawab Guru ................................................. Carta Organisasi Sekolah ................................................................................. Jawatankuasa Pentadbiran Sekolah ................................................................. Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Sekolah ............................................... Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan & Pengurusan Stor ................. Jawatankuasa Pembangunan Fizikal Sekolah ................................................ Jawatankuasa Tugas Guru dan Takwim Sekolah ............................................. Jawatankuasa Integriti dan Audit Nilai .............................................................. Jawatankuasa SKPM, Kreativiti dan Inovasi .....................................................

27 44 45 45 46 47 48 48 49 50 52 52

2.10 Jawatankuasa SPSK ........................................................................................ 2.11 Jawatankuasa Pemantauan Sekolah ................................................................ 2.12 Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah ................................................

i

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
2.13 Jawatankuasa Aduan dan Pengurusan Krisis .................................................. 2.14 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah ............................................................. 2.15 Jawatankuasa Bilik Khas .................................................................................. 2.16 Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan& Kajian Tindakan ...................... 2.17 Jawatankuasa Pengurusan KIP ......................................................................... 2.18 Jawatankuasa Program Orientasi Guru Permulaan .......................................... 2.19 Jawatankuasa Pendidikan Khas ....................................................................... 2.20 Jawatankuasa Majalah Sekolah ........................................................................ 2.21 Jawatankuasa Pencatat Minit Mesyuarat Guru ................................................ 2.22 Jawatankuasa Kakitangan Sokongan .............................................................. 53 54 55 56 57 58 58 59 59 60

3.0

PENGURUSAN KURIKULUM

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

Carta Organisasi Jawatankuasa Kurikulum Sekolah ........................................ Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum Sekolah ................................................ Jawatankuasa Unit Penilaian dan Pentaksiran ................................................. Jawatankuasa Induk Penambahbaikan PBS ..................................................... Jawatankuasa Jasual Waktu dan Guru Ganti .................................................... Jawatankuasa Pemilihan Pakej, 60:40 dan Penempatan Murid ....................... Jawatankuasa Bimbingan L.E.T ....................................................................... Jawatankuasa Pendidikan Alam Sekitar& Program Lestari .............................. Jawatankuasa P1NCH ......................................................................................

61 62 64 65 67 67 68 68 69 69 69 70 70

3.10 Jawatankuasa Kurikulum Daerah (Sivik dan Matematik) .................................. 3.11 Jawatankuasa PPSMI/ MBMMBI ....................................................................... 3.12 Jawatankuasa 1Bestarinet dan Froge VLE ........................................................ 3.13 Jawatankuasa Pemandu Program i-THINK .......................................................

4.0

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Carta Organisasi Jawatankuasa Pengurusan HEM .......................................... Jawatankuasa Induk Pengurusan HEM ............................................................ Jawatankuasa SMM/ Rekod Murid & Penyelaras Tingkatan ............................ Jawatankuasa Disiplin Sekolah ........................................................................ Jawatankuasa Bimbingan dan Kerjaya Murid ................................................... Jawatankuasa Pembimbing Pengawas Sekolah ............................................... Jawatankuasa SPBT .........................................................................................

72 73 74 75 75 76 76

ii

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
4.8 4.9 Jawatankuasa Pengurusan dan Pemantauan Kantin ....................................... Jawatankuasa Biasiswa dan Kebajikan Murid .................................................. 77 78 78 80

4.10 Jawatankuasa Kebersihan, Kesihatan Dan Keselamatan ................................. 4.11 Jawatankuasa Dakwah dan Pembangunan Modal Insan ..................................

5.0

PENGURUSAN KOKURIKULUM

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

Carta Organisasi Kokurikulum .......................................................................... Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah ....................................................... Jawatankuasa Pembangunan Unit Kokurikulum .............................................. Jawatankuasa Pembangunan Unit Beruniform ................................................. Jawatankuasa Pembangunan Kelab dan Persatuan ........................................ Ahli Lembaga Koperasi ..................................................................................... Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah .................................................. Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah (1M1S) ..................................... Jawatankuasa Pembangunan Unit Sukan Dan Permainan ..............................

81 82 82 83 83 84 84 85 86 87 90 92 95

5.10 Senarai Guru Penasihat Kelab dan Persatuan .................................................. 5.11 Senarai Guru Penasihat Unit Beruniform ........................................................... 5.12 Senarai Guru Penasihat Sukan dan Permainan ................................................ 5.13 Senarai Guru Rumah Sukan .............................................................................

6.0

TAKWIM SEKOLAH

6.1 6.2 6.3 6.4 6.6 6.7 6.8 6.9

Penggal Persekolahan ...................................................................................... Hari Kelepasan Am ........................................................................................... Takwim Peperiksaan Awam .............................................................................. Takwim Sekolah ................................................................................................ Jadual Guru Bertugas Mingguan ...................................................................... Jadual Guru Bertugas Jumaat ......................................................................... Senarai Guru Untuk Pemantauan PdP 2013 ................................................... Jadual Penghantaran Dan Penyemakan Buku Persediaan Mengajar ..............

99 101 102 103 125 133 134 139 141 143

6.10 Jadual Penyemakan Buku Rampaian Murid ..................................................... 6.11 Akuan Penerimaan Pelantikan Rasmi Tugas Guru 2013

iii

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
7.0 LAMPIRAN Lampiran A – SPI Pengurusan Kurikulum ........................................................ Lampiran B – Pakej Mata Pelajaran Tingkatan 5 .............................................. Lampiran C – Pakej Mata Pelajaran Tingkatan 4 .............................................. Lampiran D – Bayaran Membawa Kenderaan Sendiri Untuk Aktiviti Murid Dalam Daerah 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Lampiran E – Panduan Tuntutan Tambang Teksi ........................................... Lampiran F – Jarak Bandar Utama di Malaysia dan di negeri Johor ............... Lampiran G – Elaun Semasa Menjalankan Tugas Rasmi ................................ Lampiran H – Elaun Perjalanan Kenderaan ...................................................... Lampiran I – Tambang Gantian Kapal Terbang ................................................ 153 154 155 156 157 158 159 160 161

7.1 7.2 7.3 7.4

144 150 151 152

7.10 Lampiran J – Senarai Nama Bank ..................................................................... 7.11 Lampiran K – Sifir Gaji Guru .............................................................................. 7.12 Lampiran L – Jadual Pembayaran Gaji .............................................................. 7.13 Lampiran M – Jadual Pergerakan Gaji .............................................................

iv

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

PERUTUSAN PENGETUA
Salam Sejahtera, Guru-guru & staf sokongan yang dihormati, Terlebih dahulu saya merakamkan ucapan setinggitinggi penghargaan dan rasa kesyukuran kerana diberi peluang untuk menyatakan sepatah dua kata dalam Buku Panduan Pengurusan SMK Kulai Besar Tahun 2013. Buku ini dihasilkan untuk dijadikan sebagai panduan dan rujukan kepada guru-guru dan staf sokongan sekolah dalam melaksanakan tugas seharian di samping dapatmelicinkan pentadbiran serta meningkatkan tahap kecekapan pengurusan sekolah. Buku Pengurusan Sekolah ini menyediakan maklumat yang sangat berguna kepada guru-guru dan kakitangan sekolah. Kandungannya meliputi aspek pengurusan dan pentadbiran, kurikulum, hal ehwal murid, kokurikulum, sukan, takwim sekolah hinggalah kepada perkara-perkara umum yang diperlukan oleh seluruh warga sekolah ini. Buku ini juga disediakan dengan mengambil kira keperluan Falsafah Pendidikan Negara, Wawasan 2020 dan Wawasan Pendidikan. Perkara ini adalah sejajar dengan misi sekolah iaitu “Pembinaan Modal Insan Menerusi Pendidikan Berkualiti” dan Visi Sekolah “Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang”. Perkongsian misi dan visi sekolah amatlah penting kepada warga sekolahdemi memastikan hala tuju sekolah dapat difahami, dihayati dan dijelmakan sehingga membentuk kebitaraan dan perwatakan sekolah. Bagi memenuhi hasrat ini semua warga sekolah perlulah mempunyai keazaman dan semangat yang tinggi, bekerja dengan semangat kerjasama, semangat sepasukan, tolongmenolong dan hormat-menghormati mengikut semangat 1 Malaysia. Saya berharap Buku Pengurusan SMK Kulai besar ini dapat dimanfaatkan oleh semua guru dan kakitangan sekolah. Sama-samalah kita bertekad untuk menjadikan SMK Kulai Besar menjadi sebahagian daripada organisasi menyumbang kepada kecemerlangan pendidikan melalui pengurusan yang cekap, pantas dan bijaksana. Sekian, terima kasih.

(TAN MOI YAN) Pengetua SMK Kulai Besar, Kulaijaya

1

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR BATU 19, KULAI BESAR, 81000 KULAIJAYA, JOHOR.
Tel/Faks : 07-6636700

Ruj. Kami Tarikh Semua Guru dan Kakitangan Sokongan, SMK Kulai Besar, Kulaijaya, Johor. Tuan, PELANTIKAN RASMI TUGAS KHAS GURU DAN KAKITANGAN SOKONGAN, SESI PERSEKOLAHAN 2013 Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

: JEA 8006/100-8/1/2( : 13 Disember 2012

)

2. Sukacita saya melantik tuan/puan sebagai guru yang menganggotai jawatankuasajawatankuasa seperti yang terkandung dalam Buku Panduan Pengurusan dan Takwim Sekolah 2013. Tugas tuan/puan ini berkuatkuasa mulai 26 Disember hingga 31 Disember 2013 dan tertakluk kepada sebarang perubahan daripada pihak pentadbiran sekolah dari semasa ke semasa. 3. Tuan/puan hendaklah melaksanakan semua tugas yang dipertanggungjawabkan berdasarkan spesifikasi tugas yang ditetapkan dan mematuhi semua peraturan, prosedur dan sistem yang digunapakai berkaitan dengannya. Sukacita juga diingatkan bahawa tugastugas yang dipertanggungjawabkan kepada tuan/puan adalah merupakan tugas-tugas rasmi yang perlu diurus dengan efisyen untuk memastikan visi, misi dan objektif sekolah tercapai. 3. Saya berkeyakinan bahawa tuan/puan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan berdasarkan kebolehan, keupayaan, minat dan komitmen yang telah ditunjukkan selama ini demi meningkatkan kecemerlangan sekolah kita bersama. Sekian, terima kasih. `BERKHIDMAT UNTUK NEGARA' Saya yang menurut perintah,

( TAN MOI YAN ) Pengetua SMK Kulai Besar, Kulaijaya s.k. Pegawai Pelajaran Daerah Kulai 2

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusanke arah memperkembangkanlagi potensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk mewujudkan insanyang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

jasmaniberdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab berketerampilan, dan berakhlak mulia, mencapai

berkeupayaan

kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

3

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

Visi KPM
"Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang"

Misi KPM
"Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti"

Objektif KPM
 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu;  Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera;  Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan Negara;  Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

4

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

Teras Perkhidmatan
 Berazam meninggikan perkhidmatan  Bekerja dengan penuh tanggungjawab  Berusaha mengikis sifat mementingkan diri  Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan  Bekerja ke arah memajukan pemikiran dan rakyat dan pembangunan Negara  Berpegang teguh kepada agama

Wawasan Pendidikan
 PERPADUAN  STAIL PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN  PERKHIDMATAN PENYAYANG  PENGUPAYAAN [EMPOWERMENT]  SISTEM PENGESANAN YANG EFEKTIF  BUDAYA ILMU  SEKOLAH PENYAYANG  BUDAYA CEMERLANG  KE ARAH ‘ZERO DEFECT’
5

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan.

ASPEK PERTAMA - TERAS-TERAS PERPADUAN

ASPEK KEDUA: NILAI – NILAI ASPIRASI

6

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR `

7

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
SEMBILAN CABARAN WAWASAN 2020

1)

Membentuk sebuah negara yang bersatu padu, yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama. Ia mestilah sebuah negara yang sejahtera, bersatu antara wilayah & kumpulan etnik, menikmati kehidupan yang harmonis berdasarkan persamaan hak & keadilan, membentuk BANGSA MALAYSIA dengan rasa taat setia & dedikasiterhadap bangsa tersebut Melahirkan masyarakat Malaysia yang bebas, teguh & terbentuk jiwanya, yakin diri sendiri, bangga dengan keadaannya kini & segala yang telah dicapainya, dan cukup tangkas untuk menghadapi segala jenis rintangan.Mempunyai sifat mengejar kecemerlangan, benar-benar sedar akan potensinya, tidak terkongkong jiwanya dan dihormati pula oleh semua bangsa lain. Memupuk & membangunkan sebuah masyarakat demokratis yang matang, yang mengamalkan suatu bentuk demokrasi Malaysia yang unggul, berasaskan muafakat, musyawarah dan dapat dicontohi oleh negara-negara membangun yang lain. Mewujudkan sebuah negara yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, di mana warganegaranya berpegang teguh kepada nilai-nilai keagamaan, kerohanian yang murni serta disertai dengan budi yang luhur. Masyarakat yang matang, liberal dan saling memahami. Semua rakyat tanpa mengira keturunan dan kepercayaan, bebas mengamalkan adat resam, kebudayaan serta kepercayaan agama masing-masing, tanpa rasa tersisih daripada bangsanya. Masyarakat Malaysia berasaskan sains dan yang progresif, iaitu satu masyarakat yang bukan sahaja memanfaatkan teknologi tetapiturut menyumbang kepada sains danteknologi masa hadapan. Masyarakat penyayang dan bertimbang rasa, dengan sistem sosial yang lebih pentingkan masyarakat daripada diri sendiri. Kebajikan rakyat tidak berasaskan kepada negara atau individu tetapi kepada sistem keluarga yang kukuh dan mantap. Masyarakat yang adil ekonominya. Pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama, dengan kemajuan ekonomi dinikmati bersama oleh setiap rakyat. Masyarakat seperti ini tidak akan terbentuk selagi terdapat pengenalan kaum dengan fungsi ekonomi & pengenalan kemunduran ekonomi dengan kaum. Mencapai sebuah masyarakat yang makmur, dengan ekonomi yang mampu menghadapi persaingan, bersifat dinamis, teguh dan berdaya tahan.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

8

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

KPI PENGARAH PELAJARAN JOHOR
KPI HURAIAN

1

KEPIMPINAN TRANSFOMASIONAL : Menekankan kepada kepimpinan pendidikan yang berkualiti dan berintegriti yang boleh membawa perubahan kepada sekolah termasuklah ke peringkat antarabangsa. Instrumen ; 1.1 SKPM ( Standard Kualiti Pengurusan Sekolah ) 1.2 PPKKS ( Program Peningkatan Kualiti Kepimpinan Sekolah ) ) 1.3 Instrumen Indeks Keantarabangsaan. 1.4 Instrumen Indeks Penyelidikan dan Inovasi. 1.5 SPSK ( Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti ).

-

2

KUALITI GURU : Menekankan kepada sumber manusia yang berkualiti dari segi keilmuan, kemahiran dan sahsiah. Pemantauan wajib 2 kali setahun. Pemantauan menggunakan instrumen AdaPP. Sasaran ialah semua guru mencapai markah 80%.

3

KEPERLUAN GURU : Penempatan guru mengikut keperluan opsyen sekolah. Menggunakan data daripada instrum\en OPMEN (Operasi Menengah) dan DOSR ( Data Operasi Sekolah Rendah ).

4

CELIK HURUF : Selaras dengan program LINUS ( Literasi Numerasi Screening ) KPM. Pelajar Tahun 1 celik huruf dalam masa 3 tahun ( 2010 – 2013 ).

5

PENDIDIKAN PRA SEKOLAH : Selaras dengan program KPM. Sasaran 80% pelajar Tahun 1 melalui pendidikan Pra Sekolah.

6

PENGLIBATAN KOKURIKULUM : Menekankan kepada pemerolehan markah 5% daripada 10% pencapaian kokurikulum bagi pelajar Tingkatan 5. Sekolah perlu membantu dlm situasi ’ walau terintang tetap cemerlang ’.

9

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
7 SALAHLAKU DISIPLIN : Instrumen SSDM ( Sistem Salahlaku Disiplin Murid ) digunakan untuk melihat data peringkat sekolah.

8

PENCAPAIAN SUKAN SEKOLAH : Menekankan kejayaan Johor pada peringkat kebangsaan iaitu Johan Olahraga MSSM 2010 dan Johan Permainan 2013.

10

KEMUDAHAN DI SEKOLAH : Menekankan standard bilik darjah yang kondusif untuk P&P. Kemudahan lain juga perlu kondusif bagi menyokong keberkesanan P&P; 10.1 Bilik Kaunseling. 10.2 Bilik BOSS ( Bilik Operasi SPBT Sekolah ). 10.3 Bilik Pra Sekolah. 10.4 Asrama Sekolah. 10.5 Kantin Sekolah. 10.6 Bilik Pendidikan Khas. 10.7 Bilik Pemulihan. 10.8 Bengkel Kemahiran Hidup. 10.9 Makmal dan Bilik Sains. 10.10 Bilik Pengurusan Sukan. 10.11Musollah Alhakim. 10.12 Kedai Koperasi. 10.13 Makmal Komputer dan Maklumat.

11

PUSAT SUMBER SEKOLAH : Menekankan nisbah buku dan pelajar 15:1. 100% pelajar meminjam minima 10 buku setahun dari perpustakaan. Instrumen yang digunakan peringkat sekolah ; 11.1 Program NILAM ( Nilai Ilmu Amalan Membaca ). 11.2 Program IQPSS ( Indeks Kualiti Pusat Sumber Sekolah ).

12

KEWANGAN SEKOLAH: Menekankan kepada pengurusan kewangan sekolah yang cekap. 100% Sijil Audit Kewangan Tanpa Berteguran pada 2011.

10

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

PRINSIP KERJA PENGARAH

11

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

VISI
"Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang"

MISI
"Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti"

MATLAMAT
MEMBIMBING MURID KE ARAH SAHSIAH DAN DISIPLIN KENDIRI YANG CEMERLANG BERUSAHA MENYEDIAKAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH YANG BERKUALITI DAN BERKESAN BERUSAHA MEWUJUDKAN PERHUBUNGAN ANTARA MANUSIA YANG MESRA, PENGASIH DAN PENYAYANG BERUSAHA MEWUJUDKAN IKLIM PERSEKITARAN YANG CERIA, BERSIH DAN SELAMAT BERUSAHA MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK DAN PENGLIBATAN KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

12

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

PIAGAM PELANGGAN SMK KULAI BESAR
Kami warga SMK KULAI BESAR komited terhadap pencapaian visi dan misi sekolah melalui:  Menyediakan iklim pembelajaran yang kondusif.  Menyediakan pelbagai program pendidikan yang berkualiti  Memastikan peperiksaan dilaksanakan dengan sempurna  Menerapkan budaya disiplin dikalangan pelajar  Memperkembangkan potensi individu dalam bidang kurikulum dan ko-kurikulum  Sentiasa bersedia menerima saranan dan teguran membina daripada semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan potensi diri murid.

13

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

OBJEKTIF KUALITI SPSK
i. Melaksanakan 100% Pembelajaran & Pengajaran berdasarkan Rancangan Pelajaran Tahunan kecuali berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Memastikan pencapaian 65% lulus keseluruhan atau peningkatan 3% dari tahun sebelumnya dalam peperksaan PMR, SPM dan STPM. Memastikan 100% murid SMK Tunku Abdul Rahman Putra mendapat Perkhidmatan Bimbingan dan Kemahiran Belajar, Pembangunan Diri Murid, Motivasi dan Kerjaya, melainkan berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan sekolah. 100% aduan dan maklum balas pelanggan akan dilayan sebagaimana yang dinyatakan dalam Prosedur Kualiti Aduan Pelanggan. Melaksanakan PengurusanKewangan Tanpa Teguran Audit.

ii.

iii.

iv.

v.

DASAR KUALITI
  SMK KULAI BESAR komited untuk menyediakan dan melaksanakan Pembelajaran dan Pengajaran yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan. Adalah menjadi komitmen pihak pengurusan dan semua anggota untuk mematuhi SPSK dan meningkatkan keberkesanannya secara berterusan.

14

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

LAGU SEKOLAH Berdisiplin, berusaha dan berbakti Cogan kata sekolah kita Mendidik kami, setiap masa Menjadi rakyat berguna Ibu bapa dan guru semua Selalu kami hormati Nasihat yang diberi, jadikan panduan Moga Tuhan memberkati MAJULAH SMKKB SEKOLAH YANG KAMI CINTAI MAJULAH SMKKB BERDIRI MEGAH SEPANJANG MASA Berdisiplin, berusaha dan berbakti Cogan kata sekolah kita Mendidik kami setiap masa Berlandaskan Rukunegara.

SELANGKAH DI HADAPAN Jabatan Pelajaran Johor Darul Takzim Membentuk insan seimbang dan harmonis Penyumbang kesejahteraan Kemakmuran negara Demi kejayaan bangsa Malaysia Ke arah pendidikan bertaraf dunia Kita buktikan wawasan yang mulia Cemerlang, gemilang, terbilang Menjadi aspirasi negara Demi kedaulatan negara tercinta c/o Selangkah di hadapan Ke puncak kejayaan Visi dan misi Jadikan realiti Kualiti pengurusan Pemimpin berwawasan Kita buktikan Johor terus cemerlang *Ulang c/o Kita buktikan Selangkah di hadapan

15

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
PELAN LOKASI SMK KULAI BESAR

SMK Kulai Besar

16

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
1.15 PELAN KEDUDUKAN KELAS

17

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
SENARAI GURU SMK KULAI BESAR 2013 GURU SIDANG PAGI (7.20 PAGI – 1.40 PETANG)

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PN EN EN EN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

NAMA TAN MOI YAN AZMAN BIN SAFII MASA'UD BIN BAHAROM MOHD TAHIR BIN HAJI ISMAIL AZMAH BINTI MOHD CHUA CHAI LIAN JAEMAH BINTI ALI NORINTAN BINTI MOHAMAD ASMAHANI BINTI MOHD HUSIN CHAI SZE LEI CHE WAN SA'ADAH BT C.W. AHMAD TAJUDIN CHONG KWEE CHIN DAYANG ASMAH BINTI ABANG ARIFFIN FADZLON BINTI HASAN

GRED DG52 DG48 DG48 DG48 DG44 DG48KUP DG48KUP DG48KUP DG41 DG41 DG41 DG48KUP DG41 DG41

TARIKH BERTUGAS DI SMKKB 16/06/2011 01/08/2006 16/12/2011 16/04/2006 18/06/2013 01/01/1995 05/05/1998 16/01/2006 04/01/2010 01/01/2008 01/01/2013 01/01/2008 01/07/2009 17/06/2002

AKADEMIK/IKHTISAS ISM - Botani ISM - Sastera Dgn. Pendidikan ISL - Pentadbiran Pendidikan ISM - Matematik ISM - Sosiologi ISL - Teknologi Pendidikan ISM-Sains Komputer serta pendidikan ISM - Pengajian Melayu ISM - Pend. Seni ISM - Ekonomi Asas ISM - Pendidikan Khas ISM - Pengurusan Perniagaan ISM - Katering ISM - Pengajian Melayu ISM - TESL ISM - Sains Komputer

OPSYEN 1 Biologi Sastera Melayu Matematik B. Melayu katering Pengajian Melayu PSV Perdagangan Pendidikan Khas Pengurusan Perniagaan Katering Pengajian Melayu TESL Matematik

OPSYEN 2 Kimia Sejarah Sains Sejarah

JAWATAN/TUGAS KHAS/ OPS DOMINAN Pengetua Penolong Kanan PK HEM PK Kokurikulum GKMP Sains & Matematik

Matematik Perakaunan

GKMP Bahasa GKMP Sains Sosial GKMP Teknik & Vok. Pendidikan Khas MPT Perdagangan

Ekonomi Asas -

B. Melayu B. Inggeris Matematik

18

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
BIL 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 PN PN EN EN PN PN PN PN PN PN TH EN EN EN EN EN EN NAMA FARAH BINTI RASHID FARAH NAZIEHA BINTI ZAINAL ABIDIN HARUN BIN IDRIS HILMAN BIN MUHAMAD KHARWEEN ARBAEYAH BINTI ABU SAMAH KHOO PEIK ING KOMALAH A/P NADARAJAN MAHYON BINTI MAHAT MALARKODI A/P SUBRAMANIAN MARDIANA BINTI TUAN KAMALUDIN MISRAN BIN ALI MOHAMAD NUR ASHIQ BIN MOHD JULIN MOHAMMAD ZAKI BIN MD UDA MOHD FAIZAL BIN OTHMAN MOHD FUAD BIN RAHIM MOHD HAFIZI BIN IBRAHIM MOHD NIZAM BIN JAMSARI GRED DG48KUP DG41 DG41 DG41 DG41 DG44 DG48KUP DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 TARIKH BERTUGAS DI SMKKB 01/01/2011 01/01/2011 01/06/2011 07/01/2002 01/01/2013 16/10/2000 01/01/2000 01/01/2011 01/06/2006 01/06/2006 06/01/2005 26/10/2009 01/01/2008 23/11/2010 13/04/2009 01/01/2011 16/05/2004 AKADEMIK/IKHTISAS ISM - Matematik ISM - Perdagangan ISM - Matematik ISM - Kimia ISM - Bahasa Tamil ISM - Biologi ISM - Kemahiran Hidup ISM - Bahasa Tamil ISM - Syariah Islamiyah ISM - Psikologi SL - Bimbingan & Kaunseling ISM - Bahasa Melayu ISM - PJK ISM - Bahasa Melayu ISM - Teknologi Maklumat ISM - Teknologi Maklumat ISM - Kemahiran Hidup OPSYEN 1 Matematik Perdagangan Muzik Matematik Kimia B. Cina Biologi Kemahiran Hidup B. Tamil Pendidikan Islam Pengajian Melayu B. Melayu PJK B. Melayu Teknologi Maklumat Teknologi Maklumat Kemahiran Hidup PSV Sains OPSYEN 2 B. Melayu Sastera Melayu Kimia Sains PSV Kimia Al Quran/ Sunah Geografi B. Cina GPM K. Hidup - KMT B. Tamil Pendidikan Islam GBK B. Melayu PJK B. Melayu PSV Sains K. Hidup - KMT JAWATAN/TUGAS KHAS/ OPS DOMINAN Matematik B. Melayu Muzik Matematik

19

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
BIL 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 EN EN EN EN PN PN PN PN PN CIK CIK PN PN PN PN PN PN NAMA MOHD ZAINUDIN BIN MOHAMAD DOM MUHAMAD AMIRUDDIN BIN JUSOH MUSLIM BIN ISMAIL NIZARUDIN BIN MARSOM NOORUL IDAYU BINTI MOHD NOR NOR BAIZURA BINTI ABDUL WAHAB NOR FAIRUZ BINTI HUDARI NOR HANIZA BINTI SAAD NORA BINTI ABDULLAH NORAZILA BINTI MAT YASIN NORFAHIZAH BINTI FADZIL NORHAISARAH BINTI SUBOH NORHASLINDA BINTI SALIM NORHAZLINAH BINTI MD BASRI NORIZAN BINTI MOHAMED NORMAISARAH BINTI ABD TALIB NORZIATI BINTI MAT SALLEH GRED DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG48KUP DG41 DG41 DG41 DG44 DG44 DG41 DG41 DG41 TARIKH BERTUGAS DI SMKKB 01/01/2009 13/04/2009 19/07/2010 21/04/2008 16/01/2013 01/01/2008 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2000 27/06/2011 27/09/2010 01/01/2006 01/06/2013 16/01/2003 02/01/2004 01/11/2007 01/06/2008 AKADEMIK/IKHTISAS ISM - Pend. Dyslexia ISM - Biologi ISM - Geografi ISM - Pendidikan Khas ISM - Bahasa Melayu ISM - Matematik ISM-Pendidikan Islam ISM/KPLD Sains ISM - Pengurusan Perniagaan ISM - TESL ISM - Pend. Moral ISM - Pengajian Islam ISM_ Sastera Pendidikan ISM - Pemb. Sumber Manusia ISM - Kejuruteraan Elektrik ISM - Perakaunan ISM - Matematik OPSYEN 1 Pendidikan Khas Biologi Geografi Pendidikan Khas B. Melayu Matematik Pendidikan Islam Kimia Perdagangan TESL Pendidikan Moral PENDIDIKAN ISLAM B. Melayu KH - KMT Kemahiran Hidup Perakaunan Matematik Sains Prinsip Perakaunan Kesusaster aan Melayu Pengajian Perniagaan Biologi K. Hidup - KMT K. Hidup - KMT MPT P. Perakaunan Matematik MPT P. Perakaunan B. Inggeris Pendidikan Moral Pendidikan Islam Kimia Sejarah Sejarah Kimia OPSYEN 2 JAWATAN/TUGAS KHAS/ OPS DOMINAN Pendidikan Khas Biologi Geografi Pendidikan Khas B. Melayu Matematik

20

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
BIL 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 PN PN CIK CIK PN PN YM PN PN EN PN PN PN EN CIK PN PN NAMA NURUL AZIANA BINTI ABD RAHMAN NURUL AZILAH BINTI IBRAHIM NURUL HANIS BINTI MUHAMAD SEPIAN OOI LIEW SEE RADHIAH BINTI MOHD DOM RAFIZAH BINTI ABDUL RAHMAN RAJA NURUL HAIDA BINTI R.NONG ABDUL RASHID ROHA BINTI YATIN ROSHASMA BINTI MAKTAR ROSLEE BIN JARKASI ROSMAWATI BINTI ZUKNI RUZAINI BINTI PARIMIN SARIPAH FARIDAH BINTI SAIYED MOHD SHAHRIZAL BIN SHAARI SHALINI A/P RAMACHANDRAN SHARIFAH BINTI ARIFFIN SHARINA BINTI SAIRAN GRED DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG44 DG41 DG44 DG41 DG41 DG41 DG41 DG44 DG41 DG41 DG44 DG41 TARIKH BERTUGAS DI SMKKB 01/12/2009 10/11/2008 23/05/2013 27/09/2010 28/12/2009 01/01/2011 13/07/2009 01/01/2007 01/12/2009 15/01/2009 01/01/2008 01/01/2008 01/01/2009 16/01/2013 23/05/2013 01/01/1999 01/01/2007 AKADEMIK/IKHTISAS ISM - Ekonomi Asas ISM - Matematik ISM- TESL ISM - Sejarah ISM - Bahasa Melayu ISM - Pengurusan ISM - TESL ISM - Sains Semulajadi ISM - Pendidikan Khas ISM - Sains Sukan ISM - Pengajian Melayu ISM - Kimia ISM - TESL ISM-TESL ISM-TESL ISM - Kejuruteraan Awam ISM - Matematik OPSYEN 1 Ekonomi Matematik TESL Sejarah B. Melayu Perakaunan TESL Sains Pendidikan Khas PJK Sastera Melayu Kimia TESL TESL TESL Sains & Matematik Matematik Fizik Kes. Melayu Ekonomi Asas lLteratur Multimedia Sejarah B. Melayu P. Perakaunan T6 B. Inggeris Sains Pendidikan Khas PJK Kes. Melayu Kimia B. Inggeris OPSYEN 2 Sejarah Sains Komputer JAWATAN/TUGAS KHAS/ OPS DOMINAN Sejarah Guru Data

-

Sains Fizik

21

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
BIL 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 PN PN PN PN PN EN PN PN PN HJH CIK CIK PN NAMA SITI EZAINORA BINTI KASIRAN SITI HAJJAR BINTI NORDIN SITI NOR A'ISAH BINTI MOHD IKHWAN SITI RAUDAH BINTI MOHAMAD SITI ZARINA BINTI ADAM SUKOR BIN SALLEH WAN NOORLELA BINTI WAN AB RAHMAN YONG MEE CHOO ZAHARAH BINTI LATIF ZAINI BINTI HASSAN ZAKIAH NURLIANA BINTI SHOKHAIMI ZURAINI BINTI ZAINUL ABIDIN ZURIATI BINTI MOHD SALLEH GRED DG 41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG44 DG44 DG41 DG41 DG41 DG41 TARIKH BERTUGAS DI SMKKB 23/05/2013 27/09/2010 01/01/2013 27/06/2010 01/01/2008 01/01/2009 12/01/2010 16/05/2002 01/01/2007 06/01/1997 01/01/2008 01/01/2008 01/06/2004 AKADEMIK/IKHTISAS ISM- Sains ISM - PSK ISM - Pendidikan ISM - Pend. Islam ISM - Sejarah ISM - Kimia ISM - Bimbingan & Kaunseling ISM - Fizik ISM - Sains ISM - Kejuruteraan Elektrik ISM - Bahasa Inggeris ISM - Biologi ISM - Bahasa Inggeris OPSYEN 1 Matematik PSK Pendidikan Seni PENDIDIKAN ISLAM Sejarah Kimia Bimbingan & Kaunseling Fizik Sains KH - ERT B. Inggeris Biologi B. Inggeris Kimia OPSYEN 2 Kimia B. Melayu Biologi Matematik PSK Pendidikan Seni Pendidikan Islam B. Melayu Kimia GBK Fizik Sains K. Hidup - ERT B. Inggeris Biologi B. Inggeris JAWATAN/TUGAS KHAS/ OPS DOMINAN

22

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
SENARAI GURU SMK KULAI BESAR 2013 GURU SESI PETANG (12.45 T/HARI – 6.45 PETANG)

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PN PN EN EN CIK PN PN EN EN PN PN PN PN PN EN

NAMA NORAZZAH BINTI MISBAN CHOO SIEW YOON ABDUL RAZAK BIN ARIF ANAS SUHAIL BIN MD ANSAR ARIZAN BINTI MUSTAPHA CHEAH GAIK CHOO ER POOY YAN GAN CHIN GUAN HAMRAN BIN ISA HENG CHAI YEN HERNEYANE BINTI JASMAN KOKELAVANI A/P KUMARASAMY LIZA BINTI ABDUL RAHMAN MALATHY A/P KUBERAN MOHAMAD FAZRUL RIZMAN BIN BAHSRI

GRED DG48KUP DG41 DG41 DGA29 DG41 DG41 DG44 DG44 DG48KUP DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41

TARIKH BERTUGAS DI SMKKB 01/01/2001 04/07/2000 01/01/2011 15/01/2007 23/05/2013 12/01/2003 01/12/1999 01/01/2007 01/06/2010 18/06/2013 01/01/2011 01/01/2011 01/12/2009 01/01/2011 01/06/2013

AKADEMIK/IKHTISAS ISM - Biologi ISM - Pend. Jasmani ISM - Sejarah Deploma Pendidikan ISM- Geografi ISM - Bimbingan & Kaunseling

OPSYEN 1 Biologi PJK Pengajian Melayu Elektrik/ Elektronik Geografi Bimbingan & Kaunseling

OPSYEN 2 Kimia Sejarah -

JAWATAN/TUGAS KHAS/ OPS DOMINAN PK Petang PJK B. Melayu KHB-KT

GBK

ISM - Matematik ISM - Sains Pertanian Diploma Pendidikan ISM - Kejuruteraan ISM - Sejarah ISM - Matematik ISM - Kemahiran Hidup ISM- Kejututeraan Awam

Sastera Melayu KH - SP Sains Matematik Sejarah Matematik Matematik Kesusateraan Awam

B. Melayu B.Cina Pendidikan Moral B. Inggeris Kemahiran Hidup lukisan kejuruteraan

Matematik K. Hidup - SP

Matematik B. Inggeris Matematik Matematik

23

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
BIL 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 EN EN EN EN EN EN EN PN PN CIK CIK PN CIK PN PN CIK PN NAMA MOHAMAD RIZAL BIN ANUAR MOHAMED EDHAM BIN MOHAMED RAWI MOHAMMAD HOSNI BIN ABDULLAH MOHD FADZELI BIN TUMIRAN MOHD KAMARUL SYAIFUDDIN BIN WAJAH HUDIN MUHAMMAD HASBULAH BIN MOHD SAMAN NAZERI BIN OTHMAN NOORAZALIA BINTI MAT DIAH NOOREEN ASPARINA BINTI ABDULLAH NOORHUDA BINTI ZAINAL ABIDIN NOR AMALINA BINTI MD NAWI NOR AZAH BINTI ABDUL HAMID NOR AZIZIAH BINTI MOHD DIAH NORALIZAH BINTI RAZALI NORHAFIZAH BINTI ALI NORHIDAYU BINTI MOHD NAIM NORNABIAH BINTI ABDUL RAHMAN GRED DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 TARIKH BERTUGAS DI SMKKB 01/01/2007 13/04/2009 21/02/2007 01/07/2009 26/04/2010 01/01/2013 01/01/2007 12/01/2009 01/06/2013 07/02/2011 07/02/2011 06/06/2001 23/05/2013 01/01/2009 03/04/2009 05/01/2010 26/10/2009 AKADEMIK/IKHTISAS Deploma Pendidikan ISM - Pend. Jasmani ISM - Perdagangan ISM - Bimbingan & Kaunseling ISM - Bahasa Melayu ISM - P. Seni Deploma Pendidikan ISM - Pertanian/Perhutanan/ Perikanan ISM-Pend. Seni ISM - Ekonomi Asas ISM - Pend. Islam ISM - Pengurusan Perniagaan ISM- Sejarah ISM - Biologi ISM - Kimia ISM - Biologi ISM - Kimia OPSYEN 1 Matematik PJK Perdagangan Bimbingan & Kaunseling B. Melayu P. Seni Matematik KH - ERT P.Seni Ekonomi / Ekonomi Asas PENDIDIKAN ISLAM Perdagangan Sejarah Sains Kimia Biologi Kimia Biologi PJK Sains Komputer Pengajian Melayu KH - ERT Sejarah Matematik Ekonomi Asas Sains Kimia Biologi Kimia Ekonomi Pendidikan Islam Matematik Matematik K. Hidup - ERT OPSYEN 2 Ekonomi Asas Kes. Melayu JAWATAN/TUGAS KHAS/ OPS DOMINAN PSV PJK MPT - Perdagangan GBK B. Melayu

24

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
BIL 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 CIK PN CIK CIK CIK PN CIK PN CIK PN PN PN PN PN CIK PN NAMA NUR SYAZWANI BINTI OMAR NURDIANA BINTI LUT NURUL AINI BINTI ZAINI NURUL TASNIM BINTI SAARI ROHANI BINTI ABDUL HAMID SALMAH BINTI SATI SHANMUGAPRIYA A/P DEVAN SITI ADAWIYAH BINTI ABDULLAH @ MUHAMMAD SITI NUR AISYAH BINTI ASRI SITI NURCHASANAH BINTI MASTOR MUSTAFA SITI RUZILA BINTI ZAKARIA SOH SEE JIE SUHAINI BINTI ABAS SUHAIZA BINTI SAMSUDIN ZAITUN BINTI BADAL ZARINA BINTI JUKI GRED DG 41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DGA32 TARIKH BERTUGAS DI SMKKB 23/05/2013 07/02/2011 27/09/2010 23/05/2013 28/12/2009 15/01/2002 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 07/01/2011 21/02/2007 28/12/2009 01/06/2011 16/09/2003 23/05/2013 01/01/2011-+ AKADEMIK/IKHTISAS ISM- Sastera ISM - Matematik ISM - Geografi ISM-TESL ISM - Pengurusan Perniagaan ISM - Komunikasi ISM-TESL ISM- Sejarah ISM- Kemahiran Hidup ISM - Pengajian Islam ISM - Pengajian Perakaunan ISM - Kemahiran Hidup ISM - Biologi ISM - Biologi ISM- Bimbingan dan Kauseling Deploma Pendidikan OPSYEN 1 Sastera Melayu Matematik Geografi TESL Pengurusan Perniagaan B. Inggeris TESL Sejarah ERT Pendidikan Islam Perakaunan KH - ERT Biologi Biologi Bimbingan & Kaunseling Pengajian Melayu & Matematik Sastera Inggeris Pengajian Am Kesusasteraan Melayu KH - ERT Ekonomi Asas Matematik Moral B. Melayu Pendidikan Islam MPT P. Perakaunan K. Hidup - ERT Biologi Matematik Pengajian Perniagaan T6 B. Inggeris OPSYEN 2 B.Melayu Sains Komputer Matematik Geografi JAWATAN/TUGAS KHAS/ OPS DOMINAN

25

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
SENARAI KAKITANGAN SOKONGAN SMK KULAI BESAR (DATA PADA 16 DISEMBER 2011) Kakitangan Sokongan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nama En Suboh Bin Hassan Pn Yang Chek binti Md Sidin Pn Radziah binti Jaafar Pn Haryanti binti Ahmad Sanusi Pn Bariah binti Mohd Ali Pn Rosmawati binti Marzuki Cik Ayshah Bte Sedik Pn Nurshahida Binti Mohd Zin Cik Nurul Najwah binti Ismail En Zulkifli Bin Mad Marjuki En Aszemmatunizam bin Mustafah En. Faidzul bin Hassan Pn. Fadzlina Binti Hasan Gred N26 N17 N17 W17 C17 C17 C17 C17 N17 FT17 N4 N4 N4 Catatan Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir – Kewangan Pembantu Makmal Pembantu Makmal Pembantu Makmal Pembantu Makmal PP Murid Juruteknik Komputer PAP PAP PAP

SENARAI PENGETUA YANG PERNAH BERKHIDMAT DI SMK KULAI BESAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 8. Tn. Hj. Musa bin Haron En. Suratman bin Dasim En. Salamon bin Sarip Pn. Melina Wong binti Abdullah En. Siow Yee Woo En Lee Hock Lai Pn. Hjh. Zubaidah Bt. Endot Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid Pn. Tan Moi Yan 1hb Januari 1988 hingga 15hb April 1992 15hb J ulai 1992 hingga 15hb 0gos 1993 16hb Ogos 1993 hingga Januari 1998 1hb Mac 1998 hingga 14 hb Februari 2001 1 hb April 2001 hingga 30 November 2001 16 hb Jun 2003 hingga 31 Oktober 2006 1 hb November 2006 hingga 16 September 2010 16hb September 2010 hingga 15 Jun 2011 Mulai 16 Jun 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR Batu 19,Kulai Besar,81000 Kulaijaya,Johor.http://www.smkkb.com

26

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR Batu 19,Kulai Besar,81000 Kulaijaya,Johor.http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

PANDUAN AM TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU
BAHAGIAN A : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 1. Perintah Am Selaku kakitangan kerajaan, guru-guru adalah tertakluk dengan segala arahan yang terdapat di dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu, semua guru dikehendaki membawa, memahami dan juga mematuhi Perintah Am tersebut.

2.

Sikap Guru / Kakitangan Sekolah Sikap baik guru / kakitangan membantu dalam membina iklim sekolah yang baik. Antara lain, ‘sikap baik’ ini dapat dilihat dalam perkara-perkara seperti berikut:2.1. Menepati Masa – sekurang-kurangnya telah menghadirkan diri 10 minit sebelum masa yang ditentukan untuk memulakan sebarang tugas di sekolah, memulakan tugas pengajaran sebaik-baik loceng berbunyi / apabila tiba masanya. Sesuatu tugas yang diberi diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan tanpa perlu diingat-ingatkan. Pakaian – Pakaian guru / kakitangan sentiasa sesuai untuk alam sekolah. Guru lelaki tidak memakai kasut ala selipar, kemeja T, baju bercorak garang, khasnya semasa bertugas formal. Peraturan-peraturan pakaian rasmi seperti yang ditentukan oleh pihak Kerajaan Negeri / Kementerian Pendidikan hendaklah dipatuhi pada ketika-ketika berkenaan. Guru/Kakitangan wanita berpakaian sesuai dengan sentiasa menyedari hakikat yang sekolah ini merupakan sekolah menengah campuran. Guru-guru yang mengajar Pendidikan Jasmani/Sukan wajib memakai pakaian yang digariskan dalam pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan pengajaran Pendidikan Jasmani/Sukan. 2.3 Misai / Janggut / Rambut – Guru-guru lelaki dan Kakitangan lelaki di sekolah hendaklah mematuhi garis panduan. Kementerian Pendidikan dalam hal ini dan sentiasa menjadi teladan yang baik kepada semua murid. Merokok – Guru/Kakitangan tidak dibenarkan merokok di kawasan sekolah. Budi Bahasa – Sentiasa bekerjasama untuk mewujudkan perhubungan yang baik dengan berbudi bahasa dan sopan di antara semua ahli dalam keluarga sekolah dan dengan pihak-pihak luar yang berkaitan dengan sekolah. Berusaha dan berikhtiar untuk menjaga kebersihan, keselamatan semua bilik, alatan dan kawasan sekolah. keceriaan dan

2.2

2.4. 2.5

2.6

2.7

Segera memahami tugas yang diberi dan melaksanakannya. Mengambil daya usaha sendiri untuk mengatasi sebarang masalah yang dihadapinya. Berbincang dengan guru-guru kanan atau Pengetua apabila menghadapi sesuatu masalah yang tidak dapat diselesaikan.

27

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
2.8 Sifat profesionalisme ditunjukkan dalam setiap tugas yang dipegangnya. Sentiasa Ingin membaiki kemahiran yang ada pada dirinya untuk menjadi guru/kakitangan yang lebih berkesan. Memahami Etika Profesion Perguruan. Sanggup bertolak ansur dan berkorban masa dan tenaga demi kebajikan murid/sekolah. Menerbitkan nilai-nilai sihat/positif di kalangan murid/rakan sejawat di sekolah ke arah perpaduan dan terhindar daripada sebarang bentuk prasangka, kumpulan dan sebagainya. Menunjukkan sifat prihatin terhadap semua murid di sekolah tanpa membezakan antara satu sama lain dari segi keturunan, agama, kedudukan sosioekonomi dan sebagainya serta mendidik mereka ke arah Falsafah Pendidikan Negara. Mengemukakan cadangan/idea pendapat untuk kebaikan sekolah melalui saluran-saluran yang ada – peti cadangan, perjumpaan sesama guru, mesyuarat dan sebagainya. Sanggup dan ingin menghadiri/menyertai KUDAP/Seminar/Kursus/Program Perkembangan Staff dan membawa pembaharuan kepada alam sekolah ini. Tidak bercuti dari tugas, kecuali atas sebab-sebab yang paling mustahak. Apabila terpaksa bercuti, rela menghabiskan tugas-tugasnya yang tergendala itu tanpa sebarang arahan dan memastikan tiada aktiviti di sekolah tergendala kerana ketidakhadiran dirinya. Menyelenggara Buku Persediaan Mengajar, Jadual-Jadual, Rekod Pungutan, Alatan-Alatan, Bilik-Bilik, Perabot, Buku Stok, Buku Laporan dan sebagainya mengikut keperluan yang ditetapkan. Memastikan segala tindakan adalah menurut peraturan yang ada. Jika tidak jelas dapatkan bantuan daripada Penolong Kanan atau Pengetua. Terbuka kepada idea/kaedah yang baru dalam pendidikan. Sanggup menerima cabaran semasa menjalankan tugas termasuk mendidik murid-murid yang lemah dan menghadapi tugas-tugas yang berbagai-bagai ragam demi kebajikan pelajar-pelajar sekolah ini. Memberi kerjasama/sumbangan kepada guru kanan/ketua kumpulan dalam mengendalikan sesuatu tugas, meskipun tidak bersetuju dengan sesuatu keputusan yang diambil oleh kumpulan itu. Tidak terlalu menghitung masa dan tugas dalam menjalankan tugas-tugas sekolah. Mengutamakan kepentingan sekolah/perkhidmatan dengan kepentingan diri sendiri. apabila bercanggah

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17 2.18

2.19

2.20

2.21

28

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
3. Kedatangan / Waktu Bertugas 3.1 Waktu bersekolah ialah seperti berikut:Isnin – Khamis : 7.20 pagi – 1.45 petang (Sidang Pagi) : 12.45 tengah hari – 6.45 petang ( Sidang Petang) : 10.00 pagi – 4.30 petang (Dua Sesi) : 7.20 pagi - 12.05 tengah hari (Sidang Pagi) : 2.30 petang - 6.45 petang ( Sidang Petang) : 7.30 pagi – 12.00 tengah hari (Sabtu)

Jumaat

Kokurikulum 3.2 3.3

Guru-guru adalah diwajibkan hadir di sekolah pada tiap-tiap hari persekolahan. Guru-guru dikehendaki datang mengikut ketetapan masa yang dinyatakan di atas. Guru-guru dikehendaki mengetik ‘Punch Card’ apabila tiba di sekolah dan balik dari sekolah. Jika sekiranya guru-guru terpaksa datang lewat ataupun tidak hadir, mereka hendaklah memberi kenyataan dan sebab-sebab yang wajar (Guru hendaklah menghubungi pihak sekolah jika mereka terpaksa datang lewat ataupun tidak dapat hadir).

3.4

3.5

4.

Kebenaran Keluar 4.1 Mana-mana yang guru terpaksa meninggalkan sekolah seketika, hendaklah mendapat kebenaran Pengetua atau wakilnya ketika Pengetua tiada di sekolah. Selepas diberi kebenaran, isi Borang Kebenaran meninggalkan kawasan sekolah hendaklah diisi. Keluar sebelum

4.2

5.

Cuti / Keuzuran 5.1 Pihak sekolah diberitahu segera/lebih awal jika terdapat keuzuran/ kecemasan/ cuti sakit. Sijil Cuti Sakit hendaklah diserahkan sendiri kepada Pengetua dengan kadar segera. Cuti/tidak hadir ke sekolah yang berunsur lebih kepada kepentingan peribadi adalah tidak dibenarkan.

5.2

5.3

6.

Tidak Hadir Bertugas Tanpa Kenyataan 6.1 Guru/Kakitangan yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan yang munasabah akan dipotong gajinya mengikut peruntukan dalam Perintah Am.

29

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
6.2. Guru/Kakitangan yang pada zahirnya ke sekolah, tetapi tidak menjalankan tugasnya juga boleh dianggap tidak menjalankan tugas dan diambil tindakan memotong gaji pada hari berkenaan.

7.

Sijil Pendaftaran Guru/ Permit Mengajar 7.1 7.2 Peraturan ini tertakluk kepada Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) sahaja. Semua GSTT yang mengajar perlu mempunyai permit mengajar yang diperbaharui pada tiap-tiap tahun.

8.

Pakaian 8.1 Guru-guru perlu mematuhi kehendak surat pekeliling K.P (B5)859/Jld.11/(36) bertarikh 9 Mei 1985 mengenai pakaian guru-guru di sekolah. Pakaian guru perlu kemas dan sesuai dan melambangkan disiplin dan imej profesion perguruan. Guru lelaki dan perempuan yang mengajar Pendidikan Jasmani hendaklah memakai pakaian yang sesuai untuk menjalankan pengajaran mata pelajaran tersebut. Tanda nama hendaklah sentiasa dipakai semasa bertugas/menghadiri upacara rasmi. Memakai pakaian sukan adalah tidak dibenarkan semasa mengajar di bilik darjah/menghadiri upacara rasmi. Guru lelaki hendaklah memakai tali leher semasa bertugas. Semua guru dikehendaki berpakaian kemas/lengkap dalam sebarang tugas/upacara rasmi.

8.2

8.3

8.4

8.5

9.

Perhubungan Sesama Guru 9.1 Guru-guru diminta untuk memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat sesama mereka dan sentiasa dapat mengawal tutur kata. Juga diharap akan wujud perasaan kekitaan di kalangan guru-guru. Guru-guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksakan pandangan dan fahaman atau pendapat atau kepercayaan pada guru ataupun murid atau kakitangan sekolah.

9.2

10.

Bilik Rehat 10.1 Sebuah jawatankuasa dilantik untuk menguruskan segala hal yang berkaitan dengan Bilik Guru. Semua guru secara automatik tertakluk kepada jawatankuasa ini. Kebersihan dan keselamatan Bilik Guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Ini termasuklah keselamatan harta benda yang terdapat di dalam Bilik Guru.

10.2

30

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
10.3 Guru-guru hanya dibenarkan berada di Bilik Guru semasa mereka tidak mengajar di bilik darjah. Masa ini hendaklah dianggap sebagai non-teaching dan bukannya free period. Oleh itu guru-guru hendaklah menggunakan masa tersebut (di Bilik Guru) untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja.

10.4 10.5

Guru tidak dibenarkan membenarkan murid-murid berada di Bilik guru. Guru-guru yang berada di Bilik Guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab untuk memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman sekolah.

11.

Inisiatif Guru 11.1 Guru-guru adalah digalakkan untuk sentiasa mengambil inisiatif bagi melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik dan berkesan. Walau bagaimanapun guru-guru adalah dikehendaki merundingkan/ membincangkan/ memaklumkan mengenainya terlebih dahulu kepada Pengetua.

11.2

12.

Masalah-Masalah Perjawatan Dan Pengajaran 12.1 Jika guru menghadapi sebarang masalah dalam bidang perjawatan, mereka boleh memberitahu mengenainya sama ada kepada Pembantu Tadbir yang berkenaan ataupun kepada Pengetua. Jika guru menghadapi masalah dalam bidang pengajaran, mereka boleh memberitahu mengenainya sama ada kepada Guru Kanan Mata Pelajaran, Penolong Kanan atau pun kepada Pengetua.

12.2

13.

Tugas Guru 13.1 Guru-guru akan diberikan tugas-tugas yang berbentuk kurikulum, kokurikulum dan juga pentadbiran. Mereka hendaklah melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan dedikasi, cekap, bertanggungjawab dan menunjukkan semangat serta minat yang mendalam terhadap tugas-tugas tersebut. Guru Tingkatan 13.2.1 Sebahagian besar dari guru dilantik untuk menjadi Guru Tingkatan. Mereka dikehendaki menjalankan tugas-tugas seperti yang telah ditetapkan dan menjalankannya dengan baik dan cekap. (Sila lihat senarai tugas tersebut yang dilampirkan bersama di dalam buku ini) 13.3 Guru Bertugas Mingguan/Harian 13.3.1 Semua guru akan diminta menyempurnakan tugas ini secara bergilir mengikut harian. Dalam tiap-tiap satu minggu persekolahan, dua atau tiga orang guru akan diminta bertugas.

13.2

31

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
13.3.2 Laporan-laporan tertentu dicatatkan di dalam Buku Laporan Guru Bertugas untuk makluman dan perhatian Pengetua/Penolong Kanan dan guru-guru. Buku ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua keesokan harinya. (Sila rujuk lampiran mengenai senarai tugas guruguru bertugas).

13.4

Kokurikulum 13.4.1 Semua guru di sekolah mempunyai peranan untuk mengerakkan kegiatan kokurikulum. Setiap tugas hendaklah difahami benar-benar dan guru-guru harus menentukan agar kegiatan kokurikulum di bawah pimpinannya benar-benar mendatangkan faedah kepada pelajar-pelajar yang menjadi ahli-ahlinya. 13.4.2 Setiap guru harus memainkan peranan dalam bidang kokurikulum, tidak kira sama ada mereka terlatih atau tidak dalam bidang tersebut. Kemahiran boleh didapati melalui bacaan, menghadiri kursus, lawatan, perbincangan mahupun dengan cara on the job training. Jika ada sikap yang positif, setiap guru boleh menjadi serba boleh dalam bidang kokurikulum. 13.4.3 Sikap murid terhadap kokurikulum dan kecemerlangan/penyertaan yang bersungguh-sungguh, sebahagian besarnya bergantung kepada sikap guru itu sendiri. 13.4.4 Anggapan yang gerakan kokurikulum tidak penting harus dikikis di kalangan guru mahupun murid. 13.4.5 Penilaian terhadap kegiatan kokurikulum dan rekod-rekod penting mengenainya hendaklah disimpan dalam Buku Rekod berkenaan. Kad Kegiatan kokurikulum pelajar juga harus diselenggarakan oleh guruguru yang menjadi penasihat setiap kegiatan itu.

13.5

Pentadbiran Ikhtisas 13.5.1 Setiap guru perlu terlibat dalam serba sedikit pentadbiran ikhtisas seperti Guru Kelas, Penyelaras Tingkatan, Guru Perpustakaan, Guru Pusat Sumber, Guru Bimbingan dan Kaunseling, Guru Disiplin, AJK PIBG, Bilik Guru, AJK Kebersihan/Keceriaan, AJK Kantin Sekolah, Inventori, AJK SPBT dan sebagainya. 13.5.2 Bidang kuasa masing-masing mudah difahami dengan sedikit daya usaha sendiri. 13.5.3 Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum mahupun kokurikulum sebahagian besarnya bergantung kepada keberkesanan pentadbiran ikhtisas di sekolah kita. Oleh itu, bidang ini perlu diberi perhatian yang wajar.

14.

Buku Rekod Mengajar 14.1 Semua guru akan diberi sebuah Buku Rekod Mengajar dan mereka bertanggungjawab terhadap keselamatan buku tersebut (Pekeliling Kementerian Pelajaran Bil. 256). Semua kehendak buku itu perlulah 32

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
disempurnakan dengan lengkap, teliti kemas dan menurut masa. Buku ini diserahkan kepada Pengetua atau Penolong Kanan Petang pada tiap-tiap hari Jumaat untuk diperiksa dan ditandatangani. Jika Pengetua tiada, maka buku itu akan diperiksa oleh Guru Penolong Kanan atau Guru Kanan Mata Pelajaran. 14.2 Jika seseorang guru bercuti, buku itu mestilah diserahkan kepada Pengetua terlebih dahulu.

15.

Jadual Waktu 15.1 Tiap-tiap guru dikehendaki menyerahkan satu salinan jadual waktu kelas dan juga persendirian yang kemas kini (mana-mana yang berkaitan) yang telah disediakan dengan lengkap dan kemas ke pejabat. Guru-guru tingkatan juga dikehendaki menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan di kelas masing-masing. Guru-guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan. Jadual Guru Ganti juga adalah tugas rasmi. Guru-guru bertanggungjawab ke atas kelas/tugas yang ditetapkan.

15.2

15.3 15.4

16.

Buku Rekod Kedatangan Murid 16.1 Tiap-tiap Guru Tingkatan akan diberikan sebuah Buku Rekod Kedatangan untuk kegunaan tingkatannya. Guru bertanggungjawab untuk memenuhi maklumat-maklumat yang diperlukan dan hendaklah memahami dan mematuhi kehendak-kehendak peraturan mengenainya yang ada dicetak di bahagian dalam kulit hadapan buku tersebut. Kedatangan harian murid hendaklah diambil oleh Guru Tingkatan sendiri pada hari mengajar pada waktu kedua (second period). Buku ini diambil dari Bilik Guru Kanan dan hendaklah disimpan semula di tempat asalnya tidak lewat dari tamatnya waktu yang kedua untuk membolehkan pihak sekolah mengetahui bilangan murid yang hadir/tidak hadir pada hari yang berkenaan sebelum waktu rehat. Keselamatan buku ini semasa di dalam pegangan guru adalah tanggungjawab guru berkenaan. Dari masa ke masa, buku ini akan disemak oleh Pengetua/Guru Penolong Kanan/GPK HEM/Penolong Kanan Petang/guru yang telah ditugaskan oleh Pengetua khas untuknya.

16.2

16.3

16.4

17.

Menghukum Murid 17.1 Seseorang guru tidak dibenarkan menghukum dan mendera murid-murid. Guru-guru juga dikehendaki menjaga tutur kata mereka terhadap murid-murid. Murid-murid yang difikirkan perlu dihukum hendaklah dibawa kepada pengetahuan Pengetua/GPK GPK HEM atau Guru Disiplin/JK Disiplin.

17.2

33

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
18. Kad 001/002 18.1 Semua Guru Tingkatan dikehendaki mengemas kini kad-kad ini pada tiap-tiap awal tahun. Kad ini hendaklah diserahkan kepada Kaunselor apabila diminta.

18.2

19.

Buku Teks (SPBT) 19.1 Guru-guru tingkatan dan guru-guru SPBT hendaklah menguruskan Skim Bantuan Pinjaman Buku Teks selaras dengan arahan dan kehendak biasa Kementerian atau Jabatan Pendidikan Surat KP. 8772/1979/SP/(29) bertarikh 12 Oktober 1978 dirujuk. Semua jenis borang dan keperluan biasa itu hendaklah disempurnakan dengan lengkap dan teliti mengikut masa yang telah ditetapkan.

19.2

20.

Keselamatan Harta Benda Sekolah 20.1 Guru hendaklah memberikan kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah. Murid-murid yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja ataupun tidak, hendaklah dibawa kepada pengetahuan pihak sekolah untuk tindakan selanjutnya (misalnya memecahkan cermin tingkap). Guru Kanan Mata Pelajaran yang berkenaan hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai penggunaan bilik-bilik tertentu, misalnya Makmal Sains, Bilik Kemahiran Hidup dan sebagainya.

20.2

21.

Kebersihan 21.1 Tiap-tiap guru mestilah menitikberatkan perkara ini dan adalah menjadi kewajipan bersama bagi mengawas dan mengawal kebersihan sekolah ini. Jadual giliran bertugas murid-murid di kelas hendaklah disediakan oleh Guru Tingkatan. Alatan kebersihan darjah perlulah digunakan dengan rapi dan disimpan dengan selamat. Guru-guru Kanan Mata Pelajaran dan guru-guru yang mempunyai bilik khas/tempat khas seperti makmal, bengkel seni perusahaan, stor sains pertanian, stor sukan, bilik kerjaya dan sebagainya adalah bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan dan keceriaan bilik-bilik tersebut. Guru yang masuk ke kelas hendaklah memastikan kebersihan kelas tersebut sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran.

21.2

21.3

22.

Kutipan Sumbangan Pakej Bayaran Tambahan 22.1 Sumbangan Pakej Bayaran Tambahan yang dikutip untuk sekolah adalah seperti yang ditetapkan.

34

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
22.2 Guru-guru tingkatan akan diberi surat kuasa untuk mengutip yuran tersebut. Guru-guru tingkatan hendaklah memastikan bahawa resit-resit dikeluarkan kepada murid-murid yang membayar yuran. Segala wang kutipan, hendaklah diserahkan kepada pihak sekolah pada hari yang berkenaan juga. Adalah menjadi satu kesalahan mengikut Arahan Perbendaharaan jika ini tidak dilaksanakan. Guru-guru hendaklah memastikan mereka diberi resit oleh pihak sekolah dan menyimpan resit-resit tersebut.

22.3

22.4

Guru-guru adalah DILARANG sama sekali mengutip sebarang bentuk yuran/bayaran dari murid-murid tanpa pengetahuan atau kebenaran daripada Pengetua.

23.

Surat Menyurat 23.1 Semua surat menyurat guru-guru yang dianggap rasmi mestilah disalurkan melalui Pengetua untuk disampaikan kepada pihak yang berkenaan.

24.

Surat-Surat Yang Diterima 24.1 Ada surat-surat yang diterima oleh sekolah yang terpaksa diedarkan pada guru-guru yang berkenaan untuk diambil tindakan. Guru-guru ini hendaklah mengambil tindakan yang segera terhadap surat-surat tersebut. Jika surat itu ditujukan kepada guru yang berkenaan dengan dinyatakan melalui dan salinan kepada Pengetua surat itu boleh disimpan oleh guru di dalam fail yang ada padanya, setelah mengambil tindakan mengenainya. Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkan surat tersebut untuk tindakan guru yang berkenaan maka, guru itu hendaklah :24.3.1 Mengambil fail yang berkenaan di pejabat, jika fail itu tiada di dalam simpanannya (jika perlu dan berkaitan) 24.3.2 Mengambil tindakan yang diperlukan. 24.3.3 Memulangkan semua fail tersebut ke pejabat. 24.4 Segala surat dari sekolah yang dihantar keluar hendaklah hanya ditandatangani oleh Pengetua, kecuali jika beliau sedang bercuti dan sebagainya. Maka surat itu akan ditandatangani oleh Guru Penolong Kanan bagi pihak Pengetua.

24.2

24.3

25.

Pergi Ke Jabatan Pendidikan Negeri Johor 25.1 Dari masa ke masa, mungkin ada guru-guru yang terpaksa ke JPNJ untuk satu-satu hal yang tertentu yang berkaitan dengan masalah perkhidmatan dan sebagainya. Untuk tujuan ini, guru-guru dikehendaki memenuhkan dan membawa borang yang khas mengenainya yang boleh didapati di pejabat sekolah. 35

25.2

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
26. Pelawat 26.1 Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua atau Guru Penolong Kanan terlebih dahulu. Guru-guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau penjualpenjual kecuali dengan kebenaran Pengetua.

26.2

27.

Membeli Barang 27.1 Guru-guru yang ingin membuat pesanan bagi membeli barang, hendaklah melengkapkan borang khas mengenainya yang boleh didapati di pejabat. Borang ini kemudiannya diserahkan kepada pejabat untuk tindakan selanjutnya. Jika barang yang berkenaan dikehendaki dengan kadar yang segera, boleh memberitahu mengenainya kepada Pengetua dan kebenaran akan diberi supaya guru boleh membeli tersebut sama ada secara tunai ataupun dibilkan ke sekolah.

27.2

28.

Perpustakaan Sekolah 28.1 Disebabkan perpustakaan sekolah ini kecil, guru-guru hendaklah memastikan terlebih dahulu bahawa tempat duduk adalah mencukupi sebelum membenarkan murid-murid ke perpustakaan.

29.

Kegiatan Kokurikulum 32.1 Semua guru akan ditugaskan untuk menjadi Penasihat/Guru Penjaga dan sebagainya untuk kegiatan kokurikulum di sekolah ini. Tugas ini hendaklah dijalankan dengan cekap dan teratur.

30.

Mengajar Luar Waktu Sekolah 30.1 Kebenaran daripada Pengetua/Pengarah Pendidikan perlu diperoleh terlebih dahulu sebelum seseorang ingin mengajar di luar sekolah. Surat siaran JPJ.S.036/Pt.1(18) dan P.A.D 4(1)/(11),12(2)(iv) dan Rules 20 of The Assisted School ( Management) Rules 1962 perlu dirujuk.

30.2

31

Perhimpunan Sekolah 31.1 Pihak sekolah mengadakan perhimpunan harian (Selasa–Jumaat) dan perhimpunan rasmi (Isnin). Semua guru dikehendaki menghadirinya. Guru akan menyanyikan bersamasama dengan murid lagu Negaraku, lagu Bangsa Johor, lagu Sekolah dan lagu Bahasa Jiwa Bangsa.

31.2

36

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
32. Mesyuarat Guru-Guru 32.1 Dari masa ke masa, Pengetua akan memanggil mesyuarat guru-guru. Kedatangan bagi mesyuarat ini adalah diwajibkan bagi semua guru.

33.

Mesyuarat Jawatankuasa 33.1 Guru-guru akan dilantik untuk menduduki jawatankuasa yang terdapat di sekolah. Mereka hendaklah menghadiri sebarang mesyuarat yang dipanggil dan mengambil bahagian yang aktif di dalam mesyuarat tersebut. Guru yang dilantik menjadi setiausaha kepada sebarang jawatankuasa, hendaklah menyediakan minitnya dan satu salinan hendaklah disampaikan kepada Pengetua dengan kadar segera.

33.2

34.

Latihan Kebakaran 34.1 Arahan khas Pengetua mengenai perkara ini mestilah dipatuhi dengan teliti. Latihan-latihan mengejut akan diadakan pada bila-bila masa hari persekolahan. Guru-guru mestilah sentiasa bersedia dan mematuhi kesemua arahan yang terkandung di dalam surat arahan tersebut.

34.2

35.

Keahlian Majlis Perhubungan Guru dan Kakitangan serta PIBG 35.1 Semua guru dan kakitangan sekolah secara automatik menjadi ahli kepada Majlis Perhubungan Guru dan Kakitangan. Semua guru adalah menjadi ahli PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar.

35.2

36.

Lawatan Sambil Belajar 36.1 Guru-guru digalakkan menganjurkan lawatan sambil belajar bagi faedah muridmurid. Walau bagaimanapun, ia harus dibincangkan terlebih dahulu dengan Pengetua dan persetujuan darinya hendaklah diperoleh. Setelah itu, segala prosedur mengenainya, seperti mendapatkan surat kebenaran dari ibu bapa/penjaga hendaklah diuruskan terlebih dahulu. Segala surat mengenainya hendaklah ditandatangani oleh Pengetua. Guru-guru adalah dilarang sama sekali menganjurkan lawatan yang melibatkan murid-murid sekolah, ataupun menggunakan nama sekolah tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu atau tanpa pengetahuan Pengetua dan juga tanpa mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Juga dilarang guru-guru menganjurkan lawatan yang berbentuk berkelah. Semasa lawatan dijalankan guru-guru yang mengiringi hendaklah mengawasi dan mengawal murid-murid dengan baik. Selepas lawatan, guru yang mengetuai rombongan hendaklah menyampaikan laporan bertulis mengenainya kepada Pengetua. 37

36.2

36.3

36.4

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
36.5 Guru-guru Unit Beruniform yang ingin membawa murid-murid berkhemah, hendaklah terlebih dahulu berbincang dengan Pengetua. untuk

37.

Mengiringi Pasukan Sekolah 37.1 Guru-guru yang mengiringi pasukan sekolah untuk satu-satu aktiviti tertentu, di luar kawasan sekolah, hendaklah menguruskan segala urusan mengenainya. Jika terdapat murid-murid lain (penyokong) menyertai rombongan tersebut, prosedur yang sama seperti di atas hendaklah dipatuhi. Guru hendaklah mengawasi dan mengawal murid untuk menjaga keselamatan mereka

37.2

38.

Kepimpinan Melalui Teladan dan Bersih, Cekap dan Amanah 38.1 Kedua-dua cogan kata tersebut adalah hasrat dan harapan kerajaan terhadap sikap kakitangannya. Guru-guru dikehendaki memahami, menghayati serta mengamalkan dan menjadikannya sebagai panduan.

38.2

39.

Falsafah, Matlamat dan Objektif Sekolah 39.1 Semua guru dikehendaki mengamati, memahami serta menghayati falsafah, matlamat dan objektif sekolah. Oleh itu, mereka hendaklah sama-sama berusaha dengan gigih demi membolehkan matlamat dan objektif tersebut dicapai serta falsafah tersebut berfungsi dan bermakna.

39.2

40.

Buku Stok 40.1 Mana-mana mata pelajaran dan sebahagian yang perlu mengadakan buku stok seperti Sains, Kemahiran Hidup, Perpustakaan, Pendidikan Jasmani, Sukan dan sebagainya. Guru Kanan Mata Pelajaran hendaklah memastikan bahawa maklumatmaklumat di dalam buku tersebut adalah tepat, lengkap dan sentiasa kemas kini. Buku ini akan disemak dari masa ke masa oleh Pengetua/Guru Penolong Kanan.

40.2

41.

Buku Rekod Pengambil Barang Dari Pejabat 41.1 Untuk melicinkan lagi pengurusan stok alatan, guru-guru dikehendaki mencatatkan di dalam Buku Rekod Pengambilan Barang apabila mereka memerlukan alatan seperti kertas stensil, kertas dan sebagainya. Apabila mengambil barang dari pejabat, guru-guru diharap akan mengambil dengan mengikut kadar yang diperlukan sahaja demi untuk mengelakkan pembaziran. 38

41.2

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
41.3 Segala barang/alatan dipinjam dari pejabat, mengembalikannya semula selepas digunakan. guru hendaklah

42.

Tanda Nama 42.1 Semua guru dan kakitangan dikehendaki sentiasa memakai tanda nama mereka pada hari persekolahan, pada hari-hari keramaian di sekolah dan juga semasa menghadiri sebarang majlis di luar sekolah. Kebersihan/Keselamatan dan Perhiasan Bilik Darjah 43.1 Guru-guru tingkatan hendaklah memastikan bahawa murid-murid di dalam tingkatan di bawah jagaannya menghias dan menjaga kebersihan dan keselamatan bilik darjah masing-masing. Walau bagaimanapun, guru hendaklah memastikan bahawa bahan yang digunakan untuk menghias kelas adalah sesuai dan berfaedah untuk muridmurid. Guru tingkatan adalah bertanggungjawab bagi memastikan kelas mereka mempunyai perkara-perkara berikut ; 43.3.1 43.3.2 43.3.3 43.3.4 43.3.5 43.3.6 43.3.7 43.3.8 43.3.9 43.3.10 Misi dan Visi Sekolah Jadual Waktu Jadual Bertugas Carta Organisasi Kelas Pelan Pergerakan Semasa Kecemasan Pelan Kedudukan Murid Penyapu Penyodok Sampah Baldi Kecil Kain Lap

43.

43.2

43.3

39

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
BAHAGIAN B : PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1.

Masuk Kelas Menepati Waktu Guru-guru dikehendaki memasuki kelas untuk mengajar dengan menepati masa. MASA SIDANG PAGI 2013 HARI ISNIN – KHAMIS HARI JUMAAT WAKTU 0 1 2 3 4 REHAT 5 6 7 8 9 TEMPOH 7.20 7.30 8.10 8.40 9.10 9.40 10.00 10.40 11.10 11.40 12.10 - 12.40 MASA 20 minit 30 minit 30 minit 30 minit 30 minit 20 minit 40 minit 30 minit 30 minit 30 minit 30 minit

WAKTU 0 1 2 3 4 REHAT 5 6 7 8 9 10 10

TEMPOH 7.20 7.30 8.05 8.40 9.15 9.45 10.05 10.45 11.20 11.55 12.30 13.05 13.40 - 14.15

MASA 20 minit 35 minit 35 minit 35 minit 35 minit 20 minit 40 minit 35 minit 35 minit 35 minit 35 minit 35 minit 36 minit

HARI ISNIN – KHAMIS WAKTU 0 1 2 3 4 REHAT 5 6 7 8 9 10 10 TEMPOH 7.20 7.30 8.05 8.40 9.15 9.45 10.05 10.45 11.20 11.55 12.30 13.05 13.40 - 14.15 MASA 20 minit 35 minit 35 minit 35 minit 35 minit 20 minit 40 minit 35 minit 35 minit 35 minit 35 minit 35 minit 36 minit WAKTU 0 1 2 3 4 REHAT 5 6 7 8 9

HARI JUMAAT TEMPOH 7.20 7.30 8.10 8.40 9.10 9.40 10.00 10.40 11.10 11.40 12.10 - 12.40 MASA 20 minit 30 minit 30 minit 30 minit 30 minit 20 minit 40 minit 30 minit 30 minit 30 minit 30 minit

40

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
MASA SIDANG PETANG 2013

1 1.051.35

2&S 1.352.25

3 2.252.55

4 2.553.25

5(RT1) 5(RT2) 3.253.45 3.554.15

6

7&S

8 5.356.10

9 6.106.40-

4.15- 4.454.45 5.35

S = SOLAT RT1 = REHAT TINGKATAN 1 RT2 = REHAT TINGKATAN 2

2.

Kawalan Murid Kawalan dan disiplin sekolah sangat penting. Semua guru diminta menganggap bahawa ia adalah tugas kita bersama dan oleh itu perlu memberikan kerjasama yang sepenuhnya dalam perkara ini dengan pihak sekolah.

3.

Perlakuan Waktu Mengajar Guru-guru hendaklah berada di dalam keadaan yang cergas supaya membolehkan mereka mengawal murid dengan baik dan menyampaikan pengajaran dengan teratur, apabila mereka mengajar sambil duduk/bertenggek adalah tidak sesuai kecuali dengan sebab-sebab kesihatan.

4.

Alat Mengajar/ Bahan Sumber 4.1. Guru-guru adalah bertanggungjawab untuk menyediakan alatan mengajar dan bahan sumber yang sesuai untuk tujuan melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran. Alatan mengajar/bahan sumber yang terdapat di bilik sumber dan sebagainya hendaklah digunakan di dalam pengajaran. Guru dikehendaki sama-sama bertanggungjawab terhadap keselamatan alatalat tersebut. Bahan-bahan yang tersimpan di bilik sumber hanya boleh diambil dan disimpan oleh guru-guru sahaja.

4.2.

4.3.

5.

Alat Sukan 5.1. Semua jenis alatan yang disediakan oleh pihak sekolah perlu diawasi dengan teliti. Hanya guru dan Ketua Murid/Ketua Pasukan dibenarkan mengambil alatan itu. Stor alatan perlu dijaga dengan sempurna.

6.

Buku Rampaian/Buku Nota Murid 6.1 Guru-guru hendaklah memberitahu murid-murid supaya hanya menggunakan buku rampaian yang ada dijual di kedai buku sekolah untuk kegunaan mereka. 41

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
6.2 Guru hendaklah mengawasi segala kerja murid supaya dilakukan dengan bersih, kemas dan teratur. Guru-guru akan dikehendaki menghantar buku-buku rampaian dan buku-buku nota murid ini kepada Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan Petang/Guru Penolong Kanan apabila diminta.

6.3

7.

Latihan Bertulis Dan Pemeriksaannya 7.1 Guru hendaklah memberi latihan bertulis kepada murid-murid seberapa kerap yang mungkin. Mana-mana pelajaran yang sesuai diberi latihan di rumah, guru hendaklah memberikannya. Guru juga diminta untuk memberi kerja rumah berbentuk ujian seberapa kerap yang boleh. Latihan yang diberi hendaklah yang boleh mencabar kebolehan dan keupayaan murid. Pemeriksaan latihan bertulis hendaklah dilakukan oleh guru sendiri dan dijalankan secepat yang mungkin dan hendaklah sentiasa kemas kini. Guruguru tidak dibenarkan menyimpan satu-satu buku latihan murid-murid lebih dari satu minggu di Bilik Guru. Guru juga dikehendaki memeriksa buku nota murid-murid dari masa ke masa untuk memastikan nota mereka lengkap, kemas dan teratur.

7.2

7.3

7.4

7.5

8.

Ujian Bulanan 8.1 Dari masa ke masa guru-guru akan menjalankan ujian bulanan dan juga ujian penggal. Sila rujuk kalender sekolah mengenai ujian bulanan dan penggal. Bagi ujian bulanan, guru-guru diminta menjalankan pada bulan yang telah ditetapkan dan markah-markah hendaklah dimasukkan di dalam ruang yang berkenaan di dalam Buku Rekod Mengajar Guru. Bagi Ujian Penggal pula, arahan mengenainya akan dibuat dari masa ke masa dan guru-guru dikehendaki mematuhi arahan.

8.2

8.3

9.

Pemantauan Pengetua 9.1 Pemantauan ini akan dilakukan pada bila-bila masa dengan tujuan untuk melihat situasi pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

10.

Pemantauan Oleh Nazir Sekolah /Pegawai JPN, PPD 10.1 Dari masa ke masa sekolah ini akan didatangi oleh Nazir Sekolah atau Pegawai-pegawai lain untuk memeriksa keadaan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran yang tertentu.

42

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
10.2 Guru-guru dikehendaki memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada mereka. Guru-guru boleh berbincang dengan pegawai-pegawai ini dan bukan hanya setakat mendengar dan menerima arahan sahaja.

11.

Guru Ganti 11.1 Guru-guru yang ditugaskan untuk menggantikan bagi guru-guru yang hadir ke sekolah, hendaklah masuk ke kelas yang berkenaan dan tersebut hendaklah mengawas dan mengawal murid-murid supaya mengganggu kelas-kelas yang lain (Sila rujuk bahagian panduan guru dalam Buku Panduan Guru) Tugas-Tugas Pengganti (Guru Ganti) 11.2.1 Penolong Kanan/Guru Jadual waktu akan menyediakan Jadual Waktu Penggantian bagi guru-guru yang tiada di sekolah pada hari tersebut. 11.2.2 Tugas penggantian ini adalah tugas rasmi dan wajib patuhi. tidak guru tidak ganti

11.2

12.

Perhubungan/Interaksi Guru Murid 12.1 Dalam usaha untuk membolehkan wujudnya situasi dan suasana yang sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik, guru hendaklah berusaha untuk mewujudkan perhubungan/interaksi yang baik dengan murid. Hubungan baik ini antara guru dengan murid perlu diwujudkan sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. Ini akan membolehkan murid-murid mempunyai sikap, pandangan dan anggapan yang positif terhadap guru.

12.2

13.

Mendenda Murid 13.1 Denda yang dikenakan hendaklah berbentuk positif. Denda yang boleh merugikan murid-murid di dalam pelajaran tidak dikehendaki dan dilarang.

43

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
2.0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2.1 CARTA ORGANISASI SMK KULAI BESAR
PN. TAN MOI YAN Pengetua
PIBG

AZMAN BIN SAFII Penolong Kanan Pentadbiran

NORAZZAH BINTI MISBAN Penolong Kanan Petang

EN MASA’UD BAHAROM Penolong Kanan HEM

MOHD TAHIR ISMAIL PK Kokurikulum

GKMP Sains Sosial

GKMP Bahasa

GKMP Teknik & Vokasional

GKMP Sains & Matematik

Kaunselor Murid Guru Perpustakaan dan Media UBK Disiplin Murid SPBT Majalah Pengawas Biasiswa Kesihatan Kantin

Sejarah Geografi Pendidikan Islam Pendidikan Seni Sivik & Ken. Pendidikan Moral Tassawur Islam Pen. Seni Visual

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil

Kem. Hidup Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Asas Mate. Tamb

Sains Fizik Kimia Biologi Matematik

Guru Data

Peny. Bestari

Unit Penilaian dan Peperiksaan

Perpustakaan Bilik Tayang Bilik Gerakan Bilik APD Bilik Komputer Pentadbiran & Pengurusan Pejabat

Unit Beruniform Persatuan dan kelab Sukan dan Permainan Ko-Akademik Rumah Sukan Koperasi

GURU Makmal

GURU

Staf Sokongan

MURID

44

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
A1 JAWATANKUASA PENTADBIRAN SEKOLAH Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Naib Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Setiausaha: Pn. Chua Chai Lian[ GKMP Bahasa] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] AJK: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Azmah binti Mohd[GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik & Vokasional] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Per.& Media] Tn. Hj. Misran bin Ali [GBK]

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :  Merancang program tahunan sekolah dan siap sebelum 31 Disember. Merancang program tahunan kokurikulum sekolah dan siap pada 31 Disember. Menjalankan tugas-tugas Pengurusan & Pentadbiran sepanjang tahun 2013. Melaksanakan arahan-arahan lain dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari masa ke masa.

A2

JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha: En.Suboh bin Hassam [KPT] Pn. Haryanti binti Ahmad Sanusi [PT Kewangan] AJK: Pn. Chua Chai Lian[ GKMP Bahasa] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Azmah binti Mohd[GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik & Vokasional] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Per.& Media] En. Mohd Zainudin bin Mohamad Dom (Peny. Pend Khas] Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran Audit Dalaman: Pn. Rafizah binti Abd Rahman Pn. Normaisarah binti Abd Talib
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

Menyediakan anggaran perbelanjaan sekolah setiap tahun. Menyempurnakan segala persediaan bagi audit akaun sekolah. Membuat kajian harga pesanan dengan mengambikira harga, kualiti dan kredibiliti pembekal. Membuat pemilihan pembekal. Menentukan Buku Stok diselenggara dengan kemas kini.

45

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
A3 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN DAN PENGURUSAN STOR Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi/Pegawai Aset: En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi I/Pengerusi Pelupusan: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Naib Pengerusi III/Pengerusi Penyiasat Kehilangan Aset : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha: En.Suboh bin Hassam [KPT] Pn.Radziah binti Jaafar [PT N17]] Pegawai Pemeriksa Aset: En. Harun bin Idris En. Mohd Nizam bin Jamsari En. Mohamad Fazrul Rizman bin Bahsri Cik Nurulhanis binti Muhamad Sepian Pegawai Pemerifikasi Stok: Pn. Norizan binti Mohammed En. Mohammad Zaki bin Md Uda Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset: Pn. Nora binti Abdullah En. Mohamad Rizal bin Anuar En. Mohd Hafizi bin Ibrahim (ICT) En. Zulkifli bin Marjuki (ICT) Pn. Roha binti Yatin(Sains) Pn. Ruzaini binti Parimin(Sains) Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset: Pn. Roshasma binti Maktar Cik Zaitun binti Badal Pegawai Stor: En. Mohd Zainuddin bin Mohamad Dom Pn.Radziah binti Jaafar [PT N17]] Pegawai Pelaksana Stor: Pn. Komalah A/P Nadarajan Pn. Rosmawati binti Zukni Pn. Siti Hajjar binti Nordin Pn. Mahyon binti Mahat Cik Nurul Najwah binti Ismail Pn. Rosmawati binti Marzuki Pn. Fadzlina binti Hasan AJK: Pn. Chua Chai Lian[ GKMP Bahasa] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Azmah binti Mohd[GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Tek. & Vok.] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Per.& Media] Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim [Guru Data Maklumat] Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran
   Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh KPM Merekodkan semua penerimaan/ pembelian Mengurus semua perabot sekolah yang hendak dihapuskira mengikut peraturan. Mengenalpasti keperluan pejabat. Memastikan semakan inventori dibuat pada pertengahan dan akhir tahun. Mengurus semua harta modal termasuk membaiki dan menyelenggara jika perlu. Memastikan semua perabot sekolah disimpan dengan selamat. Penjaga stok adalah bertanggungjawab tentang Buku Stok masing-masing Semua barang / peralatan di bawah jagaan masing-masing hendaklah direkodkan dalam bil-bil pembelian segala rujukan yang diperlukan. Penjaga stok hendaklah menguruskan satu sistem tentang urusan pinjammeminjam yang kemas lagi teratur

46

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
A4 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL SEKOLAH Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan]
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh Kementerian Pendidikan dan PPD. Semua penerimaan/pembelian mesti direkodkan dalam Kad Harta Modal, Kad Inventori Buku bekalan Pejabat. Mengurus semua perabot sekolah yang hendak dihapuskira mengikut peraturan. Mengenalpasti keperluan pejabat. Memastikan semakan inventori dibuat pada pertengahan dan akhir tahun. Mengurus semua harta modal termasuk membaiki dan menyelenggara jika perlu. Memastikan semua perabot sekolah disimpan dengan selamat.

Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]

Setiausaha: En. Nizarudin bin Marsom Pen. Setiausaha: En. Mohamad Fazrul Rizman bin Bahsri AJK Perabot/Kerusi Meja: En. Mohd Nizam bin Jamsari En. Mohamad Fazrul Rizman bin Bahsri En. Mohamad Rizal bin Anuar En. Muslim bin Ismail Keceriaan Fizikal : En. Roslee bin Jarkasi Longkang dan Perparitan: En. Mohd Zaki bin Md. Uda Cik Shanmugapriya a/p Devan Cermin : En. Mohd Faizal bin Othman En. Gan Chin Guan Pendawaian & Elektrik: Pn. Norizan binti Muhamad En. Mohammad Hosni bin Abdullah
 

47

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
A5 JAWATANKUASA TUGAS GURU DAN TAKWIM SEKOLAH Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha: En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [Guru BK] Pen. Setiausaha: Cik Zaitun binti Badal [Guru BK] AJK: Pn. Chua Chai Lian[ GKMP Bahasa] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Azmah binti Mohd[GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Tek. & Vok.] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Per.& Media] Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim [Guru Data Maklumat]
  Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

Merancang Takwim Sekolah Menentukan tugas guru bagi tahun 2013. Menyediakan Buku Pengurusan dan Takwim Tahun 2013. Memastikan Buku Pengurusan dan Takwim diserahkan kepada setiap guru dan staf.

A6

JAWATANKUASA INTEGRITI DAN AUDIT NILAI Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha: Cik Zaitun binti Badal [ Guru BK] Pen. Setiausaha: Pn. Wan Norlela binti Wan Ab. Rahman [Guru BK] AJK: Pn. Chua Chai Lian[ GKMP Bahasa] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Azmah binti Mohd[GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Tek. & Vok.] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Per.& Media] Pn. Yang Chik binti Md Sidin [PT N17]
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Menjalankan tugas berkaitan pelan integriti nasional/audit nilai. Melaksanakan arahan-arahan lain dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari masa ke masa.

48

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
A7 JAWATANKUASA SKPM, KREATIVITI DAN INOVASI SEKOLAH Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan]

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha: Pn. Wan Norlela binti Wan Ab. Rahman [Guru BK] Pn. Che Wan Sa’adah Che Wan Ahmad Tajuddin AJK: Kreativiti & Inovasi: Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Azmah binti Mohd [GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Tek. & Vok.] SKPM : Pn. Komalah a/p Nadarajan [GPM] Tn. Hj. Misran bin Ali [GB Kaunseling] Pn. Norziati binti Mat Salleh RPS (SKPM3): Pn. Cheah Gaik Choo[GB Kaunseling] En. Mohd Fadzeli bin Tumiran[GB Kaunseling] PPKPS: Pn. Norhazlinah binti Md Basri Pn. Rosmawati binti Zukni Pn. Nor Azah binti Abdul Hamid Pelan Strategik: Pn. Normaisarah binti Talib Pn. Siti Ezainora binti Kasiran Tugas Khas: Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim [Guru Data Maklumat] En. Mohd Hafizi bin Ibrahim [Guru penyelaras Bestari]

Menjalankan tugas berkaitan kualiti, kreativiti dan inovasi sekolah. Menyelaras Folio SKPM bagi tahun semasa. Melaksanakan arahan-arahan lain dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari masa ke masa.

 

49

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
A8 JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK) Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha: SPSK : Pn. Norhaslinda binti Salim Pn. Norhaniza binti Saad
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

Menjalankan tugas berkaitan kualiti, kreativiti dan inovasi sekolah. Menyelaras Folio SKPM bagi tahun semasa. Melaksanakan arahan-arahan lain dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari masa ke masa.

 

BIL 1.

GURU PENYELARAS Pn. Norhazlinah binti Md. Basri (K) Pn. Rafizah binti Abd Rahman Pn. Farah binti Rashid Pn. Siti Zarina binti Adam Pn. Rosmawati binti Zukni

PK PK 01

PENGURUSAN KUALITI Pengurusan Panitia

2.

Pn. Nor Aznian binti Mahyudin (K) En. Mohd Hafizi bin Ibrahim Pn. Suhaiza binti Shamsudin

PK 02

Pengurusan Jadual Waktu

3.

Pn. Norintan binti Mohamad (K) Pn. Chong Kwee Chin Pn. Zarina binti Juki Pn. Noralizah binti Razali

PK 03

Pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran

4.

Pn. Chua Chai Lian (K) Pn. Yong Mee Choo Pn. Malarkodi a/p Subramanian Pn. Choo Siew Yoon

PK 04

Pengurusan Pencerapan

5.

Pn. Ruzaini binti Parimin(K) Pn. Nor Baizura binti Abdul Wahab Pn. Noorazalia binti Mat Diah

PK 05

Pengurusan Peperiksaan

50

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
6. Pn. Jaemah binti Ali (K) Pn. Chai Sze Lei Pn. Salmah binti Sati Pn. Liza binti Abdul Rahman PK 06 Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid

7.

Pn. Nor Azah binti Abdul Hamid (K) Pn. Nurul Aziana binti Abd. Rahman Cik Norfahizah binti Fadzil Pn. Noralizah binti Razali

PK 07

Pengurusan Mesyuarat

8.

En. Mohd Fadzeli bin Tumiran (K) Pn. Wan Norlela binti Wan Ab Rahman

PK 08

Pengurusan Aduan Pelanggan

9.

Pn. Komalah a/p Nadarajan (K) En. Mohd Nur Ashique bin Mohd Julin Cik Ooi Liew See Cik Sutha a/p Sundram

PK 09

Pengurusan Pusat Sumber

10.

Pn. Nor Haniza binti Saad (k) En. Harun bin Idris Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim Pn. Nordiana binti Lut

PK 10

Pengurusan Perkembangan Staf

11.

En. Suboh bin Hasan (K) Pn. Haryanti binti Ahmad Sanusi

Pk 11

Pengurusan Perolehan dan Pembelian

12.

Pn. Norazzah binti Misban (K)

PK 12

Pengurusan Kawalan dan Rekod Kualiti Pengurusan Bimbingan

13

Tn. Hj Misran bin Ali (K) Pn. Cheah Gaik Choo

PK 13

14

Pn. Nora binti Abdullah (K) Pn. Sharifah binti Arifin

PK 14

Audit dalaman

51

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
A9 JAWATANKUASA PEMANTAUAN SEKOLAH Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha: Pn. Cheah Gaik Choo [GBK] Pen. Setiausaha: Pn. Farah binti Rashid AJK: Pn. Chua Chai Lian[ GKMP Bahasa] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Azmah binti Mohd[GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik & Vokasional] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Per.& Media] Pn. Yang Chik binti Md Sidin [PT N17] Tn. Hj. Misran bin Ali [GBK] En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [GBK] Pn. Wan Norlela binti Wan Abd Rahman [GBK] Cik Zaitun binti Badal [GBK] Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim [Guru Data Maklumat] En. Mohd Hafizi bin Ibrahim [Guru Penyelaras Bestari] En. Zainudin bin Mohd Dom [Penyelaras Pend. Khas] Pn. Norhaslinda binti Salim [S/U Kurikulum] Pn. Nurul Aziana binti Abd Rahman [S/U HEM] Cik Norfahizah binti Fadzil [S/U Kokurikulum] Pn. Norhazlinah binti Md Basri [S/U UPP] En. Suboh bin Hassan [KPT] A10 JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Pengurus Maklumat : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Pen. Peng. Maklumat : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha: Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim [Guru Data Maklumat] Pen. Setiausaha: En. Suboh bin Hassan [KPT] 52
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Membuat perancangan dan menguruskan hal berkaitan pengurusan maklumat sekolah. Menyelaras setiap bahagian/unit masing-masing.

Bidang Tugas dan Tanggungjawab : 

Membuat perancangan dan menguruskan hal berkaitan pemantauan sekolah. Menyelaras setiap bahagian/unit masing-masing. Melaksanakan arahan-arahan lain dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari masa ke masa.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
AJK: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perp. & Media] Pn. Norhaslinda binti Salim [SU Kurikulum] Pn. Norhazlinah binti Md Basri [SU Peperiksaan] En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [Guru BK] Pn. Nurul Aziana binti Abdul Rahman[SU HEM] Pn. Norhazlinah binti Md Basri [SU Kurikulum] Cik Norfahizah binti Fadzil [SU Kokurikulum] En. Mohd Hafizi bin Ibrahim [Penyelaras Bestari] Pn. Haryanti binti Ahmad Sanusi [PT W17] Pn. Radziah binti Jaafar [PT N17] A11 JAWATANKUASA ADUAN DAN PENGURUSAN KRISIS Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha: Tn. Hj. Misran bin Ali [GB Kaunseling] Pen. Setiausaha: En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [GBK] AJK: Pn. Chua Chai Lian[ GKMP Bahasa] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Azmah binti Mohd[GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik & Vokasional] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Per.& Media] Pn. Cheah Gaik Choo[GBK] Cik Zaitun binti Badal [GB K] Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman [GBK]
Bidang Tugas dan Tanggungjawab :  Mengurus segala hal berkaitan aduan dan krisis. Menyelaraskan hubungan dengan Jabatan/agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat.

53

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
A12 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan]
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha: Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perp. & Media] AJK: Perpustakaan: En. Mohamad Nur Ashiq bin Mohd Julin Cik Ooi Liew See Pn. Zarina binti Juki Cik Shanmugapriya a/p Devan Pn. Siti Nor A’isah binti Mohd Ikhwan En. Faidzul bin Hassan [AKS N4] Siaraya: En. Mohd Zainudin bin Mohd Dom En. Mohammad Hosni bin Abdullah ABM: Cik Norazilah binti Mat Yasin Cik Suhaini binti Abas

Mengurus segala hal berkaitan unit/bahagian masing-masing. Menyelaraskan program bagi unit masing-masing. Ajk Siaraya- Memastikan alat siaraya berfungsi dengan baik. Melaksanakan arahan-arahan lain dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari masa ke masa. Membantu mentadbir bilik-bilik khas. Melaksanakan aktiviti yang telah dirancang Memastikan alat-alat BBM/APD yang berkuasa elektrik dan bahan software sentiasa dalam keadaan baik. Melaporkan kepada penyelaras PSS jika berlaku sebarang kerosakan/kehilangan.

Nilam: En. Mohd Faizal bin Othman [BM] Pn.Farah Nazieha binti Zainal Abidin[BM] Pn. Radhiah binti Mohd Dom [BM]  Memastikan kesemua Pn. Dayang Asmah binti Abang Ariffin [BI] infrastruktur teknologi dalam Pn. Salmah binti Sati [BI] keadaan baik. Pn. Kokelavani A/P Kumarasamy [BI] YM Raja Nurul Haida bt Raja Nong Abdul Rashid [BI] Cik Nurul Tasnim binti Saari Laman Sesawang: APD: En. Mohd Hafizi bin Ibrahim Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi Pn. Liza binti Abdul Rahman ICT: En. Mohd Hafizi bin Ibrahim Bilik Mesyuarat: Pn. Nornabiah binti Abdul Rahman Cik Shalini a/p Ramachandran Cik Nurul Aini binti Zaini Pengurusan dan Penyelenggaraan : En. Zulkifli Bin Marjuki [AKS FT17] Pusat Akses: Pn. Nornabiah binti Abdul Rahman Video Korporat: En. Anas Suhail bin Md Ansar En. Mohd Fuad bin Rahim 54

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
A13 JAWATANKUASA BILIK KHAS Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] AJK Bilik Mesyuarat: Cik Shalini a/p Ramachandran Bilik APD Bilik Dispilin Bilik Guru Bilik Jahitan : Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi : En. Sukor bin Salleh : (Pengerusi MKGK) : Pn. Noorazalia binti Mat Diah
   Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan dan keceriaan bilik-bilik tersebut. Menyelaras/mentadbir bilik khas masing-masing dengan baik. Menjaga keselamatan dan kebersihan bilik-bilik khas (jika ada) dan alat-alat bagi mata pelajaran yang ada dan menyediakan peraturan penggunanya. Melaporkan segala kerosakan/kehilangan perlatan bilik khas masing-masing.

Bilik Kaunseling : Pn. Cheah Gaik Choo Pusat Akses : En. Zulkifli Bilik Koperasi : Pn. Nora binti Abdullah M. Sains 1 M. Sains 2 M. Kimia M. Biologi M. Fizik Pend. Khas BOP : Pn. Norhidayu binti Mohd Naim : Pn. Norhafizah binti Ali : Pn. Kharween Arbaeyah binti Abu Samah : Pn. Zaharah binti Latif : Pn. Sharina binti Sairan : En. Harun bin Idris : Pn.Ruzaini binti Parimin

Bilik Masakan : Pn. Mahyon binti Mahat

Perpustakaaan: En. Mohamad Nur Ashiq Mohd Julin Rawatan & Kesihatan : Pn. Soh See Ji Bilik Seni Bilik SPBT Stor Sukan : En.Hasbullah bin Mohd Saman : Pn. Fadzlon binti Hassan : En. Roslee bin Jarkasi

Bilik Kokurikulum: En. Nazeri bin Othman Surau Lelaki : Pn. Nor Fairuz binti Hudari Surau Perempuan: Pn. Siti Nurchasanah binti Mastor Mustafa Makmal Komputer: En. Mohd Hafizi bin Ibrahim Bengkel Kayu : En. Mohd Nizam bin Jamsari Bengkel Kerja Paip: En. Mohamad Fazrul Rizman bin Bahsri 55

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
Bengkel Elektrik Bilik ABM Bilik Galeri Warisan A14 : En. Hamran bin Isa : Cik Norazila binti Mat Yasin : Cik Ooi Liew See

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN KAJIAN TINDAKAN Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi: En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha: Pn. Nor Haniza binti Saad Pen. Setiausaha: Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Muhammad AJK: Pn. Chua Chai Lian[ GKMP Bahasa] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Azmah binti Mohd[GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik & Vokasional] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Per.& Media] Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Muhammad Pn. Norhazlinah binti Md. Basri [GC] En. Misran bin Ali[GBK] Pn. Cheah Gaik Choo[GBK] En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [GBK] Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman [GBK] Cik Zaitun binti Badal [GBK] Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim[Guru Data Maklumat] Pn. Norhaisarah binti Suboh [AJK MKGK]
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

Menyelaras latihan dalam perkhidmatan dan kajian tindakan. Mengemaskini Sistem Latihan Guru E-SPLG Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke masa

56

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
A15 JAWATANKUASA PENGURUSAN KUARTERS INSTITUSI PENDIDIKAN Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Pn. Farah Nazieha binti Zainal Abidin Pen. Setiausaha : Pn. Siti Ruzila binti Zakaria AJK: Pn. Norziati binti Mat Salleh En. Mohd Roslan bin Ab. Ghani En. Shahrizal bin Shaari Pn. Herneyane binti Jasman
  Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Menyelaras sistem Frog Virtual Learning Education. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke masa.

A16

JAWATANKUASA F-VLE(FROG VIRTUAL LEARNING EDUCATION) Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : En. Mohd Hafizi bin Ibrahim Pen. Setiausaha : En. Anas Suhail bin Mohd Ansar AJK: Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Azmah binti Mohd [GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik & Vokasional]
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Menyelaras pengurusan kuarters intsitusi pendidikan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke masa.

57

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
A17 JAWATANKUASA PROGRAM ORIENTASI GURU PERMULAAN Penasihat : Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Setiausaha : Pn. Rohasma binti Maktar AJK: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Mentor Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Azmah binti Mohd [GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Tek. & Vok.]
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

Mengadakan sesi taklimat dengan guru permulaan. Merancang, melaksana, mengelola dan menilai program pembangunan guru permulaan. Melaksanakan program perekayasaan dan pembangunan guru permulaan yang mantap dan berterusan.

A18

JAWATANKUASA PENDIDIKAN KHAS Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Penyelaras : En. Mohd Zainudin bin Mohd Dom AJK; En. Harun bin Idris En. En. Nizarudin bin Marsom Pn. Roshasma binti Maktar Pn. Asmahani binti Muhd Husin
 

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

Merancang Takwim Sekolah Menentukan tugas guru bagi tahun 2013. Menyediakan Buku Pengurusan dan Takwim Tahun 2013. Memastikan Buku Pengurusan dan Takwim diserahkan kepada setiap guru dan staf.

58

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
A19 JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Bidang Tugas dan Tanggungjawab :  Menentukan mutu dan bentuk majalah Merancang jadual kerja dari awal tahun sehingga Majalah Sekolah diterbitkan dan diedarkan. Mengumpul atau menyunting segala rekod, laporan aktiviti dan kegiatan sekolah untuk dimuatkan dalam majalah sekolah.

Bendahari : En.Suboh bin Hassan [KPT N26] Ketua Editor: Pn. Mahyon binti Mahat

Pen. Ketua Editor: Cik Noorul Idayu binti Mohd Nor YM Raja Nurul Haida binti Raja Nong Abdul Rashid Pn. Malarkodi a/p Subramaniam Pn. Khoo Peik Ing Iklan: Pn. Nora binti Abdullah

Bahagian Koku: Cik. Norfahizah binti Fadzil Bahagian Grafik: En. Mohd Hafizi bin Ibrahim En. Muhamad Hasbollah bin Mohd Saman Fotografi: En. Nizarudin bin Marsom En. Anas Suhail bin Md Ansar

A20

JAWATANKUASA PENCATAT MINIT MESYUARAT GURU Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Pn. Rohasma binti Maktar Pen. Setiausaha : Pn. Asmahani binti Mohd Husin AJK: Cik Nurulhanis binti Muhamad Sepian Pn. Siti Adawiyah binti Abdullah@Muhammad Pn. Nooren Asparina binti Abdullah Cik Siti Nur Aisyah binti Asri
  Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

Mencatat Minit Mesyuarat guru-guru setiap kali diadakan mesyuarat dalam buku khas yang disediakan Merekodkan setiap peristiwa / kejadian /kunjungan dan sebagainya setiap dalam Buku diari Sekolah. Menyimpan fail khas untuk semua minit Mesyuarat guruguru.

59

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
A21 JAWATANKUASA KAKITANGAN SOKONGAN Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : En.Suboh bin Hassan [KPT N26] Pen. Setiausaha : Pn. Haryanti binti Ahmad Sanusi [PT W17] AJK: Pn. Bariah binti Mohd Ali [PM C17] Pn. Rosmawati binti Marzuki [PMC17] Pn. Yang Chek bt Md Sidin [PTN17] Pn. Radziah binti Jaafar [PT N17] Cik Nurul Najwah binti Ismail [PPMN17] En. Zulkifli Bin Marjuki[Juruteknik FT17] En. Aszemmatunizam bin Mustafah [AKSN4] En. Faizul bin Hasan [AKSN4] Pn. Fadzliana binti Hassan [AKS N4]

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

Mencatat Minit Mesyuarat setiap kali diadakan mesyuarat dalam buku khas yang disediakan Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya tiga kali setahun. Merekodkan setiap peristiwa / kejadian /kunjungan dan sebagainya setiap dalam Buku diari Sekolah. Menyimpan fail khas untuk semua minit Mesyuarat guruguru.

60

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

3.0 PENGURUSAN KURIKULUM

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM
PENGERUSI Pn. Tan Moi Yan

NAIB PENGERUSI En. Masa’ud Baharom

NAIB PENGERUSI En Azman bin Safii

NAIB PENGERUSI Pn Norazzah Misban

NAIB PENGERUSI En Mohd. Tahir Ismail

SETIAUSAHA

GKMP BAHASA Pn Chua Chai Lian

GKMP SAINS SOSIAL Pn Jaemah binti Ali

GKMP MATEMATIK DAN SAINS Pn Azmah binti Mohd

GKMP TEK. & VOK Pn Norintan Mohamad

BAHASA MELAYU  Pn Rosmawati bt Zukni BAHASA INGGERIS  Pn Saripah Faridah binti Saiyed Muhammad BAHASA CINA  Pn Khoo Peik Ing BAHASA TAMIL  Pn Malarkodi a/p Subramaniam

PENDIDIKAN KHAS JK PEPERIKSAAN & PENILAIAN JK HEADCOUNT

GEOGRAFI  En Muslim bin Ismail SEJARAH  Pn Siti Zarina binti Adam PJPK  En Roslee bin Jarkasi PENDIDIKAN MORAL  Pn Chai Sze Lei PENDIDIKAN SENI/PSV  EnMohd Fuad bin Rahim PENDIDIKAN ISLAM  Pn Mardiana bt Tuan Kamaludin PEN. SIVIK & KEWARGANEGARAAN  Pn Siti Hajjar binti Nordin TASAWUR ISLAM  En Muhammad Amiruddin bin Jusoh

MATEMATIK  Pn Yong Mee Choo SAINS  Pn Roha binti Yatin BIOLOGI  Cik Zuraini binti Zainul Abidin KIMIA  Pn. Ruzaini binti Parimin FIZIK  Pn. Sharina bt Sairan

EKONOMI ASAS  Pn Chong Kwee Chin PRINSIP AKAUN  Pn. Normaisarah binti Abd Talib PERDAGANGAN  Pn Rafizah binti Abd Rahman KEMAHIRAN HIDUP Pn. Che Wan Saa’dah binti Che Wan Ahmad Tajuddin MATE. TAMBAHAN  Pn Farah binti Rashid

JK PPSMI

GURU MEDIA

JK AUDIT KURIKULUM M

JK JADUAL

WAKTU INDUK

61

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
B1 JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Pn. Norhaslinda binti Salim Pen. Setiausaha : Cik Nor Azizah binti Mohd Diah Ahli Jawatankuasa Kecil: GKMP : Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa] Pn. Jaemah bt Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Azmah binti Mohd [GKMP Sains dan Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Tek. Dan Vok.] GBK : Tn. Hj. Misran bin Ali Pn. Cheah Gaik Choo En. Mohd Fadzeli bin Tumiran Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman Cik Zaitun binti Badal GPM : Pn. Komalah a/p Nadarajan Pend. Khas : En. Zainudin bin Mohd Dom Guru Data Maklumat : Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim Kajian Tindakan : Pn. Nor Haniza binti Saad UPP : Pn. Norhazlinah binti Md. Basri KRK : Pn. Norhafizah binti Ali Pusat Akses : Pn. Nornabiah binti Abdul Rahman
    

Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Mencadangkan, membina dan mengurus alat bantuan mengajar. Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran. Merancang strategi pengajaran/ pembelajaran. Menetapkan garis panduan penyediaan Rancangan Kerja Menjaga keselamatan dan kebersihan bilik-bilik khas (jika ada) dan alat-alat bagi mata pelajaran yang ada dan menyediakan peraturan penggunanya Melaksana rancangan lima tahun akademik sekolah

62

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
1Bestarinet : En. Mohd Hafizi bin Ibrahim Thinking School : Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi

Ketua Panitia Bidang Bahasa Bahasa Melayu: Pn. Rosmawati binti Zukni Cik Nur Syazwani binti Omar Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Muhammad Pn. Salmah binti Sati Pn. Khoo Peik Ing Pn. Heng Chai Yen Pn. Malarkodi a/p Subramanian Pn. Kavita a/p Arumugam
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Menentukan pembahagian masa bagi penyediaan Jadual Waktu. Mengadakan mesyuarat. Membincangkan hal-hal yang berikut:Rancangan Pelajaran. Buku Teks Sukatan Pelajaran dan huraian Peningkatan pengajaran dan pembelajaran Peperiksaan dan penilaian. Bahan Alat Bantu Mengajar Pemulihan Kerja Latihan Implementasi Rancangan Akademik Sekolah Jangka Panjang dan Jangka Pendek.

Bahasa Inggeris:

Bahasa Cina:

Bahasa Tamil :

Ketua Panitia Bidang Sains Sosial Sejarah: Pn. Siti Zarina binti Adam Cik Rohani binti Abd Hamid En. Muslim bin Ismail Cik Nurul Aini binti Zaini Pn. Mardiana binti Tuan Kamaludin Pn. Nor Amalina binti Md Nawi Pn. Siti Hajjar binti Nordin Pn. Suhaini binti Abas

Geografi:

Pendidikan Islam:

Pendidikan Sivik: & Kewarganegaran

Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meninggikan lagi prestasi pelajar. Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

Pendidikan Jasmani: En Roslee bin Jarkasi Dan Kesihatan Pendidikan Moral: Pn. Choo Siew Yoon Pn. Chai Sze Lei Cik Arizan binti Mustapha En. Mohd Fuad bin Rahim Pn. Nooren Asparina bt Abdullah En. Mohd Amiruddin bin Mohd Jusoh

Pendidikan Seni:

Tasawur Islam :

63

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
Ketua Panitia Bidang Sains dan Matematik Panitia Sains: Pn. Roha binti Yatin Pn. Norhidayu binti Naim Pn. Yong Mee Choo Pn. Liza binti Abd Rahman Cik Zuraini binti Zainul Abidin Pn. Sharina binti Sairan Pn. Ruzaini binti Parimin

Matematik:

Biologi: Fizik: Kimia:

Bidang Teknik dan Vokasional Perdagangan : Pn. Rafizah binti Abd Rahman

Prinsip Perakaunan: Pn. Normaisarah binti Abd Talib Ekonomi Asas : Pn. Chong Kwee Chin

Kemahiran Hidup: Pn. Che Wan Saa’dah binti Che Wan Ahmad Tajuddin Pn. Norazalia binti Mat Diah Matematik Tambahan : Pn. Farah binti Rashid

B2

JAWATANKUASA UNIT PENILAIAN & PENTAKSIRAN Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Pn. Norhazlinah binti Md Basri Penolong Setiausaha : SPM: PMR: Pn. Norbaizura bt Abd Wahab Pn. Hjh. Zaini binti Hassan [Pagi]
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Mengurus segala arahan dan kehendak yang berkaitan dengan peperiksaan PMR/SPM dari Lembaga Peperiksaan dari awal hingga akhir tahun. Menyediakan kalendar peperiksaan PMR/SPM sekolah untuk guru-guru dan pelajar-pelajar. Menguruskan taklimat peperiksaan bagi pelajarpelajar Membuat analisa keseluruhan keputusan peperiksaan PMR/SPM

 

64

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
Dalaman: Pn. Ruzaini binti Parimin (Ting. 5) Cik Ooi Liew See (Tingkatan 4) Pn. Radhiah binti Mohd Dom (Ting. 3) Cik Noorhuda Zainal Abidin (Ting. 2) Pn. Malathy a/p Kuberan (Ting.1& Per.) Pn. Noralizah binti Razali En. Hamran bin Isa

PBS:

HC:

En. Mohd Hafizi bin Ibrahim Pn. Siti Ezainora binti Kasiran

Membantu menyelaras urusan-urusan ujian bulanan sekolah bagi bulan-bulan yang diperlukan Mengedar, mengumpul dan menyelaras boring-borang analisa, rekod prestasi dan Laporan Peperiksaan Dalaman daripada semua guru mata pelajaran Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke masa.

B3

JAWATANKUASA INDUK PPBS Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Pn. Norhazlinah binti Md Basri Pen. Setiausaha : Pn. Noralizah binti Razali Penyelaras : En. Hamran bin Isa Pn. Hjh. Zaini binti Hassan AJK: Latihan / Penataran: Pn. Norintan binti Mohamad[GKMP Tek. & Vok.] Penyelarasan: Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ] Pementoran: Pn. Azmah binti Mohd [GKMP Sains & Matematik] Pemantauan: Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial]

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :   Menguruskan dan menyelia segala urusan berkaitan PBS. Mengadakan mesyuarat. Bersama guru-guru yang terlibat dengan PBS. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meninggikan lagi prestasi pelajar. Mengemaskini sistem online PBS. Menyimpan segala evidens berkaitan PBS masingmasing. Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa

 

65

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
Jurulatih Utama: Pn. Siti Adawiyah binti Abdullah@ Muhammad (JUD PSK) Pentaksiran: En. Mohamad Rizal bin Anuar (JUD MM) Pn. Farah Nazieha binti Zainal Abidin (BM) Pn. Salmah binti Sati (BI) Pn. Herneyane binti Jasman (PM) Pn. Siti Ezainora binti Kasiran (MM) Cik Nur Amalina binti Md Nawi (PI) Pn. Suhaiza binti Samsudin (PSV) Pn. Noralizah binti Razali (SN) Pn. Nurul Aziana binti Abd Rahman (SJ) Pn. Normaisarah binti Abd Talib (GG) En. Hamran bin Isa (KHB-KT) Pn. Malathy a/p Kuberan (KHB-ERT) Pn. Siti Ruzila binti Zakaria (PSK) Pn. Khoo Peik Ing (BC) En. Mohamad Zaki bin Md Uda (PJK) Pn. Malarkodi a/p Subramanian (BT) Guru Bimbingan dan Kaunseling: Tn. Hj. Misran bin Ali Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman Pn. Cheah Gaik Choo En. Mohd Fadzeli bin Tumiran Cik Zaitun binti Badal Guru Disiplin: En. Sukor bin Salleh En. Nazeri bin Othman Guru PAJSK: En. Mohamd Zaki bin Md Uda Pn. Choo Siew Yoon Pentaksir Sekolah: Guru Mata Pelajaran Berkaitan

66

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
B4 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN GURU GANTI Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : En. Mohd Hafizi bin Ibrahim [Penyelaras Bestari] Pn. Suhaiza binti Samsudin [Pembantu PK Petang] AJK: Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Azmah binti Mohd [GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Tek.& Vok.] Pn. Komalah a/p Nadarajan Pn. Nor Azah binti Abdul Hamid B5

Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru. Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai. Menentukan penggunaan bengkel dan makmal. Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada Pengetua dan dipaparkan untuk makluman semua.

JAWATANKUASA PEMILIHAN PAKEJ, 60:40, DAN PENEMPATAN MURID Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Pn. Wan Norlela binti Ab Rahman [GBK] Pen. Setiausaha : Pn. Cheah Gaik Choo [GBK] AJK: Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Azmah binti Mohd [GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik & Vokasional] Pn. Suhaiza binti Samsudin [Pen. Pembantu PK Petang] Penyelaras Tingkatan
Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

 

Menguruskan pemilihan pakej bagi murid tingkatan empat. Menyelaras penyusunan kelas mengikut nisbah murid Melayu, Cina dan India. Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

67

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
B6 JAWATANKUASA L.E.T Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Muhammad Pen. Setiausaha : Pn. Salmah binti Sati AJK: Semua guru Bahasa Inggeris B7 JAWATANKUASA PENDIDIKAN ALAM SEKITAR & PROGRAM LESTARI Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Penyelaras: Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial] Setiausaha: En. Mohamed Edham bin Mohamed Rawi Pen. Setiausaha: En. Muhamad Hasbollah bin Mohd Saman AJK: Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Azmah binti Mohd [GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Tek. & Vok.] Pn. Komalah a/p Nadarajan Ketua Panitia Mata Pelajaran Guru Penasihat Persatuan / Kelab
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

 

Menyelaras program L.E.T Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan sekolah dari masa ke masa. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah. Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dan pihak luar (PIBG dan sebagainya). Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan.

68

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
B8 JAWATANKUASA P1NCH Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Setiausaha : Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ] Pen. Setiausaha : En. Mohd Kamarul Syaifuddin bin Wajah Hudin AJK: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Azmah binti Mohd [GK Sains & Matematik] Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman [GBK] Pn. Cheah Gaik Choo [GBK] Guru-guru Mata Pelajaran BM Guru-guru Mata Pelajaran Matematik Guru-guru Pendidikan Khas B8 JAWATANKUASA KURIKULUM DAERAH (SIVIK & MATEMATIK) Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Setiausaha : Pn. Siti Hajjar binti Noordin Pn. Yong Mee Choo AJK: Pn. Suhaini binti Abas Pn. Liza binti Abdul Rahman
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Menguruskan hal berkaitan kurikulum daerah bagi matapelajaran Sivik & Matematik   Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Menyelaras program P1NCH Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

B9

JAWATANKUASA PPSMI/ MBMMBI Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Pn. Rosmawati binti Zukni Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Mohd 69
Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

 

Menguruskan hal berkaitan program MBMMBI. Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
AJK: Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Azmah binti Mohd [GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik & Vokasional] Pn. Komalah a/p Nadarajan Semua Guru Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris

B10

JAWATANKUASA 1BESTARINET DAN FROG VLE Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : En. Mohd. Hafizi bin Ibrahim Pen. Setiausaha : En. Anas Suhail Bin Md Ansar AJK: Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Azmah binti Mohd [GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Tek. & Vok.] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perp. & Media] Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim [Guru Data Maklumat] En. Zulkifli bin Mad Marjuki Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Menguruskan dan menyelaras program 1Bestarinet dan Frog VLE. Memantau sistem frog VLE yang berlansung di sekolah bagi bidang masing-masing. Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa

B11

JAWATANKUASA PASUKAN PEMANDU PROGRAM i-THINK Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Penyelaras : Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi Setiausaha : En. Mohd Hafizi bin Ibrahim 70
  

Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Menyelaras program i-THINK bagi semua guru dan murid Memantau pelaksanaan program i-THINK Memastikan program berjalan lancar

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
Pasukan Pemandu: Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ] Pn.Rosmawati binti Zukni [KP Bahasa Melayu] Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim [Guru Data Maklumat] Pn. Nor Haniza binti Saad Pasukan Sokongan: Semua GKMP Semua Ketua Panitia Semua Guru Mata Pelajaran Semua Guru Bimbingan & Kaunseling

71

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
4.0 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID CARTA ORGANISASI PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

PENGETUA Pn Tan Moi Yan

PENOLONG KANAN (HEM) En Masa’ud bin Baharom

Setiausaha Pn Nurul Aziana binti Bad Rahman

Disiplin En Sukor bin Salleh

Pengawas En. Mohamad Nur Ashiq

Kebersihan, Kesihatan, Keselamatan (3K) Pn Zuriati binti Mohd Salleh

Kantin Pn. Asmahani

Bimbingan & Kerjaya Tn Hj Misran

SPBT Pn Fadzlon bin Hasan

Biasiswa dan Kebajikan Murid Pn Norizan binti Mohamed

Bina Insan

Data Hal Ehwal Murid Pn. Sharifah binti Arifin

Sijil Berhenti & Surat Akuan

Guru Tingkatan Perhimpunan

MAKDIS Pn. Siti Raudah

72

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
C1 JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN HEM Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Pn. Nurul Aziana binti Abdul Rahman AJK: Sistem Maklumat: Murid (SMM) Pn. Sharifah binti Arifin Pn. Nurdiana binti Lut

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :  Menggubal peraturan sekolah dan membuat kajian dari semasa ke semasa.  Mengambil kira masalah kebajikan pelajar.  Menerima pandangan guru dan ibu bapa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin sekolah dan kebajikan pelajar.  Merancang aktiviti yang berfokuskan kepada pelajar.  Mengadakan mesyuarat sidang penuh dan mesyuarat sidang kes.  Menyediakan minit mesyuarat.  Memberi bimbingan dan panduan dalam hal pelantikan pengawas-pengawas sekolah.  Bertanggungjawab meningkatkan prestasi unit masing-masing  Melaksana dan menyediakan perancangan unit peringkat sekolah  Membuat penilaian tentang prestasi unit masing-masing  Mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa

Rekod, e-Kehadiran: Pn. Shaliny a/p Ramachandran Peny. Tingkatan Cik Nurul Tasnim binti Saari Unit Disiplin: En. Sukor bin Salleh En. Nazeri bin Othman Tn. Hj. Misran bin Ali [GBK] En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [GBK] En. Mohamad Nur Ashiq bin Mohd Julin Cik Siti Nur Aisyah binti Asri Pn. Fadzlon binti Hasan En. Kamarul Syaifuddin bin Wajah Hudin

Unit Bimbingan: Dan Kaunseling

Pengawas:

SPBT:

Pengurusan Kantin: Pn. Asmahani binti Mohd Husin Pn. Malathy a/p Kuberan Biasiswa dan: Kebajikan Majlis Rasmi: Protokol, Dokumentasi RIMUP : Pn. Norizan binti Mohamed Pn. Zarina binti Juki Pn. Noorul Idayu binti Mohd Noor Pn. Siti Ruzila binti Zakaria

Pn. Cheah Gaik Choo [GBK] Cik Zaitun binti Badal [ GBK] Pn. Zuriati binti Mohd Salleh Pn. Herneyane binti Jasman

3K:

73

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
C2 JAWATANKUASA SMM/ REKOD MURID & PENYELARAS TINGKATAN Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Pn. Sharifah binti Arifin Pen. Setiausaha: Pn. Nurdiana binti Lut AJK: Peralihan Tingkatan 1 : Pn. Er Pooi Yan : Pn. Norazalia binti Mat Diah : Pn. Siti Nurchasanah binti Mastor Mustafa : Pn. Malarkodi a/p Subramaniam : Pn. Khoo Peik Ing : Pn. Mardiana binti Tuan Kamaludin : Cik Shalini a/p Ramachandran Cik Nurul Tasnim binti Saari : En. Shahrizal bin Shaari En Kamarul Syaifuddin bin Wajah Hudin
    Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Meyemak dan mengurus data peribadi pelajar Mengemaskini data dari semasa ke semasa dengan bantuan guru tingkatan Menyemak dan memastikan guru-guru tingkatan mengisi dan melengkapkan butir-butir diri pelajar ke dalam Buku Pendaftaran dan Daftar Kedatangan Menyemak dan memastikan guru-guru tingkatan melengkapkan dan menutup Daftar Kedatangan pada akhir bulan dan juga akhir tahun Mengumpulkan perangkaan kedudukan pelajar (enrolmen) setiap kelas dari guru-guru tingkatan pada setiap akhir bulan dan menyerahkannya ke pejabat untuk tindakan selanjutnya Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

Tingkatan 2

Tingkatan 3

Tingkatan 4 Tingkatan 5

e-Kehadiran

Murid Cicir

74

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
C3 JAWATANKUASA DISIPLIN MURID Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : En. Sukor bin Salleh [Penyelaras Guru Disiplin] Pen. Setiausaha: En. Nazeri bin Othman [Penyelaras Guru Disiplin] AJK: En. Mohd Roslan bin Ab Ghani Pn. Siti Raudah binti Mohamad En. Muhammad Amiruddin bin Mohd Jusoh Pn. Chong Kwee Chin Cik Shalini a/p Ramachandran Pn. Norhaisarah binti Suboh En. Mohamed Edham bin Mohamed Rawi En. Hamran bin Isa Cik Soh See Jie Pn. Kavitha a/p Arumugam Cik Nor Amalina binti Mat Nawi Cik Shanmugapriya a/p Ramachandran
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab :  Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan Pekeliling Kementerian dan Jabatan Pendidikan Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran disiplin pelajar Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan Menjalankan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh Pengetua Menjadi Pengawal Perhubungan antara ibu bapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin

C4

JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KERJAYA MURID Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Tn. Hj. Misran bin Ali [GBK] Pen. Setiausaha: En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [GBK] AJK: Pencegahan Dadah : Pn. Wan Norlela binti Wan Abd. Rahman [GBK] En. Abd Razak bin Arif
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling Mengelolakan dan mengurus Bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan Menyampaikan maklumatmaklumat bimbingan dan kerjaya kepada pelajar melalui papan kenyataan.

75

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
Kerjaya : Pn. Cheah Gaik Choo [GBK] Cik Zaitun binti Badal Pn. Roshasma binti Maktar

C5

JAWATANKUASA PEMBIMBING PENGAWAS SEKOLAH Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : En. Mohamad Nur Ashiq bin Mohd Julin Pen. Setiausaha: Cik Siti Nur Aisyah binti Asri AJK: En. Sukor bin Salleh Cik Nurul Hanis binti Muhamad Sepian En. Mohamad Rizal bin Anuar En. Mohd Roslan bin Ab. Ghani Pn. Chong Kwee Chin En. Hamran bin Isa Cik Soh See Jie Pn. Kokelavani a/p Kumarasamy
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab :    Menjadi urus setia kepada badan disiplin sekolah Membentuk badan pengawas sekolah dan pelantikan rasmi. Mengawasi kewibawaan pengawas pada pandangan pelajar. Kepentingan akademik mereka harus juga diberi perhatian. Memastikan bahawa pengawas mempunyai kelab mereka sendiri – ada jawatankuasa dan mereka patut mengadakan majlis-majlis tertentu.

C6

JAWATANKUASA SPBT Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Pn. Fadzlon binti Hasan Pen. Setiausaha: En. Kamarul Syaifuddin bin Wajah Hudin

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :       Mengedar dan memungut balik borang-borang SPBT dan memesan buku-buku teks Menerima buku-buku daripada pembekal, menyemak dan merekod ke dalam buku Stok Memberi pinjaman buku-buku kepada para pelajar Memungut kembali buku-buku tersebut daripada pelajar melalui guru kelas. Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat.

76

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
AJK: Pn. Zaharah binti Latif Pn. Norziati binti Mat Salleh En. Mohd Faizal bin Othman En. Gan Chin Guan Pn. Siti Adawiyah binti Abdullah@Muhammad Cik Arizan binti Mustapha C7 JAWATANKUASA PENGURUSAN & PEMANTAUAN KANTIN Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Pn. Asmahani binti Husin Pen. Setiausaha: Pn. Malathy a/p Kuberan AJK Guru: Pn. Che Wan Sa’adah binti Che Wan Ahmad Tajudin Pn. Hjh. Zaini binti Hassan Pn. Rohani binti Abd Hamid Pn. Er Pooi Yan Pn. Dayang Asmah binti Abang Ariffin Pn. Malathy a/p Kuberan Pn. Choo Siew Yoon Pn. Yang Chek Md Sidin Cik Najwa binti Ismail Ketua Pengawas [Pagi] Penolong Ketua Pengawas [Petang]
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Mempastikan kebersihan kantin sentiasa terjaga dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Laporan yang dibuat oleh Guru Bertugas Mingguan mengenai kantin perlu dikaji Memastikan kantin ceria dan dihias dengan poster-poster kesihatan dan pemakanan. Memaklum kepada pengusaha tentang hari-hari persekolahan

AJK Bukan Guru: Wakil Murid:

77

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
C8 JAWATANKUASA BIASISWA DAN KEBAJIKAN MURID Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] Naib Pengerusi: En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Pn. Norizan binti Mohamed Pen. Setiausaha: Pn. Zarina binti Juki Peralihan : Pn. Er Pooi Yan Tingkatan 1: Pn. Norazalia binti Mat Diah Tingkatan 2 : Pn. Siti Nurchasanah binti Mastor Mustafa Tingkatan 3 : Pn. Malarkodi a/p Subramaniam Tingkatan 4 : Pn. Khoo Peik Ing Tingkatan 5 : Pn. Mardiana binti Tuan Kamaludin C9 JAWATANKUASA KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Pn. Zuriati binti Mohd Salleh Pen. Setiausaha: Pn. Herneyane binti Jasman AJK Kebersihan Keceriaan Fizikal Longkang dan Perparitan: En. Mohd Fuad bin Rahim En. Mohd Zaki bin Md. Uda En. Muhamad Hasbollah bin Mohd Saman
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Mengurus dan memastikan bilik rawatan dan peti ubat disediakan dengan lengkap Bertanggungjawab mengurus pemeriksaan kesihatan/gigi oleh Jabatan Kesihatan Menyelia dan memantau tandas pelajar bangunan dan perabot. Menyediakan latihan kecemasan Sambungan....  Memastikan sistem lalu lintas di kawasan sekolah dan kawasan berhampiran selamat.

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :  Menguruskan segala hal berkaitan biasiswa murid. Memastikan semua buku akaun pemegang biasiswa disimpan di pejabat sekolah Menentukan semua dokumen lengkap dan disimpan dengan selamat.

78

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
Tandas [Tandas Lelaki]: En. Mohd Nizam bin Jamsari En Hamran bin Isa [Tandas Perempuan]: Cik Norfahizah binti Fadzil Pn. Nurdiana binti Lut Bilik Darjah & Bilik Khas: Pn. Rosmawati binti Zukni Pn. Heng Chai Yen Pn. Zarina binti Juki Pn. Arizan binti Mustapha AJK Kesihatan Perkhidmatan : Pn. Chai Sze Lei Pn Sharifah binti Ariffin Pn.Soh See Jie Cik Nurul Tasnim binti Saari Denggi /Wabak: En Mohd Nizam bin Jamsari Pn. Zaharah Latif Pn. Zarina binti Juki Cik Nurul Aini binti Zaini AJK Keselamatan Aktiviti Murid: En. Mohd Roslan bin Ab Ghani Cik. Noorhuda binti Zainal Abidin Kecemasan: YM Raja Nurul Haida binti Raja Nong Abdul Rashid En. Gan Chin Guan Guru Bertugas Cegah Jenayah: En. Mohamed Edham bin Mohamed Rawi Pn. Nurdiana binti Lut En. Sukor bin Salleh Kebakaran: En. Abdul Razak bin Arif Cik Nurulhanis bin Muhamad Sepian.

Memastikan sistem lalu lintas di kawasan sekolah dan kawasan berhampiran selamat Mewujudkan persekitaran yang sihat, selamat dan menyeronokkan Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keselamatan dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti sekolah.

Pn.

79

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
C10 JAWATANKUASA DAKWAH DAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Naib Pengerusi: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Pn. Siti Raudah binti Mohamad Pen. Setiausaha: Pn. Siti Nurchasanah binti Mastor Bendahari: Puan Mardiana binti Tuan Kamaludin AJK: En. Mohd. Amiruddin bin Jusoh Pn. Norhaisarah binti Suboh Pn. Chai Sze Lei Pn. Malarkodi a/p Subramanian Pn. Cheah Gaik Choo [GBK] Cik Nor Amalina binti Md Nawi Pn Kavitha a/p Arumugam En. Gan Chin Guan Pn. Heng Chai Yen

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :  Memastikan pelajar tidak ponteng solat, tidak berkeliaran. Memastikan pelajar mengikuti program kerohanian setiap hari Jumaat Kes pelajar ponteng hendaklah dipanjangkan kepada Setiausaha Disiplin untuk rekod dan disiplin Melaksanakan programprogram Nadwah Islamiah. Merancang dan melaksana kan program taqwa untuk sekolah dengan kerjasama Persatuan Agama Islam

80

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
5.1 CARTA ORGANISASI MAJLIS KOKURIKULUM
Pengetua Pn. Tan Moi Yan JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah)

PK Kokurikulum En. Mohd Tahir Bin Ismail

Setiausaha Kokurikulum Cik Norhafizah Bte Fadzil

Penolong Setiausaha Kokurikulum Cik Noorhuda Bte Zainal Abidin.

Penyelaras Unit Beruniform Nor Fairuz Bte Hudari En Mohd Fazrul Risma

Penyelaras Kelab / Persatuan Pn. Siti Hajjar Bte Nordin Cik Siti Nora'ishah binti Mohd Ikhwan

Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan En Mohd Faizal Bin Othman En Kamarul Syaifuddin

Setiausaha Sukan En Mohd Zaki Bin Md Uda.

Pen. Setiausaha Sukan En. Roslee Bin Jakarsi

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Rumah Sukan

Guru Pasukan Sekolah

Pengerusi Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan, Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid)

AJK Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan, AJK Rumah Sukan Dan Pasukan Sekolah (Murid-Murid)

AHLI-AHLI
81

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
D1 JAWATANKUASA BIMBINGAN PELAJAR SEKOLAH Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Naib Pengerusi: En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Cik Norhafizah Binti Fadzil AJK: En. Shamsol Kamal bin Mat Nasir [YDP PIBG] En. Zailee bin Sumar [Wakil Masyarakat] (Wakil Murid ; 2 Melayu, 2 Cina, 2 India – Lelaki & Perempuan) D2 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN UNIT KOKURIKULUM Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Naib Pengerusi: En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Cik Norhafizah Binti .Fadzil AJK: [Penyelaras Unit Beruniform] Pn. Siti Hajjar Bte Nordin [Peny. Kelab & Persatuan] En Mohd Faizal Bin Othman [Peny. Sukan & Permainan] En Sukor Bin Salleh [Penyelaras 1 Murid 1 Sukan] En Sofian Bin Ijam [Penyelaras Program Rakan Muda]
 Bidang Tugas dan Tanggungjawab :  Merancang aktiviti kokurikulum jangka panjang dan jangka pendek. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah/ negeri dan kebangsaan.

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :  Memastikan aktiviti unit persatuan dan kelab selaras dengan objektif sekolah Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang dicatat dalam perlembagaan Merancang strategi untuk peningkatan persatuan dan kelab yang sesuai. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat dan laporan. Mengurus surat-menyurat dan keperluan untuk kegiatan luar sekolah. Mencadangkan nama ahli-ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah

82

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
D3 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN UNIT BERUNIFORM Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Naib Pengerusi: En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha :

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :  Memastikan aktiviti unit beruniform selaras dengan objektif sekolah Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang dicatat dalam perlembagaan

AJK: En. Mohd Fuad Bin Rahim[Kadet Remaja Sekolah] Pn. Marlina Bte Mohamed[Kadet Polis] Pn. Rosmawati Bte ZukniKadet Bomba Dan Penyelamat] Cik Ooi Liew See[Pandu Puteri] Pn Zaharah Bte Latif[Pergerakan Pengakap] Pn Ruzaini Bte Parimin[Pergerakan Puteri Islam] Pn Chai Sze Lei[PBSM] D4

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN KELAB DAN PERSATUAN Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Naib Pengerusi: En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Pn. Siti Hajjar Bte Nordin AJK: Pn Siti Zarina Bte Adam [Persatuan Bahasa Melayu] Pn Khoo Peik Ing [P. Bahasa & Kebudayaan Cina] Pn Malarkodi A/P Subramaniam [Bahasa & Keb. Tamil) Pn Chong Pooi Yin [Persatuan B. Inggeris] Pn. Farah Nazieha Bte Zainal Abidin [P. Geograf i& A.S] Pn Roha Bte Yatin [Persatuan Sains Dan Matematik] Pn. Norhazlinah Md Basri[Persatuan Kemahiran Hidup] En Muhammad Hasbullah Bin Mohd Saman[PSV] En. Nizarudin bin Marsom [Persatuan Pendidikan Khas]

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :  Mengenalpasti keperluan atau kelengkapan padang dan gelanggang dan seterusnya mengambil tindakan . Menyelia sebarang pembaikian atau pengubahsuaian bangunan sekolah, padang dan gelanggang. Mewakili Pengetua bagi membuat semakan kedudukan sesuatu projek.

83

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
Pn Mardiana Bte Tuan Kamaludin [P. Pendidikan Islam] Pn. Siti Ruzila Bte Zakaria[Persatuan SPBT] Cik Zakiah Nurliana Bte Shokhaimi[Persatuan KRK] Pn Sharifah Bte Ariffin[P. Sejarah Dan Rukun Negara] Pn Siti Raudah Bte Mohamad[Kelab Setia] Tn. Hj. Misran bin Ali[Kelab Bimbingan Dan Kaunseling] Pn Nordiana Bte Lut[Kelab Anti Jenayah] En. Mohd Hafizi bin Ibrahim[Kelab Komputer] Pn. Komala A/P Nadarajan[Kelab Pusat Sumber] Pn Suhaiza Bte Samsudin[Koperasi dan Pengguna] YM Raja Nurul Haida Bte Raja Nong Abd Rashid [ Koir] Pn. Mahyon Bte Mahat[Kelab Majalah Sekolah] Pn. Radhiah Bte Mohd Dom[Kelab Teater] Pn. Normaisarah Bte Abd Talib[Kelab Tarian Zapin] Pn. Norhazifah Bte Ali[Kelab Nasyid] Pn. Nurul Aziana Bte Abd. Rahman[Kelab Kompang] AHLI LEMBAGA Rahman[Kelab Catur] Pn. Liza Bte Abd. KOPERASI Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Naib Pengerusi: En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Setiausaha : Bendahari: Pn. Nora binti Abdullah AJK: Pn. Nurdiana binti Lut [Jualan] Pn. Normaisarah binti Abd Talib [Belian/Stok] Pn. Suhaiza binti Samsudin [Juruaudit Dalaman] En. Mohammad Hosni bin Abdullah
  Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Mengatur rancangan jangka pendek dan jangka panjang serta menentukan pelaksanaannya Mengawasi perjalanan koperasi seperti yang ditetapkan oleh undang-undang kecil dan Koperasi Memastikan kewangan diurus dengan baik.

D5

D6

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Ahli Jawatankuasa Kecil Sumber Manusia: En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] Pembangunan Fizikal: En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] Penggalakan Sukan: En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK KOKO] Pemantauan & Penilaian: Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Tek. & Vok.]

Bidang Tugas dan Tanggungjawab : Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh Membuat pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang menunjukkan prestasi cemerlang.

84

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
Peningkatan Profesionalisme: Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ] Kewangan: En. Samsul Kamal bin Mat Nasir D7 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH (1M1S) Penaung: Tuan Mohd Nor Bin A.Ghani [Pengarah JPN Johor] Penasihat: Datin Hjh. Hasneh binti Mohd Sem [Pegawai PPD Kulaijaya] Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan [Pengetua SMK Kulai Besar] Ahli Jawatankuasa:

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :  Bertanggungjawab dalam memastikan pembangunan sukan sekolah (1M1S) dapat dilaksanakan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan Menyediakan laporan bertulis berkaitan aktiviti dan perbelanjaan kewangan program-program yang telah dijalankan. Mematuhi dasar berkaitan pembangunan sukan sekolah.

Jawatankuasa Kecil Pembangunan Fizikal Sukan Sekolah Pengerusi: En. Masaud Bin Baharum (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid) Jawatankuasa Kecil Penggalakan Sukan Pengerusi : En Mohd Tahir Bin Ismail (Penolong Kanan Kokurikulum) Jawatankuasa Kecil Sumber Manusia: Pengerusi : En. Azman Bin Safii (Penolong Kanan Kurikulum) Jawatankuasa Kecil Pemantauan Dan Penilaian: Pengerusi : Pn. Norintan Bte Mohammed (Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vokasional) Jawatankuasa Kecil Peningkatan Profesionalisme: Pengerusi : Pn. Chua Chai Lian (Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa) Jawatankuasa Kecil Kewangan : Pengerusi : En Samsul Kamal Bin Mat Nasir (YDP PIBG) Jawatankuasa Kecil Teknikal: Pengerusi : En. Zailee Bin Sumar (NYDP PIBG)

85

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
D8 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN UNIT SUKAN DAN PERMAINAN Pengerusi: Pn. Tan Moi Yan[Pengetua] Naib Pengerusi: En. Azman bin Safii [Penolong Kanan] En. Masa’ud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Setiausaha : Mohd Faizal Bin Othman AJK: Pn Sarifah Faridah Bte Saiyed Mohamad[Olahraga] En. Mohamed Edham Bin Mohamed Rawi[Badminton] En Sukor Bin Salleh [Bola Baling] Pn Zuraini Bte Zainal Abidin [Bola Jaring] Pn Rafizah Bte A. Rahman [Bola Keranjang] Pn Norazila Bte Mat Yasin[Bola Sepak] Pn Farah Bte Rashid[Bola Tampar] En. Muhamad Amiruddin Bin Jusoh [Hoki] Pn Yong Mee Choo [Ping Pong] Pn Sharina Bte Sairan [Sofbol] Pn Norbaizura Bte Abdul Wahab[Tenpin Boling] En Muslim Bin Ismail[Ragbi] En Zainuddin Bin Mohd Dom[Pentaque]
Bidang Tugas dan Tanggungjawab :  Bertanggungjawab atas kesihatan dan kebajikan pemain semasa latihan atau pertandingan Mengurus pertandingan persahabatan dengan pasukan lain untuk mendedahkan pemain sekolah dengan situasi pertandingan sebenar Bertindak sebagai pengurus pasukan dalam pertandingan dengan pasukan lain.

86

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
SENARAI GURU PENASIHAT KELAB DAN PERSATUAN KELAB / PERSATUAN Persatuan Bahasa Melayu KELAS : 5SN1 NAMA GURU Pn Zarina Bte Juki (K) En. Nazeri Bin Othman Pn. Rosmawati Bt Zukni Pn. Siti Hajjar Bt Nordin Pn. Heng Chai Yen (K) Pn Khoo Peik Ing Pn Er Pooy Yan Pn Chong Kwee Chin Pn. Chai Sze Lei Pn. Soh See Jie

1

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2

Persatuan Bahasa dan Kebudayaan Cina KELAS : 5TK1

3

Persatuan Bahasa dan Kebudayaan India KELAS : 5TK2

1. Pn. Kokelavani A/P Kumaraasamy (K) 2. Pn Malarkodi A/P Subramaniam. 3. Pn Kavitha A/P Arumugam. 4. Pn Malathy A/P Kuberan 1. 2. 3. 4. Cik D.Shanmugapriya A/P Devan (K) Cik Shalini A/P Ramachandran Pn.Saripah Faridah Bt Saiyed Mohd Pn. Che Wan Sa’adah Bt Che Wan Ahmad Tajudin Cik Nurul Aini Bte Zaini (K) En. Muslim Bin Ismail Cik Zuraini Bt Zainal Abidin Pn. Sharina Bt Sairan Pn Zaharah Bte Latif (K) Pn Roha Bte Yatin Pn. Yong Mee Choo Pn. Sharifah Bt Ariffin En. Mohd Nizam Bin Jamsari (K) Pn. Norhazlinah M Basri. Pn. Norizan Bte Mohammed. Pn. Hajah Zaini Bte Hassan En. Hamran Bin Isa

4

English Society KELAS : 5SS1

5

Persatuan Geografi Dan Pendidikan Alam Sekitar. KELAS : 5SS2

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.

6

Persatuan Sains dan Matematik KELAS : 5SS3

7

Persatuan Kemahiran Hidup KELAS : BENGKEL KH

8

Persatuan Seni Visual KELAS : STUDIO PSV.

1. Pn. Nooren Asparina Bt Abdullah (K) 2. En Muhammad Hasbullah Bin Mohd Saman. 3. En. Mohd Fuad Bin Rahim 4. En. Mohd Sofian Bin Ijam 1. 2. 3. 4. Pn. Roshasma Bte Maktar (K) En. Nizarudin bin Marsom Pn Asmahani Binti Mohd Husin En. Mohd Zainudin Bin Mohamad Dom 87

9

Persatuan Pendidikan Khas KELAS : BILIK P.KHAS

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
KELAB / PERSATUAN Persatuan Pendidikan Islam. KELAS : 5SS4 NAMA GURU Cik Nur Amalina Bt Md Nawi (K) Pn Mardiana Bte Tuan Kamaludin Pn Norhaisarah Bte Suboh. Pn. Siti Raudah Bte Mohamad Pn. Fadzlon Bte Hasan.(K) Pn Arizan Bt Mustapha En Gan Chin Guan Pn. Siti Adawiyah Bt Abdullah@Muhammad En Kamarul Syaifuddin Bin Wajah Hudin Pn. Norhafizah Bt Ali (K) Cik Zakiah Nurliana Bte Shokhaimi. Pn. Norhaslinda Bt Salim Pn. Siti Ruzila Bt Zakaria En. Mohamad Hosni Bin Abdullah (K) Cik Nor Azizah Bt Mohd Diah En. Roslee Bin Jarkasi Pn. Siti Zarina Bt Adam

10

11

Kelab SPBT KELAS : BILIK SPBT

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.

12

Kelab Rancangan Khas KELAS :3RK1

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

13

Kelab Sejarah Dan Rukun Negara. KELAS : 4SN1.

14

Kelab Setia. KELAS :4SN2

15

Kelab Bimbingan & Kaunseling KELAS : BILIK B&K

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

16

Kelab Anti Jenayah KELAS : 4TK1

Pn. Salmah Bt Sati (K) Pn Ruzaini Bte Parimin. Pn. Noorazalia Bte Mat Diah En Mohamad Rizal Bin Anuar Cik Zaitun Bt Badal (K) En. Misran bin Ali Pn. Cheah Gaik Choo. En. Mohd Fadzeli Bin Tumiran. Pn. Wan Norlela Bte Wan A. Rahman. Cik Nurul Hanis Bt Mohd Sepian (K) Pn. Norziati Bte Mat Salleh. En Sukor Bin Salleh En. Mohammad Edham Bin Mohamed Rawi Pn. Choo Siew Yoon En. Mohd Hafizi Bin Ibrahim (K) Pn. Norhaniza Bte Saad Pn. Nornabiah Bt Abdul Rahman Pn. Nurul Azilah Binti Ibrahim Cik. Ooi Liew See (K) Pn. Suhaini Bt Abas Pn. Komala A/P Nadarajan. Cik Nurul Tasnim Bt Saari

17

Kelab Komputer KELAS : MAKMAL ICT

18

Pusat Sumber & Informasi KELAS : PUSAT SUMBER

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

88

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
KELAB / PERSATUAN Kelab Koperasi Dan Pengguna KELAS : 4TK2 NAMA GURU Pn. Nora Bte Abdullah (K) Pn. Suhaiza Bte Samsudin. Pn. Nurdiana Bt Lut Pn. Normaisarah Bt Abu Talib Pn. Mahyon Bte Mahat. Pn. Noorul Idayu Bte Md Nor. Pn. Rafizah Bt Abdul Rahman Cik Raja Nurul Haida Bte R.N Abd Rashid.

19

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

20

Kelab Majalah Sekolah. KELAS :4SS1

21

Kelab J-Robik KELAS : KANTIN

1. 2. 3. 4.

Cik. Norhidayu Bt Mohd Naim (K) Pn. Siti Ezainora Bt Kasiran Cik Nur Syazwani Bt Omar En. Anas Suhail Bin Ansar

22

Kelab Koir KELAS : 4SS2

1. 2. 3. 4.

En Harun bin Idris Pn Zuriati Bte Mohd Salleh En. Roslan Bin Ab. Ghani Pn. Farah Nazieha Bt Zainal Abidin

23

Kelab Teater KELAS : 4SS3 Kelab Tarian Zapin KELAS : 4SS4

24

Pn. Radhiah Bte Mohd Dom. Pn. Kharween Arbaeyah Bte Abu Samah. 1. En. Mohd Nur Ashiq Bin Mohd Julin. 2. En. Shahrizal Bin Sha’ari 3. Pn. Nor Baizura Bt Abdul Wahab 1. Pn Nurchasanah Bte Mastor Mustafa 2. Pn. Nor Fairuz Bt Hudari 3. En. Muhamad Amiruddin Bin Jusoh

25

Kelab Nasyid KELAS :4SS5

26

Kelab Kompang KELAS :Astaka.

27

Kelab Catur KELAS :4SS6.

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Pn. Nurul Aziana Bte Abd. Rahman. Cik Siti Nur Aisyah Bte Asri. En. Abdul Razak Bin Arif En. Mohammad Zaki Bin Uda Pn. Liza Bte Abd. Rahman. Pn. Farah Bte Rashid Pn. Herneyane Bt Jasman Pn. Noralizah Bt Razali

89

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
SENARAI GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM KADET REMAJA SEKOLAH Lokasi : Dataran Kejat Blok B-D

SESI PAGI
1 1. En. Mohd Hasbullah Bin M Saman(K) 2. En Mohd Nizam bin Jamsari 3. Pn. Sharina Bte Sairan 4. En. Mohd Fuad Bin Rahim 5. Pn. Nurul Azilah Bte Ibrahim 6. En Mohd Hafizi Bin Ibrahim. 7. Cik Zuraini Bte Zainul Abidin 8. En. Roslee bin Jarkasi

SESI PETANG
1. Pn. Kharween Arbaeyah Bte Abu Samah(PK) 2. En. Mohd Rizal Bin Anuar 3. Pn. Noralizah Bte Razali. 4. Pn Noorazlia Bte Mat Diah. 5. Pn. Noorhuda Bte Zainal Abidin 6. Cik Norhidayu Bte Mohd Naim 7. En. Hamran Bin Ismail

2

KADET POLIS Lokasi: Dataran Kejat Blok A

SESI PAGI
1. 2. 3. 4. 5. 6. Pn. Norziati Bte Mat Salleh. (K) Pn Zuriati Bte Mohd Salleh En Sukor Bin Salleh Cik Zakiah Nurliana Pn Norbaizura Bte Abdul Wahab Pn Nurul Aziana Bte Abd Rahman. 7. Pn. Siti Hajjar Bte Nordin

SESI PETANG
1. En. Mohamed Edham Bin Mohamed Rawi (PK) 2. Pn. Malathy A/P Kuberan 3. Pn Nurdiana Bte Lut. 4. Pn. Siti Adawiyah Bte Abdullah 5. Cik Nurul Tasnim Bte Saari 6. Cik Siti Noraisyah Bte Asri 7. Siti Ezainora Binti Kasiran

3

KADET BOMBA DAN PENYELAMAT Lokasi: Depan bengkel KH- Pondok jaga

SESI PAGI
1.En. Mohd Roslan Bin Abd Ghani(K) 1. En Hilman bin Muhamad 2. Pn. Rosmawati Bte Zukni 3. Pn Norizan Bte Mohamed 4. Pn Chong Kwee Chin. 5. CiK Norfahizah Bte Fadzil. 6. Cik Norazila Mat Yasin 7. En. Mohd Zaki Bin Md Uda. 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SESI PETANG
En. Abd Razak Bin Arif (PK) Pn. Nornabiah Bte Abdul Rahman Pn Siti Ruzila Bte Zakaria Pn Suhaiza Bte Samsudin. Pn Salmah Bte Sati En Nazeri bin Othman En. Mohamad Fazrul Rizman Bin Bahsri

PERGERAKAN PANDU PUTERI Lokasi: Tapak Perhimpunan

SESI PAGI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Cik Ooi Liew See(K) Pn. Sharifah Faridah Pn Fadzlon Bte Hasan Pn Nora Bte Abdullah Pn Roha Bte Yatin Pn Farah Bte Rashid Pn. Radhiah Bte Mohd Dom Pn Malarkodi A/P Subramaniam 1 2 3 4 5 6 7

SESI PETANG
Cik Shanmugapriya A/P Devan (PK) Pn Nor Azah Bte Abdul Hamid Pn. Kavitha A/P Arumugam. Pn. Kokilavani A/P Kumarasamy. Pn. Farah Nazieha Bte Z. Abidin Cik Syazwani Bte Omar Cik Rohani Bte. Abd. Hamid

90

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
5. PERGERAKAN PENGAKAP Lokasi: Gelanggang Bola Tampar SESI PAGI Pn Zaharah Bte Latif(K) En. Muslim Bin Ismail Pn Yong Mee Choo Pn Normaisarah Bte Abd Talib Pn Khoo Peik Ing. Cik. Raja Nurul Haida. En. Mohd Faizal Bin Othman SESI PETANG En Gan Chin Guan (PK) Cik Nurul Aini Bte Zaini En. Mohd Kamarul Syaifuddin En. Mohd Hosni Bin Abdullah En. Anas Suhail bin Mohd Ansar Pn Choo Siew Yoon Pn. Liza Bte Abd. Rahman

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PERGERAKAN PUTERI ISLAM Lokasi: Tapak Perhimpunan SESI PAGI Pn Norhaisarah Bte Suboh. (K) Pn Ruzaini Bte Parimin Pn Farah Bte Rashid Pn Mardiana Tuan Kamaludin Pn Norhazlinah Bte Md Basri Cik Noorul Idayu Bte Mohd Nor Pn Rafizah Bte Abdul Rahman. Pn Mahyon Bte Mahat. SESI PETANG 1. Pn. Nooren Asparina Bte Abdullah(PK) 2. Cik Norhafizah Bte Ali. 3. Pn Zarina Bte Juki. 4. Cik Norazizah Bte Mohd Diah 5. Pn Arizan Bte Mustapha

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 7

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH Lokasi: Tapak Bola Keranjang SESI PAGI En Mohd Nur Ashiq (K) Pn Chai Sze Lei Pn Hjh Zaini Bte Hassan Pn Sharifah Bte Ariffin Muhammad Amiruddin Bin Jusoh. 6. Pn Siti Zarina Bte Adam 7. En. Arshad Bin A. Razak. 8. Pn. Dayang Asma Bte Abang Ariffin. 1. 2. 3. 4. 5. SESI PETANG Pn. Er Pooy Yan (PK) Pn. Soh Sie Jie Pn Suhaini Bte Abas. Pn Siti Nurchasanah Bte Mastor Pn. Heng Chai Yen Pn. Nor Amalina Bte Md Rawi.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

91

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
Unit Khas. Bil. Unit Beruniform Guru Penolong 8. Kanan KRS. Guru Penasihat 1. Pn. Tan Moi Yan (Pengetua) 2. En. Azman Bin Safii (GPK 1) 3. En Masa’ud Bin Baharom (GPK HEM) 4. En Mohd Tahir Bin Ismail (GPK KOKO) 5. Pn. Norazah Bte Misban (GPK PETANG) 6. Pn. Chua Chia Lian (GKMP BB) 7. Pn. Jaemah Bte Ali (GKMP SS) 8. Pn Norintan Bte Mohamad (GKMP KH) 9. Pn. Nor Aznain Bte Mahyudin (GPMP SM) 10. Pn. Komalah A/P Nadarajan (Guru Media) 1. Pn Asmahani Bte Mohd Husin. 2. En. Mohd Zainuddin Bin Mohamad Dom. 3. En. Nizarudin Bin Marsom. 4. En. Harun Bin Idris. 5. Pn. Roshasma Bte Maktar.

9.

Pendidikan Khas: PENGAKAP Lokasi : Bilik PK

92

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
SENARAI GURU PENASIHAT SUKAN DAN PERMAINAN OLAHRAGA SESI PAGI 1.Shahrizal Bin Saari(K) 2.Sarifah Faridah Bte Saiyed 3. Norazila Bte Mat Yasin. 4. Radhiah Bte Mohd Dom. Siti Ezainora Bte Kasiran. 1. Nor Fairuz Binti Hudari. 1. 2. 3. 4. SESI PETANG Mohd Hosni Bin Abdullah. Noralizah Bte Razali. Nor Azah Bte A.Hamid Nurchasanah Bte Mastor Mustafa

BADMINTON SESI PAGI 1. 1. 2. 1. 1. 1. Mohd Faizal Bin Othman.(k) Norfahizah Bte Fadzil. Che Wan Sa’adah Nurul Hanis Bt Muhd Sepian Mohd Hafizi Bin Ibrahim. Normaisarah Bte Abu Talib. SESI PETANG 1. Mohd Rizal bin Anuar 2. Zarina Bte Juki 3. Suhaiza Bte Samsudin.

BOLA BALING SESI PAGI 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sukor Bin Salleh.(L) Rosmawati Bte Zukni (P) Roha Bte Yatin. Zaharah Bte Latif Farah Bte Rashid. Siti Zarina Bte Adam. 1. 2. 3. 4. SESI PETANG Hamran Bin Isa (L) Farah Nazieha Bte Zainal Abidin (P) Nurul Aini Bte Zaini. Norhafizah Bte Ali.

BOLA JARING SESI PAGI 1. 2. 3. 4. 5. Siti Hajjar Bte Nordin. Zuraini Bte Zainal Abidin. Zakiah Nurliana Bte Shokhaimi Sharifah Bte Ariffin. Nor Haniza Bte Saad. 1. 2. 3. 4. SESI PETANG Suhaini Bte Abas. Cik Arizan Bt Mustapha Siti Ruzila Bte Zakaria. Liza Bte Abd. Rahman.

93

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
BOLA KERANJANG SESI PAGI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ooi Liew See.(K) Rafizah Bte Abd. Rahman Khoo Peik Ing. Zaini Bte Hassan. Noorul Idayu Bte Mohd Nor. Shalini A/P Ramachandran. SESI PETANG 7. Gan Chin Guan 8. Soh Sie Jie. 9. Er Pooy Yan. 10. Shanmugapriya A/P Devan

BOLA SEPAK SESI PAGI 1. Mohd Nizam Bin Jamsari. 2. Muhamad Hasbollah Bin Mohd Saman. 3. Norhazlinah Bte Basri 4. Norizan Bte Mohamed. 5. Herneyane Bte Jasman 6. 7. 8. 9. SESI PETANG Anas Suhail bin Mohd Ansar Mohd Sofian Bin Ijam. Kavitha A/P Arumugam. Kharween Arbaeyah Bte Abu Samah.

BOLA TAMPAR SESI PAGI 1. Mohamad.Muslim Bin Ismail. 2. Mohamad Nur Ashiq Bin Mohd Julin. 3. Chai Sze Lei. 4. Raja Nurul Haida Bte R.N.A.Rashid. 5. Mahyon Bte Mahat. HOKI SESI PAGI Muhamad Amiruddin Bin Jusoh(L) Norhaisarah Bte Suboh. Fadzlon Bte Hassan. Malarkodi A/P Subramaniam. Mardiana Bte Tuan Kamaluddin. SESI PETANG Mohd Kamarul Syaifuddin Bin Wajah Hudin. Nur Syazwani Bte Omar Nordiana Bte Lut. Nor Amalina Bte Md Nawi. 6. 7. 8. 9. SESI PETANG Choo Siew Yoon. Heng Chai Yen. Nor Azizah Bte Mohd Diah. Abd. Razak Bin Ismail.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

94

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
PING PONG SESI PAGI 1. 2. 3. 4. 5. Mohd Roslan Abd Ghani(k) Yong Mee Choo. Chong Kwee Chin. Nora Bte Abdullah Siti Raudah Bte Mohamad. 6. 7. 8. 9. SESI PETANG Kokelavani A/P Kumarasamy Siti Adawiyah Bt Abdullah Noorazalia Bte Mat Diah. Cheah Gaik Choo.

SEPAK TAKRAW SESI PAGI Mohd Fuad Bin Rahim. (K) Hilman Bin Mohamad. Norziati Bte Md. Salleh. Nurul Aziana Bte Abd. Rahman. Zuriati Bte Salleh. SESI PETANG 6. Salmah Bte Sati. 7. Norhidayu Bte Mohd Naim. 8. Mohamed Edham Bin Mohamed Rawi

1. 2. 3. 4. 5.

SOFTBOL SESI PAGI 1. Sharina Bte Sairan(P) 2. Ruzaini Bte Parimin. 3. Mohd Zaki bin Md Uda.(L) SESI PETANG 4. Malathy A/P Kuberan 5. Noorhuda Bte Zainal Abidin.

BOLING TENPIN SESI PAGI 1. Norbaizura Bte Abdul Wahab. 2. Komalah A/P Nadarajan. 3. Nurul Azilah Bte Ibrahim RAGBI SESI PAGI 1. Roslee B.Jakarsi (K) 2. Dayang Asmah Bte Abang Ariffin. 3. Norhaslinda Bte Salim SESI PETANG 4. Rohani Bte Abd Hamid. 5. Mohd Fazrul Rizman B. Bahsri SESI PETANG 4. Nazeri Bin Othman. 5. Nooren Asparina Bte Abdullah.

PENTAQUE SESI PAGI Zainuddin Bin Mohd Dom. Nizaruddin Bin Marsom. Roshasma Bte Maktar. Harun Bin Idris. Asmahani Bte Mohd Husin SESI PETANG 6. Nornabiah Bte Abd. Rahman. 7. Siti Nur Aisyah Bte Asri.

1. 2. 3. 4. 5.

95

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
SENARAI GURU-GURU RUMAH SUKAN RUMAH SAGA (MERAH) SESI PAGI 1. Pn. Sharina Bte Sairan. (K) 2. Pn. Chai Sze Lei 3. En. Hilman bin Muhamad 4. Pn. Saripah Faridah Bte Sy Mohd 5. En. Sukor Bin Salleh 6. Pn. Yong Mee Choo. 7. Pn. Fadzlon Bte Hasan 8. Pn. Nora Bte Abdullah. 9. Pn. Norhaniza Binti Saad. 10. Pn Nor fairuz binti Hudari. SESI PETANG 1. En. Anas Suhail bin Mohd Ansar(K) 2. Pn Nornabiah Bte Abd Rahman 3. Pn. Nor Azah Bte. A. Hamid 4. En Gan Chin Guan 5. Pn Suhaiza Bte Samsudin 6. Pn Noorazalia Bte Mat Diah. 7. Pn Norhafizah Bte Ali. 8. Cik Nurul Tasnim Bt Saari.

RUMAH PESONA (BIRU) SESI PAGI 1. Pn. Komalah A/P Nadarajan(K) 2. Pn. Mardiana Bte T. Kamaludin 3. Pn Norhaisarah Bte. Suboh. 4. Pn. Nurul Azilah Bte Ibrahim 5. En. Mohammad Amiruddin Bin Jusoh 6. Pn. Rosmawati Bte Zukni 7. Pn. Zuriati Bte. Mohd Salleh 8. Cik Zakiah Nurliana Bte Shokhaimi . 9. Cik. Ooi Liew See 10. Cik Shalini A/P Ramachandran. SESI PETANG 1. Pn. Liza Bte Abd. Rahman(K) 2. Cik Norhidayu Bte Mohd Naim 3. Pn. Siti Ruzila Bte Zakaria 4. Pn. Kokelavani A/P Kumarasamy 5. Cik Rohani Bte Abd Hamid 6. Pn. Farah Nazieha Bte Zainal Abidin. 7. En. Mohamed Edham Bin M. Rawi.

1.

RUMAH WAJA (KUNING) SESI PAGI 1. Cik Noorul Idayu Bte Mohd Nor.(K) 2. En. Mohd Faizal Bin Othman 3. Cik. Raja Nurul Haida 4. En Mohd Nizam bin Jamsari 5. Pn Hjh Zaini Bte Hassan 6. Pn Ruzaini Bte Parimin 7. Pn Chong Kwee Chin 8. Pn. Mahyon Bte Mahat 9. Pn. Dayang Asma Bte A Ariffin 10. En Muhamad Hasbollah Bin Mohd Saman. SESI PETANG 1. Pn Siti Ezainora Bte Kasiran(K) 2. Pn Choo Siew Yoon 3. En Nazeri bin Othman 4. Pn. Noralizah Bte Razali. 5. Pn Kharween Arbaeyah Bt Abu Samah 6. Pn Nooren Asparina Bte Abdullah. 7. Cik Nur Syazwani Bte Omar.

96

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
SENARAI GURU-GURU RUMAH SUKAN 2013 SMK KULAI BESAR RUMAH SATRIA (HIJAU) SESI PAGI SESI PETANG 1. Pn Norizan Bte Mohamed (K) 1. Pn. Suhaini Bte Abas (K) 2. Pn Norhazlinah Bte Md Basri 2. En. Mohd Hosni bin Abdullah 3. Pn Sharifah Bte Ariffin 3. En Mohd Fazrul 4. Pn Khoo Peik Ing 4. Pn. Soh Sie Jee. 5. Pn Zaharah Bte Latif 5. Pn. Malathy A/P Kuberan. 6. Pn Roha Bte Yatin 6. En. Abdul Razak Bin Arif. 7. En. Mohd Fuad Bin Rahim 7. Cik. Kavitha A/P Arumugam 8. En Mohd Nur Ashiq Bin Mohd Julin 10. Pn Che Wan Sa’adah Bt Che W.A.Tajuddin. RUMAH EXORA (JINGGA) SESI PAGI 1. Cik. Zuraini Bte Zainul Abidin (K) 2. En. Mohd Hafizi Bin Ibrahim. 3. Pn. Norbaizura Bte Abdul Wahab 4. En. Mohd Roslan Bin A Ghani 5. Pn. Siti Zarina Bte Adam 6. Pn. Norhaslinda Bte Salim 7. Pn. Norziati Bte Mat Salleh. 8. Cik.Norfahizah Bte Fadzil 9. Cik Nurul Aziana Bte Abd Rahman. 10. Pn. Siti Raudah Bte Mohamad. SESI PETANG 1. Cik Nurul Aini Bte Zaini.(K) 2. En. Hamran Bin Isa. 3. En. Mohd Sofian Bin Ijam 4. Pn Salmah Bte Sati 5. Pn. Er Pooy Yan. 6. Pn Arizan Bte Mustapha 7. Pn Siti Adawiyah Bt Abdullah.

RUMAH INSPIRA (UNGGU) SESI PAGI 1. Pn. Radhiah Bte Mohd Dom(K) 2. En. Muslim Bin Ismail. 3. Pn. Farah Bte Rashid. 4. Pn. Norazila Bte Mat Yasin. 5. Pn. Rafizah Bte Abdul Rahman. 6. Pn. Siti Nurchasanah Bte Mastor Mustafa. 7. Pn. Siti Hajjar Bte Nordin 8. Pn. Normaisarah Bte Abd Talib 9. Pn. Malarkodi A/P Subramaniam 10. Pn. Herneyane Bte Jasman. SESI PETANG 1. En Mohd Rizal Bin Anuar (K) 2. En. Kamarul Syaifuddin 3. Pn Zarina Bte Juki. 4. Cik. Nor Amalina Bte Mohd Nawi. 5. Pn. Nurdiana Bte Lut. 6. Cik. Noorhuda Bte Zainal Abidin. 7. Pn Heng Chai Yen

PEGAWAI TEKNIK (SESI PAGI) : EN. MOHD ZAKI BIN MD UDA PEN. PEGAWAI TEKNIK (SESI PETANG) : EN MOHD HOSNI BIN ABDULLAH Latihan Rumah: Rumah Saga(Merah)/ Rumah Pesona (Biru) :Selasa (7.30 Pg- 9.30 Pg) /(4.00 Ptg- 6.00 Ptg) Rumah Waja (Kuning) / Rumah Satria (Hijau) : Rabu(7.30 Pg- 9.30 Pg) /(4.00 Ptg- 6.00 Ptg) Rumah Exora (Jingga) / Rumah Inspira (Unggu) : Khamis(7.30 Pg- 9.30 Pg) /(4.00 Ptg- 6.00 Ptg) 97

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

Tanggungjawab Guru Kelab/ Permainan/Rumah Sukan 1. Membentuk jawatankuasa kelab / permainan/ Rumah sukan. 2. Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar dalam permainan 3. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar 4. Memastikan undang-undang dan peraturan pertandingan dipatuhi 5. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah 6. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Sekolah 7. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar 8. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah 9. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai. 10. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan 11. Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan pelajar 12. Menentukan peralatan dan kemudahan permaianan sentiasa dalam keadaan baik,selamat dan mencukupi untuk digunakan 13. Merancang aktiviti tahunan dengan guru-guru lain 14. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan 15. Merekodkan nama-nama pemain dan pasukan yang cemerlang (Johan Daerah/Negeri, wakil Daerah/Negeri dan Negara ) 16. Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia, Kebudayaan dan Sukan, Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permaianan / Sukan. 17. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

98

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
6.1 PENGGAL PERSEKOLAHAN 2013 KUMPULAN A : Sekolah-sekolahdi Negeri Kedah, KelantandanTerengganu PENGGAL MULA PERSEKOLAHAN 01.01.2013 01.02.2013 01.03.2013 AKHIR PERSEKOLAHAN 31.01.2013 28.02.2013 21.03.2013 JUMLAH HARI 23 20 15 58 9 10 22 17 40 16 16 23 3 42 12 10 22 23 10 65 47 289 JumlahHariPersekolahanTermasuk CutiAm JumlahHariCutiPenggal 205 84 6 52 1 2 1 JUMLAH MINGGU

12

1

JUMLAHHARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 22.03.2013 30.03.2013 31.03.2013 01.04.2013 01.05.2013

30.04.2013 23.03.2013

8

JUMLAHHARI CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24.05.2013 08.06.2013 09.06.2013 01.07.2013 01.08.2013 30.06.2013 31.07.2013 05.08.2013

9

JUMLAHHARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 06.08.2013 17.08.2013 2 18.08.2013 01.09.2013 01.10.2013 01.11.2013 31.08.2013 30.09.2013 31.10.2013 14.11.2013

13

JUMLAHHARI CUTI AKHIR TAHUN 15.11.2013 31.12.2013

99

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
KUMPULAN B: Sekolah-sekolahdi NegeriPerlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor,NegeriSembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,Labuan& Putrajaya MULA PERSEKOLAHAN 02.01.2013 01.02.2013 01.03.2013 AKHIR PERSEKOLAHAN 31.01.2013 28.02.2013 22.03.2013 JUMLAH JUMLAH HARI MINGGU 22 20 16 58 9 22 18 50 16 15 23 4 42 1 2 10 21 23 11 65 47 289 JumlahHariPersekolahanTermasuk CutiAm JumlahHariCutiPenggal 205 84 6 52 1 2 1

PENGGAL

12

1

JUMLAHHARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 23.03.2013 31.03.2013 01.04.2013 01.05.2013 30.04.2013 25.05.2013

8

JUMLAHHARI CUTI PERTENGAHAN TAHUN 26.05.2013 09.06.2013 10.06.2013 01.07.2013 01.08.2013 30.06.2013 31.07.2013 06.08.2013

9

JUMLAHHARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 07.08.2013 18.08.2013 2 19.08.2013 01.09.2013 01.10.2013 01.11.2013 31.08.2013 30.09.2013 31.10.2013 15.11.2013

13

JUMLAHHARI CUTI AKHIR TAHUN 16.11.2013 01.01.2014

100

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
6.2 HARI KELEPASAN AM (JOHOR)

* Tertakluk kepada perubahan - bergantung kepada penetapan tarikh anak bulan. Catatan : Apabila Hari Kelepasan Am itu jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan, maka hari tersebut digantikan dengan hari keesokkannya dan jika hari yang kemudiannya itu pula sedia menjadi Hari Kelepasan, maka hari yang berikutnya dijadikan Hari Kelepasan Am.

101

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
6.3 TAKWIM PEPERIKSAAN AWAM 2013 PEPERIKSAAN Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Penilaian Menengah Rendah (PMR) Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Lisan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Bertulis Sijil Pelajaran Malaysia (Amali Siri 8) Sijil Pelajaran Malaysia (Bertulis) Sijil Pelajaran Malaysia (Ulangan) Bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia (Ulangan) Matematik TARIKH

102

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
6.4 TAKWIM SMK KULAI BESAR SESI 2013

JANUARI MINGGU TARIKH 21

HARI J

26

R

DIS 2012

27 28 31 1 2

K J I S R K J S A I S R K J S A

1 (1/42)

3 4 5 6 7 8

AKTIVITI Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 1/2013 Mesyuarat Guru Kali 1/2013 Mesyuarat JK Kurikulum Sekolah & Unit Penilaian dan pentaksiran 1/2013 Mesyuarat Majlis Perhubungan Guru & Kakitangan Mesyuarat JK HEM 1/2013 Mesyuarat JK Pendaftaran Ting 1/Ting 4 LADAP 1 - Slot 1 (PBS) Pendaftaran Ting 1 / Peralihan Mesyuarat JK Kokurikulum 1/2013 Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 1/2013 LADAP 1 - Slot 2 (SPSK, LNPT & SKPM) Pendaftaran Tingkatan 4 Gotong-royong Mesyuarat JK Anggota Kakitangan Sokongan 1 Orientasi Ting 1/Per Mesyuarat JK Jadual Waktu dan Guru Ganti / JK 60:40 & Pemilihan Pakej Taklimat PBS KHB Ting 1,2 & 3

CATATAN Peng. & Pentd. Peng. & Pentd. Kurikulum MPGK HEM HEM Peng. & Pentd. HEM Kokurikulum Kurikulum Peng. & Pentd. HEM HEM - 3K Peng. & Pentd. UBK (2-3) Kurikulum P. KHB

2 (2/42)

9 10 11 12 13

Pemilihan Pengawas 2013 Orientasi Ting 4 Taklimat disiplin Pelajar (Aku Janji ) Program Sekolah Dalam Taman Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 2/2013 Mesyuarat JK Kantin bil 1/2013 Mesyuarat Unit Disiplin bil 1/2013 Hari Pendaftaran KoKurikulum 1

HEM - LP (7-11) UBK HEM - Disiplin HEM - 3K (8-1 Mac) Peng. & Pentd. HEM - Kantin HEM - Disiplin Kokurikulum

103

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
MINGGU TARIKH 14 HARI I AKTIVITI Post Mortem PMR Perhimpunan KoKurikulum 1 Post Mortem Pep. Akhir Tahun Tingkatan 2 &4 Kursus Pemantapan Tggjwb Ketua/ Pen. Kelas 1M1S (kump A) Mesyuarat JK Pembangunan Sukan Sekolah/ JK Pembangunan, Penyelengaraan dan Perabot/ JK Pemantauan Sekolah 1M1S (kump B) Mesyuarat Guru Kali 2/2013 Aktiviti Kokurikulum 2 (Aktiviti Ganti 26/1) Latihan Rumah Sukan (kump C) Watikah Perlantikan Pengawas Ceramah Motivasi Fasa 1 Program Selamat Datang Selamat Pulang Sehari Bersama Guru Tingkatan Latihan Rumah Sukan (kump A) Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 3/2013 Latihan Rumah Sukan (kump B) Maulidur Rasul CATATAN Kurikulum Kokurikulum - PKP Kurikulum HEM Kokurikulum Peng. & Pentd. Kokurikulum Peng. & Pentd. Kokurikulum Kokurikulum HEM - LP UBK (21-25) HEM - 3K HEM Kokurikulum Peng. & Pentd. kokurikulum Cuti Umum

15 3 16 (3/42) 17 18 19 20 21

S

R K J S A I

4 (4/42)

22 23 24 25 26 27 28 29 30

S R K J S A I S R K

5

(5/42) 31

Thaipusam Pelancaran Progam Ponteng Sifar 1M1S (kump A) Mesyuarat JK Pengurusan Kewangan Sekolah/ JK Pengurusan Aset Alih Kerajaan/ JK Pengurusan KIP 1M1S (kump B) Hari Profesionalisme Guru 1/2013

Cuti Umum UBK Kokurikulum Peng. & Pentd. kokurikulum Peng. & Pentd.

104

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

FEBRUARI MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI 5 1 J Sambutan Maulidur Rasul (5/42) 2 S Aktiviti Kokurikulum 3 (Aktiviti Ganti 9/2) 3 A Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Daerah 1/2013 Pelancaran Program Nilam Pelancaran Bulan Bahasa 4 I Pelancaran Minggu Anti Dadah Peringkat Sekolah Pertandingan Integriti Sekolah 6 (6/42) Mesyuarat Majlis HEM 2/2013 Program Minimum Adequate Syllabus SPM Program Teknik Bijak Belajar Tasawwur Islam Latihan Rumah Sukan (kump A) Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 4/2013 Latihan Rumah Sukan (kump B) Mesyuarat JK Pusat Sumber Sekolah/ JK Pengurusan Maklumat/ JK Bilik Khas Taklimat PBS Ting 3 Pend. Islam Tahun Baru Cina Tahun Baru Cina 1M1S (Kump A) Mesyuarat JK Tugas Guru dan Takwim/ JK PIN/ JK LADAP Program Pengesanan Ponteng Sekolah 1M1S (Kump B) Mesyuarat Guru Kali 3/2013

TINDAKAN BDK Kokurikulum Kurikulum PSS Bidang Bahasa UBK HEM - 3K (hingga Okt.) HEM Panitia BM Panitia TI Kokurikulum Peng. & Pentd. Kokurikulum Peng. & Pentd. Panitia P. Islam Cuti Umum Cuti Umum Kokurikulum Peng. & Pentd. HEM - Disiplin Kokurikulum Peng. & Pentd.

5

S

6 7 8 9 10 11 12 13 7 (7/42) 14 15 16 17 18 19 8 (8/42) 20 21 22 23 24

R K J S A I S R K J S A I S R K J S A

Mesyuarat JK Kualiti Kreativiti dan Inovasi Sekolah Perhimpunan Kokurikulum 2 (KRS) Program Peningkatan Sahsiah "0" Demerit 1M1S (Kump A) Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 5/2013 1M1S (Kump B) Mesyuarat JK Aduan dan Pengurusan Krisis Program Aku Janji PMR Acara Merentas Desa

Peng. & Pentd. Kokurikulum Panitia PSV Kokurikulum Peng. & Pentd. Kokurikulum Peng. & Pentd. UBK Kokurikulum

105

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

MINGGU

TARIKH 25

HARI I

9 (9/42)

26

S

27

R

28

K

AKTIVITI Ceramah Motivasi Fasa 2 Pelancaran Budi Bahasa Mesyuarat JK LET/ JK Pend. Alam Sekitar dan Program Lestari/ JK Pinch Program Tandas Angkat Latihan Rumah Sukan (kump A) Mesyuarat JK PMS/ JK Pusat Sumber/ JK Bilik Khas Latihan Rumah Sukan (kump B) Hari Profesionalisme Guru 2/2013 Latihan Rumah Sukan (kump C)

TINDAKAN UBK UBK Kurikulum HEM - 3K (26-29 Apr) Kokurikulum Peng. & Pentd. Kokurikulum Peng. & Pentd. Kokurikulum

106

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

MAC MINGGU 9 (9/42)

TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HARI J 3 A I S R K J S A I S R K J S

AKTIVITI

CATATAN

10 (10/42)

Pemantauan Fail Panitia (Penolong Kanan) Program Saya Sayang Sekolah Saya 1M1S (Kump A) Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 6/2013 Program Amali Sembelihan dan Kerohanian 1M1S (Kump B) Teknik Menjawab Kertas 2 Kimia Kursus Dalaman Pengawas Pusat Sumber Aktiviti Kokurikulum 4 (Pert. Kawat Kaki) Kempen Bijak Jauhi Zina Kursus Penandaan Bahasa Melayu PMR/SPM Latihan Rumah Sukan (kump A) Program Saya Sihat Bebas Denggi Latihan Rumah Sukan (kump B) Latihan Rumah Sukan (kump C) Mesyuarat Guru Kali 4/2013 Latih Tubi MM Ting 3 / 5 Program Khidmat Masyarakat Perdana JKD Sivik Aktiviti Kokurikulum 5 Mesyuarat Agung PIBG/Anugerah Kecemerlangan

Kurikulum (4-8) UBK Kokurikulum Peng. & Pentd. BDK/Pan.Mor Kokurikulum Panitia Kimia PSS Kokurikulum BDK Panitia BM Kokurikulum HEM - 3K Kokurikulum Kokurikulum Peng. & Pentd. Panitia MM Panita PSV Kokurikulum

11 (11/42)

14 15 16

17 A

107

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

MINGGU

TARIKH

HARI

18

I

19

S

12 (12/42)

20

R

21

K

22

J

23 24 25

S A I

13

26 27 28 29 30 31

S R K J S A

AKTIVITI Mesyuarat JK Kualiti Kreativiti dan Inovasi Sekolah Bermula Program Bimbingan Ekonomi Asas Perhimpunan Kokurikulum 3 (PBSM) Pelancaran Program "Buku Rosak Sifar" Soal Selidik PMS 1M1S (Kump A) Penilaian Kurikulum 1 Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 7/2013 Bengkel Menjawab Pend. Islam PMR (kump1) 1M1S (Kump B) Penilaian Kurikulum 1 Hari Profesionalisme Guru 3/2013 Pemantauan PEKA PMR & SPM Penilaian Kurikulum 1 Pelancaran Program Bimbingan Mentor Mentee Progam Aku Janji SPM LADAP 2 Kursus Kepimpinan Murid Cuti Pertengahan Penggal 1 Kem Matematik Tambahan Cuti Pertengahan Penggal 1 Cuti Pertengahan Penggal 1 Program PEKASA 1 Kem Matematik Tambahan Cuti Pertengahan Penggal 1 Cuti Pertengahan Penggal 1 Cuti Pertengahan Penggal 1 Cuti Pertengahan Penggal 1 Cuti Pertengahan Penggal 1 Cuti Pertengahan Penggal 1

CATATAN Peng. & Pentd. Panitia EA Kokurikulum SPBT UBK Kokurikulum SUP Peng. & Pentd. Panitia PI Kokurikulum Kurikulum Peng. & Pentd. Panitia Sains Kurikulum Panitia BT UBK Peng. & Pentd. UBK Panitia MM

Panitia Perdg. Panitia MT

108

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

APRIL MINGGU TARIKH HARI

1

I

AKTIVITI Pelancaran Bulan Sains dan Matematik Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 2 - Bidang Sains Sosial Ceramah Kecemerlangan Akademik Kuiz Tasawwur Islam Siri 1 (ting4/5) Kuiz Bertulis Matematik

CATATAN Bidang SM Bidang S. Sosial (1-5) UBK/Kurikulum (130) Panitia TI Panitia MM Panitia Fizik & Panitia Kimia UBK Kokurikulum Peng. & Pentd. Panitia BI Kokurikulum Peng. & Pentd. Panitia PA HEM - Kantin UBK

2 14 (13/42) 3

S

Kuiz Fizik dan Kimia Ting 4/5 Pameran Kerjaya 1M1S (Kump A) Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 8/2013 Bengkel Membina Item Peperiksaan 1M1S (Kump B) Mesyuarat Guru Kali 5/2013 Taklimat Perlaksanaan Kertas 3 Prinsip Akaun T.3 Mesyuarat JK Kantin Bil 2/2013 Ceramah Kerjaya

R

4 5 6 7 8

K J S A I

Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 2 - Bidang Bahasa Pra Ujian Perdagangan 1

Bidang Bahasa (8-12) Panitia Perdg. (812) Panitia Biologi Kokurikulum Kurikulum Panitia P. Islam Kokurikulum Panitia Sains BDK Kokurikulum (1214) Panitia PSV Kokurikulum Panitia Kimia Panitia Fizik 3K UBK

9

S

10 15 (14/42) 11 12

R K J

Kuiz Biologi Latihan Rumah Sukan (Kump A) Mesyuarat JK Kurikulum Sekolah / JK Unit Penilaian dan Pentaksiran 2/2013 Bengkel Menjawab Pend. Islam SPM(kump 1) Latihan Rumah Sukan (Kump B) Teknik Menjawab Sains PMR / SPM Program Bijak Jauhi Zina Perkhemahan UBU Program Khidmat Masyarakat Ting 1 Aktiviti Kokurikulum 6 Persembahan BBM Kimia Pertandingan Roket ting 4/5 Gotong Royong Perdana Lawatan Kerjaya /IPTS

13

S

14

A

109

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

MINGGU TARIKH HARI 15 I

16

S

16 (15/42)

17

R

18 19 20 21 22

K J S A I

AKTIVITI Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 2 - Bidang Sains dan Matematik Perhimpunan Kokurikulum 4 (Pengakap) Pelancaran Minggu Pusat Sumber Mesyuarat Unit Disiplin bil 2/2013 Sukantara Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 9/2013 Bengkel Menjawab Pend. Islam PMR (kump 2) Sukantara Teknik Menjawab Kertas 3 Fizik Bengkel Menjawab Pend. Islam SPM(kump 2) Teknik Menjawab Kertas 2 Fizik Bengkel Menjawab Kertas 3 Kimia Pertandingan Bahasa Isyarat

CATATAN Bidang Bahasa (15-19) Kokurikulum PSS HEM - Disiplin Kokurikulum Peng. & Pentd. Panitia P. Islam Kokurikulum Panitia Fizik Panitia P. Islam Panitia Fizik Panitia Kimia Panitia PM

23 17 (16/42) 24 25 26 27 28

S R K J S A

Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 2 - Bidang Teknik dan Vokasional Progam Hati ke Hati Latih Tubi Bahasa Tamil Ting3,4 & 5 Teknik Menjawab Kertas 2 Biologi Sukantara Teknik Menjawab Kertas 3 Biologi Sukantara Hari Profesionalisme Guru 4/2013 Bengkel Menjawab Matematik PMR/SPM Kursus Asas 2 PRS Kem Sains Aktiviti Kokurikulum 7 Program Latih Tubi Ekonomi Asas Mesyuarat JK Pengurusan Kewangan Sekolah/ JK Pengurusan Aset Alih Kerajaan/ JK Pengurusan KIP Peperiksaan Pertengahan Tahun Ceramah Alam Baligh Peperiksaan Pertengahan Tahun

Bidang Bahasa (2226) UBK Panitia BT Panitia Biologi Kokurikulum Panitia Biologi Kokurikulum Peng. & Pentd. Panitia MM UBK(16-28) Panitia Sains Kokurikulum Panitia E. Asas Peng. & Pentd. UPP BDK UPP

29 18 (17/42)

I

30

S

110

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

MEI MINGGU

TARIKH 1

HARI R

18

2

K

(17/42) 3 4 5 6 J S A I

AKTIVITI Hari Buruh Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 10/2013 Latihan Kebakaran /Ceramah Safety First Mesyuarat JK Pusat Sumber Sekolah/ JK Pengurusan Maklumat/ JK Bilik Khas Peperiksaan Pertengahan Tahun Peperiksaan Pertengahan Tahun Kem Bijak Pengawas Kem Jati Diri (KRB) Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Daerah 2/2013 Peperiksaan Pertengahan Tahun Progam Penilaian Kendiri Cemerlang EA Sentuhan Gemilang Peperiksaan Pertengahan Tahun Mesyuarat JK Anggota Kakitangan Sokongan 3 Bengkel Menjawab Bahasa Tamil SPM Peperiksaan Pertengahan Tahun Mesyuarat Guru Kali 6/2013 Bengkel Menjawab Ekonomi Asas Peperiksaan Pertengahan Tahun Ceramah Israk Mikraj Peperiksaan Pertengahan Tahun Aktiviti Kokurikulum 8 Perhimpunan Kokurikulum 5 Kadet Bomba) Mesyuarat JK Pembangunan Sukan Sekolah/ JK Pembangunan, Penyelengaraan dan Perabot/ JK Pemantauan Sekolah Peperiksaan Pertengahan Tahun Program Mastery Learning Bahasa Tamil ting 3,4 & 5 Peperiksaan Pertengahan Tahun Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 11/2013 Peperiksaan Pertengahan Tahun Bengkel Teknik Menjawab Kertas 2 Peperiksaan Pertengahan Tahun Peperiksaan Pertengahan Tahun Aktiviti Kokurikulum 9

CATATAN Cuti Umum Peng. & Pentd. HEM - 3K Peng. & Pentd. UPP UPP HEM - LP (4-5) UBK Kurikulum UPP Panitia E. Asas UBK/U.Kur (7-10) UPP Peng. & Pentd. Panitia B. Tamil UPP Peng. & Pentd. Panitia E. Asas UPP BDK UPP Kokurikulum Kokurikulum Peng. & Pentd. UPP Panitia B. Tamil UPP Peng. & Pentd. UPP Panitia PP UPP UPP Kokurikulum 111

7

S

19 (18/42)

8 9 10 11 12

R K J S A

13

I

14

S

20 (19/42)

15 16 17 18 19

R K J S A

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

MINGGU

TARIKH 20 21 22

HARI I S R K J S A I S R K J

AKTIVITI Mesyuarat JK Jadual Waktu dan Guru Ganti / JK 60:40 & Pemilihan Pakej Karnival Sukan & Permainan Karnival Sukan & Permainan Hari Profesionalisme Guru 5/2013 Kursus Pengautomasian PSS- Guru LADAP 3 Cuti Pertengahan Tahun Perkhemahan Tahunan 2013 Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun Progam PEKASA Perdagangan 2 Cuti Pertengahan Tahun Kelas Tambahan KH Ting 3 Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun

CATATAN Kurikulum Kokurikulum Kokurikulum Peng. & Pentd. PSS Peng. & Pentd. Kokurikulum (25 - 28)

21 (20/42)

23 24 25 26 27 28

Panitia Perdagangan Panitia KHB

22 29 30 31

112

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
JUN MINGGU TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 HARI S A I S R K J S A I S AKTIVITI Keputeraan DYMM Di-Pertuan Agong Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun Pelancaran Bulan Teknik & Vokasional Pemantauan Fail Panitia Kali Ke-2 (GKMP) Mesyuarat JK Kokurikulum 2/2013 Kuiz Prinsip Akaun Acara Sebelum Sukan Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 12/2013 Teknik Menjawab Kertas 1 /2 SPM Acara Sebelum Sukan Mesyuarat Guru Kali 7/2013 Amali Pengurusan Jenazah (ting 3) Program Khidmat Masyarakat Ting 5(Lawatan) Pertandingan/Kuiz Sempena Bulan Tek& Vok Aktiviti Kokurikulum 10 (Hari Koperasi/Hari Terbuka) Pertandingan Memasak Hidangan Ting 2, 3 Post Mortem Peperiksaan Pertengahan Tahun (Tingkatan 2 &3) Perhimpunan Kokurikulum 6 (Puteri Islam) Pelancaran Program Rakan Al-Quran (ting 1) Sentuhan Gemilang Post Mortem Peperiksaan Pertengahan Tahun (Tingkatan 4 &5) Program Bimbingan Galus EA (Mula) Mesyuarat JK Tugas Guru dan Takwim/ JK PIN/ JK LADAP Ceramah Motivasi Calon PMR/SPM Program Buku Disayangi Ilmu Diberkati Mesyuarat JK Aduan dan Pengurusan Krisis Progam Modul Bahasa Tamil SPM Kejohanan Padang dan Balapan CATATAN Cuti Umum

23

Bidang Tek & Vok Kurikulum (10-14) Kokurikulum Panitia PP Kokurikulum Peng. & Pentd. Panitia B. Melayu Kokurikulum Peng. & Pentd. Panitia P. Islam Pan.Psv Panita KHB Kokurikulum & Kurikulum Panitia KHB Kurikulum Kokurikulum Panitia P. Islam UBK/U.Kur (17-28) Kurikulum Panitia E. Asas Peng. & Pentd. Panitia B. Melayu SPBT Peng. & Pentd. Panitia B. Tamil Kokurikulum

12 24 (21/42)

R

13 14

K J

15

S

16

A

17

I

18 25 (22/42) 19

S

R

20 21 22 23

K J S A

113

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
MINGGU TARIKH 24 25 26 26 (23/42) 27 28 29 30 K J S A HARI I S R AKTIVITI Mesyuarat JK Kualiti Kreativiti dan Inovasi Sekolah Mesyuarat Majlis HEM 3/2013 Seminar Minat Belajar Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 13/2013 Teknik Menjawab Bahasa Melayu PMR Hari Profesionalisme Guru 6/2013 Pemantauan PEKA PMR/ SPM Kurus fala' Syar' ie Kem Matematik PMR/SPM Aktiviti Kokurikulum 11 CATATAN Peng. & Pentd. HEM UBK Peng. & Pentd. Panitia B. Melayu Peng. & Pentd. Panitia Sains,Fizik,Kimia BDK Panitia Matematik Kokurikulum

114

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
JULAI MINGGU TARIKH 1 2 27 (24/42) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 29 (26/42) 17 18 19 20 21 22 HARI I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 3 - Bidang Sains dan Matematik Perhimpunan Kokurikulum 7 (Pandu Puteri) Mesyuarat JK Kantin bil 3/2013 Program PASAKAN Pend.Islam PMR Seharai Bersama Guru Tingkatan Fasa II Mesyuarat Unit Disiplin Bil 3/2013 Bidang Bahasa (1519) Kokurikulum HEM Panitia P. Islam HEM HEM - Disiplin AKTIVITI Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 3 - Bidang Sains Sosial Program "RAHSIA" Kuiz Tasawwur Islam Siri 2 (Ting 4/5) Mesyuarat JK Kurikulum Sekolah / JK Unit Penilaian dan Pentaksiran 3/2013 Kursus Peningkatan Tggjwb Ketua/Pen. Kelas Ceramah Minda Sihat Bengkel Teknik Menjawab Bahasa Cina PMR Program di Ambang Ramadhan Program Khidmat Masyarakat Ting 2 Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 3 - Bidang Bahasa Awal Ramadhan Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 14/2013 Mesyuarat Guru Kali 8/2013 Teknik Menjawab Pend. Moral SPM Ceramah Nisfu Saaban Kem Matematik Tambahan Aktiviti Kokurikulum 12 CATATAN Bidang S. Sosial (1-5)

UBK Panitia T. Islam Kurikulum HEM UBK Panitia B. Cina BDK Panitia PSV Bidang Bahasa 12) Cuti Umum Peng. & Pentd. Peng. & Pentd. Panitia P. Moral BDK Panitia MT Kokurikulum (8-

28 (25/42)

23 30 (27/42) 24 25 26 27 28

S R K J S A

Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 3 - Bidang Teknik dan Vokasional Program Kerohanian & Pembangunan Insan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Daerah 3/2013 Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 15/2013 Hari Profesionalisme Guru 7/2013 LADAP 4 Aktiviti Kokurikulum 13

Bidang Bahasa (2226) HEM - Disiplin Kurikulum Peng. & Pentd. Peng. & Pentd. Peng. & Pentd. Kokurikulum

115

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
MINGGU TARIKH 29 30 31 31 (28/42) R HARI I S AKTIVITI Peperiksaan Percubaan PMR Mesyuarat JK LET/ JK Pend. Alam Sekitar dan Program Lestari/ JK P1NCH Penilaian Kurikulum 2/Percubaan PMR Mesyuarat JK Pengurusan Kewangan Sekolah & JK Pengurusan Aset Alih Kerajaan Penilaian Kurikulum 2/Percubaan PMR CATATAN UPP Kurikulum UPP Peng. & Pentd. UPP

116

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
OGOS MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI Mesyuarat JK Pusat Sumber Sekolah/ JK Pengurusan Maklumat/ JK Bilik Khas Teknik Menjawab BI 1119 SPM Penilaian Kurikulum 2 / Percubaan PMR Program Anak Angkat SPM (Galus BM) Bengkel Teknik Menjawab Bahasa Cina SPM Taklimat Perlaksanaan Kertas 3 Prinsip Akaun T.4 CATATAN Peng. & Pentd. Panitia B. Inggeris UPP Panitia B. Melayu Panitia B. Cina Panitia PP

1 31 (28/42) 2 3 4 ` 5 6 32 (29/42) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K

J S A I S R K J S A I S R K J S A I S

33

21 34 (30/42) 22 23 24 25

R K J S A

Projek Cekap Urus SPBT Iftar Jamaie Mesyuarat Guru Kali 9/2013 Teknik Menjawab Soalan Tasawwur Islam Cuti Pertengahan Penggal 2 Hari Raya Aidilfitri Hari Raya Aidilfitri Cuti Pertengahan Penggal 2 Cuti Pertengahan Penggal 2 Cuti Pertengahan Penggal 2 Program PEKASA 3 Perdagagangan Cuti Pertengahan Penggal 2 Cuti Pertengahan Penggal 2 Cuti Pertengahan Penggal 2 Cuti Pertengahan Penggal 2 Cuti Pertengahan Penggal 2 Cuti Pertengahan Penggal 2 Pelancaran Bulan Sains Sosial Post Mortem Peperiksaan Percubaan PMR Teknik Menjawab Kertas 1 dan 2 Perdagangan Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 16/2013 Marhaba Ya Marhaban Bengkel Teknik Menjawab Sejarah SPM Skor A Program Nuzul Quran Program Khidmat Masyarakat Ting 4 (Lawatan) Aktiviti Kokurikulum 14 Gotong Royong Perdana

SPBT BDK Peng. & Pentd. Panitia T. Islam Cuti Umum Cuti Umum

Panitia Perdagangan

Bidang S. Sosial Kurikulum Panitia Perdagangan Peng. & Pentd. BDK Panitia Sejarah BDK Panitia PSV Kokurikulum HEM - 3K

117

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
MINGGU TARIKH 26 HARI I AKTIVITI Sambutan Bulan Penghayatan Kemerdekaan Mesyuarat JK Jadual Waktu dan Guru Ganti / JK 60:40 & Pemilihan Pakej Ceramah Kecemerlangan Akademik 35 (31/42) 27 28 29 30 31 S R K J S Program Pengesanan Ponteng Sekolah Bengkel Menjawab Matematik (Topik Sukar) SPM Hari Profesionalisme Guru 8/2013 Hari Kebangsaan CATATAN Panitia Sejarah Kurikulum UBDK & Kurikulum (26-30) HEM - Disiplin Panitia Matematik Peng. & Pentd. Cuti Umum

118

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
SEPTEMBER MINGGU TARIKH 1 2 3 HARI A I S AKTIVITI Peperiksaan Percubaan SPM Karnival Sukan dan Permainan Peperiksaan Percubaan SPM Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 17/2013 Karnival Sukan dan Permainan Peperiksaan Percubaan SPM Mesyuarat Guru Kali 10/2013 Bengkel Menjawab Ekonomi Asas Peperiksaan Percubaan SPM Karnival Sukan dan Permainan Pemilihan Ketua Pengawas 2014 Peperiksaan Percubaan SPM Aktiviti Kokurikulum 15 Serah Tugas Pengawas Mesyuarat JK Pembangunan Sukan Sekolah/ JK Pembangunan, Penyelengaraan dan Perabot/ JK Pemantauan Sekolah Peperiksaan Percubaan SPM Bengkel Menjawab Bahasa Tamil SPM Peperiksaan Percubaan SPM Mesyuarat Majlis HEM 4/2013 Ceramah Motivasi Ting 3 Peperiksaan Percubaan SPM Latihan Kebakaran Peperiksaan Percubaan SPM Mesyuarat Majlis Kokurikulum 3/2013 Peperiksaan Percubaan SPM CATATAN HEM - 3K Kokurikulum UPP Peng. & Pentd. Kokurikulum UPP Peng. & Pentd. Panitia E. Asas UPP Kokurikulum HEM - Pengawas UPP Kokurikulum HEM - Pengawas Peng. & Pentd. UPP Panitia B. Tamil UPP HEM UBK UPP HEM - 3K UPP Kokurikulum UPP

4 36 (32/42) 5

R

K

6 7 8

J S A

9

I

10 37 (33/42) 11

S R

12 13 14 15

K J S A

119

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
MINGGU TARIKH 16 17 HARI I S Hari Malaysia Pra Ujian Perdagangan 2 Peperiksaan Percubaan SPM Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 18/2013 Ceramah Motivasi Ting 5 Peperiksaan Percubaan SPM Mesyuarat JK Kurikulum Sekolah / JK Unit Penilaian dan Pentaksiran 4/2013 Mesyuarat JK Kantin bil 4/2013 Peperiksaan Percubaan SPM Peperiksaan Percubaan SPM Aktiviti Kokurikulum 16 (Kemuncak Kokurikulum) Program PASAKAN Pend.Islam SPM Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Daerah 4/2013 Gerak Gempur Bahasa Melayu PMR Mesyurat JK Aduan dan Pengurusan Krisis Bengkel Menjawab Matematik PMR Hari Profesionalisme Guru 9/2013 Gerak Gempur Kemahiran Hidup PMR LADAP 5 Kem Remaja Berwawasan Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 4 - Bidang Sains Sosial Program Anak Angkat Matematik PMR AKTIVITI CATATAN Cuti Umum Panitia Perdagangan (17-20) UPP Peng. & Pentd. UBK UPP Kurikulum HEM UPP UPP Kokurikulum Panitia P. Islam Kurikulum Panitia B. Melayu Peng. & Pentd. Panitia Matematik Peng. & Pentd. Panitia KHB Peng. & Pentd. UBK & HEM (28-29) Bidang S. Sosial (30/9 - 4/10) Panitia Matematik

38 (34/42)

18

R

19 20 21 22 23 24 25 39 (35/42) 26 27 28 29 30

K J S A I S R K J S A I

120

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
OKTOBER MINGGU TARIKH 1 HARI S AKTIVITI Gerak Gempur Bahasa Melayu SPM Pemantauan Fail Panitia Kali Ke-3 (Cross Check) Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 19/2013 Mesyuarat Unit Disiplin bil 4/2013 Post Mortem Peperiksaan Percubaan SPM Mohon Restu PMR Aktiviti Kokurikulum 17 Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 4 - Bidang Bahasa Peperiksaan PMR Gerak Gempur Menjawab Kertas EA Peperiksaan PMR Mesyuarat JK Anggota Kakitangan Sokongan 3 Gerak Gempur Bahasa Tamil SPM Peperiksaan PMR Mesyuarat Guru Kali 11/2013 Gerak Gempur Perdagangan Peperiksaan PMR CATATAN Panitia B. Melayu Kurikulum (1-4) Peng. & Pentd. HEM - Disiplin Kurikulum UBK Kokurikulum Bidang Bahasa (711) UPP Panitia E. Asas UPP Peng. & Pentd. Panitia B. Tamil UPP Peng. & Pentd. Panitia Perdagangan UPP

2 40 (36/42) 3 4 5 6 7 8

R K J S A I S

9 41 (37/42) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

R

K J S A I S R K J S

Hari Raya Korban Hari Raya Korban

UPP Cuti Umum Cuti Umum

42 (38/42)

Kem Matematik Tambahan Aktiviti Kokurikulum 18 (Hari Kemuncak Koko)

Panitia MT Kokurikulum

20

A

121

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 4 - Bidang Sains dan Matematik Pasca PMR bermula Peperiksaan Akhir Tahun Peperiksaan Akhir Tahun Mesyuarat JK Tugas Guru dan Takwim/ JK PIN/ JK LADAP Peperiksaan Akhir Tahun Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 20/2013 Peperiksaan Akhir Tahun Gotong royong "Indahnya Bengkel ku" Peperiksaan Akhir Tahun CATATAN Bidang Bahasa (21-25) UBK (21-8/Nov) UPP UPP Peng. & Pentd. UPP Peng. & Pentd. UPP Panitia KHB UPP

21 22 23 43 (39/42) 24 25 26 27 28 44 (40/42) 30 29

I S R

K J S A I S

R

31

K

Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 4 - Bidang Teknik dan Vokasional Kem Membaca 1 Malaysia Peperiksaan Akhir Tahun Peperiksaan Akhir Tahun Mesyuarat JK Pengurusan Kewangan Sekolah/ JK Pengurusan Aset Alih Kerajaan/ JK Pengurusan KIP Program Khidmat Masyarakat Ting 3 (Pasca PMR) Peperiksaan Akhir Tahun Hari Profesionalisme Guru 10/2013 Peperiksaan Akhir Tahun

Bidang Bahasa (28/10-1/11) PSS UPP UPP Peng. & Pentd. Panitia PSV UPP Peng. & Pentd. UPP

122

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
NOVEMBER MINGGU TARIKH 1 44 2 3 4 5 6 45 (41/42) 7 8 9 10 11 12 13 14 46 (42/42) 15 16 17 18 19 20 21 47 22 23 24 25 26 27 48 28 29 30

HARI J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S

AKTIVITI Mohon Restu SPM Deepavali Sambutan Awal Muharram Awal Muharram Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran 21/2013 Mesyuarat Guru Kali 12/2013

CATATAN UBK Cuti Umum BDK Cuti Umum Peng. & Pentd. Peng. & Pentd.

Peperiksaan SPM Peperiksaan SPM Peperiksaan SPM Mesyuarat JK Pusat Sumber Sekolah/ JK Pengurusan Maklumat/ JK Bilik Khas Peperiksaan SPM Hari Profesionalisme Guru 11/2013 Peperiksaan SPM Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Peperiksaan SPM Cuti Akhir Tahun Peperiksaan SPM Cuti Akhir Tahun Peperiksaan SPM Cuti Akhir Tahun Peperiksaan SPM Hari Keputeraan Sultan Johor Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Peperiksaan SPM Cuti Akhir Tahun Peperiksaan SPM Cuti Akhir Tahun Peperiksaan SPM Cuti Akhir Tahun Peperiksaan SPM Cuti Akhir Tahun Peperiksaan SPM Cuti Akhir Tahun

UPP UPP UPP Peng. & Pentd. UPP Peng. & Pentd. UPP

UPP UPP UPP UPP Cuti Umum

UPP UPP UPP UPP UPP

123

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
DISEMBER MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI 1 A Cuti Akhir Tahun 3 S Cuti Akhir Tahun 4 R Cuti Akhir Tahun 5 K Cuti Akhir Tahun 49 6 J Cuti Akhir Tahun 7 S Cuti Akhir Tahun 8 A Cuti Akhir Tahun 9 I Cuti Akhir Tahun 10 S Hari Hol Almarhum Sultan Johor 11 R Cuti Akhir Tahun 12 K Cuti Akhir Tahun 50 13 J Cuti Akhir Tahun 14 S Cuti Akhir Tahun 15 A Cuti Akhir Tahun 16 I Cuti Akhir Tahun 17 S Cuti Akhir Tahun 18 R Cuti Akhir Tahun 19 K Cuti Akhir Tahun 51 20 J Cuti Akhir Tahun 21 S Cuti Akhir Tahun 22 A Cuti Akhir Tahun 23 I Cuti Akhir Tahun 24 S Cuti Akhir Tahun 25 R Hari Krismas 52 26 K Cuti Akhir Tahun 27 J Cuti Akhir Tahun 28 S Cuti Akhir Tahun 29 A Cuti Akhir Tahun 30 I Cuti Akhir Tahun 31 S Cuti Akhir Tahun CATATAN

124

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
6.6 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN
JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN SESI PAGI MINGGU/TARI KH 1 02.01.13 HINGGA 04.01.13 2 07.01.13 HINGGA 11.01.13 3 14.01.13 HINGGA 18.01.13 4 21.01.13 HINGGA 25.01.13 5 28.01.13 HINGGA 01.02.13 6 04.02.13 HINGGA 08.02.13 *(7)* 11.02.13 HINGGA 15.02.13 8 18.02.13 HINGGA 22.02.13 9 25.02.13 HINGGA 01.03.13 10 04.03.13 HINGGA 08.03.13 11 11.03.13 HINGGA 15.03.13 12 18.03.13 HINGGA 22.03.13 GURU 1 MOHAMAD NUR ASHIQ B. MOHD JULIN MOHD FAIZAL B. OTHMAN MOHD FUAD B. RAHIM MOHD NIZAM B. JAMSARI MOHD ROSLAN B. AB.GHANI ROSLEE B. JARKASI GURU 2 GURU 3 ASMAHANI BT. MOHD.HUSIN FARAH NAZIEHA BT.ZAINAL ABIDIN WAN NOORLELA BT.WAN AB.RAHMAN KHARWEEN ARBAEYAH BT. ABU SAMAH ZURIATI BT.MOHD SALLEH CHE WAN SA’ADAH BT.CHE WAN AHMAD TAJUDIN NOORUL IDAYU BT. MOHD NOR NOR BAIZURA BT. ABDUL WAHAB ZAKIAH NURLIANA BT.SHOKHAI MI NURULHANI S BT. MUHAMAD SEPIAN MARDIANA BT.TUAN KAMALUDIN HJH. ZAINI BT. HASSAN GURU 4 GURU 5

CHONG KWEE CHIN

RAFIZAH BT.ABDUL RAHMAN ZAHARAH BT. LATIF

ROHA BT.YATIN

OOI LIEW SEE

NORHAISAR AH BT. SUBOH ROSHASMA BT. MAKTAR

KHOO PEIK ING

NORA BT. ABDULLAH

MALARKODI A/P SUBRAMANIAN SHALINI A/P RAMACHANDR AN YONG MEE CHOO

SITI ZARINA BT. ADAM

NORHAZLINA H BT. MD BASRI SITI RAUDAH BT. MOHAMAD NORFAHIZAH BT. FADZIL

MOHD HAFIZI B. IBRAHIM MUSLIM B. ISMAIL

FADZLON BT. HASAN

NORAZILA BT.MAT YASIN RAJA NURUL HAIDA BT.RAJA NONG ABDUL RASHID NOR HASLINDA BT. SALIM

SHARIFAH BT.ARIFIN ROSMAWATI BT. ZUKNI

ZURAINI BT.ZAINAL ABIDIN FARAH BT.RASHID

SHAHRIZAL B.SHAARI

HARUN B. IDRIS MUHAMAD AMIRUDDIN B. JUSOH MOHD ZAINUDIN B.MOHAMA D DOM

NOR FAIRUZ BT. HUDARI

SITI EZAINORA BT. KASIRAN SARIPAH FARIDAH BT.SAIYED MOHD NORZIATI BT.MAT SALLEH

MOHAMMAD ZAKI B. MD UDA SITI HAJJAR BT.NORDIN

NURUL AZILAH BT. IBRAHIM

SHARINA BT.SAIRAN

RADHIAH BT. MOHD DOM SITI NOR A’ISAH BT MOHD IKHWAN

MAHYON BT. MAHAT

RUZAINI BT.PARIMIN

23.3.2013 HINGGA 31.3.2013: CUTI PERTENGAHAN PENGAL 1

125

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
MINGGU/TARI KH 13 01.04.13 HINGGA 05.04.13 14 08.04.13 HINGGA 12.04.13 15 15.04.13 HINGGA 19.04.13 16 22.04.13 HINGGA 26.04.13 17 29.04.13 HINGGA 03.05.13 18 06.05.13 HINGGA 10.05.13 19 13.05.13 HINGGA 17.05.13 20 20.05.13 HINGGA 24.05.13 GURU 1 GURU 2 GURU 3 GURU 4 GURU 5 NORMAISAR AH BT. ABDUL TALIB SARIPAH FARIDAH BT.SAIYED MOHD MOHAMAD NUR ASHIQ B. MOHD JULIN FARAH NAZIEHA BT.ZAINAL ABIDIN YONG MEE CHOO

NIZARUDIN B. MARSOM

CHAI SZE LEI

NOR HANIZA BT. SAAD

NORIZAN BT.MOHAMED

MOHD FADZELI B.TUMIRAN CHONG KWEE CHIN

NORZIATI BT.MAT SALLEH ASMAHANI BT. MOHD.HUSIN

MOHD FUAD B. RAHIM

KHOO PEIK ING

RAFIZAH BT.ABDUL RAHMAN NORHAISAR AH BT. SUBOH ROSLEE B. JARKASI

ROHA BT.YATIN

OOI LIEW SEE

ZAHARAH BT. LATIF RAJA NURUL HAIDA BT.RAJA NONG ABDUL RASHID

MOHD FAIZAL B. OTHMAN CHE WAN SA’ADAH BT.CHE WAN AHMAD TAJUDIN SHALINI A/P RAMACHAND RA

NORFAHIZ AH BT. FADZIL ZURIATI BT.MOHD SALLEH

SITI RAUDAH BT. MOHAMAD

MOHD ROSLAN B. AB.GHANI

NORAZILA BT.MAT YASIN

KHARWEE N ARBAEYAH BT. ABU SAMAH FADZLON BT. HASAN

SITI ZARINA BT. ADAM

MOHD NIZAM B. JAMSARI

NORHAZLINA H BT. MD BASRI

MALARKODI A/P SUBRAMANI AN NOR HASLINDA BT. SALIM

NOORUL IDAYU BT. MOHD NOR

SHARIFAH BT.ARIFIN

MOHD HAFIZI B. IBRAHIM

25.05.2013 HINGGA 09.06.2013: CUTI PERTENGAHAN TAHUN 21 10.06.13 HINGGA 14.06.13 22 17.06.13 HINGGA 21.06.13 23 24.06.13 HINGGA 28.06.13 24 01.07.13 HINGGA 05.07.13 ZURAINI BT.ZAINAL ABIDIN

SITI EZAINORA BT. KASIRAN

ROSMAWATI BT. ZUKNI

MUSLIM B. ISMAIL

NOR BAIZURA BT. ABDUL WAHAB SHAHRIZAL B.SHAARI

MOHAMMA D ZAKI B. MD UDA NURULHAN IS BT. MUHAMAD SEPIAN RADHIAH BT. MOHD DOM

ROSHASMA BT. MAKTAR

FARAH BT.RASHID

ZAKIAH NURLIANA BT.SHOKHAIM I NORA BT. ABDULLAH

SITI HAJJAR BT.NORDIN

HARUN B. IDRIS

NOR FAIRUZ BT. HUDARI

MARDIANA BT.TUAN KAMALUDIN

NURUL AZILAH BT. IBRAHIM

MUHAMAD AMIRUDDIN B. JUSOH

SHARINA BT.SAIRAN

126

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
MINGGU/TARIKH 25 08.07.13 HINGGA 12.07.13 26 15.07.13 HINGGA 19.07.13 27 22.07.13 HINGGA 26.07.13 28 29.07.13 HINGGA 02.08.13 *(29)* 05.08.13 HINGGA 06.08.13 GURU 1 SITI NOR A’ISAH BT MOHD IKHWAN GURU 2 RUZAINI BT.PARIMIN GURU 3 MAHYON BT. MAHAT GURU 4 HJH. ZAINI BT. HASSAN GURU 5 MOHD ZAINUDIN B.MOHAMAD DOM CHAI SZE LEI KHARWEEN ARBAEYAH BT. ABU SAMAH MOHD ROSLAN B. AB.GHANI ROHA BT.YATIN

NOR HANIZA BT. SAAD

NORMAISARAH BT. ABDUL TALIB SITI ZARINA BT. ADAM

NORIZAN BT.MOHAMED

NIZARUDIN B. MARSOM

NORHAZLINAH BT. MD BASRI

MALARKODI A/P SUBRAMANIAN SITI RAUDAH BT. MOHAMAD RAFIZAH BT.ABDUL RAHMAN

SHALINI A/P RAMACHANDRAN

NORAZILA BT.MAT YASIN

MOHD NIZAM B. JAMSARI ZURIATI BT.MOHD SALLEH

MOHAMAD NUR ASHIQ B. MOHD JULIN 07.08.2013 HINGGA 18.08.2013: CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 MINGGU/TARIKH GURU 1 GURU 2 GURU 3 GURU 4 30 FARAH 19.08.13 NORHAISARAH NAZIEHA ZAHARAH BT. OOI LIEW HINGGA BT. SUBOH BT.ZAINAL LATIF SEE 23.08.13 ABIDIN 31 NORZIATI NURULHANIS 26.08.13 BT.MAT BT. MUHAMAD NOR FAIRUZ SITI HAJJAR HINGGA SALLEH SEPIAN BT. HUDARI BT.NORDIN 30.08.13 32 02.09.13 NORA BT. ROSHASMA MOHD FUAD HINGGA ABDULLAH KHOO PEIK BT. MAKTAR B. RAHIM 06.09.13 ING 33 RAJA NURUL CHE WAN 09.09.13 HAIDA BT.RAJA SA’ADAH NORFAHIZAH YONG MEE HINGGA NONG ABDUL BT.CHE WAN BT. FADZIL CHOO 13.09.13 RASHID AHMAD TAJUDIN 34 16.09.13 NOORUL IDAYU NOR SHARIFAH FADZLON HINGGA BT. MOHD NOR HASLINDA BT.ARIFIN BT. HASAN 20.09.13 BT. SALIM 35 NOR BAIZURA ZURAINI 23.09.13 BT. ABDUL ROSMAWATI MUSLIM BT.ZAINAL HINGGA WAHAB BT. ZUKNI B. ISMAIL ABIDIN 27.09.13 ASMAHANI BT. MOHD.HUSIN CHONG KWEE CHIN 36 30.09.13 HINGGA 04.10.13 ZAKIAH NURLIANA BT.SHOKHAIMI SARIPAH FARIDAH BT.SAIYED MOHD MOHAMMAD ZAKI B. MD UDA

GURU 5 MOHD FAIZAL B. OTHMAN HARUN B. IDRIS WAN NOORLELA BT.WAN AB.RAHMAN ROSLEE B. JARKASI

MOHD HAFIZI B. IBRAHIM SITI EZAINORA BT. KASIRAN FARAH BT.RASHID

SHAHRIZAL B.SHAARI

127

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
MINGGU/TARIKH 37 07.10.13 HINGGA 11.10.13 38 14.10.13 HINGGA 18.10.13 39 21.10.13 HINGGA 25.10.13 40 28.10.13 HINGGA 01.11.13 41 04.11.13 HINGGA 08.11.13 42 11.11.13 HINGGA 15.11.13 GURU 1 GURU 2 GURU 3 MOHD ZAINUDIN B.MOHAMAD DOM MUHAMAD AMIRUDDIN B. JUSOH CHAI SZE LEI GURU 4 SITI NOR A’ISAH BT MOHD IKHWAN GURU 5

MAHYON BT. MAHAT

HJH. ZAINI BT. HASSAN

RUZAINI BT.PARIMIN

RADHIAH BT. MOHD DOM

SHARINA BT.SAIRAN

NURUL AZILAH BT. IBRAHIM

MARDIANA BT.TUAN KAMALUDIN NIZARUDIN B. MARSOM

NORIZAN BT.MOHAMED

NOR HANIZA BT. SAAD

NORMAISARAH BT. ABDUL TALIB CHONG KWEE CHIN

RAFIZAH BT.ABDUL RAHMAN SHARIFAH BT.ARIFIN

ASMAHANI BT. MOHD.HUSIN NOR HASLINDA BT. SALIM MOHD FADZELI B.TUMIRAN

MOHAMAD NUR ASHIQ B. MOHD JULIN MOHD HAFIZI B. IBRAHIM

ROHA BT.YATIN NOORUL IDAYU BT. MOHD NOR WAN NOORLELA BT.WAN AB.RAHMAN

FADZLON BT. HASAN

NURULAZIANA BT ABD RAHMAN

NURULHANIS BT. MUHAMAD SEPIAN

DAYANG ASMAH BT ABANG ARIFFIN

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN SESI PETANG

MINGGU 1 2/1/13 – 4/1/13

GURU 1 MUHAMMAD HASBULAH BIN MOHD SAMAN MOHAMAD FAZRUL RIZMAN BIN BAHSRI

GURU 2 NOR AZIZAH BINTI MOHD DIAH

GURU 3 SITI NURCHASANAH BINTI MASTOR MUSTAFA

GURU 4 NURUL TASNIM BINTI SAARI

GURU 5

SHANMUGAPRIYA A/P DEVAN

2 7/1/13 – 11/1/13

NOORAZALIA BINTI MAT DIAH NORHIDAYU BINTI MOHD NAIM

NURUL AINI BINTI ZAINI

NORHAFIZAH BINTI ALI

HENG CHAI YEN

3 14/1/13 – 18/1/13 4 21/1/13 – 25/1/13

GAN CHIN GUAN MOHD KAMARUL SYAIFUDDIN BIN WAJAH HUDIN MOHAMMAD HOSNI BIN ABDULLAH

MALATHY A/P KUBERAN

ARIZAN BINTI MUSTAPHA

NURAISYAH

NORNABIAH BINTI ABDUL RAHMAN

SHAHRIZAL

ER POOY YAN

ROHANI BINTI ABDUL HAMID

5 28/1/13 – 1/2/13

SUHAINI BINTI ABAS

ZAITUN BINTI BADAL

SITI NUR AISYAH BINTI ASRI

ABDUL RAZAK BIN ARIF

128

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
MINGGU 6 4/2/13 – 8/2/13 GURU 1 SUHAIZA BINTI SAMSUDIN GURU 2 MOHAMAD RIZAL BIN ANUAR NOR AZAH BINTI ABDUL HAMID MOHAMED EDHAM BIN MOHAMED RAWI NOR AMALINA BINTI MD NAWI SITI NURCHASANAH BINTI MASTOR MUSTAFA GURU 3 SITI RUZILA BINTI ZAKARIA ANAS SUHAIL BIN MD ANSAR GURU 4 NUR SYAZWANI BINTI OMAR GURU 5 SOH SEE JIE

7 11/2/13 – 15/2/13 8 18/2/13 22/2/13

NURDIANA BINTI LUT

NOORHUDA BINTI ZAINAL ABIDIN SITI ADAWIYAH BINTI ABDULLAH @ MUHAMMAD NORALIZAH BINTI RAZALI

ZARINA BINTI JUKI

SALMAH BINTI SATI

LIZA BINTI ABDUL RAHMAN

KOKELAVANI A/P KUMARASAMY

9 25/2/13 – 1/3/13 10 4/3/13 – 8/3/13

HAMRAN BIN ISA

KAVITHA A/P ARUMUGAM

HERNEYANE BINTI JASMAN

NOR AZIZAH BINTI MOHD DIAH

NURUL TASNIM BINTI SAARI

SHANMUGAPRIY A A/P DEVAN

MUHAMMAD HASBULAH BIN MOHD SAMAN MOHAMAD FAZRUL RIZMAN BIN BAHSRI

11 11/3/13 – 15/3/13 12 18/3/13 – 22/3/13 23/3/13 – 31/3/13 13 1/4/13 – 5/4/13

NOORAZALIA BINTI MAT DIAH NORHIDAYU BINTI MOHD NAIM

NURUL AINI BINTI ZAINI

NORHAFIZAH BINTI ALI

HENG CHAI YEN

MALATHY A/P KUBERAN

ARIZAN BINTI MUSTAPHA

NURAISYAH

GAN CHIN GUAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 NORNABIAH BINTI ABDUL RAHMAN SUHAINI BINTI ABAS SHAHRIZAL ROHANI BINTI ABDUL HAMID MOHD KAMARUL SYAIFUDDIN BIN WAJAH HUDIN MOHAMMAD HOSNI BIN ABDULLAH

ER POOY YAN

14 8/4/13 – 12/4/13 15 15/4/13 – 19/4/13 16 22/4/13 – 26/4/13

ZAITUN BINTI BADAL

SITI NUR AISYAH BINTI ASRI NUR SYAZWANI BINTI OMAR

ABDUL RAZAK BIN ARIF

MOHAMAD RIZAL BIN ANUAR

SITI RUZILA BINTI ZAKARIA

SOH SEE JIE

SUHAIZA BINTI SAMSUDIN

NOR AZAH BINTI ABDUL HAMID MOHAMED EDHAM BIN MOHAMED RAWI NOR AMALINA BINTI MD NAWI

ANAS SUHAIL BIN MD ANSAR

NOORHUDA BINTI ZAINAL ABIDIN SITI ADAWIYAH BINTI ABDULLAH @ MUHAMMAD NORALIZAH BINTI RAZALI

ZARINA BINTI JUKI

NURDIANA BINTI LUT

17 29/4/13 – 3/5/13

LIZA BINTI ABDUL RAHMAN

KOKELAVANI A/P KUMARASAMY

SALMAH BINTI SATI

18 6/5/13 – 10/5/13

KAVITHA A/P ARUMUGAM

HERNEYANE BINTI JASMAN

HAMRAN BIN ISA

129

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
MINGGU 19 13/5/13 – 17/5/13 GURU 1 SITI NURCHASANA H BINTI MASTOR MUSTAFA GURU 2 NURUL TASNIM BINTI SAARI GURU 3 GURU 4 MUHAMMAD HASBULAH BIN MOHD SAMAN MOHAMAD FAZRUL RIZMAN BIN BAHSRI GURU 5

SHANMUGAPRIYA A/P DEVAN

NOR AZIZAH BINTI MOHD DIAH

20 20/5/13 – 24/5/13 25/5 – 9/6

NURUL AINI BINTI ZAINI

NORHAFIZAH BINTI ALI

HENG CHAI YEN

NOORAZALIA BINTI MAT DIAH

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 21 10/6/1314/6/13 22 17/6/13 21/6/13 MALATHY A/P KUBERAN ARIZAN BINTI MUSTAPHA NURAISYAH GAN CHIN GUAN MOHD KAMARUL SYAIFUDDIN BIN WAJAH HUDIN NORHIDAYU BINTI MOHD NAIM

SHAHRIZAL

ER POOY YAN

ROHANI BINTI ABDUL HAMID

NORNABIAH BINTI ABDUL RAHMAN

23 24/6/13 – 28/6/13

ZAITUN BINTI BADAL

SITI NUR AISYAH BINTI ASRI

ABDUL RAZAK BIN ARIF

MOHAMMAD HOSNI BIN ABDULLAH

LIZA BINTI ABDUL RAHMAN

24 1/7/13 – 5/7/13

SITI RUZILA BINTI ZAKARIA

NUR SYAZWANI BINTI OMAR

SOH SEE JIE

SUHAIZA BINTI SAMSUDIN

MOHAMAD RIZAL BIN ANUAR

25 8/7/13 – 12/7/13

ANAS SUHAIL BIN MD ANSAR

NOORHUDA BINTI ZAINAL ABIDIN SITI ADAWIYAH BINTI ABDULLAH @ MUHAMMAD NORALIZAH BINTI RAZALI

ZARINA BINTI JUKI

NURDIANA BINTI LUT

NOR AZAH BINTI ABDUL HAMID

26 15/7/13 – 19/7/13

LIZA BINTI ABDUL RAHMAN

KOKELAVANI A/P KUMARASAMY

SALMAH BINTI SATI

MOHAMED EDHAM BIN MOHAMED RAW

27 22/7/13 – 26/7/13 28 29/7/13 – 2/8/13

KAVITHA A/P ARUMUGAM

HERNEYANE BINTI JASMAN

HAMRAN BIN ISA

NOR AMALINA BINTI MD NAWI

NURUL TASNIM BINTI SAARI

SHANMUGAPRI YA A/P DEVAN

MUHAMMAD HASBULAH BIN MOHD SAMAN MOHAMAD FAZRUL RIZMAN BIN BAHSRI

NOR AZIZAH BINTI MOHD DIAH

SITI NURCHASANAH BINTI MASTOR MUSTAFA NURUL AINI BINTI ZAINI

29 5/8/13 – 6/8/13 7/8/13 – 18/8/13

NORHAFIZAH BINTI ALI

HENG CHAI YEN

NOORAZALIA BINTI MAT DIAH

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

130

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
MINGGU 30 19/8/13 – 23/8/13 31 26/8/13 – 30/8/13 GURU 1 ARIZAN BINTI MUSTAPHA GURU 2 NURAISYAH GURU 3 GAN CHIN GUAN MOHD KAMARUL SYAIFUDDIN BIN WAJAH HUDIN MOHAMMAD HOSNI BIN ABDULLAH GURU 4 NORHIDAYU BINTI MOHD NAIM NORNABIAH BINTI ABDUL RAHMAN LIZA BINTI ABDUL RAHMAN GURU 5 MALATHY A/P KUBERAN

ER POOY YAN

ROHANI BINTI ABDUL HAMID

SHAHRIZAL

32 2/9/13 – 6/9/13

SITI NUR AISYAH BINTI ASRI NUR SYAZWANI BINTI OMAR

ABDUL RAZAK BIN ARIF

ZAITUN BINTI BADAL

33 9/9/13 – 13/9/13

SOH SEE JIE

SUHAIZA BINTI SAMSUDIN

MOHAMAD RIZAL BIN ANUAR

SITI RUZILA BINTI ZAKARIA

34 16/9/13 – 23/9/13 35 23/9/13 – 27/9/13

36 30/9/13 – 4/10/13 37 7/10/13 – 11/10/13

NOORHUDA BINTI ZAINAL ABIDIN SITI ADAWIYAH BINTI ABDULLAH @ MUHAMMAD NORALIZAH BINTI RAZALI

ZARINA BINTI JUKI

NURDIANA BINTI LUT

NOR AZAH BINTI ABDUL HAMID

ANAS SUHAIL BIN MD ANSAR

KOKELAVANI A/P KUMARASAMY

SALMAH BINTI SATI HAMRAN BIN ISA NOR AZIZAH BINTI MOHD DIAH NOORAZALIA BINTI MAT DIAH NORHIDAYU BINTI MOHD NAIM NORNABIAH BINTI ABDUL RAHMAN LIZA BINTI ABDUL RAHMAN

MOHAMED EDHAM BIN MOHAMED RAW NOR AMALINA BINTI MD NAWI SITI NURCHASANAH BINTI MASTOR MUSTAFA NURUL AINI BINTI ZAINI MALATHY A/P KUBERAN

LIZA BINTI ABDUL RAHMAN KAVITHA A/P ARUMUGAM

HERNEYANE BINTI JASMAN MUHAMMAD HASBULAH BIN MOHD SAMAN MOHAMAD FAZRUL RIZMAN BIN BAHSRI GAN CHIN GUAN

SHANMUGAPRIY A A/P DEVAN

NURUL TASNIM BINTI SAARI

38 14/10/13 – 18/10/13 39 21/10/13 – 25/10/13 40 28/10/13 – 1/11/13 41 4/11/13 – 8/11/13

HENG CHAI YEN NURAISYAH

NORHAFIZAH BINTI ALI ARIZAN BINTI MUSTAPHA

ROHANI BINTI ABDUL HAMID

MOHD KAMARUL SYAIFUDDIN BIN WAJAH HUDIN MOHAMMAD HOSNI BIN ABDULLAH

SHAHRIZAL

ER POOY YAN

ABDUL RAZAK BIN ARIF

ZAITUN BINTI BADAL

SITI NUR AISYAH BINTI ASRI NUR SYAZWANI BINTI OMAR

42 11/11/13 – 15/11/13 16/11/13 – 1/1/14

SOH SEE JIE

SUHAIZA BINTI SAMSUDIN

MOHAMAD RIZAL BIN SITI RUZILA BINTI ANUAR ZAKARIA CUTI AKHIR TAHUN

131

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
CATATAN 1. Guru bertugas perlu hadir awal ke sekolah selewat-lewatnya jam 7.00 pagi. 2. Sekiranya seseorang guru yang bertugas tidak hadir, tempatnya perlu diganti oleh guru bertugas yang sama nombornya pada minggu berikutnya. 3. Diskripsi tugas guru adalah berdasarkan jadual berikut.   Guru 1     Guru 2     Guru 3     Guru 4  Kawalan semasa perhimpunan rasmi mingguan dan harian. Menyampaikan laporan bertugas semasa perhimpunan rasmi mingguan. Bertugas mengawal bilik darjah semasa waktu rehat (menengah bawah). Menguruskan hal ehwal kebajikan murid / urusan murid sakit / keluar sekolah. Bertugas di pintu pagar sekolah (selewat-lewatnya pada jam 7.00 pagi). Membantu guru displin menahan murid yang lewat, berambut panjang, berpakaian selekeh dan kawalan aspek disiplin yang lain semasa bertugas. Membantu mengawal disiplin murid semasa perhimpunan rasmi mingguan dan harian. Mengurus hal ehwal kebajikan murid / urusan murid sakit / keluar sekolah. Bertugas mengawal murid-murid di tingkat atas sebelum perhimpunan dan kantin semasa waktu rehat (menengah bawah). Bertugas mengawasi kebersihan dan keselamatan dikawasan blok bangunan termasuk di dalam kelas dan persekitaran sekolah. Membuat laporan terhadap kebersihan kelas, bangunan dan persekitaran sekolah. Menguruskan hal ehwal kebajikan murid / urusan murid sakit / keluar sekolah. Bertugas mengawal murid-murid di tingkat dua sebelum perhimpunan dan kantin semasa waktu rehat (menengah atas). Membantu mengawal disiplin murid semasa perhimpunan rasmi mingguan dan harian. Membantu guru disiplin dalam memastikan peraturan sekolah dipatuhi sepanjang masa khususnya semasa di tapak perkhimpunan dan kantin. Bertugas mengawal murid-murid di tingkat bawah sebelum perhimpunan dan waktu rehat. Bertugas mengawal bilik darjah semasa waktu rehat (menengah atas). Membantu mengawal disiplin murid semasa perhimpunan rasmi mingguan dan harian. Membuat catatan pada Buku Laporan Guru Bertugas Mingguan.

 Guru 5   

132

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
6.7 JADUAL GURU BERTUGAS PADA HARI JUMAAT TARIKH SIDANG PAGI 12.10 ~ 1.20 Tengah Hari SIDANG PETANG 1.20 Tengah Hari ~ 2.30 Petang

04 Januari ROSHASMA BT MAKTAR ARIZAN BINTI MUSTAPHA 11 Januari SITI EZAINORA BT KASIRAN NORAZALIA BINTI MAT DIAH 18 Januari NORZIATI BINTI MAT SALLEH NORALIZAH BINTI RAZALI 25 Januari FARAH NAZIEHA BT ZAINAL ABIDIN SITI ADAWIYAH BINTI ABDULLAH 01 Februari NOORUL IDAYU BT MOHD NOR CHOO SIEW YOON 08 Februari NURULHANIS BT MUHAMAD SEPIAN ZAITUN BT BADAL 15 Februari NORFAHIZAH BT FADZIL ER POOY YAN 22 Februari OOI LIEW SEE ZARINA BT JUKI R. NURUL HAIDA BT R. NONG ABD RASHID 01 Mac CHEAH GAIK CHOO 08 Mac SHALINI A/P RAMACHANDRAN SUHAIZA BT SAMSUDIN 15 Mac NOR BAIZURA BT ABDUL WAHAB HENG CHAI YEN 22 Mac NORAZILA BT MAT YASIN NOOREEN ASPARINA BT ABDULLAH 23 - 31 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 05 April NOR FAIRUZ BT HUDARI KOKELAVANI A/P KUMARASAMY 12 April SHARIFAH BT ARIFIN SUHAINI BT ABAS 19 April ZAKIAH NURLIANA BT SHOKHAIMI NOORHUDA BT ZAINAL ABIDIN 26 April NORHAZLINAH BT MD BASRI HERNEYANNE BT. JASMAN SITI NURCHASANAH BT. MASTOR MUSTAFA 03 Mei ASMAHANI BT. MOHD. HUSIN 10 Mei YONG MEE CHOO LIZA BT ABDUL RAHMAN 17 Mei NORHASLINDA BT SALIM SOH SEE JIE 24 Mei CUTI HARI WESAK 25 Mei -09 Jun CUTI PERTENGAHAN TAHUN 14 Jun ZURIATI BT MOHD SALLEH NOR AMALINA BT MD NAWI 21 Jun SITI NOR A’ISAH BT MOHD IKHWAN MALATHY A/P KUBERAN 28 Jun KHARWEEN ARBAEYAH BT ABU SAMAH NOR AZIZAH BT MOHD DIAH 05 Julai SITI HAJJAR BINTI NORDIN SITI NUR AISYAH BT ASRI 12 Julai ZURAINI BT ZAINAL ABIDIN NURHAFIZAH BT ALI 19 Julai HJH. ZAINI BT HASSAN SITI RUZILA BT ZAKARIA 26 Julai SARIPAH FARIDAH BT SAIYED MOHD NURUL TASNIM BT SAARI 02 Ogos RAFIZAH BT ABDUL RAHMAN SHANMUGAPRIYA A/P DEVAN 07 - 18 Ogos CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 17 Ogos NORMAISARAH BT ABD TALIB NORNABIAH BT ABDUL RAHMAN 23 Ogos RADHIAH BT MOHD DOM NURSYAZWANIBT OMAR 30 Ogos NORHAISARAH BT SUBOH SALMAH BT SATI 06 Sept ZAHARAH BT LATIF ROHANI BT ABD.HAMID 13 Sept ROSMAWATI BT. ZUKNI NURDIANA BT LUT 20 Sept MAHYON BT MAHAT NORHIDAYU BT MOHD NAIM 27 Sept RUZAINI BT PARIMIN NURUL AINI BT ZAINI 04 Okt SHARINA BT SAIRAN ARIZAN BT MUSTAPHA 11 Okt NURUL AZIANA BT ABD RAHMAN ZAITUN BT BADAL 18 Okt FARAH BT RASHID NOR AZIZAH BT MOHD DIAH 25 Okt MARDIANA BT TUAN KAMALUDIN SITI NUR AISYAH BT ASRI 01 Nov ROHA BT YATIN SHANMUGAPRIYA A/P DEVAN 08 Nov NOR HANIZA BT SAAD NURUL TASNIM BT SAARI 15 Nov SITI RAUDHAH BT MOHAMAD NURHAFIZAH BT ALI 16 NOV 2013 – 1 JAN 2014 CUTI AKHIR TAHUN SESI 2013 133

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
6.8
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

SENARAI GURU UNTUK PEMANTAUAN P & P 2013
Nama Guru TAN MOI YAN AZMAN BIN SAFII MASA'UD BIN BAHAROM MOHD TAHIR BIN HAJI ISMAIL NORAZZAH BINTI MISBAN CHUA CHAI LIAN JAEMAH BINTI ALI NORINTAN BINTI MOHAMAD AZMAH BINTI MOHD NOR AZAH BINTI ABDUL HAMID KOMALAH A/P NADARAJAN ABDUL RAZAK BIN ARIF ANAS SUHAIL BIN MD ANSAR ARIZAN BINTI MUSTAFFA ASMAHANI BINTI MOHD HUSIN CHAI SZE LEI CHE WAN SA'ADAH BT C.W. AHMAD TAJUDIN CHEAH GAIK CHOO CHONG KWEE CHIN CHOO SIEW YOON DAYANG ASMAH BINTI ABANG ARIFFIN ER POOY YAN FADZLON BINTI HASAN FARAH BINTI RASHID FARAH NAZIEHA BINTI ZAINAL ABIDIN GAN CHIN GUAN HAMRAN BIN ISA HARUN BIN IDRIS HENG CHAI YEN HERNEYANE BINTI JASMAN KAVITHA A/P ARUMUGAM KHARWEEN ARBAEYAH BINTI ABU SAMAH Pecerap 1 PPD Pengetua Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan GKMP Teknik dan Vokasional GKMP Sains & Matematik Guru Cemerlang Guru Cemerlang GKMP Teknik dan Vokasional GPK HEM GKMP Teknik dan Vokasional Pengetua GPK KOKO Pengetua GKMP Sains & Matematik GKMP Sains & Matematik Guru Penolong Kanan GKMP Sains & Matematik GKMP Teknik dan Vokasional Guru Penolong Kanan Pengetua GKMP Sains & Matematik Pengetua GKMP Sains & Matematik Pecerap 2 Pengetua Cemerlang GPK HEM Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua GPK PTG Pengetua GPK KOKO Pengetua KP Sains GPK HEM KP Pendidikan Islam KP Perdagangan KP Matematik Tambahan KP Matematik Tambahan Guru Penolong Kanan GPK PTG KP Bahasa Cina KP Matematik GPK PTG KP Bahasa Melayu Guru Penolong Kanan GPK PTG GPK HEM KP Ekonpmi Asas GPK KOKO KP Bahasa Inggeris GPK HEM

134

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
Bil 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nama Guru KHOO PEIK ING KOKELAVANI A/P KUMARASAMY LIZA BINTI ABDUL RAHMAN MAHYON BINTI MAHAT MALARKODI A/P SUBRAMANIAN MALATHY A/P KUBERAN MARDIANA BINTI TUAN KAMALUDIN KAUNSELOR BARU MOHAMAD FAZRUL RIZMAN BIN BAHSRI MOHAMAD NUR ASHIQ BIN MOHD JULIN MOHAMAD RIZAL BIN ANUAR MOHAMED EDHAM BIN MOHAMED RAWI MOHAMMAD HOSNI BIN ABDULLAH MOHAMMAD ZAKI BIN MD UDA MOHD FADZELI BIN TUMIRAN MOHD FAIZAL BIN OTHMAN MOHD FUAD BIN RAHIM MOHD HAFIZI BIN IBRAHIM MOHD KAMARUL SYAIFUDDIN BIN WAJAH HUDIN MOHD NIZAM BIN JAMSARI MOHD ROSLAN BIN AB. GHANI MOHD ZAINUDIN BIN MOHAMAD DOM MUHAMAD AMIRUDDIN BIN JUSOH MUHAMMAD HASBULAH BIN MOHD SAMAN MUSLIM BIN ISMAIL NAZERI BIN OTHMAN NIZARUDIN BIN MARSOM NOORAZALIA BINTI MAT DIAH Pecerap 1 GKMP Bahasa Pengetua GKMP Sains & Matematik GKMP Teknik dan Vokasional GKMP Bahasa GKMP Teknik dan Vokasional GPK HEM Pengetua GKMP Teknik dan Vokasional Guru Penolong Kanan GKMP Teknik dan Vokasional GKMP Sains Sosial GKMP Sains Sosial Guru Penolong Kanan GPK PTG KP Ekonomi asas Guru Penolong Kanan GKMP Sains & Matematik Pengetua GKMP Teknik dan Vokasional GKMP Sains Sosial KP Perdagangan GKMP Sains Sosial GKMP Sains Sosial GKMP Sains Sosial GPK HEM GKMP Teknik dan Vokasional GKMP Teknik dan Vokasional Pecerap 2 GPK HEM KP Bahasa Inggeris KP Matematik KP Sejarah GPK KOKO GPK PTG KP Bahasa Melayu Guru Penolong Kanan GPK PTG KP Kemahiran Hidup GPK PTG KP Geografi KP Matematik Pengetua Guru Penolong Kanan KP Sains KP Siviks KP Prinsip Perakaunan KP Moral Pengetua GPK HEM GPK PTG KP Pendidikan Islam KP Seni KP Fizik GPK PTG KP PJK KP Kemahiran Hidup

135

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
Bil 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Nama Guru NOORHUDA BT ZAINAL ABIDIN NOORUL IDAYU BT MOHD NOR NOR AMALINA BINTI MD NAWI NOR BAIZURA BINTI ABDUL WAHAB NOR HANIZA BINTI SAAD NORA BINTI ABDULLAH NORALIZAH BINTI RAZALI NOOREN ASPARINA BINTI ABDULLAH NORAZILA BINTI MAT YASIN NORAZIZAH BINTI MOHD DIAH NORFAHIZAH BINTI FADZIL NORFAIRUZ BINTI HUDARI NORHAFIZAH BINTI ALI NORHAISARAH BINTI SUBOH NORHASLINDA BINTI SALIM NORHAZLINAH BINTI MD BASRI NORHIDAYU BINTI MOHD NAIM NORIZAN BINTI MOHAMED NORMAISARAH BINTI ABD TALIB NORNABIAH BINTI ABDUL RAHMAN NORZIATI BINTI MAT SALLEH NUR SYAZWANI BINTI OMAR NURDIANA BINTI LUT NURUL AINI BINTI ZAINI NURUL AZIANA BINTI ABD RAHMAN NURUL AZILAH BINTI IBRAHIM NURUL HANIS BINTI MUHAMAD SEPIAN NURUL TASNIM BIN SAARI Pecerap 1 GKMP Sains Sosial GKMP Bahasa GKMP Sains Sosial GKMP Sains & Matematik GKMP Sains & Matematik GKMP Teknik dan Vokasional GKMP Sains & Matematik GKMP Sains Sosial GKMP Bahasa GPK PTG GKMP Sains Sosial GKMP Sains Sosial GKMP Sains & Matematik GKMP Sains Sosial GKMP Bahasa GKMP Teknik dan Vokasional GKMP Sains & Matematik GKMP Teknik dan Vokasional GKMP Teknik dan Vokasional Pengetua GKMP Sains & Matematik GKMP Bahasa GKMP Sains & Matematik GKMP Sains Sosial Guru Penolong Kanan GKMP Sains & Matematik GKMP Bahasa GKMP Bahasa Pecerap 2 KP Sejarah KP Matematik Tambahan KP Tasawurr KP Matematik KP Bahasa Tamil GPK KOKO Guru Cemerlang GPK KOKO KP Bahasa Inggeris GPK KOKO KP Siviks KP Pendidikan islam GPK PTG KP Perdagangan KP Perdagangan GPK HEM GPK PTG Guru Cemerlang GPK HEM KP Kemahiran Hidup KP Fizik KP Prinsip Perakaunan KP Moral GPK PTG KP Siviks GPK HEM Pengetua Guru Penolong Kanan

136

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
Bil 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Nama Guru OOI LIEW SEE RADHIAH BINTI MOHD DOM RAFIZAH BINTI ABDUL RAHMAN RAJA NURUL HAIDA BINTI R.NONG ABDUL RASHID ROHA BINTI YATIN ROHANI BINTI ABDUL HAMID ROSHASMA BINTI MAKTAR ROSLEE BIN JARKASI ROSMAWATI BINTI ZUKNI RUZAINI BINTI PARIMIN SALMAH BINTI SATI SARIPAH FARIDAH BINTI SAIYED MOHD SHAHRIZAL BIN SHAARI SHALINI A/P RAMACHANDRAN SHARIFAH BINTI ARIFFIN SHARINA BINTI SAIRAN SITI ADAWIYAH BINTI ABDULLAH@MUHAMMAD SITI EZAINORA BINTI KASIRAN SITI HAJJAR BINTI NORDIN SHANMUGAPRIYA A/P DEVAN SITI NUR AISHAH BINTI ASRI SITI NURCHASANAH BINTI MASTOR MUSTAFA SITI RAUDAH BINTI MOHAMAD SITI RUZILA BINTI ZAKARIA SITI ZARINA BINTI ADAM SOH SEE JIE SUHAINI BINTI ABAS SUHAIZA BINTI SAMSUDIN SUKOR BIN SALLEH WAN NOORLELA BINTI WAN AB RAHMAN YONG MEE CHOO ZAHARAH BINTI LATIF Pecerap 1 GKMP Sains Sosial GKMP Teknik dan Vokasional GKMP Teknik dan Vokasional GKMP Bahasa GKMP Sains & Matematik GKMP Bahasa GPK KOKO GKMP Sains Sosial GKMP Teknik dan Vokasional GKMP Sains & Matematik GKMP Bahasa GKMP Bahasa GKMP Bahasa GKMP Bahasa GKMP Sains & Matematik GKMP Sains & Matematik GKMP Bahasa GKMP Sains & Matematik GKMP Sains Sosial GKMP Bahasa GKMP Teknik dan Vokasional GKMP Sains Sosial GKMP Sains Sosial GKMP Sains Sosial GKMP Sains Sosial GPK PTG GKMP Bahasa GKMP Sains & Matematik GKMP Sains & Matematik GPK KOKO GKMP Sains & Matematik GKMP Sains & Matematik Pecerap 2 KP Sains GPK HEM KP Ekonomi Asas Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan GPK KOKO KP Moral KP Bahasa Melayu KP Bahasa Tamil KP Sains GPK PTG KP Biologi Pengetua KP Sejarah Guru Penolong Kanan KP PJK KP Kimia KP Kimia GPK KOKO GPK PTG KP Ekonomi Asas KP Pendidikan islam KP Tasawurr KP Geografi GPK KOKO KP Bahasa Cina KP Pendidikan Seni KP Geografi Pengetua GPK PTG GPK KOKO GPK HEM

137

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
Bil 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Nama Guru ZAINI BINTI HASSAN ZAITON BINTI BADAL ZAKIAH NURLIANA BINTI SHOKHAIMI ZARINA BINTI JUKI ZURAINI BINTI ZAINUL ABIDIN ZURIATI BINTI MOHD SALLEH GURU A GURU B GURU C Pecerap 1 GKMP Teknik dan Vokasional Pengetua GKMP Bahasa GKMP Bahasa GKMP Sains & Matematik GKMP Bahasa GPK HEM Guru Penolong Kanan Pengetua Pecerap 2 GPK KOKO GPK PTG Pengetua GPK PTG Guru Cemerlang KP Matematik GPK PTG GPK HEM Guru Penolong Kanan

138

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
6.10 JADUAL PENGHANTARAN DAN PENYEMAKAN BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR 2013SMK KULAI BESAR MTP Bahasa Melayu BULAN TINGKATAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Kelas Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Kelas Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 4 Tingkatan 5 GURU PENYEMAK Pen. KP Bahasa Melayu KP Bahasa Melayu GKMP Bahasa Penolong Kanan Pengetua Pen. KP Bahasa Inggeris Pen. KP Bahasa Inggeris KP Bahasa Inggeris GKMP Bahasa KP Bahasa Inggeris Pengetua Pen. KP Matematik Pen. KP Matematik Penolong Kanan Petang KP Matematik Penolong Kanan HEM GKMP Sains dan Matematik Pen. KP Sejarah KP Sejarah GKMP Sains Sosial Pen. Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Pen. KP Pendidikan Islam KP Pendidikan Islam KP Pendidikan Islam Pen. Kanan Kokurikulum GKMP Sains Sosial KP Biologi KP Sains KP Kimia KP Fizik KP Sains KP Geografi KP Geografi GKMP Sains Sosial Guru Cemerlang KHB KP KHB GKMP Teknik & Vokasional Guru Cemerlang KH KP KHB GKMP Teknik & Vokasional KP B. Cina/ Tamil KP B. Cina/ Tamil GKMP Bahasa KP B. Cina/ Tamil GKMP Bahasa Penolong Kanan HEM GKMP Sains dan Matematik GKMP Sains dan Matematik GKMP Sains dan Matematik 139

MAC- APRIL

Bahasa Inggeris

MAC- APRIL

Matematik

MAC- APRIL

Sejarah

MAC- APRIL

Pendidikan Islam

MAC- APRIL

Sains

MAC- APRIL

Geografi

MAC- APRIL

KHB 1

MAC- APRIL

KHB 2

MAC- APRIL

Bahasa Cina / Bahasa Tamil Matematik Tambahan Fizik, Kimia, Biologi

MAC- APRIL

MAC- APRIL MAC-APRIL

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
MTP Tasawur Islam Pendidikan Seni ABM ICTL BULAN MAC- APRIL TINGKATAN Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 GURU PENYEMAK PK Kokurikulum GKMP Sains Sosial PK Petang KP PSV KP PSV GKMP Sains Sosial Pengetua Pengetua Guru Perpustakaan & Media Guru Perpustakaan & Media KP PSK Penolong Kanan Petang KP PSK GKMP Sains Sosial Pengetua GKMP Teknik dan Vokasional GKMP Teknik dan Vokasional Penolong Kanan Petang Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Pengetua

MAC- APRIL

MAC- APRIL MAC- APRIL

PSK

MAC- APRIL

Prinsip Perakaunan/ Perdagangan/ Ekonomi Asas Pengetahuan Moral

MAC- APRIL

MAC- APRIL

140

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
JADUAL PENYEMAKAN BUKU RAMPAIAN MURID TAHUN 2013 (FASA 2 : TARIKH PEMANTUAN DARI BULAN JUN-JULAI 2013 MTP Bahasa Melayu BULAN TINGKATAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Kelas Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Kelas Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 4 Tingkatan 5 GURU PENYEMAK Pen. KP Bahasa Melayu KP Bahasa Melayu GKMP Bahasa Penolong Kanan Pengetua Pen. KP Bahasa Inggeris Pen. KP Bahasa Inggeris KP Bahasa Inggeris GKMP Bahasa KP Bahasa Inggeris Pengetua Pen. KP Matematik Pen. KP Matematik Penolong Kanan Petang KP Matematik Penolong Kanan HEM GKMP Sains dan Matematik Pen. KP Sejarah KP Sejarah GKMP Sains Sosial Pen. Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Pen. KP Pendidikan Islam KP Pendidikan Islam KP Pendidikan Islam Pen. Kanan Kokurikulum GKMP Sains Sosial KP Biologi KP Sains KP Kimia KP Fizik KP Sains KP Geografi KP Geografi GKMP Sains Sosial Guru Cemerlang KH KP KHB GKMP Teknik & Vokasional Guru Cemerlang KH KP KHB GKMP Teknik & Vokasional KP B. Cina/ Tamil KP B. Cina/ Tamil GKMP Bahasa KP B. Cina/ Tamil GKMP Bahasa Penolong Kanan HEM GKMP Sains dan Matematik GKMP Sains dan Matematik GKMP Sains dan Matematik PK Kokurikulum GKMP Sains Sosial 141

JUN-JULAI

Bahasa Inggeris

JUN-JULAI

Matematik

JUN-JULAI

Sejarah

JUN-JULAI

Pendidikan Islam

JUN-JULAI

Sains

JUN-JULAI

Geografi

JUN-JULAI

KHB 1

JUN-JULAI

KHB 2

JUN-JULAI

Bahasa Cina / Bahasa Tamil Matematik Tambahan Fizik, Kimia, Biologi Tasawur Islam

JUN-JULAI

JUN-JULAI JUN-JULAI JUN-JULAI

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
MTP Pendidikan Seni ABM ICTL BULAN TINGKATAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 GURU PENYEMAK PK Petang KP PSV KP PSV GKMP Sains Sosial Pengetua Pengetua Guru Perpustakaan & Media Guru Perpustakaan & Media KP PSK Penolong Kanan Petang KP PSK GKMP Sains Sosial Pengetua GKMP Teknik dan Vokasional GKMP Teknik dan Vokasional Penolong Kanan Petang Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Pengetua

JUN-JULAI

JUN-JULAI JUN-JULAI

PSK

JUN-JULAI

Prinsip Perakaunan/ Perdagangan/ Ekonomi Asas Pengetahuan Moral

JUN-JULAI

JUN-JULAI

142

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR BATU 19, KULAI BESAR, 81000 KULAIJAYA, JOHOR.
Tel/Faks : 07-6636700

Ruj. Kami Tarikh Pengetua SMK Bandar Putra. Tuan, AKUAN PENERIMAAN PELANTIKAN RASMI TUGAS GURU TAHUN PERSEKOLAHAN 2013

: JEA 8006/100-8/1/2( : 13 Disember 2012

)

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita saya telah maklum dan menerima pelantikan saya sebagai ahli jawatankuasa dan tugas-tugas seperti yang terkandung dalam Buku Panduan Pengurusan dan Takwim Sekolah 2013. 3. Saya juga faham bahawa tugas-tugas yang diberikan kepada saya juga tertakluk kepada sebarang perubahan oleh pihak pentadbiran sekolah berdasarkan perubahan dalam perjawatan dan perkhidmatan sepanjang tahun 2012 4. Saya berjanji akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab demi meningkatkan kecemerlangan sekolah kita bersama. Sekian, terima kasih. `BERKHIDMAT UNTUK NEGARA' Saya yang menurut perintah,

Nama Guru : No.KPT : s.k. Pegawai Pelajaran Daerah Kulai Fail

143

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

LAMPIRAN A
Surat Pekeliling Ikhtisas Dalam Pengurusan Kurikulum

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1979 : Pendidikan Jasmani      Jadual waktu pengajaran dua waktu seminggu. Mematuhi peruntukan masa seperti yang ditetapkan. Guru Pendidikan Jasmani mendapat latihan khas atau berkaitan Guru Pendidikan Jasmani hendaklah memakai pakaian yang sesuai. Mengadakan Ujian Daya Tenaga Asas.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran   Perlunya perubahan panitia mata pelajaran. Pihak sekolah dikehendaki menubuh dan memperkemaskan lagi panitia mengikut panduan yang disediakan.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1987 Sukatan Pelajaran Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Bahasa Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas Peralihan Dan Tingkatan 1, 1998   Menggunakan sukatan pelajaran baru. Pengajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil hendaklah disediakan jika melebihi 15 orang pelajar sekiranya munasabah.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.16/1988 Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 1, 1988  Mengganti pengajaran mata pelajaran elektif Seni Perusahaan, Perdagangan dan Keusahawanan, Sains Pertanian dan Sains Rumah Tangga.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/1988 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program KBSM Bagi Kelas Peralihan, Tingkatan 1 Dan Tingkatan 2 Mulai Tahun 1989      Menyenaraikan mata pelajaran teras dan tambahan. Mata-mata pelajaran bagi kelas peralihan. Peruntukan masa KBSM peringkat sekolah menengah rendah. Peruntukan masa KBSM kelas peralihan. Pengagihan w aktu sidang pagi dan sidang petang.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1989 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Kesusasteraan Inggeris Dalam Program KBSM Bagi Kelas-Kelas Tingkatan 1 1989 (Membatalkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/89)  Mata pelajaran Bahasa Inggeris bagi Tingkatan 1peruntukkan 5 w aktu seminggu. 144

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
  Satu waktu digunakan untuk mengajar unsur-unsur kesusasteraan dalam pengajaran bahasa Inggeris. Melaksanakan program class readers.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.15/1989 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Malaysia Dan Bahasa Inggeris   Tarikh pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia Tahun 1 di SJKC dan SJKT. Tarikh pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di semua SK dan SRK.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1990 Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Guru Mata Pelajaran Matematik    Guru opsyen Bahasa Inggeris dan Matematik mesti mengajar mata pelajaran tersebut. Guru yang mengajar seboleh-bolehnya terlatih dalam mata pelajaran berikut. Guru yang tidak terlatih perlu diberi pendedahan mengenai kaedah P&P Bahasa Inggeris dan Matematik

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1990 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992      Pembahagian mata-mata pelajaran elektif kumpulan iaitu kumpulan 1 (Kemanusiaan), Kumpulan 2 (Vokasional dan Teknologi), Kumpulan 3 (Sains) Syarat-syarat pemilihan mata-mata pelajaran elektif. Penawaran mata-mata pelajaran elektif Peruntukan masa bagi mata-mata pelajaran peringkat menengah atas. Jumlah mata-mata pelajaran yang boleh diambil oleh murid dan syarat-syarat.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1991 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Rendah Dan Sekolah Menengah Atas       Penawaran mata-mata pelajaran baru sekolah menengah rendah dan sekolah menengah atas. Mata pelajaran bahasa Arab (Komunikasi) diajar di sekolah menengah rendah Tingkatan 1 hingga 3 sebagai mata pelajaran tambahan. Penawaran satu kumpulan elektif pengajian Islam yang mengandungi tiga mata pelajaran. Penawaran satu mata pelajaran baru dalam kumpulan elektif kemanusiaan. Syarat-syarat bagi mata pelajaran elektif tertakluk kepada kemudahan yang ada. Kombinasi mata-mata pelajaran mengikut kumpulan.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1991 Pelaksanaan Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV 1992 Dan 1993, Dan Tingkatan V 1993 Dan 1994)  Pelaksanaan mata pelajaran ini mulai tahun persekolahan 1992. 145

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
  Senarai karya-karya yang ditetapkan dalam mata pelajaran Kesusasteraan bahasa Inggeris. Syarat-syarat peperiksaan.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/1991 Buku Teks Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Melayu Tingkatan IV Dan V Tahun 1992   Pelajar wajib mengkaji kelima-lima teks mewakili setiap genre. Genre :- novel, cerpen, drama, prosa klasik, puisi.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1991 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992 Syarat tambahan bagi pemilihan mata pelajaran elektif  Pelajar yang mengambil dua/tiga mata pelajaran Sains Tulen dibolehkan mengambil lima mata pelajaran elektif.  Pelajar wajib mengambil sekurang-kurangnya satu mata pelajaran daripada kumpulan II (Vokasional, Teknologi). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan 1 Dan Tingkan 2 Fasa I Projek KDP Di 60 Buah Sekolah     Literasi komputer sebagai satu mata pelajaran dan bukan sebagai aktiviti Kokurikulum Kemahiran Hidup. Pelajaran bermula dengan pelajar-pelajar Tingkatan 1 di 60 buah Sekolah Menengah. Guru-guru dikehendaki mengajar mengikut Sukatan Pelajaran Literasi komputer. Pengajaran 2 waktu seminggu.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/92 Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993   Pelaksanaan mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah mulai sesi 1992/93 di Tahun 4. Peruntukan masa ialah 2 waktu seminggu (30 minit x 2).

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/93 Penggunaan Penyeragaman Bentuk Huruf Bahasa Tamil Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Mulai Tahun Akademik 1993/1994    Penyeragaman bentuk huruf Bahasa Tamil dalam pengajaran dan pembelajaran. Bermula dari tahun akademik 1993/94. Percetakan Buku Teks dan Buku Kerja akan dilaksanakan ikut jadual.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/93 Kerja kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah 146

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
 Kerja Kursus Wajib Untuk Mata pelajaran Sejarah, Geografi dan Kemahiran Hidup.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/94 Pelaksanaan Bahasa Malaysia Di SRJK (C) dan SRJK (T) dan Bahasa Inggeris Di SK/SRK serta Kokurikulum di Sekolah Rendah     Dimulakan pada awal tahun persekolahan Tahun 1 pada sesi 1993/94. Pelaksanaan masa kokurikulum mengikut jadual waktu. Guru yang menghadiri kursus tentang PJK Tahap I perlu melaksanakan sepenuhnya pada sesi persekolahan 1993/94. Pelaksanaan kurikulum PJK Tahap I berkuatkuasa sepenuhnya sesi persekolahan 1994/95.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1994 Peruntukan Masa KBSR Bagi Seminggu dan Jadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR   Peruntukan masa KBSR bagi seminggu mengikut tahap yang ditetapkan. Jadual pelaksanaan berkuatkuasa mulai sesi tahun 1994/1995.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/98 Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah  Guru Kanan Seni Perusahaan diperuntukkan waktu menyelenggara makmal sebanyak empat waktu seminggu yang diambil sebagai waktu bagi menjalankan tugas ini.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/98 Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit di Sekolah Menengah    Sebagai alat bantu mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup & Reka Cipta. Barang permainan Robot Kit yang digunakan perlu memenuhi ciri-ciri yang telah ditetapkan. Gunakan peruntukan perkapita Kemahiran Hidup & Reka Cipta.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 25/98 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan   Berkuat kuasa mulai sesi persekolahan 1999. Menerangkan peruntukan masa, pakaian guru dan murid.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran   Rekod pengajaran dan pembelajaran hendaklah mengandungi hanya dua unsur sahaja iaitu Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian. Disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1999 Senarai Istilah Sains Sekolah Rendah Dalam Bahasa Cina Dan Bahasa Tamil 147

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
 Memaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan supaya menggunakan senarai istilah Sains dalam Bahasa Cina dan Bahasa Tamil untuk tujuan P&P, penghasilan bahan P&P, peperiksaan dan lain-lain.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2000 Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat Menengah Atas  Melaksanakan peruntukan lima (5) waktu semingggu bagi mata pelajaran sains teras dengan serta merta.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2000 Pelaksanaan Sebutan Baku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah  Penggunaan bahasa baku di sekolah hanya untuk tujuan P&P mata pelajaran Bahasa Melayu sahaja.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2000 Pelaksanaan Komponen Kesusasteraan Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Di Sekolah Menengah (Tingkatan 1 Hingga Tingkatan 5) Bermula Tahun 2000   Komponen kesusasteraan dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dilaksanakan di sekolah menengah. Satu waktu daripada lima (5) waktu Bahasa Inggeris diperuntukkan untuk P&P komponen ini.

Surat Pekeliling KPM Yang Masih Diguna Pakai Dalam Pengurusan Kurikulum Di Sekolah Surat Pekeliling KPM Bertarikh 23 Nov. 1998 Tahap Kecergasan Murid-Murid Sekolah    Sekolah diminta menyediakan murid untuk menyertai dalam acara-acara yang dianjurkan oleh negara terutama dalam bidang sukan. Sekolah-sekolah hendaklah merancang dan melaksanakan aktiviti yang dapat meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal murid. Penekanan bahawa Pendidikan Jasmani adalah mata pelajaran wajib dan waktu yang diperuntukkan untuk mata pelajaran ini tidak boleh digunakan bagi mengajar mata pelajaran lain.

Surat Pekeliling KPM bertarikh 28 Disember 1999 Pemilihan Mata Pelajaran Elektif Sekolah Menengah Atas    Kombinasi mata pelajaran elektif bagi setiap pakej pengkhususan yang ditawarkan di sekolah bersesuaian dengan kebolehan,kecenderungan, memenuhi syarat kemasukan ke IPT dan kerjaya pelajar serta keperluan negara. Murid yang pencapaian baik dalam sains dan matematik digalakkan mengambil pakej pengkhususan yang berorientasikan sains Murid yang pencapaian akademik yang rendah digalakkan mengambil mata pelajaran Vokasional dan kemahiran di SMT /Vokasional. 148

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

Surat Pekeliling KPM Bertarikh 20 Januari 2000 Pemilihan Pakej Pengkhususan Mata Pelajaran Elektif di Tingkatan Empat   Membenarkan murid yang mendapat minimum C dalam mata pelajaran Sains, Matematik dan Bahasa Malaysia dalam Peperiksaan Menengah Rendah masuk ke jurusan Sains Tingkatan 4 bagi mencapai matlamat nisbah 60:40 Pertimbangan yang sewajarnya dilakukan semasa menawarkan kombinasi mata pelajaran elektif bagi setiap pakej pengkhususan di Tingkatan Empat khasnya Sains Tulen.

Surat Pekeliling KPM Bertarikh 11 Februari 2000 Pelaksanaan Program Komputer Dalam Pendidikan  Garis panduan pelaksanaan Program KDP Sekolah Menengah.

Surat Pekeliling KPM Bertarikh 15 Februari 2000 Syarat dan Kriteria Penawaran Mata Pelajaran Teknologi Maklumat di Sekolah Menengah  Menjelaskan syarat-syarat dan kriteria permohonan sekolah untuk menawarkan mata pelajaran elektif Teknologi Maklumat.

149

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

LAMPIRAN B
PAKEJ MATA PELAJARAN TINGKATAN LIMA TAHUN 2013
Tingkatan Pakej 1 (Sains ) 5 Sains 1 5 Sains 2 5 Sains 3 Pakej 2 (Sains/TV) 5 Sains 3 Teras Tambahan Elektif 1 (Kemanusiaan) Elektif 2 (Vok.& Tek.) Elektif 3 (Sains)

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Pend. Islam/ P. Moral, Matematik

Bahasa Cina/ Bahasa Tamil

-

Matematik Tambahan

Fizik, Kimia, Biologi

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Pend. Islam/ P. Moral, Matematik

Bahasa Cina/ Bahasa Tamil

-

Matematik Tambahan, Prinsip Perakaunan

Fizik, Kimia

Pakej 3A (Teknik/ Vok) 5 Teknikal 1

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Pend. Islam/ P. Moral, Sains, Matematik

Bahasa Cina/ Bahasa Tamil

Tasawur Islam

Ekonomi Asas, Perdagangan

-

Pakej 3B/4 (Teknik/Vok & Sastera) 5 Tek. 2 Pakej 4 (Sastera) 5 Sastera 1 5 Sastera 2 5 Sastera 3 Pakej 5 (Sastera) 5 Sastera 4 5 Sastera 5

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Pend. Islam/ P. Moral, Sains, Matematik

-

Tasawur Islam

Ekonomi Asas/PSV, Perdagangan

-

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Pend. Islam/ P. Moral, Sains, Matematik

Bahasa Cina/ Bahasa Tamil

Tasawur Islam, PSV

Perdagangan

-

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Pend. Islam/ P. Moral, Sains, Matematik

Bahasa Cina/ Bahasa Tamil

Tasawur Islam, PSV

-

-

150

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

LAMPIRAN C
PAKEJ MATA PELAJARAN TINGKATAN 4 TAHUN 2013
Tingkatan Pakej 1 (Sains) 4 Sains 1 4 Sains 2 Teras Tambahan Elektif 1 (Kemanusiaan) Elektif 2 (Vok.& Tek.) Elektif 3 (Sains)

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Pend. Islam/ P. Moral, Matematik

Bahasa Cina/ Bahasa Tamil

-

Matematik Tambahan

Fizik, Kimia, Biologi

Pakej 2 (Sains Ikh.) 4 Sains 3

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Pend. Islam/ P. Moral, Matematik

Bahasa Cina/ Bahasa Tamil

-

Matematik Tambahan, Prinsip Perakaunan

Fizik, Kimia

Pakej 3 (Teknik/ Vok) 4 Tek. 1)

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Pend. Islam/ P. Moral, Sains, Matematik

Bahasa Cina/ Bahasa Tamil

Tasawur Islam

Matematik Tambahan, Prinsip Perakaunan

-

Pakej 4A (Teknik/Vok) 4 Teknikal 2

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Pend. Islam/ P. Moral, Sains, Matematik

-

Tasawur Islam

Ekonomi Asas, Perdagangan

-

Pakej 4B (Teknik/Vok) 4 Tek. 3

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Pend. Islam/ P. Moral, Sains, Matematik

Bahasa Cina/ Bahasa Tamil

Tasawur Islam

Ekonomi Asas, Perdagangan

-

Pakej 5 (Sastera) 4 Sastera 1 4 Sastera 2 4 Sastera 3

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Pend. Islam/ P. Moral, Sains, Matematik

Bahasa Cina/ Bahasa Tamil

Tasawur Islam/ PSV

Perdagangan

-

Pakej 6 (Sastera) 4 Sastera 4 4 Sastera 5

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Pend. Islam/ P. Moral, Sains, Matematik

Bahasa Cina/ Bahasa Tamil

Tasawur Islam, PSV

-

-

151

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

LAMPIRAN D

BAYARAN PERGERAKAN MEMBAWA KENDERAAN SENDIRI MEMBAWA MURID DALAM DAERAH KULAIJAYA

RM 20.00 Bukit Batu Gugusan Bukit Besar Kulai Yong

RM 25.00 SMK KULAI BESAR

RM 10.00

Kangkar Pulai Bandar Tenggara Layang-layang

Bandar Putra Indahpura Taman Puteri Bandar Kulai

RM 15.00

Senai Kelapa Sawit Taib Andak Saleng

152

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

LAMPIRAN E
PANDUAN TUNTUTAN TAMBANG SATU TEMPAT DUDUK TEKSI (UNTUK PESERTA KURSUS)

153

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

LAMPIRAN F
DAFTAR JARAK BANDAR UTAMA DI MALAYSIA DAN BANDAR UTAMA DI JOHOR

154

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

LAMPIRAN G
ELAUN SEMASA MENJALANKAN TUGAS RASMI

155

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

LAMPIRAN H
ELAUN PERJALANAN KENDERAAN

156

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

LAMPIRAN I
TAMBANG GANTIAN KAPAL TERBANG DOMESTIK (PERGI DAN BALIK)

157

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

LAMPIRAN J

158

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

LAMPIRAN K

159

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

LAMPIRAN L

JADUAL PEMBAYARAN GAJI 2013
BULAN Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember TARIKH PEMBAYARAN 16 Januari 2013 23 Februari 2013 22 Mac 2013 25 April 2013 23 Mei 2013 25 Jun 2013 25 Julai 2013 13 Ogos 2013 25 September 2013 22 Oktober 2013 6 November 2013 18 Disember 2013 HARI Isnin Khamis Khamis Rabu Rabu Isnin Rabu Isnin Selasa Isnin Selasa Selasa Hari Raya Haji 26 Oktober 2013 Deepavali13 November 2013 Hari Krismas 25 Disember 2013 Hari Raya Puasa 19 & 20 Ogos 2013 Pesta Menuai 30 & 31 Mei 2013 Hari Gawai 1 & 2 Jun 2013 CATATAN Tahun BaruCina 23 & 24 Jan 2013

160

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

LAMPIRAN M JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PPPS KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012
GRED KOD GAJI KADAR KENAIKAN DG54 P1 P2 DG54 SSM303DG54000 320.00 1(MIN) 5,839.43 6,355.18

2 6,159.43 6,675.18

3 6,479.43 6,995.18

4 6,799.43 7,315.18

5 7,119.43 7,635.18

6 7,439.43 7,955.18

7 7,759.43 8,275.18

8 7,917.35 8,612.34

MAKS 7,917.35 8,612.34

KGT 320.00

GRED KOD GAJI KADAR KENAIKAN DG52 P1 P2

DG52 SSM303DG52000 290.00 1(MIN) 5,537.53 6,062.71

2 5,827.53 6,352.71

3 6,117.53 6,642.71

4 6,407.53 6,932.71

5 6,697.53 7,222.71

6 6,987.53 7,512.71

7 7,277.53 7,802.71

8 7,434.53 8,091.80

MAKS 7,434.53 8,091.80

KGT 290.00

GRED KOD GAJI KADAR KENAIKAN DG48 P1 P2

DG48 SSM303DG48000 270.00 1(MIN) 4,921.15 5,408.60

2 5,191.15 5,678.60

3 5,461.15 5,948.60

4 5,731.15 6,218.60

5 6,001.15 6,488.60

6 6,271.15 6,758.60

7 6,541.15 7,028.60

8 6,798.15 7,298.60

9 7,417.69

MAKS 6,798.15 7,417.69

KGT 270.00

161

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2013 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
GRED KOD GAJI KADAR KENAIKAN P1 P2 DG44 SSM303DG44000 250.00 1(MIN) 3,370.78 3,730.86

2 3,620.78 3,980.86

3 3,870.78 4,230.86

4 4,120.78 4,480.86

5 4,370.78 4,730.86

6 4,620.78 4,980.86

7 4,870.78 5,230.86

8 5,120.78 5,480.86

9 5,370.78 5,730.86

MAKS 5,828.39 6,372.54

KGT 250.00

GRED KOD GAJI KADAR KENAIKAN DG41 P1

DG41 SSM303DG41000 225.00 1(MIN) 1,916.31 10 4,616.31 2,023.23 4,723.23 2,134.88 4,834.88

P2 P3

2 2,141.31 11 4,841.31 2,248.23 4,948.23 2,359.88 5,059.88

3 2,366.31 12 5,066.31 2,473.23 5,173.23 2,584.88 5,284.88

4 2,591.31 13 5,291.31 2,698.23 5,398.23 2,809.88 5,509.88

5 2,816.31 14 5,474.81 2,923.23 5,623.23 3,034.88 5,734.88

6 3,041.31 15 3,148.23 5,789.26 3,259.88 5,959.88

7 3,266.31

8 3,491.31

9 3,716.31

MAKS

KGT 225.00

3,373.23 3,484.88 6,130.59

3,598.23 3,709.88

3,823.23 3,934.88

5,474.81 5,789.26 6,130.59

162

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful