Anda di halaman 1dari 16

Carta Organisasi Jawatankuasa j-QAF SK Tasik Puteri 2 Sesi 2011

(berdasarkan Buku Panduan Dasar, Pelaksanaan dan Pengurusan Kurikulum dan Ko-Kurikulum Program j-QAF, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, KPM tahun 2004)

Penasihat Tn Hj Bahrom bin Bajuri (Guru Besar)

Pengerusi Pn Norliza bt Abdul Aziz (GPK HEM)

Pengerusi Pn Faizah bt Mohd Daud (GPK KoKurikulum)

Pengerusi En Abd Rahim bin Hasan (GPK Kurikulum)

Pengerusi Pn Sarimah bt Mansor (Penyelia Petang)

Naib Pengerusi En Samhudi bin Mat (Ketua Panitia Pendidikan Islam)

Penyelaras j-QAF En Nazri bin Samsudin

Setiausaha Pn Mazni bt Mat Zain

Bilik j-QAF Pn Sabahah bt Ismail Cik Aminah bt Saad

Jawi Pn Norhayati bt Zaim Bek

Khatam Al-Quran & Tasmik En Mohd Aliman bin Mohd Shamsi

Bahasa Arab En Syed Mohd Nasir bin Tuan Sembak

Kem Bestari Solat En Mohd Fadli bin Md Isa

Latar Belakang Program j-QAF


Program j-QAF berasaskan idea YAB Perdana Menteri Malaysia yang telah dinyatakan secara khusus semasa lawatannya ke Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada 30 Disember 2003. Cetusan idea ini telah diperhalusi di peringkat Kementerian Pelajaran melalui satu seminar jQAF pada 3 hingga 5 Mac 2004. Program j-QAF telah dilaksanakan secara uji kaji dalam projek rintis selama 3 bulan dan berakhir pada Julai 2004. YAB Perdana Menteri telah bersetuju program ini dilaksanakan mulai tahun 2005.

Konsep Program j-QAF


Program j-QAF adalah suatu usaha memperkasakan Pendidikan Islam (PI) melalui penekanan khusus dalam pengajaran Jawi, AlQuran, Bahasa Arab dan Fardu Ain yang dilaksanakan di peringkat sekolah rendah. Pelaksanaan program ini menggunakan kurikulum serta model dan modulnya yang tersendiri. Tenaga guru yang khusus digunakan untuk pemulihan, bimbingan, kemahiran, pengukuhan, pengayaan dan penghayatan murid. Pelaksanaannya menggunakan peruntukan jadual waktu sedia ada.

Objektif Program j-QAF


j Q A F
Menguasai Bacaan dan Tulisan Jawi Khatam Al-Quran Menguasai asas Bahasa Arab

Memantapkan dan menghayati amalan Fardu Ain

Model Program j-QAF


Tasmik 6 bulan Khatam Al-Quran Perluasan Bahasa Arab

Kelas Pemulihan Jawi

Model j-QAF

Kem Bestari Solat (KBS)

Model Kelas Pemulihan Jawi


Pengajaran yang dilaksanakan oleh guru jQAF untuk memulihkan murid yang keciciran dalam jawi Dijalankan serentak dengan jadual waktu jawi sedia ada Dalam tempoh 6 bulan pertama tahun 1 jawi di ajar selama 2 waktu seminggu. Selepas itu ia di ajar selama 1 waktu seminggu

Agihan Waktu Pemulihan Jawi


Tahun 6 bulan pertama 6 bulan kedua

Tahun 1
Tahun 2 Tahun 3

2 waktu seminggu

1 waktu seminggu

1 waktu seminggu 1 waktu seminggu

Tahun 4
Tahun 5 Tahun 6

1 waktu seminggu
1 waktu seminggu 1 waktu seminggu

Model 6 Bulan Khatam Al-Quran


Ia dilaksanakan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan dengan menggunakan peruntukan waktu PI sedia ada. Model ini akan menggunakan pendekatan talaqi dan musyafahah (iaitu satu kaedah pembelajaran secara bersemuka dengan guru bagi mendengar, membetul kesalahan dan menyebut semula dengan baik dan lancar). Murid yang belum menguasai bacaanAl-Quran dibimbing dengan kaedah IQRA, sementara yang telah menguasainya diteruskan menggunakan model khatam al-Quran modul 6 bulan.

Model Tasmik
Memperdengarkan bacaan Iqra/Al-Quran Aktiviti Pemulihan atau Pengayaan mengikut tahap bacaan murid Ia dilaksanakan di luar waktu persekolahan normal mengikut kesesuaian, keupayaan murid dan waktu guru tasmik yang terdiri daripada guru j-QAF, GPI, guru-guru mata pelajaran lain yang berkemampuan.

Model Perluasan Bahasa Arab


Mata pelajaran Bahasa Arab diperluaskan kepada semua murid dengan mewajibkan kepada semua murid beragama Islam dan memberi pilihan kepada murid bukan beragama Islam Ia dilaksanakan selama 2 waktu seminggu (60 minit)

Model Kem Bestari Solat (KBS)


Kem Bestari Solat adalah aktiviti yang dilaksanakan untuk memastikan murid dapat menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan dan perbuatan. Ia dikategorikan sebagai aktiviti kokurikulum PI dan dimasukkan dalam takwim sekolah. Pelaksanaannya juga memerlukan kerjasama semua pihak terutama penglibatan PIBG, guruguru sedia ada di sekolah dan tidak sematamata diserahkan kepada guru pendidikan Islam. Dilaksanakan sebanyak 4 kali setahun.

Agihan Waktu P&P Al-Quran


Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Khatam Al-Quran Tilawah Al-Quran (6 bulan pertama) (6 bulan kedua) 4 waktu seminggu 3 waktu seminggu 4 waktu seminggu 4 waktu seminggu 4 waktu seminggu 4 waktu seminggu 4 waktu seminggu 2 waktu seminggu 2 waktu seminggu 2 waktu seminggu 2 waktu seminggu 2 waktu seminggu

Agihan Bacaan Khatam Al-Quran


Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Kadar Bacaan Seminggu 12 muka surat 4 muka surat 6 muka surat 8 muka surat 10 muka surat 10 muka surat Jumlah Bacaan Iqra 1-6 4 juzuk 6 juzuk 7 juzuk 10 juzuk 3 juzuk

Pergerakan Guru

Quran

Jawi

B Arab
GPI GPI j-QAF Lain-lain

Tasmik

KBS

Pergerakan Murid

Quran

Jawi

B Arab
Murid Pemulihan Murid

?
Tasmik KBS