Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN: TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tingkatan Tarikh Topik : 5 ICT : 21 Disember 2012

Tempat : Makmal Komputer 1 Masa : 11.00 am hingga 12.10 pm

: 4.3 PEMBANGUNAN MULTIMEDIA

4.3.3.2 MENGAPLIKASIKAN SEMUA FASA DALAM PRODUKSI MULTIMEDIA UNTUK MENGHASILKAN PROJEK PENDIDIKAN INTERAKTIF MULTIMEDIA

HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :


1. Mengetahui fasa-fasa pembangunan produksi multimedia interaktif . 2. Menyenaraikan langkah-langkah untuk pembangunan produksi multimedia interaktif. 3. Menghasilkan CD Interaktif secara digital

BAHAN BANTU MENGAJAR : 1. E-bahan atau modul 2. Youtube video 3. CD interaktif (courseware)

PENGETAHUAN SEDIA ADA :


1. Mengenali semua fasa dalam produksi multimedia.

PELAKSANAAN PENGAJARAN Isi kandungan Pengetahuan/Kemahiran yang perlu dikuasai

1) Set Induksi - Paparan video yang dimuat turun daripada http://www.youtube.com Pelajar dapat mengaitkan set induksi dengan topik yang akan diajar.

2) Subtopik 4.3.3.2 Mengaplikasikan semua fasa dalam


produksi multimedia untuk menghasilkan

a.

Pelajar mengetahui fasa-fasa pembangunan produksi multimedia interaktif.

b. Pelajar menyenaraikan setiap fasa yang terlibat

projek interaktif multimedia

beserta contoh bagi memudahkan penghasilan CD interaktif multmedia (courseware)

3 ) Enam fasa pembangunan produksi yang terlibat a) SEBELUM PRODUKSI i. ii. Fasa Analsis Fasa Reka Bentuk 1) Pelajar memahami setiap fasa produksi. 2) Murid membezakan setiap fasa yang terlibat beserta contoh bagi memudahkan penghasilan CD interaktif multimedia.

b) SEMASA PRODUKSI i. ii. Fasa Implementasi Fasa Pengujian

c) SELEPAS PRODUKSI i. ii. Fasa Penilaian Fasa Pengedaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pengenalan: SET INDUKSI 1. Guru menayangkan video tentang Cara-cara penghasilan 3D animasi kartun 2. Pelajar menonton video dan memberi sepenuh perhatian kepada tayangan video yang ditunjukkan. 3. Guru menutup video dan bertanya apa yang pelajar lihat. 4. Pelajar menjawab soalan guru secara sukarela. 5. Guru mengaitkan jawapan pelajar tentang tajuk P&P berdasarkan video yang dipaparkan.

Catatan 10 minit BBM : i. Video ii. Slide Power Point

Perkembangan Pengajaran: 1. Guru menerangkan objektif P&P pada hari tersebut iaitu apa yang pelajar perlu faham pada hari tersebut. 2. Guru menayangkan slaid berbentuk modul supaya pelajar dapat merujuk nota dan memberikan panduan untuk menggunakannya 3. Pelajar dibenarkan bertanya sekiranya tidak faham.

20 minit BBM : i. Slide Power Point. ii. Modul iii. Contoh CD interaktif digital. 40 minit BBM : i. Modul ii.Contoh CD interaktif digital Nilai Murni: -Bekerjasama -Yakin bersuara KBKK : - Melihat - Menganalisis

Aktiviti 1: 1. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan (3 orang setiap kumpulan) 2. Guru menjelaskan perkaitan topik dengan isi pelajaran iaitu produksi Multimedia dengan memberikan gambaran yang paling senang untuk difahami oleh pelajar. 3. Setiap kumpulan akan diberikan modul untuk memudahkan pelajar membuat CD multimedia (courseware) sebagai rujukan. 4. Guru memberikan tips-tips yang baik untuk mencari maklumat di Internet agar para pelajar mendapat bimbingan yang sepatutnya 5. Setiap kumpulan membuat CD interaktif secara praktikal dan guru memantau Setiap kumpulan pelajar 6. Para pelajar akan merujuk kepada contoh CD interaktif multimedia (courseware) yang ditunjukkan sebagai panduan 7. Kumpulan yang menghasilkan CD interaktif yang menarik akan diberikan ganjaran sebagai motivasi untuk pelajar.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penutup: 1. Guru memilih 2 pelajar supaya merumuskan semua hasil pembelajaran yang diingini dan memberikan sedikit komen dan peringatan agar para pelajar dapat merasai sendiri penghasilan CD interaktif multimedia (courseware) walaupun dengan menggunakan perisian MS PowerPoint sahaja. 2. Sekurang-kurangnya pelajar mampu menghasilkan CD multimedia secara interaktif.

Catatan 7 minit

Tugasan: 1. CD interaktif multimedia (courseware) hendaklah disiapkan dan dihantar kepada guru pada sesi kelas yang akan datang

3 minit

Refleksi Kendiri:

Catatan/Tugas-tugas lain: Masa Aktiviti

Pengesahan